Maskot školy - Sova velká

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34

Dekorativní prvek - budova školy

Článek

Povinnost ohledně testování a pozitivního RT-PCR testu

Vážení rodiče,

obracím se na Vás s prosbou ohledně testování žáků a spolupráce k naplnění povinnosti zadávání dat do CFA. 

Stále připomínám, že pokud se žák neúčastní testování jeho první vyučovací hodinu v pondělí, je nutno oznámit na e-mail reditel@londynska.cz, kdy žák přijde v týdnu poprvé do školy a dohodnout si zajištění provedení antigenního testu. Proč je to nutné? Protože ne vždy může být k dispozici zaměstnanec školy, který může provedení samotestu zajistit nebo nemusí být k dispozici vhodný prostor. Ideálními časy jsou 7:40, 8:00 pro 3. ročník a 8:40, aby žáci nepřicházeli o části dalších vyučovacích hodin. Stejně tak je nutné předkládat škole certifikáty dokládající případné testování v laboratoři, prodělání onemocnění COVID19 nebo prodělaném ukončeném očkování. Vzhledem k nové variantě viru bych se přimlouval za to, aby se testovali antigenními testy i očkovaní žáci a zaměstnanci školy, ale to je nyní založeno na dobrovolnosti.

Úpravou MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR ze dne 13. 12. 2021 přechází na školu nové povinnosti v rámci protiepidemických opatření a to zadávání dat do Covid Forms Applikation. Co je tedy nového? Nově mají zákonní zástupci povinnost bezodkladně informovat, že u jejich dítěte byl proveden RT-PCR test s pozitivním výsledkem.

 

Velmi důležité zprávy

Hledáme vychovatele do školní družiny

Dobrý den, aktuálně hledáme vychovatele do školní družiny. Jedná se o dlouhodobý zástup a následně trvalý pracovní poměr, kombinovaný s úvazkem asistenta pedagoga. Výše úvazku aktuálně 95% s nástupem co nejdříve.  Za případné kontakty předem děkuji Martin Ševčík

Prosba o toleranci k provozu školy a nervovou odolnost ke karanténám.

Dobrý den vážení rodiče, dovolte mi Vás poprosit o toleranci, že ne vždy bude v následujícím období vše fungovat, jak jste zvyklí. Aktuálně nám chybí 1/4 pedagogů. Snahou je udržet provoz školy bez větších omezení, ale logicky to bude velmi komplikované. Proto si Vás dovoluji požádat o shovívavost. Dále je nutné se vyrovnat s tím, že vzhledem k novým pravidlům, budou neustále vyhlašovány karantény a to opakovaně. V příloze najdete výklad, ke...

Pravidla od 17. 1. 2022

Dobrý den vážení rodiče, rád bych shrnul pravidla platná od 17. 1. 2022 Testování: Testují se vždy v pondělí všichni žáci i zaměstnanci antigenními testy, pokud je test pozitivní, žák odchází do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce. Do dokončení testů, resp. do zjištění výsledků testů, mají všechny osoby přítomné v učebně nasazen respirátor. Pokud není žák v pondělí přítomen první vyučovací hodinu dle rozvrhu, je povinností ž...

EXKURZE DO ITÁLIE - PŘIHLÁŠKY

Vzhledem k momentální situaci, kdy je velké množství dětí v karanténě či nemocných, jsme se rozhodli k tomuto způsobu přihlašování: Ve čtvrtek 25. 11. od 8:00 do 24:00 můžete závazné přihlášky (fotografie) posílat na mail jancova@londynska.cz či je osobně od 8:00 do 14:00 nosit do mediatéky. Z přihlášených bude zapsáno 42 účastníků. Pokud by počet byl větší, budou účastníci losováni. Čas poslání ani odevzdání nerozhoduje, ale je nutné přihláš...

EXKURZE DO ITÁLIE - KVĚTEN 2022

Ilustrační obrázek článku - EXKURZE DO ITÁLIE - KVĚTEN 2022
V příloze naleznete podrobnější informace ohledně zájezdu do Itálie, který bychom rádi realizovali v květnu 2022. Ke konci měsíce listopadu bodou zájemcům rozdány v předem ohlášený den přihlášky (cca 50) a následně i vybrány. S případnými dotazy se obracejte na pí učitelky Jančovou jancova@londynska.cz a Müllerovou mullerova@londynska.cz.