Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

16:10
Jednání garantů v učebně 12.

09:00- 09:50
Návštěva knihovny v Záhřebské - ukončení celoročního projektu "Lovci perel". Účastní se děti 1. stupně, které získaly Moriony (peníze) za vyplněné čtenářské listy. Sraz je v 9:00 před školou. Prosíme, aby si děti před odchodem uložily aktovky ve třídách.
doprovod: L. Kühnová, V. Kočová

2.C 10:05- 11:05
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Tošnerová

3.A 10:50- 11:45
Pravidelná návštěva knihovny, kartičky a knihy s sebou.
doprovod: Bečvářová, Kočová V.

4.B 12:00- 12:30
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Novotná M., Novotná K.

4.C 09:00- 10:50
Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem.
doprovod: Tůmová, Hanychová

4.C 12:00- 13:00
Žáci, kteří se účastnili hry Lovci perel pořádané Městskou knihovnou a mají naspořené moriony, se zúčastní vyhlášení a jarmarku v knihovně v Záhřebské ulici. Nezapomeňte si doma své MORIONY!
doprovod: Novotná K.

8.r. 14:00- 15:40
Žáci DZ praktika (7. + 8.ročník) navštíví výstavu Komunismus a jeho epocha (nám. Jiřího z Poděbrad). Sraz u akvária v 14.00, s sebou Záznamník a dva lístky na dopravu.
doprovod: pí uč. Jančová

Zobrazit plán na tento týden

Budoucí první třídy

2012/2013 Předběžný seznam přijatých žáků pro školní rok 2013/2014

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  Budoucí první třídy   Přiložený soubor    Vymaž   Oprav   Vytiskni

Pro potvrzení zájmu si musíte osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí v ředitelně školy od 4.2. do 6.2. nebo zatelefonovat do školy.

Žáci přijatí do školy.
Číslo jednací
ZSL-2/2013
ZSL-3/2013
ZSL-4/2013
ZSL-5/2013
ZSL-6/2013
ZSL-7/2013
ZSL-11/2013
ZSL-12/2013
ZSL-13/2013
ZSL-15/2013
ZSL-18/2013
ZSL-20/2013
ZSL-22/2013
ZSL-23/2013
ZSL-24/2013
ZSL-35/2013
ZSL-36/2013
ZSL-38/2013
ZSL-39/2013
ZSL-40/2013
ZSL-41/2013
ZSL-42/2013
ZSL-44/2013
ZSL-45/2013
ZSL-47/2013
ZSL-51/2013
ZSL-53/2013
ZSL-56/2013
ZSL-57/2013
ZSL-58/2013
ZSL-59/2013
ZSL-61/2013
ZSL-66/2013
ZSL-68/2013
ZSL-69/2013
ZSL-73/2013
ZSL-75/2013
ZSL-81/2013
ZSL-82/2013
ZSL-85/2013
ZSL-87/2013
ZSL-88/2013
ZSL-90/2013
ZSL-95/2013
ZSL-100/2013
ZSL-104/2013
ZSL-105/2013
ZSL-106/2013
ZSL-112/2013
ZSL-113/2013
ZSL-117/2013
ZSL-118/2013
ZSL-122/2013
ZSL-126/2013
ZSL-127/2013
ZSL-131/2013

Martin Ševčík
ředitel školy

Velmi důležité zprávy

Informační schůzka

Datum: 07.01   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Pro zákonné zástupce žáků 5., 7. a 9.ročníku se bude konat dne 23.1.2018 od 17:30 v jídelně školy informativní schůzka ohledně přijímacího řízení (přihlášky, zkoušky, zápisní lístky, správní řízení...) na střední školy a víceletá gymnázia. Martin Ševčík

 

Volný den stanovený ředitelem školy

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, tak jak již byli všichni zákonní zástupci informováni v září, je v pátek 26.1.2018 volný den stanovený ředitelem školy - zrušen provoz školy i školní družiny, resp. školního klubu v plném rozsahu. Důvodem je konání 2. kola prezidentských voleb. Martin Ševčík

 

Věděli jste, co vše máme v Londýnské?

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Například máme v prvním patře u akvária řadu let "knihopecínku", což je obdoba knihobudek, které fungují na principu výměny knih. Knihu, kterou již mám přečtenu a nechci si ji nechávat doma, mohu přinést a jinou si zase odnesu. Dále je možné před ředitelnou do červeného kontejneru dávat použité elektrické články (srozumitelněji použité a vybité baterie) nebo v rámci "Víčka pomáhají" - sbíráme do žluté popelnice víčka z PET lahví. Pí uč. Rančáková v letošním roce organizuje v měsíčních cyklech Velkou zeměpisnou soutěž, její zadání je možné nalézt před učebnou 12. Do konce roku 2017 vyjde nové číslo školního časopisu Hodiny a 22.12. proběhne poslední letošní soutěž Loncupu organizovaná školním žákovským parlamentem "Nejlepší bramborový salát, kterou organizuje 5. ročník. Martin Ševčík