Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Článek

Informace platné od 19. 4. 2020

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,
na nouzovém stavu se nic nemění. Školní budovy zůstávají uzavřeny a nadále probíhá výuka žáků ve všech předmětech, vyjma volitelných a profilových, distančním způsobem podle pokynů učitelů. Všichni naši žáci mají svůj google účet a tudíž pro všechny platí možnost video setkávání. Pro 1. – 3. ročník dobrovolně (bohužel u našich nejmenších záleží hodně na možnostech rodičů) a od 4. ročníku je účast povinná. Systém distančního vzdělávání samozřejmě působí velké komplikace rodičům, ale věřím, že se systém podařilo vyladit tak, aby se dětem i rodičům dostalo co největší podpory od nás pedagogických pracovníků.
Stále platí, že pokud Vaše děti nezvládají objem úkolů či mají jiná trápení, nebojte se obrátit na třídní učitele.
Částečná změna by měla nastat pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020, kdy by mělo dle deklarovaných vládních opatření dojít k možnosti zavedení dětských skupin a tím by došlo k zajištění dohledu nad dětmi rodičů, kteří potřebují zajistit péči o své děti vzhledem k plnění pracovních povinností. Zatím k činnosti dětských skupin nejsou zcela jasně stanovena pravidla, tudíž neumíme přesně určit kapacitní možnosti, provozní dobu, jak to bude se stravováním apod. Jakmile budou stanovena tato pravidla, dostane se i Vám neprodleně těchto informací.
Žáci mohou v případě potřeby využít psychologické pomoci, samozřejmě i rodiče mohou požádat o konzultaci.
Děti i rodiče mohou využít služeb školních psycholožek, a to prostřednictvím emailu (dusova@londynska.cz, hoskova@londynska.cz), videokonzultací či na telefonním čísle 774 174 374 v čase 9:00-15:00 (jindy po předchozí domluvě). Mohou vám rovněž předat kontakty na organizace a odborníky, kteří v současnosti poskytují služby online a zdarma.
Omlouvání se
Stále platí, že pokud nemůže žák pracovat na zadaných úkolech opravdu z nějakých vážných důvodů, je povinen se omluvit svým učitelům, aby ho zbytečně neuháněli emailem nebo telefonicky. Pravidla omlouvání by měla fungovat, jako když chodíme do školy.
Přehled zatím zrušených akcí
Jsou zrušeny všechny zotavovací pobyty i zahraniční výjezdy v období 04 – 06/2020. V pondělí 20. 4. 2020 zašleme vratky peněz za Ukrajinu a během týdne vratky rodičům žáků 2. ročníku za zotavovací pobyt.
Vratku za zahraniční výjezd do Itálie stále ještě řešíme s cestovní kanceláří, byť došlo k určitému posunu.
Zatím není z vládních prohlášení zřejmé, jak to bude se školním táborem v červenci. Pevně věříme, že se bude moci uskutečnit.
Trvalé příkazy na platby obědů
Opakovaně připomínáme pozastavení trvalých příkazů za platby obědů žáků ve školní jídelně.
Platby za školní družinu a školní klub
Vzhledem k tomu, že budou uzavřeny školy i nadále, tak vzniknou přeplatky na úplatě za činnost zájmového vzdělávání (u větší části žáků i za červen). Tyto přeplatky bychom vyrovnali snížením úplaty v období 09 – 12/2020 a těm zákonným zástupcům žáků, kteří nebudou zájmové vzdělávání využívat v příštím školním roce, bychom v září vrátili částky 450,- Kč ŠD a 300,- Kč ŠK.
Platby za zájmové kroužky o.p.s. Odpoledne
Platbu za neuskutečněné zájmové kroužky budeme vracet formou slevy na kroužky v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Případně jako přeplatek jej vyplatíme v hotovosti v září 2020. Vracet bude o.p.s. Odpoledne 70% ceny kroužků zaokrouhlené podle pravidel zaokrouhlování na celé padesátikoruny.
Příklad:
Po dohodě s dítětem přihlásím svou ratolest na kroužek v 1. pololetí školního roku 2020/2021 v ceně 750,- Kč, v 2. pololetí 2019/2020 chodil pouze z části na kroužek, jehož cena byla 1000,- Kč, mám nárok tedy na slevu 700,- Kč, tudíž uhradím pouze 50,-Kč.
Objednání tisků studijních materiálů
U třídních učitelů si můžete objednat tisk materiálů, které potřebujete. Materiály budou následně připraveny v průjezdu školy.
Termíny objednání a tisků.
Vyzvednutí je možné vždy v pondělí od 9:00 do 16:00, termín objednání u třídních učitelů je vždy neděle do 17:00 nebo ve čtvrtek od 9:00 do 12:00, termín objednání u třídních učitelů je vždy středa do 15:00. Učitelé zasílají materiály k tisku řediteli školy v pondělí, resp. ve čtvrtek vždy do 8:00.
V případě dotazů či jakýchkoliv problémů mne neváhejte kontaktovat na emailu reditel@londynska.cz nebo telefonicky na 775362392.
Zápis do prvních tříd
Zápis proběhl bez obtíží a bylo nám zasláno 97 žádostí, kapacita prvních ročníků je poloviční a to 48 žáků. Nyní prověřujeme ve spolupráci s MČ Praha 2 trvalá bydliště některých dětí. Na základě toho budeme moci s konečnou platností stanovit, které kritérium splňuje jaký počet dětí a začít řešit seznam přijatých dětí.
I nadále je možno využít vzájemné pomoci rodičů, školy a Puštíka
Velmi si vážíme nabídky pomoci Vás rodičů, a to jak na zajištění internetového připojení za celkovou cenu 500,- Kč/měsíc, tak nabídky na zapůjčení notebooků. Celkem jsme schopni vyřešit zapůjčení cca 25 kusů. Takže pokud by některá z rodin potřebovala zajistit internetové připojení nebo zapůjčit notebook, kontaktujte pana zástupce Nádvorníka na nadvornik@londynska.cz.
Nadále platí výzva, že pokud byste se někdo z rodičů vzhledem k událostem dnešních dní dostal do finančních potíží, neváhejte se obrátit na náš nadační fond Puštík, jsme připraveni obratem pomoci.
Pozdravy všem z Londýnské a hlavně pevné zdraví přeje Martin Ševčík


Velmi důležité zprávy

Poděkování

Datum: 30.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den žáci, rodiče resp. zákonní zástupci a kolegové, končí školní rok, který byl zcela jiný než všechna školní léta minulá. Ze dne na den jsme byli nuceni se všichni vyrovnat s uzavřením škol. Byla to zcela bezprecedentní situace, která přinesla nutnost změny práce pedagogům i žákům, ale byla i velkou zátěží pro rodiče. Proto bych nejprve rád poděkoval rodičům našich žáků, kteří to měli často velmi složité. Zajistit péči o své děti, celodenní stravování, technické zázemí, řešit problémy ve svém zaměstnání či firmě a do toho pomáhat dětem s organizací distanční výuky. Vážení rodiče, věřte, že si Vaší pomoci velmi ceníme a jsme za ni vděční. Též bylo skvělé, že celkem asi 240 rodičů využilo možnosti napsat „Vysvědčení z domova“ a tak si děti nesly domů letos vysvědčení dvě. I toto jste  ... pokračování článku

 

Nabídka zvýhodněného nákupu prostředí Včelka - podpora rozvoje čtení a cizích jazyků

Datum: 24.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Dobrý den, z iniciativy rodičů I.A je nyní možné (do 2. 7. 2020 23:59) pořídit domácí (rodičovské) licence programu včelka na jeden rok za cenu 300 Kč. Tento program mladší děti znají, neboť jeho školní multilicenci (na všechny počítače v majetku školy) škola vlastní již několik let. Jestli máte o toto prostředí zájem, klikněte na tento odkaz a postupujte podle něj. Případné dotazy ohledně vhodnosti prostředí rád odpovím já, nebo naši speciální pedagogové. V. Nádvorník

 

Poděkování (nejen) rodičům za školskou radu

Datum: 16.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Rádi bychom jako členové školské rady vyjádřili náš obdiv a poděkování dětem, rodičům i učitelům v Londýnské, za zvládnutí aktuálního obtížného období. V posledních měsících jsme zažili, jak důležité jsou dobré vztahy mezi učiteli a žáky, i mezi školou a rodinou, a pomáhají zvládnout učení i ve ztížených podmínkách. Tyto dobré vztahy se ještě prohloubily, naučili jsme si navzájem ještě více rozumět, pomáhat si a spolupracovat. Školská rada by ráda poděkovala všem rodičům, kteří pomáhali svým dětem dále se vzdělávat. Zástupci za rodiče v radě nabízejí všem rodičům, že se ně mohou kdykoli obrátit a sdílet svoje zkušenosti s výukou na dálku, změnami v chodu školy, i s případnými otázkami nebo náměty do budoucna. Členové školské rady.

 

Vracení čipů na konci školního roku 2019/2020

Datum: 15.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, vracení čipů bude organizováno následujícím způsobem: Rodiče žáků, kteří na naší škole zůstávají. (neodchází na střední školy, ...) • Čipy od výtahu – funkčnost čipů prodloužíme i na školní rok 2020/2021, takže je není nutné nyní vracet. Kdo jej již v září nebude potřebovat, vrátíme zálohu v září. • Rodičovské čipy na vstup do budovy 5. ročník – čipy vyberou třídní učitelé (již šestého ročníku) v září na prvních třídních schůzkách. • Čipy na obědy (ve tvaru klíče s textem VIS) – nevrací se, zůstávají žákům po celou dobu docházky na Londýnskou. Rodiče žáků, kteří odcházejí na střední školy • Čipy od výtahu – je nutné tyto čipy přinést do školy, nejpozději do 15.9.2020. Poté záloha propadne. • Rodičovské čipy na vstup do školy – je nutné je vrátit kdykoli do 4. 7.  ... pokračování článku

 

ŠKOLNÍ TÁBOR-SOUHRNNÉ INFO

Datum: 10.06   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Přiložený soubor   )

Milí táborníci, spojila jsem oba příspěvky a přiložené soubory, v příloze najdete kompletní informace k táboru. Těšíme se na vás, učitelé z Londýnské

 

Náhrada za zrušené zájmové kroužky

Datum: 26.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Z důvodu neuskutečnění části zájmových kroužků, které pořádá Odpoledne o.p.s., se bude vracet část plateb. Po započítání fixních nákladů se bude vracet 70% ceny kroužku zaokrouhlené na 50 Kč. Vracení peněz proběhne formou slevy z podzimních kroužků, která bude zohledněna při jejich placení. V případě nevyčerpání slevy pak tuto částku v hotovosti vrátíme zákonným zástupcům žáka od 9. 9. 2020 do 11. 9. 2020. Omlouváme se za komplikace Václav Nádvorník ředitel Odpoledne o.p.s.

 

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Přiložený soubor   )

Milí rodiče budoucích prvňáčků, na naší společné video schůzce jsme slíbili zveřejnit pár materiálů, které vám mohou trošku pomoci připravit děti na školní prostředí. Nejsou to žádné převratné rady, běžně se této přípravě věnují školky, spoustu toho znáte vy... Ale v této době, kdy mnoho dětí do školky nechodí, se vám třeba něco z této přílohy bude hodit. Mějte se krásně a pozdravujte děti. Tým pedagogů budoucích prvňáčků