Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

09:30- 11:30
Týmová supervize školního poradenského pracoviště.
doprovod: ŠPP

14:15- 15:45
Akce ŠD: (II.A/C) - Vycházka na Folimanku. S sebou pití a teplé oblečení.
doprovod: Mikešová

5.r. 14:00
Ročníková schůzka v učebně 35.
doprovod: tým 5. ročníku

Zobrazit plán na tento týden

Článek

2019/2020 Informace platné od 19. 4. 2020

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,
na nouzovém stavu se nic nemění. Školní budovy zůstávají uzavřeny a nadále probíhá výuka žáků ve všech předmětech, vyjma volitelných a profilových, distančním způsobem podle pokynů učitelů. Všichni naši žáci mají svůj google účet a tudíž pro všechny platí možnost video setkávání. Pro 1. – 3. ročník dobrovolně (bohužel u našich nejmenších záleží hodně na možnostech rodičů) a od 4. ročníku je účast povinná. Systém distančního vzdělávání samozřejmě působí velké komplikace rodičům, ale věřím, že se systém podařilo vyladit tak, aby se dětem i rodičům dostalo co největší podpory od nás pedagogických pracovníků.
Stále platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele.
Částečná změna by měla nastat pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020, kdy by mělo dle deklarovaných vládních opatření dojít k možnosti zavedení dětských skupin a tím by došlo k zajištění dohledu nad dětmi rodičů, kteří potřebují zajistit péči o své děti vzhledem k plnění pracovních povinností. Zatím k činnosti dětských skupin nejsou zcela jasně stanovena pravidla, tudíž neumíme přesně určit kapacitní možnosti, provozní dobu, jak to bude se stravováním apod. Jakmile budou stanovena tato pravidla, dostane se i Vám neprodleně těchto informací.
Žáci mohou v případě potřeby využít psychologické pomoci, samozřejmě i rodiče mohou požádat o konzultaci.
Děti i rodiče mohou využít služeb školních psycholožek, a to prostřednictvím emailu (dusova@londynska.cz, hoskova@londynska.cz), videokonzultací či na telefonním čísle 774 174 374 v čase 9:00-15:00 (jindy po předchozí domluvě). Mohou vám rovněž předat kontakty na organizace a odborníky, kteří v současnosti poskytují služby online a zdarma.
Omlouvání se
Stále platí, že pokud nemůže žák pracovat na zadaných úkolech opravdu z nějakých vážných důvodů, je povinen se omluvit svým učitelům, aby ho zbytečně neuháněli emailem nebo telefonicky. Pravidla omlouvání by měla fungovat, jako když chodíme do školy.
Přehled zatím zrušených akcí
Jsou zrušeny všechny zotavovací pobyty i zahraniční výjezdy v období 04 – 06/2020. V pondělí 20. 4. 2020 zašleme vratky peněz za Ukrajinu a během týdne vratky rodičům žáků 2. ročníku za zotavovací pobyt.
Vratku za zahraniční výjezd do Itálie stále ještě řešíme s cestovní kanceláří, byť došlo k určitému posunu.
Zatím není z vládních prohlášení zřejmé, jak to bude se školním táborem v červenci. Pevně věříme, že se bude moci uskutečnit.
Trvalé příkazy na platby obědů
Opakovaně připomínáme pozastavení trvalých příkazů za platby obědů žáků ve školní jídelně.
Platby za školní družinu a školní klub
Vzhledem k tomu, že budou uzavřeny školy i nadále, tak vzniknou přeplatky na úplatě za činnost zájmového vzdělávání (u větší části žáků i za červen). Tyto přeplatky bychom vyrovnali snížením úplaty v období 09 – 12/2020 a těm zákonným zástupcům žáků, kteří nebudou zájmové vzdělávání využívat v příštím školním roce, bychom v září vrátili částky 450,- Kč ŠD a 300,- Kč ŠK.
Platby za zájmové kroužky o.p.s. Odpoledne
Platbu za neuskutečněné zájmové kroužky budeme vracet formou slevy na kroužky v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Případně jako přeplatek jej vyplatíme v hotovosti v září 2020. Vracet bude o.p.s. Odpoledne 70% ceny kroužků zaokrouhlené podle pravidel zaokrouhlování na celé padesátikoruny.
Příklad:
Po dohodě s dítětem přihlásím svou ratolest na kroužek v 1. pololetí školního roku 2020/2021 v ceně 750,- Kč, v 2. pololetí 2019/2020 chodil pouze z části na kroužek, jehož cena byla 1000,- Kč, mám nárok tedy na slevu 700,- Kč, tudíž uhradím pouze 50,-Kč.
Objednání tisků studijních materiálů
U třídních učitelů si můžete objednat tisk materiálů, které potřebujete. Materiály budou následně připraveny v průjezdu školy.
Termíny objednání a tisků.
Vyzvednutí je možné vždy v pondělí od 9:00 do 16:00, termín objednání u třídních učitelů je vždy neděle do 17:00 nebo ve čtvrtek od 9:00 do 12:00, termín objednání u třídních učitelů je vždy středa do 15:00. Učitelé zasílají materiály k tisku řediteli školy v pondělí, resp. ve čtvrtek vždy do 8:00.
V případě dotazů či jakýchkoliv problémů mne neváhejte kontaktovat na emailu reditel@londynska.cz nebo telefonicky na 775362392.
Zápis do prvních tříd
Zápis proběhl bez obtíží a bylo nám zasláno 97 žádostí, kapacita prvních ročníků je poloviční a to 48 žáků. Nyní prověřujeme ve spolupráci s MČ Praha 2 trvalá bydliště některých dětí. Na základě toho budeme moci s konečnou platností stanovit, které kritérium splňuje jaký počet dětí a začít řešit seznam přijatých dětí.
I nadále je možno využít vzájemné pomoci rodičů, školy a Puštíka
Velmi si vážíme nabídky pomoci Vás rodičů, a to jak na zajištění internetového připojení za celkovou cenu 500,- Kč/měsíc, tak nabídky na zapůjčení notebooků. Celkem jsme schopni vyřešit zapůjčení cca 25 kusů. Takže pokud by některá z rodin potřebovala zajistit internetové připojení nebo zapůjčit notebook, kontaktujte pana zástupce Nádvorníka na nadvornik@londynska.cz.
Nadále platí výzva, že pokud byste se někdo z rodičů vzhledem k událostem dnešních dní dostal do finančních potíží, neváhejte se obrátit na náš nadační fond Puštík, jsme připraveni obratem pomoci.
Pozdravy všem z Londýnské a hlavně pevné zdraví přeje Martin Ševčík


Velmi důležité zprávy

Strom splněných přání nadačního fondu Puštík - ZAPLNĚN, DĚKUJEME

Datum: 25.11   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Vážení přátelé Puštíka. Děkujeme za Váš zájem přispět na vánoční dárky nejen dětem z rodin, kde nemusí být Vánoce tak šťastné a veselé, jako u Vás. Výběr rodin byl tvořen ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické - SKP v Praze, Bruselská 298/4, Praha 2. Opět jsme doplnili dárky pro ty, na které se asi nejvíce zapomíná - seniory. V této tabulce si vyberte dárek, na který chcete přispět, a poté zvolte částku, kterou přispíváte. Nejnižší možná částka je 50 Kč. Přislíbené peníze prosíme doneste do ředitelny nejpozději do 11.12. 9:00. I v letošním roce děkuje Puštík.

 

Pravidla od 30. 11. 2020

Datum: 25.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení žáci a rodiče, jak to bude od 30. 11. 2020? Prezenční výuka bude v týdnu od 30. 11. 2020 pro žáky 1. – 5. ročníku, 7. ročníku, VIII.B a 9. ročníku a distančně se vzdělávají žáci 6. ročníku a VIII.A. V týdnu od 7. 12. 2020 zůstává prezenční výuka 1. – 5. ročníku, 9. ročníku a přichází 6. ročník, resp. VIII.A. Distanční výuku má 7. ročník a VIII.B. Podmínkou je stálé nošení roušek, vyjma konzumace jídla nebo pití nápojů pro všechny osoby ve škole, stejně tak podmínka dezinfekce rukou při vstupu do budovy, po použití WC a při vstupu do školní jídelny. Prosíme, aby žáci 2. stupně přicházeli do školní budovy kontinuálně od 7: 40 do 7:55 a žáci 1. – 4. tříd mohou přicházet kdykoliv od 8:00 do 8:55. Žáci 5. ročníku přichází kdykoliv mezi 8:30 – 8:55 vyjma středy, kdy přichází před 7:55  ... pokračování článku

 

Pravidla MŠMT od 30. 11. 2020

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete pravidla stanovená MŠMT od 25. 11. 2020 resp. od 30. 11. 2020. Pro naší školu jsou důležité informace uvedené na stranách 4 a 5. Martin Ševčík

 

Vrácení půjčených notebooků

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Protože se distanční výuka snad v některých ročnících chýlí ke konci prosíme o navrácení zapůjčených notebooků od žáků 1. až 5. ročníku a od žáků 9. ročníku v pondělí 30.11., nebo v úterý 1.12. v čase od 6:30 do 16:00. Žáci 6. - 8. ročníku, kteří notebook budou stále potřebovat jej vrátí až skončí střídací výuka (asi až v novém roce). Individuálně budeme řešit výměnu notebooků, abychom zprovoznili mobilní počítačové učebny. V případě dotazů mne kontaktujte na tel 224 250 439 V. Nádvorník

 

Oznámení pro strávníky o změnách od 30.11.2020

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Stanislava Benešová  )

Od pondělí 30.11. je nutné všechny strávníky, kteří byli dosud na distanční výuce, přihlásit ke stravování(3.ročník, 4.ročník,5 ročník,7.ročník, VIII.B, 9.ročník). Bez přihlášení, nebude možné strávníkovi oběd vydat. Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce, si obědy mohou vyzvednou v době 12:10 – 12:25 do přinesených nádob(v žádném případě skleněných) a nemají přístup do školní jídelny. Také z důvodů časových, abychom neporušili stanovené podmínky MŠMT o neprolínání tříd a dodržení rozestupů, jsme se rozhodli, pro zrušení polévek, které nahradíme doplňky podle nabídky dodavatele. Je potřeba počítat s tím, že čekací doba na oběd se prodlouží a může být zdržením pro ty, kteří mají naplánované aktivity po vyučování(velmi omezená kapacita školní jídelny). Platby obědů můžete provádět běž  ... pokračování článku

 

Kdo bude chodit do školy od 30. 11. 2020

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Po mediálních přestřelkách jsme dostali v noci oficiální verzi, kdo by měl jít do školy od 30. 11. 2020. Od 30. 11. půjdou na naší škole na prezenční výuku žáci 1. - 5. ročníku, 7. ročníku, VIII.B a 9. ročníku (tzn. distanční výuku v týdnu od 30.11. do 4.12. mají VI.A, VI.B, VI.C a VIII.A). Dojde k zásadním úpravám rozvrhu, který dětem předají třídní nejpozději 25. 11. 2020. Co je nyní již jasné, ranní družina bude fungovat od 8:00 a pro 5. ročník není možné zajistit klub. Za tyto komplikace se omlouváme, ale například klubu by musely být 3 oddělení, a to nelze personálně zajistit. V případě dotazů mne kontaktujte. Martin Ševčík

 

Pravidla MŠMT od 18 11 2020

Datum: 12.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

V příloze jsou umístěna pravidla MŠMT platná od 18. 11. 2020. Martin Ševčík

 

Vyzvednutí průkazů ISIC a ITIC

Datum: 30.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Od pondělí 2. 11. 2020 je možno si v ředitelně školy v době od 7:00 do 15:00 vyzvednout objednané průkazy ISIC a ITIC. Pedagogové, kteří mají staré průkazy si mohou vyzvednout validační známky.

 

Služby školních IT poradců

Datum: 20.10   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Jak již naši žáci vědí, je možné se s technickými obtížemi obrátit i na jednotlivé učitele, kteří rádi poradí jak se více orientovat v classroomu, kalendáři atd. Pravidelně organizujeme dobrovolné meety pro děti z jednotlivých ročníků, ale rádi teké odpovíme na dotazy zaslané mailem. Můžeme se připojit na meet a navedeme, jak se v práci vyznat. 1. - 3. ročník se ptá svých třídních učitelů. 4. ročníku pomůže paní učitelka Vlaďka Kočová, 5. a 6. ročníku Monika Zelinková, 7. a 9. ročník má na starosti Jana Vavřinová a 8. ročník je můj. Samozřejmě rád pomohu komukoli dalšímu. Věřím, že to společně zvládneme. Václav Nádvorník

 

Služby školních psychologů

Datum: 15.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Děti i rodiče mohou i nadále využívat služeb školního psychologa, a to jak osobních individuálních konzultací ve škole (po předchozí domluvě), tak prostřednictvím videohovorů či telefonických konzultací. Kontakt: dusova@londynska.cz, hoskova@londynska.cz, telefon 774 174 374.

 

Informace pro všechny nájemce prostor školy

Datum: 08.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Od zítřka tj. od 9. 10. 2020 není vzhledem k protiepidemiologickým opatřením možný pronájem prostor v budově školy. Jedná se o tělocvičny i učebny. Martin ševčík