Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00
P. uč. Ševčík se účastní porady ředitelů škol Prahy 2.

14:00- 16:00
Ve třídě I.B proběhne výtvarná dílnička již s vánoční tématikou.
doprovod: Roháčková

07:00- 13:10
Žáci ze 3.- 5. tříd se zúčastní dalšího florbalového turnaje, tentokrát na úrovni Prahy.
doprovod: pí uč. Číhalová

08:00- 15:00
Účast na dalším cyklu semináře s názvem „Holocaust ve vzdělávání“.
doprovod: pí.uč.Zýbalová

09:00- 14:00
Návštěva studentů funkčního studia Pedagogické fakulty JČU.

1.r. 09:30- 11:30
Pohádka "O nejlokomotivatější lokomotivě" v sále Hl. nádraží Praha. S sebou: batoh, svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad.
doprovod: pí uč. Bartusková, Hromádková, Vrbická, Holíková

2.r. 14:00- 17:00
2. ročník + I.C se účastní dílny "Pátek v dračím doupěti s dinosauřími obry" v DDM Prahy 2. Jedná se o výtvarné, pohybové a zážitkové aktivity s dinosauří tématikou. Vstupné 30,-.
doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová, Reichová

3.r. 12:20- 17:00
Akce ŠD - 3. ročník: Tradiční předvánoční návštěva továrny na výrobu svíček a voskových ozdob Rodas.
doprovod: Uzlová, Mikešová

6.r. 07:15- 07:45
Nepravidelná schůzka 6. ročníku na stálém místě v obvyklý čas.

8.r. 09:15- 13:35
Návštěva divadelního představení W+V Revue v Divadle ABC. S sebou dva lístky na dopravu (opencard, lítačku). Odchod ze školy v 9:15.
doprovod: Jančová, Vorlíček, Cajthamlová

ŠK1 14:00- 16:00
Návštěva/exkurze hasičské stanice Hl. města Prahy v Sokolské ulici. Klub a družiny uvedeného doprovodu.
doprovod: Holíková, Lempochnerová, Voráč

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

Jidelnicek 27.11. - 1.12.

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

 

MF test 7. ročník

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, bohužel jsem vám termín písemné práce na trojčlenku (přímá a nepřímá úměra) napsala na tabuli špatně. Skutečně bude test ve středu, tedy 29.11. Omlouvám se za tuto chybu, podívala jsem se špatně do kalendáře. A.K.

 

Test MF

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve čtvrtek 24.11. si napíšeme test na téma "Celá čísla". Bude tam znovu sčítání a odčítání, dále násobení a dělení celých čísel a přednosti početních úkonů, tedy příklady se závorkami a kombinacemi sčítání, odčítání, násobení a dělení. Do té doby bude vše procvičováno ve vyučovacích hodinách. A.K.

 

Test z Ma

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, ve středu 29. 11. si napíšeme test z matematiky. Bude hlavně z písemného dělení jednociferným dělitelem, dělení 10, 100, 1000, dále pak dělení 20, 30, 40 ... bezezbytku. Můžete si také opravit slovní úlohy (využijte řešení úkolů na webu) a v pátek a pondělí budeme opakovat jejich řešení. Dále pak si můžete opravit konstrukce kolmic a rovnoběžek. Hodně zdaru VN

 

Plán výuky pro malé badatele z 1. ročníku

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.   Přiložený soubor   )

Od 27.11. do 9.12. 2017.

 

DÚ pro 1.A - Začínáme číst a psát - P

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, za domácí úkol máte napsat dva řádky písmena P na straně 45 v pracovním sešitě na český jazyk. Z důvodu návštěvy div. představení, prosím, úkol doneste až v pondělí. S sebou si vezměte: batoh, záznamník (v něm pracovní list "Moje první badatelské čtení"), svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad. Sraz máme v Londýnské. Těším se na Vás! Vaše paní učitelka Ivana

 

Dopsání testu z ČJ

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci - ti z vás, kteří dnes nebyli na hodinách ČJ: je potřeba si dopsat zápisky od spolužáků; čekejte také, že si test na souvětí (VV,VH) dopíšete příští pondělí (9.B) a středu (9.A). E.P.

 

Domácí úkol pro I.C - Začínáme číst a psát + návštěva divadelního představení

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní domácí úkol je na straně 46 a 47. Na straně 47 přečíst text o pavoukovi a na straně 46 poté do kolonky VÍM, zda se věta shoduje s daným tvrzením ANO/NE. Z důvodu návštěvy div. představení, prosím, úkol doneste až v pondělí. S sebou si vezměte: batoh, svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad. Těším se na Vaše objevy! Vaše paní učitelka Tereza

 

DÚ pro děti z I.B - počteníčko a školní akce 24.11.

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milé děti z I.B, dnes máte za DÚ trénovat čtení vět na straně 35. Opět čtěte po písmenkách. Kdo umí může číst celá slova. Nechte si český jazyk DOMA, pokud byste četly i během víkendu. Zítra nás čeká školní akce, doneste si cestovní doklad a v batohu svačinu, pití, penál a přezůvky.Sraz je ve třídě. Těším se na vás! Vaše paní učitelka Kája

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - týdenní úkol je tentokrát z pracovního sešitu. Celá strana 35 (kromě cvičení 1b) a ze strany 36/cv.6. Kontrola proběhne na středečních hodinách. E.P.

 

Divadélko "O nejlokomotivatější lokomotivě" - pátek 24.11.

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  )

Vážení rodiče, v pátek 24.11. navštívíme divadelní představení "O nejlokomotivatější lokomotivě" v sále Hl. nádraží Praha. Děti si ten den mají vzít s sebou batoh, svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad. Děti z I.A mají sraz na LONDÝNSKÉ. Vstupné 80 Kč bude hrazeno z osobního konta žáků. Paní učitelky Ivana, Monika, Kája a Tereza

 

Řešení DDÚ

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, zde máte řešení DDÚ na poměr. V případě, že vám u něčeho nebude jasné, jak to vypočítat, opakuji, že se můžete zeptat. A.K.

 

Řešení 9. DÚ z MA pro 5. ročník

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v přiloženém souboru najdete řešení posledního odevzdaného úkolu. Zkontrolujte si Vaše řešení. V páteční hodině se můžete zeptat na případné nejasnosti. VN

 

Čtvrteční koncert čtvrtého ročníku

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 4.r.  )

Zítra jdeme na koncert skupiny Yat-Kha, hrdelní zpěv ze sibiřské oblasti Tuva do paláce Akropolis. Odcházet i přicházet budeme v průběhu vyučování. Sejdeme se tedy normálně ve svých kmenových třídách. Vracíme se před 12 hodinou, tzn. že děti mají zítra normální hodinu angličtiny. Doporučuji teplé oblečení a hlavně něco na hlavu.

 

Domácí úkol pro I.C

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní domácí úkol je pro každého trochu jiný. Většina z vás čtení v učebnici Začínáme číst a psát na straně 45 a někteří doplňování znamének (větší, menší, rovná se). Přeji mnoho úspěchů. Vaše paní učitelka Tereza

 

Badatelský úkol - Co je to?

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Co je to? Jak se jmenuje tento Orffův hudební nástroj?

 

DÚ pro 1.A - Geometrické útvary

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, na zítra máte za domácí úkol dokončit cvičení v pracovním listu na geometrické útvary - spočítat a vybarvit. Může také trénovat vázání tkaniček u bot. Držím všechny a palce!Vaše paní učitelka Ivana

 

ČP - 8.B - chybné výsledky testů

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Hana Rančáková  )

Milí osmáci, velice se omlouvám, ale chybička se vloudila a u následujících žáků jsem se přepsala v tabulce s výsledky testů: Jonáš Kopecký, Mája Mahdalová, Agnes Marques, Martin Paruch, Honza Pletánek, Victoria Kleisner. Moc prosím, ozvěte se mi na e-mail rancakova@londynska.cz a já vám pošlu správný výsledek, který si prosím zapište do záznamníku. Ještě jednou se omlouvám za svou chybu! HR

 

II. Q plán klub I.

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Martin Voráč   Přiložený soubor   )

viz příloha vychovatel Martin Voráč

 

II.ČTVRTLETNÍ PLÁN ŠD D5

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 2.C   Přiložený soubor   )

 

DÚ pro 1.A - Matematika

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, na zítra máte za domácí úkol jedno cvičení z pracovního sešitu z matematiky, a to cvičení 2 na straně 34. Hodně zdaru! IH

 

DÚ na středu 22.11. poznáváme geometrické tvary - třída I.B

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milí badatelé z I.B, na zítra si protrénujte geometrické tvary. Měli byste poznat TROJÚHELNÍK, OBDÉLNÍK, ČTVEREC, KRUH. Zítra nebudu ve škole, odpadá i ranní kroužek kytary. DÚ na čtvrtek 23.11. dostanete od suplujícího učitele a bude to: Napiš 2 krátké věty do malého sešitu. Pište obyčejnou tužkou a nezapomeňte na tečku za větou.Vaše paní učitelka Kája

 

Domácí úkol pro I.C - Pracovní list

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, za domácí úkol je napsat dva řádky (dle označení) číslice 8. Vaše paní učitelka Tereza

 

KLUB MLADÉHO DIVÁKA

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Michaela Jančová  )

Milí členové, připomínáme, že DNES navštívíme představení Bytná na zabití v Divadle na Vinohradech. Sraz je v 18.40 před kostelem na náměstí Míru. Představení trvá 150 minut a rozchod je od divadla samostatný. Těšíme se na vás v elegantním a slušivém oděvu.mj a mz

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Vánoční posezení I.B - středa 20.12.

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  )

Vážení rodiče, milé děti z I.B, rády bychom vás všechny co nejsrdečněji pozvaly na VÁNOČNÍ POSEZENÍ I.B, které se koná ve středu 20.12. 2017 od 16 hodin v naší třídě. Paní učitelky Karla Bartusková, Veronika Kirschnerová a Jitka Roháčková

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí deváťáci - v příloze najdete další týdenní úkol, který máte zpracovat do 28. listopadu. E.P.

 

Kroužek KYTARY středa 22.11. - JE ZRUŠEN!!!

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková  )

Milí kytaristé, ve středu 22.11. nebude ráno kroužek kytary z důvodu mé nepřítomnosti ve škole. Nahradím vám jej individuálně po domluvě.Trénujte píseň "Rolničky". Těším se na vás za týden! Kája Bartusková

 

10. DÚ z MF pro 9. ročník

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí deváťáci, v přiloženém souboru nejdete další domácí úkol. Hodně zdaru VN

 

Tara Fuki - foto

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 4.r.  Fotogalerie  )

Přeji hezkou podívanou!

 

Tara Fuki - foto

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.r.  Fotogalerie  )

Hezkou podívanou!

 

10. DÚ z matematiky

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, tentokrát je domácí úkol z učebnice č. 2 - zelená (nepište do ní, pište na papír). Doporučené zadání: ÚT - str. 13/cv. 1,2, ST - str. 13/cv. 3,4, ČT - str 14/ cv. 3, PÁ - str 14/cv. 4, PO - str. 19/cv. 3. Termín odevzdání je následné úterý 28. 11. 2017. Hodně zdaru VN

 

10. týdenní domácí úkol z ČJ

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze máte další domácí úkol z českého jazyka.MZ

 

Týdenní DÚ pro 1.A - Moje první badatelské čtení

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, na tento týden máte za domácí úkol vypracovat pracovní list "Moje první badatelské čtení". U čtvrtka je malá změna, smajlíka si musíte sami nakreslit např.: usměvavý :-), mračoun :-( a půl na půl :-/. Držím palce! IH

 

Kroužek KYTARY středa 22.11. - JE ZRUŠEN!!!

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková  )

Milí kytaristé, ve středu 22.11. nebude ráno kroužek kytary z důvodu mé nepřítomnosti ve škole. Nahradím vám jej individuálně po domluvě.Trénujte píseň "Rolničky". Těším se na vás za týden! Kája Bartusková

 

Domácí úkol pro I.C - Začínáme číst a psát

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní domácí úkol je na straně 43. Napsat dva řádky písmene V. Vaše paní učitelka Tereza

 

Divadélko "O nejlokomotivatější lokomotivě" - pátek 24.11.

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  )

Vážení rodiče, v pátek 24.11. navštívíme divadelní představení "O nejlokomotivatější lokomotivě" v sále Hl. nádraží Praha. Děti si ten den mají vzít s sebou batoh, svačinu, pití, penál, přezůvky a cestovní doklad. Děti z I.A mají sraz na LONDÝNSKÉ. Vstupné 80 Kč bude hrazeno z osobního konta žáků. Paní učitelky Ivana, Monika, Kája a Tereza

 

Prevence proti plochým nohám - žáci 1. tříd

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  Fotogalerie  )

Vážení rodiče, v průběhu tohoto týdne donesou domů žáci 1. tříd nabídku preventivní prohlídky chodidel vašich dětí, která se uskuteční ve škole pod vedením zdravotního týmu, a to ve čtvrtek 7.12. 2017 od 11 hodin. Máte-li zájem, prosíme vyplňte potřebné údaje o vašem dítěti a zašlete souhlas s vyšetřením zpět do školy. Více informací najdete na adrese: podologie@citymed.cz Třídní učitelky 1. tříd

 

DÚ pro badatele z I.B - na úterý 21.11.

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, dnešní DÚ najdete v malém sešitě. Máte napsat obyčejnou tužkou 7 slov. Těším se na vaše práce! Moc vás všechny chválím za dnešní čtení. Jde nám to jako po másle! Vaše paní učitelka Kája

 

Kontrola nožiček

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 2.r.  )

Milí rodiče druháčků, dnes/zítra děti přinesou domů souhlas o prohlídce nožiček Vašich dětí, která proběhne ve čtvrtek 7.12. ve škole. Pokud máte o prohlídku zájem, prosím pošlete vyplněný souhlas nazpátek do školy a to do pátku 24.11. Děkujeme za spolupráci, paní učitelky z 2. ročníku

 

Test z ČJ

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci - ve čtvrtek 23. listopadu si napíšeme písemnou práci na vedlejší věty a poměry mezi větami hlavními. Učte se ze sešitu, pracovních listů, případně se podívejte na přehledy v učebnici. E.P.

 

Foto 1.A - Karbaníci a Hudební nástroje

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  Fotogalerie  )

Přeji příjemnou podívanou! IH

 

Přírodovědné praktikum

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí přírodovědci, pro jistotu připomínám, že si máte na úterní praktikum 21.11. přinést modelínu, nůžky a lepidlo. M.V.

 

Přírodovědné praktikum

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 7.r.  )

Milí přírodovědci, pro jistotu připomínám, že si máte na úterní praktikum 21.11. přinést modelínu, nůžky a lepidlo. M.V.

 

Opakovací test mluvnice

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jelikož v tomto týdnu nás čeká pár akcí a nemusíme se tedy společně sejít v hodinách mluvnice, připomínám, že ve středu píšete literární test a v pondělí 27.11. opakovací test z mluvnice na větné členy a mluvnické kategorie sloves. V hodinách vám budou rozdány pracovní listy doporučené k procvičování. mj

 

Prezentace DDS

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 9.r.  )

Zdravím, deváťáci! Věřím, že jste dnů volna využili nejen k připomenutí výročí 17. listopadu, ale také k intenzivnímu dokončování vašich prezentací. Termín odevzdání je emailem do půlnoci 19. listopadu. Tak hodně zdaru! mj

 

II.ČTVRTLETNÍ PLÁN ŠD D8

Datum: 18.11   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

 

9. DÚ z MF pro 9. ročník

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí deváťáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání jako vždy - 9. B ve středu, 9. A ve čtvrtek. Hodně zdaru VN

 

Test - poměr

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, jak již bylo avizováno, čeká vás další test na poměr, který budete psát v pátek 24.11.. Tento test bude obdobný jako ten z minulého týdne. Čeká vás tam tedy rozšiřování a krácení poměru, dělení celku v poměru + slovní úlohy. K dispozici máte dobrovolný úkol na procvičování, případně po domluvě konzultační hodiny (upozorňuji, že pokud za mnou přijdete ve čtvrtek odpoledne, že potřebuj  ... pokračování článku

 

DDÚ - poměr

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, zde vám vkládám slíbený dobrovolný domácí úkol na poměr, včetně přiložené první strany, kde jsou znovu vysvětlené úpravy poměrů, zadaných ve zlomcích. Řešení tohoto DDÚ se zde objeví příští týden ve středu, takže si budete moci zkontrolovat a případně opravit chyby. A.K.

 

Test z ČS

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, ve středu (22.11.) si napíšeme test na Československo (od jeho vzniku až po protektorát).V učebnici jsou to strany 36-49.MZ

 

ČTENÁŘSKÝ DENÍK

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Kateřina Benešová   Třída: 4.A  )

Milé děti, další zápis ve čtenářském deníku přineste v ÚT 12. 12. 2017. Tentokrát čtěte knihu podle vlastního výběru (ne komiks ani encyklopedii). Nezapomeňte si zaznamenávat počet přečtených stránek. P.S.: Referáty na Olomoucký kraj byly velmi, velmi, velmi vydařené :-) . Přeji vám pěkné listopadové dny, Katka.

 

Dobrovolné čtení - Začínáme číst a psát

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková  )

Milí badatelé, během volna si můžete číst v našem pracovním sešitě a trénovat tak čtení, ve škole jsem skončili na straně 43. Přeji hezké volno. IH

 

Krásný prodloužený víkend

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milí sportovci z I.B, máte za sebou již jedenáctý školní týden a zasloužíte si pořádný odpočinek. Co všechno jsme stihli, můžete vidět v naší fotogalerii. V aktovce máte opět český jazyk na dobrovolné počteníčko. Vaše paní učitelka Kája

 

Test MF

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve středu 22.11. Vás čeká test na téma "Celá čísla". Přesněji půjde o zápis celých čísel na číselnou osu, porovnávání celých čísel a také sčítání a odčítání celých čísel (pouze příklady, kde jsou dvě čísla). A.K.

 

Plán činnosti od 13.11.2017 do 24.11.2017 pro 7.r.

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.11.2017 do 24.11.2017

 

II. ČTVRTLETNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠD ODDĚLENÍ D1

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 1.C   Přiložený soubor   )

 

II.čtvrtletní plán ŠD - D4, 2.A

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Jana Neuhauserova   Třída: 2.A   Přiložený soubor   )

 

II.čtvrtletní plán ŠD-D2-I.B

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Jitka Roháčková   Třída: 1.B   Přiložený soubor   )

 

DÚ 2.C

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Aneta Tošnerová   Třída: 2.C  )

Dnes je úkol v ČJ na str. 21/5.

 

DÚ pro 1.A - Matematika

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, na zítra máte domácí úkol z matematiky na straně 32 cvičení 5 -ŠKRTNI, KDE JE CHYBA. Držím palce!IH

 

Jidelnicek 20.11. - 24.11.

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol z matematiky pro I.C

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, domácí úkol je dnes v učebnici Matematiky na straně 35 - psaní číslice 3. TV

 

DÚ pro I.B na čtvrtek 16.11.

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, na čtvrtek 16.11. máte DÚ v českém jazyce stránku 44. Přečtěte po písmenkách všechna slova. Dále dopište chybějící slova do vět. Pokročilí čtenáři mohou číst i texty na straně 45. Vaše paní učitelka Kája

 

Fotky z turnaje ve stolním tenise

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Jana Vavřinová  Fotogalerie  )

Ve fotogalerii najdete fotky ze včerejšího turnaje ve stolním tenise.

 

Test na dělitelnost a čtvrtletka

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  )

Osmáci, na hodinách jsme se domluvili na termínech dalčích testů. 20.11.2017 - Test Dělitelnost (znaky dělitelnosti, dělitel, násobek, slovní úlohy na dělitelnost) 30.11.2017 - Čtvrtletní práce (absolutní hodnota, druhá mocnina a odmocnina, přímka a kružnice, dělitelnost, pohyb a klid, 1. Newtonův zákon, výpočet ze vzorce s=v.t) Tak se již začněte připravovat a kdyby jste narazili na něco, co   ... pokračování článku

 

Opakovací test- literatura

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ve středu 22.11. budete psát opakovací test z literatury, který se vztahuje k literatuře baroka, dílu JAK a také zahrne učivo o cestopisech. Učte se ze sešitu, pracovního listu. Přikládám shrnutí, které jsme vypracovávali v dnešní hodině. Ať se daří! mj

 

Plán činnosti od 13.11.2017 do 24.11.2017 pro 6.r.

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.11.2017 do 24.11.2017

 

2. ČTVRTLETNÍ PLÁN ŠD - D3, 1.A a 2.B

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Šárka Bauerová   Přiložený soubor   )

 

II.čtvrtletní plán ŠD - D6

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Jana Uzlová   Třída: D6   Přiložený soubor   )

 

Vyhášení_LondSchody_LondRecituje_Hallow

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Martin Voráč  Fotogalerie  )

Dobrý den, v linku najdete foto z vyhlášení vítězů soutěží minulých dnů. Děkuji Kryštofovi za fotografování. Váš školník

 

Pozdrav z kroužků korálkování

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková  Fotogalerie  )

Milí přátelé, v naší fotogalerii najdete další obrázky výrobků z korálků. Přejeme hezké pokoukáníčko! Kája Bartusková a korálkáři z Londýnské

 

Písemná práce z ČJ - literární část

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, příští úterý (21. listopadu) si případní zájemci napíší opravný test z literární části (od realismu po rok 1914). Výsledky z obou testů se budou průměrovat. E.P.

 

DÚ 2.C

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Aneta Tošnerová   Třída: 2.C  )

Dnes je DÚ v matematice na str. 25/1.

 

DÚ pro 1.A - Začínáme číst a psát

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, na zítra máte za domácí úkol dva řádky psaní - nácvik velkého tiskacího V - strana 43 v pracovním sešitě na český jazyk. Držím palce! IH

 

Domácí úkol pro I.C - Začínáme číst a psát

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní úkol je v učebnici na straně 42. Přečíst věty a odpovědět, zda jsou pravdivé nebo ne (tedy napsat ANO/NE). Těším se na vaše odpovědi! Vaše paní učitelka Tereza

 

DÚ pro děti z I.B na středu 15.11.

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milí žáci I.B, velice vás chválím za skvělé zvládnutí změny zasedacího pořádku. Uvidíte, že se mnohem lépe poznáte s novými kamarády. Za DÚ napište do malého sešitu 5 slov obyčejnou tužkou.Připomínám splnění těchto dovedností: 12 měsíců v roce,luskání, zavazování tkaniček, doplnění pomůcek (lepidla, ořezaných pastelek, švihadla, šátku, palety, PVC ubrusu na malování). Vaše paní učitelka Kája

 

Týdenní domácí úkol z ČJ

Datum: 14.11   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, další týdenní domácí úkol bude tentokrát z Pracovního sešitu pro 5. ročník (2.díl), str. 22/ 1,3; 23/5; 24/8,9,10.MZ

 

ČP - 8. ročník - Učebnice Chemie 8

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, na středeční hodinu ČP si přineste učebnice Chemie 8, budete je po napsání testu potřebovat k práci. HR

 

ČP - 7. ročník - Hravý zeměpis a atlas

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, na tento týden si na hodiny ČP již přineste pracovní sešit Hravý zeměpis 7 (máte ho z loňského roku) a Školní atlas světa. Žáci 7.A mají své Hravé zeměpisy ve skříňce ve třídě. Stačí, když si je vezmete, až bude třeba. HR

 

Mikina se školním logem

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Od zítřka je možné si objednávat mikinu s bílým potiskem "logo sovičky + Základní škola Londýnská". Objednávkový formulář, ukázka mikiny a vzorníkem barev mikin je k dispozici v ředitelně školy. Martin Ševčík

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, další týdenní úkol, který bude kontrolován 21. listopadu, bude z učebnice. Jednotlivé úkoly ale zpracovávejte do svého sešitu. E.P. s. 17/cv.2 s. 35/cv.7 s. 86/cv. 1 a 3 přímo do učebnice

 

Plán činnosti od 13.11.2017 do 24.11.2017 pro 5.r.

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.11.2017 do 24.11.2017

 

9. DÚ z MA pro 5. ročník

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, je tady další domácí procvičování z matematiky. Tentokrát je zaměřen na logickou úvahu. Pokud nevyřešíš úlohu do 15 min., zkus ji jindy :-) Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 13.11.2017 do 24.11.2017 pro 9.r.

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.11.2017 do 24.11.2017

 

DÚ 2.B

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Martina Kočová   Třída: 2.B  )

Milí rodiče, dnes jsem si od dětí vzala Záznamníky, do kterých jim během tohoto týdne zapíši modré hodnocení. Proto v tomto týdnu budou domácí úkoly psány sem. Dnes je domácí úkol z českého jazyka str. 20/cv. 2,3. Hezké odpoledne. Martina

 

DÚ 2.C

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Aneta Tošnerová   Třída: 2.C  )

Milí žáci a rodiče, někteří mají Záznamníky u mě, proto připomínám, že na zítra je za domácí úkol pracovní list s panáčkem z geometrických těles. Hrad, který je z druhé strany, je dobrovolný. Hezký den, paní učitelka Aneta

 

Zápis z jednání školního parlamentu 13.11.2017

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dnes jsme řešili: - školní mikiny v ceně 410,- Kč objednávky v ředitelně do 22.11. - soutěž o text PF 2018 ZŠ Londýnská -nic jiného, formáty A4, A5 nebo A6, (kresba, malba, IT zpracování), odevzdáváme do ředitelny do 30.11.2017 - fotbal 23.11. 8.-9. roč. a 2.- 3. roč., 27.11. 6.-7.roč. a 4.-5. roč. - Halloweenská párty Ok a příští rok určitě ano. Zapsal Martin Ševčík

 

Plán výuky pro druhý ročník

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

 

Plán činnosti od 13.11.2017 do 24.11.2017 pro 8.r.

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.11.2017 do 24.11.2017

 

DÚ + RODINNÉ FOTO -1.A

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Ivana Hromádková   Třída: 1.A  )

Milí badatelé, na zítra máte domácí úkol z pracovního sešitu z matematiky na straně 29 cv. 1 a 2. Prosím, doneste si také na zítra minimálně 1 rodinnou fotografii (maximálně mohou být 3, čím více rodinných členů, tím lépe). IH

 

Domácí úkol pro I.C - Začínáme číst a psát

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní úkol je v učebnici Začínáme číst a psát na straně 40. Je to čtení slov ve cvičení s názvem ČTI. Držím palce! Vaše paní učitelka Tereza

 

DÚ I.B na úterý 14.11.

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milí šikulkové z I.B, dnes jste krásně zvládli druhou návštěvu knihovny. Kdo nemá, prosím vyřiďte si průkazku. Čas je do konce prosince 2017. Dnešní domácí úkol najdete v českém jazyce na straně 42, splňte všechny zadané úkoly. Vaše paní učitelka Kája

 

Příprava k testu - EMA

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí "Emáci", jak jsem slíbila, v přiloženém souboru naleznete příklady - slovní úlohy, které slouží k procvičení. Ve středu píšeme test. Hodně zdaru VN

 

Londýnské schody 2017 II.část

Datum: 13.11   Autor příspěvku: Martin Voráč  Fotogalerie  )

Ahoj vážení a milí, v linku najdete druhou část fotografií z letošních Londýnských schodů. Hezké dny školník

 

Test na přídavná jména 5.B

Datum: 12.11   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 5.B  )

Milá 5.B, jak jsme se domlouvali, ve středu 15.11. si napíšeme test na přídavná jména (vzory mladý, jarní a změny souhlásek u přídavných jmen). Dobře se to naučte!MZ

 

Den válečných veteránů 2017

Datum: 11.11   Autor příspěvku: Martin Voráč  Fotogalerie  )

Vážení a milí, v linku naleznete foto z pátečního připomenutí Dne válečných veteránů. Hezký víkend školník

 

Výsledky Londýnská recituje 2017

Datum: 11.11   Autor příspěvku: Martin Voráč   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v příloze najdete výsledky našeho recitačního dopoledne. Všichni účastníci byli skvělí, skvělá, skvělé. Úroveň byla tradičně velmi vysoká. Recitovali jsme pro radost a proto setkání s poezií bylo velmi příjemné. Děkujeme. Pořadatelé

 

Plán výuky pro naše badatele z 1. tříd

Datum: 11.11   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.   Přiložený soubor   )

Od 13.11. do 24.11. 2017 Průběžné grafické hodnocení - čtvrtek 16.11. 2017 Státní svátek - pátek 17.11. 2017 Divadelní představení "Nejlokomotivatější lokomotiva" v sále Hlavního nádraží Praha - pátek 24.11. od 10 hodin

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

ISIC + ITIC k vyzvednutí

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, dnes dorazily objednané ISIC i ITIC a tudíž jsou k vyzvednutí v ředitelně. Martin Ševčík

 

ZÁJEZD DO CORNWALLU - PLATBA 1. ZÁLOHY

Datum: 07.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková  )

Vážení rodiče žáků přihlášených na květnový zájezd do Cornwallu. Připomínám těm z vás, kteří tak ještě neučinili, že 16.11.2017 je splatná první záloha ve výši 4.000 Kč (lze zaplatit i celou částku 9.100 Kč najednou). Máte-li potíže s platebními údaji, kontaktujte mě na sevcikova@londynska.cz. Děkuji Eva Ševčíková