Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Kontrola pedagogické dokumentace tříd 2. stupně.

13:35
Ukončení výuky dle rozvrhu.

14:00- 16:00
Akce ŠD: II.A + část II.C - Vycházka do parku Gutovka. S sebou láhev s pitím.
doprovod: Mikešová

1.r. 08:45- 17:00
Celodenní výlet na Konopiště. Sraz v 8:45 na náměstí Míru. (Je možné dát děti i do ranní družiny – nejpozději do 8:30). Návrat cca v 17:00 na náměstí Míru (sledujte raději web, kdyby byly změny, napíšeme je tam).
doprovod: Modlitbová, Bergerová, Varhulíková, Bauerová

4.B 09:00- 17:00
Celodenní výlet žáků IV.B do ZOO Praha.
doprovod: Karla Bartusková, Marta Brychtová

5.C 08:00- 18:00
Výlet Dolánky - Malá Skála na koloběžkách a raftech. Sraz v 8:00 na nám. Míru u kostela sv. Ludmily. S sebou: vhodné oblečení dle počasí, vlastní cyklistická helma, velká svačina na celý den, kapesné, záznamník z Londýnské.
doprovod: Žáková, Novotná L., rodiče některých žáků

6.A 08:00- 09:30
Animuj s Chuchlem - on-line workshop.
doprovod: Zelinková, Müllerová

6.B 10:00- 11:30
Animuj s Chuchlem - on-line workshop.
doprovod: Zelinková, Chaluš

6.C 10:05- 13:30
Piknik a hry v Grébovce. S sebou Záznamník. Odchod z učebny č. 13 v daný čas. Dle počasí možná změna plánu.
doprovod: Jančová

7.r. 08:00- 13:35
Zakončení ročníkového projektu Na stopě aneb výprava za poznáním ve Stromovce. S sebou Záznamník, Lítačku/jízdenky, občerstvení na piknik. Sraz před školou. V případě samostatného odchodu ze Stromovky je třeba mít informaci zapsanou a podepsanou rodiči v Záznamníku.
doprovod: Hamerníková, Dvořáčková, Číhalová

8.r. 09:00- 13:00
Žáci 8. ročníku navštíví výstavu Udržitelná Praha.
doprovod: pí uč. Ševčíková, p. uč. Vorlíček, p. uč. Šalanda

9.r. 09:00- 13:00
Vycházka na Albertov a Vyšehrad, po stopách Sametové revoluce za využití výukových materiálů bývalé žákyně naší školy Terezy Novotné.
doprovod: pí uč. Nádvorníková, Polívková, Jančáková

Zobrazit plán na tento týden

Článek

2019/2020 Poděkování

Datum: 30.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Dobrý den žáci, rodiče resp. zákonní zástupci a kolegové,
končí školní rok, který byl zcela jiný než všechna školní léta minulá. Ze dne na den jsme byli nuceni se všichni vyrovnat s uzavřením škol. Byla to zcela bezprecedentní situace, která přinesla nutnost změny práce pedagogům i žákům, ale byla i velkou zátěží pro rodiče. Proto bych nejprve rád poděkoval rodičům našich žáků, kteří to měli často velmi složité. Zajistit péči o své děti, celodenní stravování, technické zázemí, řešit problémy ve svém zaměstnání či firmě a do toho pomáhat dětem s organizací distanční výuky. Vážení rodiče, věřte, že si Vaší pomoci velmi ceníme a jsme za ni vděční. Též bylo skvělé, že celkem asi 240 rodičů využilo možnosti napsat „Vysvědčení z domova“ a tak si děti nesly domů letos vysvědčení dvě. I toto jste zvládli se ctí.
Pro děti to byla obrovská zkušenost, která měla vliv na rozvoj jejich kompetencí k učení, organizování práce a času. Mnoho žáků udělalo velký pokrok a posun, což učitelé ocenili celou řadou pochval. Samozřejmě se to nepovedlo všem, někteří žáci, kteří za standardních podmínek dosahují skvělých výsledků, naopak začali ztrácet dech. V rámci domácího učení toho ale naši žáci dokázali opravdu hodně, kromě práce na pracovních listech, kvízech, sledování videí atd. ještě společně vařili přes Meet, řada deváťáků dokončila skvělé práce v rámci celoročního projektu „Můj projekt“, přijímali výzvy od tělocvikářů, zvládli natáčet různá pozorování … Žáci nám učitelům často byli schopni pomoci a poradit některé vychytávky v používaných prostředích.
V rámci krizové situace a přechodu na distanční výuku většinově skvěle obstáli i moji kolegové, o čemž svědčí i výsledky evaluace, kterou jsme zrealizovali v průběhu domácí výuky. Naše Londýnská určitě patřila k těm školám, které zvládly přechod rychle a systémově. Nadstandardní bylo určitě zapojení asistentů pedagoga i vychovatelů do online vzdělávání, o čemž svědčí řada individuálních Meetů s žáky. Kolegové se velmi rychle naučili používat prostředí Google Meet, Google Učebnu a další podpůrné nástroje. Natočili spoustu videí, namluvili a napsali pohádky, naučili se pracovat s dalšími zajímavými zdroji informací. Neztratili se ani kolegové ze školního poradenského pracoviště, kteří poskytli spoustu individuálních konzultací, podporu pro žáky zajišťovali i psychologové, a to určitě nebylo standardem na českých školách v uplynulých třech a půl měsících. Fungovala i technická pomoc: videonávody pro rodiče, možnost zapůjčení školních notebooků, tisk materiálů i možnost zřízení internetového připojení. Skvělé je, že proběhly i online třídní schůzky a setkání s rodiči budoucích prvňáčků. Zvládlo se toho opravdu hodně, na druhou stranu o řadu akcí jsme bohužel přišli.
Určitě toho najdeme spoustu, co mohlo být uděláno jinak a možná i lépe nebo mohlo mít lepší organizaci. To bude pro nás poučení, pokud by se uzavření školy opakovalo. Doufám, že k tomu bude docházet minimálně, ideálně vůbec. Některé věci se stanou běžnou součástí fungování školy, napadají mne například organizační setkání rodičů přes Meet před výjezdem dětí na zotavovací pobyt, zadávání dlouhodobých úkolů přes Učebu Google apod.
Celkově jsem hrdý, jak naše společenství Londýnské situaci s distanční výukou zvládlo, a že jsme byli případné problémy schopni vykomunikovat.
Moc a moc děkuji všem a přeji pohodové léto s co možná nejméně omezeními.
Martin Ševčík

Velmi důležité zprávy

ŠKOLNÍ TÁBOR potřebné dokumenty, prosba a PCR test.

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Eva Ševčíková  )

Vážení rodiče, znovu připomínám, že je možné ještě tento týden nosit do kanceláře ekonoma platný Posudek o zdravotní způsobilosti a vyplněný Dotazník pro rodiče. Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti budeme vybírat až u autobusu v den odjezdu. Všechny tyto doklady jsou v příloze minulého příspěvku ze dne 27.5. V Posudku o zdravotní způsobilosti musí být zaškrtnuto ANO, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Podle AKTUÁLNĚ platných předpisů platí, že u autobusu musíte odevzdat potvrzení o negativním výsledku PCR testu, který bude proveden v pátek 16.7. v laboratoři. S tím souvisí i naše prosba. Počítejte prosím s tím, že vyskytnou-li se u vašeho dítěte jakékoliv příznaky, které by mohly avizovat onemocnění Covid 19, budeme Vás ihned kontaktovat a bude třeba v c  ... pokračování článku

 

Vrácení čipů od výtahu

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Jak je nalepeno na výtahu, tak i zde upozorňuji na nutnost vrátit čipy od výtahu. Nejedná se o dětské čipy an oběd, ani o rodičovské čipy na vstup do budovy, ale pouze a jenom o čipy k výtahu. Po navrácení vám bude vrácena záloha 200 Kč. Jestliže čip do 1.7.2021 nevrátíte, záloha propadá. (Škola musí zakoupit nové čipy). Případné dotazy směřujte na V. Nádvorníka na tel 224 250 439.

 

Počty prvních a šestých tříd

Datum: 15.06   Autor příspěvku: Martina Novotná  )

Vážení rodiče, s konečnou platností zůstáváme na 2 prvních třídách. Důvodem je nutnost otevřít 3 šesté třídy. Kapacita školy je tedy naplněna. Děkujeme za pochopení.

 

Volné dny z rozhodnutí ředitele školy

Datum: 15.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, pro jistotu připomínám, že na dny 28. 6., 29. 6. a 30. 6. 2021 jsou ředitelem školy vyhlášeny volné dny (jak již bylo prezentováno na samém začátku tohoto školního roku) a je zrušen provoz školy, školní jídelny, školní družiny i školního klubu. Důvodem jsou rozsáhle stavební úpravy, které nás během prázdnin ještě čekají. Vysvědčení žáci dostanou již v pátek 25. 6. 2021. Martin Ševčík

 

Protiepidemická pravidla od 8. 6. 2021

Datum: 08.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, ode dneška t.j. 8. 6. 2021 nemusí mít žáci zakryta ústa a nos chirurgickou rouškou či respirátorem v okamžiku, kdy se nepohybují po učebně (pedagogové po celou dobu poskytování vzdělávání). Dále je možná standardní výuka tělesné výchovy. Co tedy platí dál: - omezení počtu míst v jídelně, - povinnost zakrytí úst a nosu chirurgickou rouškou či respirátorem při pohybu po škole všichni, resp. učebně jenom žáci, - zákaz zpěvu, - povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy, - povinnost testování s frekvencí 1x za 7 dní antigenním testem, - povinnost odchodu do izolace v případě pozitivního testu a při projevech infekčního onemocnění. Martin Ševčík

 

Vrácené peníze za kroužky

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Dobrý den, 29.5. jsem zadal do banky platební příkazy na požadované vratky za zájmové kroužky. Předpokládaný den připsání na účet je pondělí 31.5.2021. Komu z vás nepřijde platba ani v úterý 1.6. mne prosím kontaktujte na tel 224250439, abych prošetřil platbu. Omlouvám se za maximální využití deklarovaného termínu, ale zkoušeli jsme zajistit hromadný import plateb. Děkuji všem, kteří se rozhodli celou, nebo část plateb, zanechat Odpoledne o.p.s. Doufám, že se v příštím roce na kroužkách potkáme. V. Nádvorník

 

ŠKOLNÍ TÁBOR INFO PRO RODIČE A POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Datum: 27.05   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, v přiloženém souboru naleznete kompletní informace týkající se školního tábora včetně potřebných dokumentů, které je třeba vyplnit a odevzdat. Až budeme přesně vědět, jak to bude s testováním žáků před odjezdem na tábor, hned dáme vědět a upřesníme tak čas a místo, kde se sejdeme v den odjezdu.

 

Provoz školy po 24. 5. 2021

Datum: 23.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, vše důležité najdete v příloze. Změna je v místě testování žáků 1. a 2. ročníku a v prodloužení ochranné doby po prodělání onemocnění COVID19 na 180 dní. Moc prosíme, žáky nebo jejich rodiče pokud se v pondělí nemohou testovat, aby napsali na reditel@londynska.cz a dohodli si termín testování. Předem moc děkujeme. Martin Ševčík

 

Informace MŠMT od 24. 5. 2021

Datum: 19.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den, v příloze jsou informace k provozu škol od 24. 5. 2021. Pro naši školu se nic nemění, tělocvik pro 15 dětí bez možnosti použití šatny využít nelze a vše ostatní zůstává. Martin Ševčík

 

Nájemci tělocvičny a auly

Datum: 17.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, v tomto týdnu je možný pronájem tělocvičny a od příštího týdne i auly. V místnosti může být maximálně 10 sportovců, s platným antigenním testem (48 hodin), prodělaným COVID onemocnění (posledních 180 dní) nebo očkovaných (21 dní po 1. dávce). Pokud chcete obnovit pronájmy dejte vědět. Martin Ševčík

 

ŠKOLNÍ TÁBOR 2021 - PLATBA 2. ZÁLOHY

Datum: 07.05   Autor příspěvku: Eva Ševčíková  )

Vážení rodiče, moc prosím ty z vás, kteří jste dosud neuhradili 2. zálohu za školní tábor, abyste tak učinili. Platební údaje jsou stejné jako při 1. záloze. Kdo uhradil 1. zálohu ve výši 2000,- doplácí nyní 2700 Kč. Někteří uhradili 1. zálohu ve výši 2700 Kč, pro ně tedy platí 2. záloha ve výši 2000 Kč. Děkuji a přeji krásný víkend. Eva Ševčíková

 

Příměstské tábory

Datum: 21.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Tým Angličtinky vás zve na příměstský tábor Léto s angličtinou a sportem, který se koná ve sportovním areálu Spartak Hrdlořezy v termínech 16.-20.8. a 23.-27.8. Program je od 8.00 do 17.00, v ceně je oběd, svačiny i veškeré výukové materiály. V případě zrušení tábora z důvodu vládních nařízení vracíme platbu v plné výši. Podrobnosti na www.englishline.cz a nebo kirschnerova@icloud.com. Veronika Kirschnerová 602 969 754