ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Akce ŠD: Vycházka na hřiště Gutovka. Týká se: I.A + část I.C, II.B, III.A, IV.A a IV.C
doprovod: Bauerová, Mikešová, Reichová, Uzlová

08:00- 14:00
P. uč. Ševčík s vybranými žáky z 5. ročníku se účastní hodnocení potravinářských výrobků v rámci Dětské chuťovky.

2.A 13:30- 16:30
Akce ŠD: Dětské dopravní hřiště Jilmová, s sebou helmu, vstupné 30 Kč.
doprovod: Holíková, rodiče žáků

5.B 09:50- 10:50
Návštěva knihovny v Záhřebské. S sebou: knížky zapůjčené na prázdniny, kartičku do knihovny.
doprovod: Horáková, Moudrá

7.r. 08:00- 13:35
První projektový den v rámci Erasmus+ zaměřený na významné osobnosti a události 18.-21. století.
doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Vorlíček, učitelé dle rozpisu

D2 14:00- 16:00
Akce ŠD: Vycházka na dětské hřiště U Vodárny. Platí pro třídy I.B, III.C a část I.C.
doprovod: Roháčková, Moudrá

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadejte heslo, které jste se dozvěděli na třídních schůzkách: