Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Termín 2. průběžného hodnocení (červeného) žáků II. stupně.

14:00- 16:00
S dětmi půjdeme na výstavu minerálů a fosílií do galerie Geosvět. Vstupné je 20 Kč. Děti si mohou sebou vzít drobný obnos na nákup v obchůdku v galerii. Žáky, kteří nepůjdou, vyzvedněte, prosím, do 13:50 hodin
doprovod: Roháčková,Reichová

11:55- 13:00
Diskuse se studenty na téma žákovské a učitelské portfolio. (keramika)
doprovod: Varhulíková, Novotná, Tomková

08:30- 10:50
Náslechy studentů na téma žákovské portfolio.
doprovod: Varhulíková, Novotná, Uhlířová, Tůmová, Lempochnerová, Nádvorníková, Tomková

14:00- 15:30
Akce ŠD: žáci 3. ročníku mají možnost si vyrobit vánoční věnec. Cena za materiál 120 Kč.
doprovod: Uzlová

1.B 09:00- 10:55
Dílna dramatické výchovy zaměřené na budování pozitivního klimatu ve třídě.
doprovod: Alžběta Ferklová,Karla Bartusková

2.A 10:45- 11:45
Návštěva knihovny
doprovod: Uhlířová

2.r. 14:00- 16:00
Vycházka na Pražský hrad spojená s návštěvou vánočních trhů. S sebou: teplé oblečení a obuv, lístky na MHD nebo průkazku, pro zájemce kapesné (na trdelník apod.)
doprovod: Hamerníková, Neuhauserová, Bauerová

3.B 10:05- 13:20
Pokračování ročníkového projektu - Putování za tajemstvím Prahy. Nyní navštívíme Anežský klášter, kde nás čeká program: Dílna středověkého malíře.
doprovod: Salvetrová, Reichová

Zobrazit plán na tento týden

Domácí úkoly

Prezentace LITERÁRNÍCH MOTIVŮ

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Domácí úkoly  Třída: 7.r.  Oblast: Český jazyk a literatura   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Milí sedmáci, v následujících týdnech nás čekají pravidelné páteční prezentace nad vámi vybranými literárními motivy (jejich seznam a termíny prezentací jsou vyvěšeny ve vašich třídách). Součástí prezentace každé skupiny jsou KONKRÉTNÍ ukázky alespoň ze tří knih a zpracování prezentace výtvarnou formou. Ostatní spolužáci pak mají do dalšího pátku objevit jiný výskyt prezentovaného literárního motivu. J. Ch.

Velmi důležité zprávy

Velké poděkování za KOUZELNÝ DŮM VÁNOC

Datum: 13.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Fotogalerie  )

Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy a realizace včerejšího KOUZELNÉHO DOMU VÁNOC na Londýnské. Za přípravou bylo úsilí mnoha pedagogů, rodičů i žáků, ale stálo to za to. Proto moc a moc děkuji, že jsme schopni si připravit podobné akce. Hezký adventní čas a nezapomínejme, že vánoční svátky nejsou o shonu, ale alespoň o občasném zastavení a potkávání se. Martin Ševčík

 

Věděli jste, co vše máme v Londýnské?

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Například máme v prvním patře u akvária řadu let "knihopecínku", což je obdoba knihobudek, které fungují na principu výměny knih. Knihu, kterou již mám přečtenu a nechci si ji nechávat doma, mohu přinést a jinou si zase odnesu. Dále je možné před ředitelnou do červeného kontejneru dávat použité elektrické články (srozumitelněji použité a vybité baterie) nebo v rámci "Víčka pomáhají" - sbíráme do žluté popelnice víčka z PET lahví. Pí uč. Rančáková v letošním roce organizuje v měsíčních cyklech Velkou zeměpisnou soutěž, její zadání je možné nalézt před učebnou 12. Do konce roku 2017 vyjde nové číslo školního časopisu Hodiny a 22.12. proběhne poslední letošní soutěž Loncupu organizovaná školním žákovským parlamentem "Nejlepší bramborový salát, kterou organizuje 5. ročník. Martin Ševčík