Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Jarní prázdniny - zrušen provoz všech zařízení.

Zobrazit plán na tento týden

Písemná práce

2018/2019 Samostatná práce z ČS

Datum: 22.04   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Písemná práce  Třída: 8.r.  Oblast: Člověk a společnost   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Drazí pozůstalí Mácháče,
po dobu výletu máte za úkol každý z vás vytvořit pracovní list pro spolužáky. Tento pracovní list bude ve dvou vyhotoveních - jednou nevyplněný, připravený k použití a jednou vyplněný správnými odpověďmi.
Témata:
Rok 1948 v Itálii a v Německu
Rok 1948 v Habsburské monarchii - Rakousko, Maďarsko
Rok 1948 v Habsburské monarchii - České země
Učebnice:
Modrý pruh s. 10 - 15
Zelená s. 91 - 97
1.)Vybrat si jedno z témat a nastudovat ho
2.)Vytvořit pracovní list s jednoduchými cvičeními:
- 10 vět na pravda x lež
- krátký text s chybami, které má vyplňující opravit (5 - 10 vět)
- křížovka na tématické otázky s tématickou tajenkou
- Popis Vámi vybraného obrázku k danému tématu (viz test od p. uč. Sirotka)
Vytvořené pracovní listy si vyberu v pátek 26.4. nebo mi je zašlete mailem do půlnoci téhož dne.
Pracovní listy mohou být zpracovány ručně, ale musí být úpravné a čitelné.
JM
P.S.: tyto pracovní listy budu hodnotit

Velmi důležité zprávy

Obrovské poděkování

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, moc a moc děkuji všem rodičům, kteří nám dnes velmi pomohli a reagovali na havárii vody, buď okamžitým psaním SMS nebo vyzvednutím svých dětí. Skvělou práci též odvedli kolegové a vše zvládnout pomohli i žáci 9. ročnku. Díky Martin Ševčík

 

Vynikající výsledky našich žáků v testování PISA - gramotnosti

Datum: 10.02   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

V roce 2018 naši žáci podstoupili mezinárodní testování PISA v oblasti čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti. Jejich výsledky byly vynikající. Patříme tím mezi nejlepších cca 5% škol zapojených do testování.

 

Zástup při ranních dohledech

Datum: 05.02   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Stále hledáme pomoc s konáním pedagogického dohledu v přízemí školy v době od 7:30 do 9:15. Odměna by byla vyplácena na základě dohody o provedení práce. Kontakt sevcik@londynska.cz tel.: 775362392. Martin Ševčík

 

Platba za školní tábor

Datum: 04.02   Autor příspěvku: Petra Uhlířová  )

Milí rodiče, dneska a zítra rozdávám Vašim dětem pokyny k platbě školního tábora. Je možná platba celé částky najednou anebo ve dvou zálohách. V případě, že byste změnili plány na léto, dejte mi prosím, co nejdříve e-mailem vědět, abych Vaše dítě odhlásila a mohla vzít náhradníka. Děkuji za spolupráci, paní učitelka Petra