ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00
Další setkání školního parlamentu.

16:10
Pedagogická dílna zaměřená na dramatickou výchovu vedená pí Ferklovou.

16:00
Další setkání přihlášených zájemců v rámci programu Mindfulness v učebně 23.

3.C 14:00- 15:15
Tablety ve školní družině - práce s výukovými programy.
doprovod: Hamerníková, Tošnerová

4.B 10:05- 11:45
Testování SCIO - Čtenářská gramotnost (učebna 10, tablety).
doprovod: Horáková, Reichová

9.r. 19:00- 20:15
Divadelní představení Šoa ve Švandově divadle pro přihlášené žáky 9. ročníku a zájemce z řad rodičů a pedagogů.
doprovod: Jančová

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadejte heslo, které jste se dozvěděli na třídních schůzkách: