ZS Londynska

Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

16:00
Pravidelné jednání garantů - zpětná vazba ze Dne OFFline, rodičovských setkání, příprava projektového dne, podoba setkání nad portfoliem ped. pracovníka, autoevaluační procesy v roce 2021.

14:00
Stěhování ve 4.NP dle rozpisu ve sdílené tabulce.

08:00- 13:30
Účast na online vzdělávacím kurzu.
doprovod: Baxová, Hošková

1.r. 17:00- 18:00
Online dílna pro rodiče prvňáčků s PaedDr. Drahomírou Jucovičovou z pedagogicko-psychologické poradny a následně od 18:00 proběhne krátké rodičovské setkání k nové distanční výuce.
doprovod: p. Jucovičová, Jakubčíková, Varhulíková, Modlitbová

7.r. 14:00- 14:45
Online ročníková schůzka.
doprovod: učitelé 7. ročníku

9.A 10:00
V rámci MF virtuální prohlídka alternativních zdrojů elektrické energie.

9.B 13:00
V rámci MF virtuální prohlídka alternativních zdrojů elektrické energie.

Zobrazit plán na tento týden

Autorizace

Zadejte heslo, které jste se dozvěděli na třídních schůzkách: