Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Termín 2. průběžného hodnocení (červeného) žáků II. stupně.

14:00- 16:00
S dětmi půjdeme na výstavu minerálů a fosílií do galerie Geosvět. Vstupné je 20 Kč. Děti si mohou sebou vzít drobný obnos na nákup v obchůdku v galerii. Žáky, kteří nepůjdou, vyzvedněte, prosím, do 13:50 hodin
doprovod: Roháčková,Reichová

11:55- 13:00
Diskuse se studenty na téma žákovské a učitelské portfolio. (keramika)
doprovod: Varhulíková, Novotná, Tomková

08:30- 10:50
Náslechy studentů na téma žákovské portfolio.
doprovod: Varhulíková, Novotná, Uhlířová, Tůmová, Lempochnerová, Nádvorníková, Tomková

14:00- 15:30
Akce ŠD: žáci 3. ročníku mají možnost si vyrobit vánoční věnec. Cena za materiál 120 Kč.
doprovod: Uzlová

1.B 09:00- 10:55
Dílna dramatické výchovy zaměřené na budování pozitivního klimatu ve třídě.
doprovod: Alžběta Ferklová,Karla Bartusková

2.A 10:45- 11:45
Návštěva knihovny
doprovod: Uhlířová

2.r. 14:00- 16:00
Vycházka na Pražský hrad spojená s návštěvou vánočních trhů. S sebou: teplé oblečení a obuv, lístky na MHD nebo průkazku, pro zájemce kapesné (na trdelník apod.)
doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová

3.B 10:05- 13:20
Pokračování ročníkového projektu - Putování za tajemstvím Prahy. Nyní navštívíme Anežský klášter, kde nás čeká program: Dílna středověkého malíře.
doprovod: Salvetrová, Reichová

Zobrazit plán na tento týden

Písemná práce

Souhrnný test MF 6. ročník

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Písemná práce  Třída: 6.r.  Oblast: Matematicko fyzikální základ   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Milí šesťáci, jak jsem již zmínila v hodině, dne 14.12. vás čeká souhrnný test z MF. Objeví se zde měřítko mapy, dělitelnost (včetně nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele), záporná čísla (znázornění na ose, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení), třídění základních rovinných útvarů (rozeznání úsečky, přímky, polopřímky, bodu, kruhu, kružnice, n-úhelníků) a charakteristiky základních těles (určení o jaké těleso se jedná, přiřazení nákresu pláště tělesa). Posledním dvěma částem se sice v hodině teprve budeme věnovat, ale vzhledem k tomu, že se jedná především o opakování 5. ročníku, věřím, že vše před testem stihneme probrat a procvičit. Samozřejmě pokud by to nevyšlo jak si představuji, test zkrátíme tak, aby se tam skutečně objevilo jen to, co budeme mít důkladně procvičené.
Příští týdenní domácí úkol bude vytvořen jako souhrn celého pololetí, abyste si připomněli i učivo ze září a dále bude na webu školy uveřejněn dobrovolný domácí úkol, který bude sloužit jako příprava na test.
Jak již bylo zmíněno, tento test se píše ještě před prázdninami z toho důvodu, abychom v lednu stihli ještě jeden test, kde si každý vybere dvě učiva, která by si rád opravil/vylepšil. Máte tedy stále dvě možnosti, jak napravit nepovedené testy z průběhu pololetí. A.K.

Velmi důležité zprávy

Velké poděkování za KOUZELNÝ DŮM VÁNOC

Datum: 13.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Fotogalerie  )

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy a realizace včerejšího KOUZELNÉHO DOMU VÁNOC na Londýnské. Za přípravou bylo úsilí mnoha pedagogů, rodičů i žáků, ale stálo to za to. Proto moc a moc děkuji, že jsme schopni si připravit podobné akce. Hezký adventní čas a nezapomínejme, že vánoční svátky nejsou o shonu, ale alespoň o občasném zastavení a potkávání se. Martin Ševčík

 

Věděli jste, co vše máme v Londýnské?

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Například máme v prvním patře u akvária řadu let "knihopecínku", což je obdoba knihobudek, které fungují na principu výměny knih. Knihu, kterou již mám přečtenu a nechci si ji nechávat doma, mohu přinést a jinou si zase odnesu. Dále je možné před ředitelnou do červeného kontejneru dávat použité elektrické články (srozumitelněji použité a vybité baterie) nebo v rámci "Víčka pomáhají" - sbíráme do žluté popelnice víčka z PET lahví. Pí uč. Rančáková v letošním roce organizuje v měsíčních cyklech Velkou zeměpisnou soutěž, její zadání je možné nalézt před učebnou 12. Do konce roku 2017 vyjde nové číslo školního časopisu Hodiny a 22.12. proběhne poslední letošní soutěž Loncupu organizovaná školním žákovským parlamentem "Nejlepší bramborový salát, kterou organizuje 5. ročník. Martin Ševčík