Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Článek

Jak to bude fungovat od 6.4. do 17.4. 2020

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,
na nouzovém stavu se nic nemění. Školní budovy zůstávají uzavřeny a nadále probíhá výuka žáků ve všech předmětech, vyjma volitelných předmětů, distančním způsobem podle pokynů učitelů. Od pondělí 6. 4. 2020 platí, že již všichni naši žáci mají svůj google účet a tudíž pro všechny platí možnost video setkávání. Pro 1. – 3. ročník dobrovolně (bohužel u našich nejmenších záleží hodně na možnostech rodičů) a od 4. ročníku je účast povinná.
Stále platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele.
Výuka v období 6. 4. – 17. 4. 2020, do které patří velikonoční prázdniny a svátky
V tomto období bude distanční výuka probíhat podle již ustálených pravidel ve dnech pondělí 6. 4. a úterý 7. 4. a následně od středy 15. 4. 2020. Důvodem je udržení týdenního režimu a dát prostor na nabrání sil, ale hlavně na doplnění chybějícího. Tzn., že pedagogičtí pracovníci budou ve středu 8. 4. a v úterý 14. 4. 2020 kontaktovat ty žáky, kteří mají nějaké nedodělky v jednotlivých zadáních nebo zmíněný čas využijí děti, které byly nemocné právě k doplnění zameškaného. Případně budou nově zadávány úkoly na rozptýlení či dobrovolné úkoly.
Žáci mohou v případě potřeby využít psychologické pomoci, samozřejmě i rodiče mohou požádat o konzultaci.
Děti i rodiče mohou využít služeb školních psycholožek, a to prostřednictvím emailu (dusova@londynska.cz, hoskova@londynska.cz), videokonzultací či na telefonním čísle 774 174 374 v čase 9:00-15:00 (jindy po předchozí domluvě). Mohou vám rovněž předat kontakty na organizace a odborníky, kteří v současnosti poskytují služby online a zdarma.
Omlouvání se
Stále platí, že pokud nemůže žák pracovat na zadaných úkolech opravdu z nějakých vážných důvodů, je povinen se omluvit svým učitelům, aby ho zbytečně neuháněli emailem nebo telefonicky. Pravidla omlouvání by měla fungovat, jako když chodíme do školy.
Přehled zatím zrušených akcí
Ukrajina 9. roč. – vratky v plné výši budou v průběhu příštího týdne připsány na účty, jejichž čísla nám zašlou rodiče. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím zašlete číslo účtu na reditel@londynska.cz
Zahraniční výjezd do Itálie a zotavovací pobyt 1. ročníku stále ještě řešíme s cestovními kancelářemi.
V příštím týdnu vstoupíme do jednání s dodavateli zotavovacích pobytů 2. a 3. ročníku.
Trvalé příkazy na platby obědů
Připomínáme pozastavení trvalých příkazů za platby obědů žáků ve školní jídelně.
Platby za školní družinu a školní klub
Pokud budou uzavřeny školy i nadále, tak se dá předpokládat, že za duben a zřejmě i za květen 2020 vzniknou přeplatky úplaty za činnost zájmového vzdělávání. Tyto přeplatky bychom vyrovnali snížením úplaty v období 09 – 12/2020 a těm zákonným zástupcům žáků, kteří nebudou zájmové vzdělávání využívat, bychom v červenci vrátili částky 300,- Kč ŠD a 200,- Kč ŠK.
Objednání tisků
U třídních učitelů si můžete objednat tisk materiálů, které potřebujete. Materiály budou následně připraveny v průjezdu školy.
Termíny objednání a tisků pro období od 6. 4. do 17. 4. 2020.
Vyzvednutí pondělí 6. 4. od 9:00 do 16:00, termín objednání u třídních učitelů je neděle 5. 4. 2020 do 17:00.
Vyzvednutí čtvrtek 16. 4. od 9:00 do 12:00, termín objednání u třídních učitelů je středa 15. 4. 2020 do 15:00.
V případě dotazů či jakýchkoliv problémů mne neváhejte kontaktovat na emailu reditel@londynska.cz nebo telefonicky na 775362392.
Zápis do prvních tříd
Věnujte prosím pozornost článku na webových stránkách školy Podoba zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 http://www.londynska.cz/index.php?p1=30043&p4=&p5=&p6=2 ze dne 22. 3. 2020. Zápis probíhá od 4. 4. 2020 do 9. 4. 2020.
Vzájemná pomoc rodičů, školy a Puštíka
Velmi si vážíme nabídky pomoci Vás rodičů, a to jak na zajištění internetového připojení za celkovou cenu 500,- Kč/měsíc, tak nabídky na zapůjčení notebooků. Celkem jsme schopni vyřešit zapůjčení cca 25 kusů. Takže pokud by některá z rodin potřebovala zajistit internetové připojení nebo zapůjčit notebook, kontaktujte pana zástupce Nádvorníka na nadvornik@londynska.cz.
Nadále platí výzva, že pokud byste se někdo z rodičů vzhledem k událostem dnešních dní dostal do finančních potíží, neváhejte se obrátit na náš nadační fond Puštík, jsme připraveni obratem pomoci.
Přeji co možná nejpříjemnější prožití velikonočních svátků v dané situaci, posílám pozdravy všem z Londýnské a hlavně pevné zdraví přeje Martin Ševčík

Velmi důležité zprávy

Náhrada za zrušené zájmové kroužky

Datum: 26.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Z důvodu neuskutečnění části zájmových kroužků, které pořádá Odpoledne o.p.s., se bude vracet část plateb. Po započítání fixních nákladů se bude vracet 70% ceny kroužku zaokrouhlené na 50 Kč. Vracení peněz proběhne formou slevy z podzimních kroužků, která bude zohledněna při jejich placení. V případě nevyčerpání slevy pak tuto částku v hotovosti vrátíme zákonným zástupcům žáka od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Omlouváme se za komplikace Václav Nádvorník ředitel Odpoledne o.p.s.

 

Výuka od 25. 5. 2020 + PUŠTÍK

Datum: 21.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den vážení rodiče, jsem velmi rád, že kapacitní možnosti nás učitelů umožní jak fungování školních skupin, tak zachování distančního vzdělávání v plném rozsahu pro všechny žáky, včetně případné psychologické pomoci. Pro jistotu připomínám, že rodiče žáků, kteří budou chodit do školních skupin, musí v pondělí ráno odevzdat čestné prohlášení, rozpis odchodu ze školy, vlastní sluchátka na Meet a měli řešit přihlášení dětí na obědy. Dále prosím, pokud se některá rodina dostala do finančních potíží, nestyďte se mne kontaktovat ohledně pomoci od Puštíka. Velmi mne těší, že i v této nelehké době pro nás všechny, jsme my, kteří patříme k Londýnské, schopni nalézt vzájemné porozumění. Pokud možno hezké dny Martin Ševčík

 

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Přiložený soubor   )

Milí rodiče budoucích prvňáčků, na naší společné video schůzce jsme slíbili zveřejnit pár materiálů, které vám mohou trošku pomoci připravit děti na školní prostředí. Nejsou to žádné převratné rady, běžně se této přípravě věnují školky, spoustu toho znáte vy... Ale v této době, kdy mnoho dětí do školky nechodí, se vám třeba něco z této přílohy bude hodit. Mějte se krásně a pozdravujte děti. Tým pedagogů budoucích prvňáčků

 

Čestné prohlášení k zařazení žáka do skupin žáků 1. stupně resp. žáků 9. ročníku připravujícího se na přijímací řízení

Datum: 05.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete ke stažení čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Jeho předání škole první den docházky dítěte do školy je jednou z bezpodmínečných okolností pro vstup žáka do školy od 25.5. 2020 resp. 11. 5. 2020 (9. ročník). Další okolnosti s Vámi probereme na video třídních schůzkách, o jejichž konání dne 11. 5., resp. 5. 5. (9.ročník), jste byli informováni třídními učiteli a budou vyvěšeny na školních webových stránkách. Martin Ševčík

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období po 25. 5. (1. stupeň), resp. 11. 5. (9. ročník)

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, v příloze naleznete dokument vydaný MŠMT 2. 5. 2020 "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Z tohoto dokumentu budeme vycházet při zpracování specifických podmínek na naší škole, ale již teď je zřejmé, že fungování skupin bude na hony vzdáleno běžnému provozu Londýnské, na který jsme všichni zvyklí. S pozdravem Martin Ševčík

 

Ošetřovné při nouzovém režimu

Datum: 28.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, raději jsem aktualizoval článek o "ošetřovném". Vážení rodiče, pokud potřebujete potvrzení o uzavření školy, tak je součástí žádosti o ošetřovné, kterou mám k dispozici. Na základě žádosti, kterou mi pošlete na email reditel@londynska.cz, vystavím a pošlu na Váš email s elektronickým podpisem. Vy si následně doplníte a předáte buď zaměstnavateli nebo jako OSVČ Ministerstvu průmyslu a obchodu. S pozdravem Martin Ševčík

 

Informace platné od 19. 4. 2020

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení rodiče, na nouzovém stavu se nic nemění. Školní budovy zůstávají uzavřeny a nadále probíhá výuka žáků ve všech předmětech, vyjma volitelných a profilových, distančním způsobem podle pokynů učitelů. Všichni naši žáci mají svůj google účet a tudíž pro všechny platí možnost video setkávání. Pro 1. – 3. ročník dobrovolně (bohužel u našich nejmenších záleží hodně na možnostech rodičů) a od 4. ročníku je účast povinná. Systém distančního vzdělávání samozřejmě působí velké komplikace rodičům, ale věřím, že se systém podařilo vyladit tak, aby se dětem i rodičům dostalo co největší podpory od nás pedagogických pracovníků. Stále platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele. Částečná změna by měla nastat pro žáky 1. stupně od 25  ... pokračování článku

 

Druhý dnešní videonávod - Hangout Meet - jak vyvolat a přijmout videohovor.

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

 

Jednoduchý videonávod pro RODIČE jak pomoci dětem s orientací v úkolech na google classroom.

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

PS. Omlouvám se, že chybí pozdrav dobrý den - ten se nenahrál. :-)

 

Odkazy na webové stránky s online cvičeními a procvičováním.

Datum: 19.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  Fotogalerie  )

Ve fotogalerii najdete odkazy na webové stránky, kde mohou děti procvičovat i jinak než na papíře. Seznam tvořili naši učitelé.

 

Videonávod pro žáky a rodiče - práce v google classroom

Datum: 17.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )