ZS Londynska

Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

12:50- 13:35
Reflexe s třídními učiteli navazující na preventivní program.
doprovod: externí lektor, Kočová, Varhulíková

13:00- 13:40
Schůzka s psycholožkou s PPP Praha 2.
doprovod: Jakubčíková, Baxová

07:15- 08:40
Vybírání výkazů práce za měsíc únor 2020.

15:00- 16:30
Vybírání výkazů práce za měsíc únor 2020.

09:00- 15:00
V ředitelně školy probíhá audit účetní závěrky za rok 2019, pracovníky ÚMČ Praha 2.

1.r. 07:45- 08:45
Pravidelná schůzka týmu 1. ročníku v učebně 25.

1.r. 09:00- 12:30
V průběhu dopoledne proběhne masopustní karneval, průvod zajde do knihovny a karnevalový rej proběhne v aule školy (mezi 9 a 11 hodinou). S sebou masky, batůžek, Záznamník z Londýnské, svačinu, přezůvky.
doprovod: Benešová K., Novotná M., Pokorná T., Knytlová V., Šichtová A.

4.A 08:30- 10:30
Bruslení na kluzišti Smetanka, s sebou: brusle, helmu a rukavice, vhodné sportovní oblečení. Sraz před školou v 8:30
doprovod: Uhlířová

4.B 09:00- 10:50
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Kočová, Hošková

5.C 11:00- 12:40
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem.
doprovod: externí lektor, Varhulíková, Dusová

9.A 11:55- 13:35
Čtenářská dílna - doporučeno je přinést fyzicky knihu/y, kterou/é jste v uplynulém období z aktuálně probírané literatury četli.
doprovod: JCh

9.B 08:00- 09:45
Čtenářská dílna - doporučeno je přinést fyzicky knihu/y, kterou/é jste v uplynulém období z aktuálně probírané literatury četli.
doprovod: JCh

9.r. 15:00- 16:30
Ročníková schůzka na DP.
doprovod: učitelé 9. r.

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadejte heslo, které jste se dozvěděli na třídních schůzkách: