Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:30- 12:30
Vybraní žáci ze 8.- 9. ročníku se zúčastní OK v košíkové v hale TJ SOKOL PRAŽSKÝ, Praha 2.
doprovod: pí uč. Ševčíková

16:10
Jednání garantů v učebně 12.

1.A 18:00- 19:00
Třídní schůzka I.A v kmenové třídě.
doprovod: pí uč. Kuhnová, Holíková, Varhulíková

1.B 09:00- 10:15
Pravidelná návštěva městské knihovny, s sebou: PRŮKAZKU a knížky na vrácení.
doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

3.A 10:05- 11:45
Preventivní program "Neubližujme si" pod vedením lektorek z organizace Spolek 2012 (dramatizace a následný rozbor).
doprovod: externí lektorky, Bečvářová, Vondrová

3.B 09:00- 10:50
Preventivní program "Neubližujme si" pod vedením lektorek z organizace Spolek 2012 (dramatizace a následný rozbor).
doprovod: externí lektorky, Salvetrová, Keřkovská

3.C 11:00- 12:40
Preventivní program "Neubližujme si" pod vedením lektorek z organizace Spolek 2012 (dramatizace a následný rozbor).
doprovod: externí lektorky, Varhulíková, Jakubčíková

4.r. 09:00- 12:40
Meziročníkový projekt na téma Karel IV. ve spolupráci se 7. ročníkem. Od 9:00 prosíme o volnou tělocvičnu, kde se oba ročníky sejdou.
doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K.

7.r. 09:00- 12:40
Meziročníkový projekt na téma Karel IV. ve spolupráci se 4. ročníkem. Od 9:00 prosíme o volnou tělocvičnu, kde se oba ročníky sejdou.
doprovod: Müllerová, případně další pedagogové 7. ročníku

9.r. 08:00- 14:00
Obvodní kolo v soutěži v AJ na ZŠ Botičská (vítězové školního kola).
doprovod: Věra Rokosová

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

Týdenní domácí úkol z českého jazyka

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze máte další týdenní úkol z českého jazyka. MZ

 

20. DÚ z MF pro 9. ročník

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí deváťáci, je tady další domácí úkol. Hodně zdaru VN

 

Test ze zájmen (5.B)

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 5.B  )

Milá 5.B, nezapomeňte, že ve čtvrtek (22.2.) píšeme test na zájmena (vyjmenovat druhy, sebou/s sebou, ji/jí, mě/mně). Dobře se to naučte!MZ

 

20. DÚ z MA pro 5. ročník

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, je tady další domácí úkol. Hodně zdaru VN

 

Foto z přespávání a předávání vysvědčení IV. A

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Kateřina Benešová   Třída: 4.A  Fotogalerie  )

 

Zrušení dopoledních úředních hodin

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Stanislava Benešová  )

Ze zdravotních důvodů jsou od úterý 20.2. do pátku 23.2. zrušeny ranní úřední hodiny. Děkuji za pochopení. Benešová Stanislava

 

Matematika

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Libuše Kuhnová   Třída: 1.A  )

Počítání v 2. dílu M. str. 8, cv.2. S pozdravem Kühnová

 

Píseň na měsíc únor - VYLETĚLA HOLUBIČKA

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B   Přiložený soubor   )

Milí zpěváčci z I.B, naučte se do konce února písničku VYLETĚLA HOLUBIČKA. Budeme ji společně trénovat i ve škole. Vaše paní učitelka Kája

 

Domácí úkol pro I.C - Písanka

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí prvňáčci, domácí úkol je dnes v Písance, dokončit stranu 1. Přeji mnoho úspěchů. Vaše paní učitelka Tereza

 

DÚ pro I.B na úterý 20.2. a knihovna (průkazka!!!)

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, dnes máte domácí úkol v českém jazyce 2, a to na straně 9. Přečtěte si texty a doplňte chybějící cvičení po tuto stranu. Nezapomeňte zítra na PRŮKAZKU do knihovny a na knížky, které máte vrátit. Zkontrolujte si pomůcky na výuku (ořezané tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, pera). Vaše paní učitelka Kája

 

8. ročník - procvičování modálních sloves

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 8.r.  )

Odkazy na procvičování modálních sloves: https://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa https://www.helpforenglish.cz/article/2009101801-cviceni-modalni-slovesa-1 https://www.helpforenglish.cz/article/2006062302-minula-modalni-slovesa https://www.helpforenglish.cz/article/2014021501-minula-modalni-slovesa-cviceni-2 https://www.helpforenglish.cz/article/2017092209-should-have  ... pokračování článku

 

Báseň na měsíc únor - ABECEDA z Ferdova slabikáře

Datum: 18.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B   Přiložený soubor   )

Milí žáčci z I.B, v pondělí 19.2. dostanete text básničky na měsíc únor. Najdete ji i v tomto příspěvku. Naučte se ji zpaměti do 1.3. Paní učitelka Kája

 

Dobrovolná práce z MF

Datum: 16.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, vřele doporučuji, po dnešním přípravném testu na přijímací řízení, projít si všechna cvičení, ve kterých jste chybovali a ty propočítat. 9. A v pondělí a 9. B v úterý na hodině MF bude mít prostor na otázky týkající se daných úloh. VN

 

Roztřídění papírových pomůcek na matematiku

Datum: 16.02   Autor příspěvku: Libuše Kuhnová   Třída: 1.A  )

Prosím rodiče, aby pomohli dětem roztřídit pomůcky na matematiku, které mají v sáčku v tašce.Rozdělíme je na peníze /do jednoho sáčku/, číslice / do druhého sáčku/ a ostatní tvary do velkého sáčku, ve kterém vše přinesli. Měly by mít hotovo do příští středy. Děkuji za pomoc. Kühnová

 

Prezentace vlastních rapových skladeb

Datum: 16.02   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 9.r.  )

Deváťáci, rappeři a rapperky, čeká nás lyžák a fotoworkshop, své rapové skladby budete tedy prezentovat poté: 9.B ve čtvrtek 8.3 a 9.A v úterý 6.3. na EV. Na dokončení tedy máte každý ještě jednu vyučovací hodinu. Připomínám kritéria: Skladba má minimálně 3 sloky, smysluplný obsah, který sděluje nějaký názor a neobsahuje slova nevhodná pro školní prostředí. Skladba má mít také doprovod, který jste  ... pokračování článku

 

Dobrovolný domácí úkol - pro čtenáře z I.B

Datum: 16.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milí čtenáři z I.B, v aktovce máte český jazyk 2. Za dobrovolný domácí úkol máte přečíst texty a splnit chybějící úkoly po stránku 8. Blahopřeji všem, kteří dnes dostali pero. Doplňte si do penálu ještě jedno, abyste měli náhradní. Obě pera si podepište. Vy ostatní nesmutněte, nadále pište obyčejnou tužkou pečlivě a bez tlačení. A výsledky se dostaví! Přeji vám všem pohodový víkend plný sluníčka!  ... pokračování článku

 

Projekt Krokus V.B

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.  Fotogalerie  )

Naši páťáci (5.B) se dnes zúčastnili dalšího pokračování Projektu Krokus, kterým si děti na celém světě připomínají dětské oběti holokaustu. Nyní budeme čekat, zda nám krokusy před školou vyrostou a vykvetou.

 

ČP - laboratorní práce z chemie

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští středu 21.2. nás čekají laboratorní práce z chemie. Je nutné, abyste s sebou měli laboratorní plášť. Kdo si ho nepřinese, nemůže se laborek zúčastnit a nesplní tedy příslušné výstupy. Těším se na společné zkoumání! HR :)

 

Asistentský den - bruslení na Letné

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Monika Holíková  Fotogalerie  )

Asistentský den - včera dopoledne jsme byli bruslit na kluzišti na Letné. Přikládáme fotografie z této akce. Jana + Vlaďka + Monika

 

Třídní schůzka 1.A

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Libuše Kuhnová   Třída: 1.A  )

Třídní schůzka 1.A se koná 20.2.2018 ve třídě 1.A od 18 hodin. Libuše Kühnová

 

Čtrnáctidenní plán výuky pro 3. ročník

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Lucie Bečvářová   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

 

DÚ pro I.A

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 1.A  )

Milá I.A, DÚ je v učebnici Uvolňovací cviky na straně 26 (dopsat stránku). Monika

 

Domácí úkol pro I.C - Pracovní list

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní úkol je uvolňovací cvik na pracovním listě. Vaše paní učitelka Tereza

 

Dlouhodobý domácí úkol - MOJE 1. PŘEČTENÁ KNÍŽKA

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  )

Milí prvňáčci, v městské knihovně dostanete postupně všichni pracovní list s názvem MOJE 1. PŘEČTENÁ KNÍŽKA. Splňte všechny úkoly a namalujte barevný obrázek. Termín je do konce května 2018. Vaše paní učitelky

 

DÚ pro I.B na pátek 16.2.

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, na zítra máte úkol v pracovním sešitě UVOLŇOVACÍ CVIKY, a to na straně 24. Pracujte pečlivě. Tvary si nejprve 3-krát obtáhněte, pište obyčejnou tužkou od řádku do řádku. Těším se na vaše práce. Paní učitelka Kája

 

Test z mezinárodních organizací a Evropské unie

Datum: 15.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, ve středu (21.2.) si napíšeme test na mezinárodní organizace a Evropskou unii. Učte se ze sešitu a pracovních listů. Komu pracovní listy chybí, stavte se za mnou.MZ

 

Test - literatura

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že ve středu 21.2. si napíšeme další z literárních testů, tentokrát zaměřený na preromantismus (Faust), rodinný román(Austenová) a detektivní žánr (teorie + Poe, Christie, Doyle). Za dú na středu si máte v rámci přípravy přečíst jedno z děl se S. Holmesem či zhlédnout film se stejným hrdinou. Studujte ze sešitu a prac. listů. Poslední z pomocných listů ke studiu získáte je  ... pokračování článku

 

DÚ pro I.A

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 1.A  )

Milá I.A, DÚ máte v učebnici Matematika na straně 62 cvičení 4 ( žlutý i růžový rámeček). Monika

 

Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 9.r.

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

Domácí úkol pro I. C - Už čteme a píšeme sami

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní úkol je v učebnici na straně 5, podtrhávání písmen i čtení. Vaše paní učitelka Tereza

 

DÚ pro sportovce z I.B na čtvrtek 15.2. a beseda v knihovně

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milí sportovci z I.B, moc vás všechny chválím za skvělou hodinu jógy a gymnastiky. Naučili jste se "Pozdrav slunci" a pilovali jsme pečlivě kotoul vpřed. Zítra jdeme na besedu do knihovny, nepotřebujete průkazku. Za domácí úkol máte malé psací "e". Pište pečlivě obyčejnou tužkou. Pracovní list máte v aktovce. Vaše paní učitelka Kája

 

Domácí úkol z ČJ

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, na příští středu vypracujte úkoly z pracovního sešitu. Str. 64/cv. 1, str. 65/cv.1,2, str. 66/6-9. E.P.

 

Fotogalerie - družina 2.A

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Jana Neuhauserova   Třída: 2.A  Fotogalerie  )

 

III.čtvrtletní plán ŠD- D4

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Jana Neuhauserova   Třída: 2.A   Přiložený soubor   )

 

DÚ pro I.A

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 1.A  )

Milá I.A, DÚ je v sešitě Uvolňovací cviky na straně 24 (dopsat stránku). Dále si vystříhejte písmena, vložte do obálky a zítra přineste. Monika

 

Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 6.r.

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

Domácí úkol pro I.C - Začínáme číst a psát

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C  )

Milí badatelé, dnešní úkol je na straně 82, podtrhávání a čtení AU,OU. TV

 

Domácí úkol z EV

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení šesťáci, připomínám zadání domácího úkolu - do 19.2.(VI.B), resp. 20.2.(VI.A) je Vaším úkolem vytvořit poster ve formátu A4 s Vámi vybraným motivem kultury starověkého Řecka. Kritéria hodnocení: grafická čistota, gramatická a faktická správnost, symetričnost. V závěru by mělo být cca 4-5 vět o Vámi vybraném motivu, pro ilustraci se můžete podívat do přílohy. S pozdravem a přáním hodně štěst  ... pokračování článku

 

DÚ pro šikulky z I.B na středu 14.2.

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, dnešní úkol je pokračování práce v českém jazyce, a to na straně 6. Opět máte barevně vyznačit velká a malá písmena. Pečlivě čtěte jednotlivá slova, abyste na nějaké písmenko nezapomněli. Těším se na vaše práce! Paní učitelka Kája

 

Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 7.r.

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

jidelnicek 19.2.-23.2.18

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

 

3.čtvrtletní plán D7

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Jaroslava Mikešová   Přiložený soubor   )

 

III.Q plán Klub I.

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Martin Voráč   Přiložený soubor   )

Vážení, v příloze najdete plán ŠK pro 3. čtvrtletí. Váš vychovatel

 

19. DÚ z MF pro 9. ročník

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí deváťáci, je tady další z domácích úkolů. Termín odevzdání je ve středu 21. 2. Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 5.r.

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

19. DÚ z MA pro 5. ročník

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v přiloženém souboru najdete další domácí úkol. Termín odevzdání je následné úterý. Využijte tohoto úkolu jako přípavy na test, který je ve středu 21. 2. Hodně zdaru VN

 

KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ - termín 5.3. 2018

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, kolegové a milé děti, je tu opět další nabídka knih z KLUBU MLADÝCH ČTENÁŘŮ. Katalogy nakladatelství FRAGMENT, KNÍŽATA, Albatros a Mladá fronta dodám dětem do tříd. Jinak budou k dispozici v učebně č. 37 ve 3. patře školy. Objednávání knih proběhne 5. 3. 2018 po vybrání všech vyplněných objednávek.Objednávat knížky mohou mladí i dospělí čtenáři. Další informace o KMČ můžete získa  ... pokračování článku

 

Plán výuky pro druhý ročník

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

 

Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 8.r.

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, tento týden si budete zase jednou procvičovat vaše oblíbené učivo, tedy zlomky. Hodně zdaru. A.K.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, máte zde nový domácí úkol. Nezapomeňte si ho včas vytisknout nebo přepsat a odevzdat na samostatném listě. A.K.

 

Domácí úkol pro I.C - Uvolňovací cviky

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 1.C   Přiložený soubor   )

Milí badatelé, dnešní domácí úkol je na straně 23. Vaše paní učitelka Tereza

 

DÚ pro I.A

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 1.A  )

Milá I.A, DÚ máte z učebnice Matematika na straně 61 cvičení 4 (modrý i žlutý rámeček). Monika

 

Skupina A speciální divadelní režim

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 4.r.  )

Milí čtvrťáci, až do 13.3 nemusíte na hodiny AJ nosit běžné pomůcky, stačí scénář, jehož finálí podobu dostanete ve středu. Budeme intenzivně nacvičovat naše divadelní představení, za domácí úkol máte do té doby pouze učit se text a vymýšlet svůj kostým. Těší se na vás Ms. Peregrine! :)

 

DÚ pro žáky I.B na úterý 13.2.

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, domácí úkol na zítra najdete v českém jazyce 2 na straně 5. Podle zadaných barev označte malá a velká tiskací písmena. Ve 2. díle učebnice se budeme učit pouze číst malá tiskací písmena, psát je nemusíte. Těším se na vaše práce! Vaše paní učitelka Kája

 

Týdenní domácí úkol z českého jazyka

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze máte další týdenní domácí úkol na opakování zájmen.MZ

 

Test z Ma

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, v příštím týdnu - ve středu 21. 2. - si napíšeme test z číselných výrazů (závorky, přednosti matematických operací), převody jednotek délky, výpočet obvodu rovinných obrazců. V tomto týdnu ještě procvičíme. Hodně zdaru VN

 

ČP - test - 8. ročník - TERMÍN

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jak jsem slíbila, upřesňuji termín testu z kovů a polokovů. Test si 8.B napíše ve středu 14.2., 8.C ve čtvrtek 15.2. a 8.A v pátek 16.2. V předcházející hodině ještě vše dokončíme a zopakujeme. HR

 

Řešení DDÚ

Datum: 11.02   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Řešení DDÚ

Datum: 11.02   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Domácí pokus - Řetězová reakce

Datum: 09.02   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, na tomto odkazu najdete zadání domácího pokusu. Termín odevzdání je pátek 9.3. Hezký zbytek prázdnin!

 

ČP - test - 8. ročník + plášť

Datum: 07.02   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v prvním týdnu po prázdninách si napíšeme další opakovací test z ČP, který se tentokrát bude týkat vlastností a využití vybraných kovů a polokovů. Připravujte se tedy již průběžně ze zápisků v sešitě. Přesný termín se včas dozvíte. Po prázdninách nás budou také čekat laboratorní práce z chemie, sežeňte si tedy včas laboratorní plášť. Hezký zbytek prázdnin! HR

 

Klub mladého diváka

Datum: 04.02   Autor příspěvku: Michaela Jančová  )

V úterý 13.2. se koná další představení našeho Klubu mladého diváka, tentokrát jdeme do divadla ABC na představení Bedřich Smetana:The Greatest Hits. Představení je odpolední, proto bude sraz v 14.15 před školou, rozchod pak samostatný v cca 17.45 u divadla. Pokud někdo již ví, že na představení nebude moci, pište mi na jancova@londynska.cz, lístek můžeme v pondělí někomu nabídnout. Hezké prázdnin  ... pokračování článku

 

Leden v II.A

Datum: 04.02   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 2.A  Fotogalerie  )

Leden v II.A: vánoční koledy pro prvňáčky, hrajeme si na stovkové tabulce, stavby, matematické hry, rodina-myšlenková mapa a prezentace práce, víčkováná-abeceda a třídění hlásek, vysvědčení a tablety-geodeska, spodoba hlásek, počítání ve dvojici. Pěkné jarní prázdniny, paní učitelka Petra

 

Družinové tvoření

Datum: 04.02   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 4.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, ve fotogalerii se můžete podívat na naše šicí dílničky, děti jsou velmi šikovné. Monika

 

III.ČTVRTLETNÍ PLÁN ŠD D8

Datum: 04.02   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

 

III.čtvrtletní plán 2018 D6

Datum: 03.02   Autor příspěvku: Jana Uzlová   Třída: D6   Přiložený soubor   )

 

Plán výuky pro malé badatele z 1. tříd

Datum: 03.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.   Přiložený soubor   )

Od 12.2. do 23. 2. 2018

 

Naše první přespávání na Londýnské - třídy I.B a I.C

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, posíláme pár obrázků z našeho prvního přespávání ve škole. V rámci této akce proběhla také Bojová hra pro malé badatele z 1. tříd zakončená nálezem jejich pololetních vysvědčení. Přejeme hezké pokoukáníčko! Vaši prvňáčci a jejich paní učitelky Kája a Terezka

 

3.ročník v Národní galerii

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 3.r.  Fotogalerie  )

Pár fotek z Národní galerie. Hezký víkend. Jana Uzlová

 

Dobrovolný domácí úkol

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde máte slíbený DDÚ na prázdniny, koncem prázdnin se tu objeví také řešení. A.K.

 

Dobrovolný domácí úkol + test

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, zde máte slíbený dobrovolný domácí úkol. Opět je na téma objem krychle a kvádru, protože po prázdninách bude na toto téma znovu následovat test. Ten bude ve středu, tedy budete mít možnost na jedné hodině před testem se zeptat na úlohy z DDÚ, které vám dělají problémy. Hodně zdaru A.K.

 

Karlín kino krasobruslaři...

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Milí osmáci, zde fotky z dnešního dne. Užijte si jarní prázdniny, sportujte a čtěte!mj

 

Další dlouhodobý domácí úkol pro třeťáky

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Renata Salvetrová (dříve Johánková)   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáci, zde je Váš další dlouhodobý domácí úkol. Hodně zdaru. Vaše paní učitelky.

 

Čtenářský deník (únor)

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Šesťáci, jak jsem slíbila - v příloze najdete instrukce, jak zapsat čtenářský deník za únor. Zpracováváte zápis na obě přečtené báje/pověsti. Vše odevzdáváte na konci února. Mějte hezké prázdniny. E.P.

 

Příjemné prázdniny

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Všem z našeho společenství v Londýnské přeji pohodové prožití pololetních a jarních prázdnin. Martin Ševčík

 

Korálkový pozdrav

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková  Fotogalerie  )

Milí korálkáři, dnes jsme uzavřeli kroužky za 1. pololetí. Užijte si hezké prázdniny. Těším se na vás i v pololetí druhém. Kája Bartusková

 

Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 4.r.

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

Prázdniny bez domácích úkolů - šikulky z I.B

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.B  Fotogalerie  )

Milá I.B, máte za sebou OBROVSKÝ kus práce, a proto si užijte pohodové POLOLETNÍ a JARNÍ prázdniny bez domácích úkolů. Budu se na vás všechny moc těšit! Vaše paní učitelka Kája

 

Petr Nikl a Ondřej Smeykal v paláci Akropolis

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  Fotogalerie  )

Milí přátelé, podívejte se na fotky ze zajímavého koncertu pro děti s názvem "Líheň". Bylo to elektronické didgeridoo Ondřeje Smeykala, v doprovodu promítaných obrazů mechanicko rozpíjivých, performera Petra Nikla. Jednalo se o kombinovaný večer, který vytváří hudebník Ondřej Smeykal společně s výtvarníkem Petrem Niklem. Přejeme hezkou podívanou a krásné PRÁZDNINY! Paní učitelky z 1. tříd

 

jidelnicek 12.2.-16.2.

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

 

3.ČTVRTLETNÍ PLÁN ŠD D3- 1.A a 2.B

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Šárka Bauerová   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol z ČJ a testy

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, na středu 14. února vypracujte domácí úkol z pracovního sešitu: str. 38/2 a 39/4. Nezapomeňte, že v úterý 13. února bude 6.B psát test na přívlastek a předmět. 6.A tento test bude psát ve středu. E.P.

 

Matematicko fyzikální základ

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 9.r.  )

V týdnu od 12.2.2018 budeme psát písemnou práci na řešení soustav lineárních rovnic a slovní úlohy na směsi. Bude kontrolován 18. domácí úkol. Dále připomínáme možnost dohodnutí si konzultací (ráno p. uč. Ševčík, odpoledne pí uč. Nádvorníková).

 

ČP - 7. ročník - DÚ pro chybějící žáky

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, v tomto týdnu jsme se v ČP zabývali novou kapitolou a to "Kroužkovci". Ti z vás, kteří ve škole chyběli, mají přes prázdniny za úkol vyplnit pracovní list (v příloze). Informace získáte z učebnice Přírodopis 6 (str. 63-65). Splnění úkolu si zkontroluji na první hodině ČP po jarních prázdninách. HR PS: Kdo z vás ještě nedokončil otázky a úkoly týkající se Hlístů, tak to také naprav  ... pokračování článku

 

Fotky z lednového učení

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Aneta Tošnerová   Třída: 2.C  Fotogalerie  )

Milí rodiče a děti, ve fotogalerii naleznete fotky z našeho učení a tvoření v lednu. Hezké pokoukání, paní učitelka Aneta

 

Páťáci bruslí :)

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 5.r.  Fotogalerie  )

Ve fotogalerii se mrkněte na fotky z dnešního bruslení žáků 5.ročníku.

 

Zázračná planeta

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, zítra, tedy 1.2., vyrazíme do kina Pilotů na film Zázračná planeta. Výuka 1., 2., 5. a 6. hodinu proběhne podle rozvrhu. J. Ch.

 

Bojová hra pro malé badatele z 1. tříd - spolupráce s žáky VIII.B

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 8.B  Fotogalerie  )

Milí přátelé, podívejte se do naší fotogalerie na naše první NETRADIČNÍ předávání vysvědčení. Naši kamarádi z VIII.B pro nás připravili hrůzostrašnou bojovku plnou badatelských úkolů, nástrah a dobrodružství. Na jejímž konci jsme objevili svá první vysvědčení. Velikou pochvalu si zaslouží nejen osmáci, ale i jejich paní učitelky Jana Vavřinová a Eva Ševčíková, které jim pomáhaly. Už ať vyrosteme   ... pokračování článku

 

DÚ pro I.A

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 1.A  )

Milá I.A, DÚ - pracovní list z ČJ (vložen v deskách s vysvědčením). Monika

 

Školní akce 1. ročníku - návštěva paláce AKROPOLIS

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  )

Milí prvňáčci, ve čtvrtek 1.2. vás čeká koncert: Petr Nikl a Ondřej Smeykal v Paláci Akropolis. Prosím, nezapomeňte na vhodný oděv. S sebou: batůžek, záznamník, penál, pití, svačinu a přezůvky. I.A má sraz u své šatny v hlavní budově v Londýnské ulici, třídy I.B a I.C mají sraz ve svých učebnách. Odchod v 9:15 hodin. Těšíme se na vás! Paní učitelky 1. ročníku

 

Elektrické modely

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, nezapomeňte na své elektrické modely, už se nám začíná blížit termín prezentace - 22.2. V případě problémů se mě nebojte kontaktovat na mail, ráda vám pomůžu. A.K.

 

Týdenní domácí úkol + test MF

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden domácí úkol nemáte, abyste si mohli v klidu užít prázdniny. Objeví se tu však dobrovolný domácí úkol, abyste si mohli procvičovat již probranou látku, pokud o to budete stát. Po jarních prázdninách (v úterý) nás čeká test na úhly, bude především na počítání s úhly a dopočítávání chybějících úhlu v geometrickém útvaru, tedy budete potřebovat znát, které úhly jsou vrcholo  ... pokračování článku

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, vzhledem k mé nepřítomnosti vkládám řešení týdenního domácího úkolu sem. Pokud vám toto zadání bylo povědomé, je to protože přesně tento úkol jste měli už v minulém školním roce. Nový domácí úkol tu není, protože budou prázdniny, na které dostane pouze úkol dobrovolný. A.K.

 

Přespávání 4. ročník

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 4.r.  )

Dnes se sejdou čtvrté třídy ve svých kmenových třídách. Příchod od 18 hodin. Následuje večeře a večerní program (částečně i mimo školu). Rodiče, moc prosíme, pokud vaše dítě bude přespávat, zkontrolujte mu hlavu, aby se nám nerozšířili nezvaní návštěvníci. Děti, které se zúčastní večerního programu, ale nebudou přespávat, si můžete vyzvedávat ze školy po 22 hodině, kdy už bude program ve škole. Tý  ... pokračování článku

 

DÚ pro rodiče přespávajících prvňáčků

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 1.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, posíláme vám srdečné pozdravy. Dnešní úkol je pro vás, protože my zůstáváme ve škole i v noci. Pořádně si odpočiňte a užijte si volný večer. My si to tu také užijeme. Již se pro nás chystá dobrodružná výprava zakončená nálezem našeho vysvědčení. A potom přijde na řadu naše první přespávání ve škole. Zítra se na vás moc těšíme! Vaše zlatíčka z I.B a I.C a jejich paní učitelky Kája a T  ... pokračování článku

 

Korálkový pozdrav z kroužku

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková  Fotogalerie  )

Milí přátelé a fanoušci korálkování, posíláme opět pár obrázků a srdečný pozdrav a připomínáme všem zájemcům, aby se zítra nezapomněli přihlásit. Těšíme se na vás! korálkáři z Londýnské a Kája Bartusková

 

PROJEKTOVÝ DEN - 7. ročník - ZRUŠENO

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, s ohledem na vaši početnou absenci i nemoc pí uč. Müllerové se ruší zítřejší i čtvrteční projektový den. Přineste si proto s sebou pomůcky podle rozvrhu (včetně oblečení na TV) a nezapomeňte si zítra vzít také desky na VYSVĚDČENÍ. Děkujeme za pochopení. Vaši třídní H+H

 

DÚ pro I.A

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Monika Holíková   Třída: 1.A  )

Milá I.A, DÚ je v učebnici Začínáme číst a psát na straně 83, napíšete písmena Q, X a W na řádky. Monika

 

18. DÚ z MF pro 9. ročník

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Milí deváťáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je 14. a 15. února. Hodně zdaru VN

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

ŠKOLNÍ TÁBOR 2018 - RS LUŽNICE v Dobronicích u Bechyně

Datum: 19.02   Autor příspěvku: Eva Ševčíková  )

Školní tábor se v letošním roce uskuteční ve dnech 21.7.-28.7.2018 v rekreačním středisku Lužnice v Dobronicích u Bechyně (www.rsluznice.cz). Celková cena za tábor činí 3.900 Kč a lze ji uhradit buď najednou nebo ve 2 splátkách. Přihlášky na tábor jsou k vyzvednutí v kanceláři ekonoma. Po odevzdání vyplněné přihlášky dám každému zájemci platební údaje. Hezké dny přeje Eva Ševčíková

 

Platby kroužků na 2. pololetí

Datum: 09.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, od pondělí 12.2. do středy 14.2. je nutné zaplatit kroužky, na které jste přihlásili své děti. Platí se v hotovosti v ředitelně školy v době od 7:30 do 8:45 nebo od 13:30 do 16:30 h. Pokud nemůžete ve výše uvedených dnech kroužky zaplatit, kontaktujte prosím pana zástupce Nádvorníka na nadvornik@londynska.cz. Předem děkujeme všem, kteří zaplatí v uvedených časech. Martin Ševčík

 

Informace pro budoucí žáky

Datum: 15.01   Autor příspěvku: Martina Novotná   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu najdete důležité informace nejen zápisu do 1. tříd. Pro školní rok 2018/2019 můžeme přijmout do prvních tříd maximálně 50 dětí, což je z pedagogického hlediska maximum, které nám umožní individuální přístup, jenž máme zakotven v ŠVP. Velmi nás těší zájem o náš vzdělávací systém a zároveň nás mrzí, že nemůžeme takto vedené vzdělávání dopřát více dětem. Klasický den otevřených dveří neděláme, ale rádi se s vámi setkáme, popovídáme si o naší škole a budete mít možnost nahlédnout do výuky. Schůzku si můžete domluvit na emailu sevcik@londynska.cz. Vedení ZŠ Londýnská