Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Článek

Pravidla od 30. 11. 2020

Datum: 25.11   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Článek   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení žáci a rodiče, jak to bude od 30. 11. 2020?
Prezenční výuka bude v týdnu od 30. 11. 2020 pro žáky 1. – 5. ročníku, 7. ročníku, VIII.B a 9. ročníku a distančně se vzdělávají žáci 6. ročníku a VIII.A. V týdnu od 7. 12. 2020 zůstává prezenční výuka 1. – 5. ročníku, 9. ročníku a přichází 6. ročník, resp. VIII.A. Distanční výuku má 7. ročník a VIII.B.
Podmínkou je stálé nošení roušek, vyjma konzumace jídla nebo pití nápojů pro všechny osoby ve škole, stejně tak podmínka dezinfekce rukou při vstupu do budovy, po použití WC a při vstupu do školní jídelny.
Prosíme, aby žáci 2. stupně přicházeli do školní budovy kontinuálně od 7: 40 do 7:55 a žáci 1. – 4. tříd mohou přicházet kdykoliv od 8:00 do 8:55. Žáci 5. ročníku přichází kdykoliv mezi 8:30 – 8:55 vyjma středy, kdy přichází před 7:55. Co považujeme z hlediska bezpečnosti za smysluplné, je omezit vstup rodičů, případně dalších doprovázejících osob do budovy školy v ranní „špičce“. Proto Vás prosíme, abyste se s dětmi rozloučili před budovou školy. Děti následně půjdou do učebny samy. Toto opatření nepovažujeme za tak důležité v odpoledních hodinách, kdy není taková kumulace osob. Jenom prosíme, aby rodiče vstupovali při vyzvedávání dětí pouze do dveří učebny, nikoliv do učebny samotné.
Co se ale nesmí?
- Při výuce prolínat třídy, tudíž dochází ke změně rozvrhů (ty Vám zašlou třídní učitelé), protože nemohou být angličtiny po skupinách, druhý cizí jazyk se musí dělit jinak, výuka ICT je problém, též svět práce – dílny, nemůžeme vyučovat volitelné a profilové předměty …,
- nesmí se i nadále zpívat a realizovat pohybové aktivity v rámci tělesné výchovy,
- žáci musí po celou dobu vyučování být ve své učebně vyjma času stráveného cestou na toaletu a nemohou se v rámci vyučování navštěvovat v učebnách.
Jak se školní družinou a školním klubem?
Protože smíme spojit nanejvýše jeden ročník v rámci činnosti školní družiny (u školního klubu ani to ne), bude zajištěna činnost školní družiny pro žáky 1. – 4. ročníku od 8:00 do 8:45 a odpoledne již standardně do 17:00. Opravdu není v našich silách zajistit provoz 4 oddělení školní družiny od 6:45 do 8:00 a 3 oddělení školního klubu pro žáky 5. ročníku. Proto jsou příchody žáků upraveny, viz výše, a žáci 5. ročníku musí odcházet ze školy po skončení vyučování, resp. po obědě. Činnost školního klubu je zrušena.
Vzhledem k omezení činnosti těchto zařízení mimořádnými opatřeními vlády je nově stanovena úplata za činnost na období 09 – 12/2020 následovně:
1. a 2. ročník 450 Kč místo původních 600 Kč
3. a 4. ročník 380 Kč místo původních 600 Kč
5. a 6. ročník 150 Kč místo původních 400 Kč
Finanční prostředky budou převedeny jednotlivým účastníkům zájmového vzdělávání jako výnosy roku 2021 a dojde ke snížení výše úplaty na období 01 – 06/2021.
Nyní prosíme, již není nutno realizovat žádné doplatky úplaty, prostě budete mít menší přeplatek do roku 2021.
Z výše uvedených důvodů není aktuálně možné realizovat zájmové kroužky pořádané o.p.s. Odpoledne. Bude naší snahou zachovat stejný rozsah kroužků v druhém pololetí školního roku a v podstatě činnost z prvního pololetí nahradit pololetím druhým.

Školní stravování
Velký problém je zajištění stravování žáků skoro ve stejném denním rozsahu při snížení kapacity školní jídelny na polovinu a zákazu prolínání tříd. I když bude zahájen výdej obědů dříve, dá se předpokládat, že děti budou muset čekat na výdej oběda v rozestupech a v delších frontách. Z výše uvedeného důvodu jsme se dohodli s dodavatelem obědů SPV J. Masaryka na zrušení polévek a jejich nahrazení jinými doplňky stravy. Na pondělí 30.11. je nutné všechny strávníky, kteří byli dosud na distanční výuce, přihlásit ke stravování. Jde o 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 7. ročník, VIII.B a 9. ročník. Bez přihlášení nebude možné strávníkovi oběd vydat. Žáci, kteří zůstávají na distanční výuce, si obědy mohou vyzvednout v době 12:10 – 12:25 do přinesených nádob (v žádném případě ne skleněných) a nemají přístup do školní jídelny.
Vrácení zapůjčené výpočetní techniky
Prosíme rodiče žáků 1. – 5. ročníku a 9. ročníku, aby zajistili navrácení zapůjčeného počítačového vybavení na distanční výuku nejpozději do 1. 12. 2020 do ředitelny školy v čase od 6:30 do 16:00.
Připomínka vybraných, stále platných režimových opatření
Stále platí pravidla, že v případě podezření na infekční onemocnění je žák odveden do izolační místnosti a zákonný zástupce má povinnost si jej vyzvednout.
Samozřejmě platí pravidla o zvýšené povinnosti úklidu, a to i během vyučování, používání antivirucidních přípravků při úklidu, o postupné dezinfekci prostor školy generátory ozónu apod.
Podmínkou provozu škol je pravidelné větrání učeben nejpozději každých 30 minut, proto prosíme, aby žáci měli s sebou ve třídách mikiny.
Poradenské pracoviště
Samozřejmě, že činnost speciálních pedagogů bude kopírovat prezenční formu výuky žáků daných ročníků. To znamená, že speciální pedagogové se budou věnovat žákům podle stálých rozvrhů jejich činnosti, je samozřejmě možnost požádat o pomoc a podporu, resp. intervenci školní psychology.
Pomoc od Puštíka
Moc prosíme Ty rodiče, kteří se vzhledem k situaci v České republice dostali do finančních potíží, aby se nebáli kontaktovat ředitele školy na reditel@londynska.cz . Není problémem zajistit finanční prostředky na nákup pomůcek či jiných potřebných věcí.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mne kontaktujte na emailu reditel@londynska.cz nebo telefonicky tel.: 775362392.
Tato opatření přinášejí stále velmi mnoho omezení a k normálnímu režimu v naší Londýnské je velmi daleko. Co je ale podstatné, že byť v omezeném režimu se my pedagogové budeme moci potkávat s našimi žáky, a tím se jejich vzdělávání stane o něco efektivnější a hlavně jim to přináší důležité sociální kontakty.
Tak to všechno zvládněme, pevné nervy a zdraví nám všem
Martin Ševčík

Nejnovější zprávy

Jidelnicek 25.1. - 29.1.

Datum: 22.01   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Všichni žáci na distanční výuce jsou odhlášeni. V případě zájmu o stravu vydávanou do přinesených nádob v době 13:45 -14:00, je potřeba si obědy přihlásit.

 

Fotky 1. B

Datum: 21.01   Autor příspěvku: Pavlína Bergerová  Fotogalerie  )

Milí rodiče, zde si můžete prohlédnout několik fotek z výuky, družiny i vycházek :-). Zdravíme vás.

 

Domácí úkol pro 1. B

Datum: 21.01   Autor příspěvku: Pavlína Bergerová   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti úkol v deskách. Je to pracovní list, na kterém je několik rozdělených vět, které začínají obrázkem. Úkolem je vybarvit stejnou barvou ty části, které k sobě patří (začíná to větou - ČÍŠNÍK NOSÍ HOSTŮM....). Každý dle svých možností, není nutné to udělat celé za každou cenu :-). Mějte se krásně. Pavlína

 

A my už zase kuchtíme.. Pojďte se inspirovat!

Datum: 21.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 4.B  Fotogalerie  )

Milí přátelé, zveme vás do našeho mléčného baru, kde najdete tipy na nápoje a dobrotky na dětskou párty od šéfkuchařů ze IV.B. Dobrou chuť přeje Kája Bartusková

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 20.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes je domácí úkol na pracovním listu a je do pátku. Časově si děti tedy mohou jednotlivé úkoly rozložit na dva dny. Kdo by neměl doma hrací kostku, zítra mu zapůjčím. Hezké odpoledne. Alena

 

Domácí úkol pro 1. B

Datum: 20.01   Autor příspěvku: Pavlína Bergerová   Třída: 1.B  )

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v pracovním sešitě z matematiky na str. 57 cvičení 6,7. Procvičí si nejen počítání, ale i čtení :-). Mějte se hezky. Pavlína

 

Přihlášky na víceletá gymnázia

Datum: 20.01   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Dobrý den, v příloze najdete, dle dohody z třídních schůzek, přihlášku na víceletá gymnázia a níže shrnutí z mého povídání. Jak řešit podání přihlášky na víceleté gymnázium? - otevřu si na počítači Excel (pokud Excel na počítači nemám, dohodnu si s třídní paní učitelkou nebo ředitelem školy termín konzultace k vyplnění přihlášky na školním počítači). Opravdu nelze použít jiný program nebo psá  ... pokračování článku

 

Jak s přihláškami na gymnázium

Datum: 20.01   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Dobrý den, níže připomenutí pravidel k podávání přihlášek na víceletá gymnázia a v příloze slibovaná přihláška. Jak řešit podání přihlášky na víceleté gymnázium? - otevřu si na počítači Excel (pokud Excel na počítači nemám, dohodnu si s třídní paní učitelkou nebo ředitelem školy termín konzultace k vyplnění přihlášky na školním počítači). Opravdu nelze použít jiný program nebo psát ručně. Při  ... pokračování článku

 

Plán činnosti od 18.1.2021 do 29.1.2021 pro 8.r.

Datum: 20.01   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

Plán činnosti od 18.1.2021 do 29.1.2021 pro 8.r.

Datum: 19.01   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

I.B bez úkolu

Datum: 19.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, I.B dnes nemá domácí úkol. Pokud by byl někdo smutný, může si něco přečíst.

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 19.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes jsou za úkol dvě cvičení v učebnici matematiky (57/6,8). Pěkný zbytek dne. :) Alena

 

Plán výuky pro 4. ročník od 18. 1. do 29. 1. 2021

Datum: 19.01   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

NAŠE SBÍRKA BÁSNÍ aneb trocha poezie nikoho nezabije

Datum: 19.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 4.B  Fotogalerie  )

Milá IV.B, po naší online KUCHAŘCE, ATLASU ZVÍŘAT a HERBÁŘI ROSTLIN na nás čeká další zajímavý úkol. Vytvoříme si SBÍRKU BÁSNÍ, protože trocha poezie nikoho z nás nezabije. 1. Natočte krátké video, ve kterém nám představíte vaši knížku poezie pro děti. Vyberte z ní jednu zajímavou básničku a přečtěte ji. Do komentáře napište: název básně a jméno autora. Termín je do 25.1. 2021 2. Poté si vyb  ... pokračování článku

 

Plán činnosti od 18.1.2021 do 29.1.2021 pro 9.r.

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

Plán činnosti od 18.1.2021 do 29.1.2021 pro 6.r.

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

3.A - pokusy s vodou

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 3.A  )

Pojďte si prohlédnout naše pokusy a některé si můžete doma i vyzkoušet. Odkaz zde.

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají úkol na pracovním listu. Budou v plánku ZOO vyznačovat dvě cesty - jednu podle zadání, jednu vlastní. Úkol s hvězdičkou je dobrovolný. Hodně zdaru. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Dnes mají děti úkol na pracovním listě. Úvodní článek o Gábině četly už ve škole. Za úkol si mají přečíst tvary slova Gabriela a na řádky dopsat různé tvary svého jména. Dále si mají přečíst komiks o Agátě na druhé straně listu. Úkol s hvězdičkou je dobrovolný - děti mohou napsat, co mají rádi tak, aby slova obsahovala první písmenko jejich jména. Hodně zábavy přeje Eva

 

Plán činnosti od 18.1.2021 do 29.1.2021 pro 7.r.

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

plán výuky pro žáky 3. ročníku

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

 

1. ročník: 9. plán na období 18. 1. - 29. 1. 2021

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.r.   Přiložený soubor   )

Hezký den, v příloze najdete poslední čtrnáctidenní pán 1. pololetí.

 

3.B a pokusy s vodou

Datum: 16.01   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 3.B  )

Zdravím, třeťáci se rozhodli, že vám zprostředkují pár zajímavých vodních pokusů. :) V odkaze naleznete videa - pokusy s vodou. Veronika

 

Plán činnosti od 18.1.2021 do 29.1.2021 pro 2.r.

Datum: 15.01   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 2.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 18.1.2021 do 29.1.2021

 

Plán výuky pro 5. ročník

Datum: 15.01   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

 

Jidelnicek 18.1.- 22.1.

Datum: 14.01   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Všichni žáci na distanční výuce jsou odhlášeni. V případě zájmu o stravu vydávanou do přinesených nádob v době 13:45 -14:00, je potřeba si obědy přihlásit.

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 14.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají za domácí úkol trénovat hlasité čtení z rozečtené knížky. Prosím, aby si knížku zítra přinesly do školy. Děkuji za spolupráci. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 14.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký zasněžený den, protože nemůžeme jít do ZOO, tak si s ní budeme aspoň hrát. Děti dostaly pracovní list s plánkem ZOO a se zvířátky. Na druhé straně k němu mají úkoly. Úkol s hvězdičkou je dobrovolný. Ti, co jsou doma, mají úkol v příloze svého mailu. Příjemnou zábavu Eva

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 13.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti za úkol přečíst si kousek ze své rozečtené knížky a knížku si zítra přinést do školy. Ještě prosím, kdo má možnost, ať si přinese do školy jednu hrací kostku (z nějaké staré hry, aby ji mohl nechat ve škole). Mějte se krásně Eva

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 13.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají děti za úkol vyplnit stranu 29 v učebnici Písmena. Pěkné odpoledne. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 12.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti z I.B domácí úkol v sešitě UVOLŇOVACÍ CVIKY. Na str. 25 si mají dokončit stránku s horním zátrhem (u toho si mohou říkat básničku ze str. 24). Cílem je udělat tahy co nejpodobnější vzoru, ne jich udělat co nejvíce. Vzorové tahy si mohou několikrát obtáhnout. Držím palečky Eva

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 12.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes je úkol v učebnici matematiky na straně 52 cvičení 3 a 4. Hodně zdaru. Alena

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 11.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes mají děti úkol v učebnici Čtení - Pracovní listy: s. 22, cv. 2 a 3. Pěkné odpoledne. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 11.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnešní domácí úkol je na procvičování skupiny hlásek (slabiky) DI. Děti si mají číst věty s DI (kdo nečte ještě věty, tak čte alespoň slova s vyznačenými slabikami DI) na straně 26. Vět je 8. Zároveň děti dostaly pracovní list s osmi obrázky. Stejným symbolem (číslem, barvou, značkou...) mají děti označit větu a obrázek, co k sobě patří.

 

plán výuky pro žáky 3. ročníku

Datum: 10.01   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

 

Plán činnosti od 4.1.2021 do 15.1.2021 pro 8.r.

Datum: 10.01   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 4.1.2021 do 15.1.2021

 

Pouze pro 9. ročník přihláška na střední školu + návod

Datum: 08.01   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

Jak řešit podání přihlášky na střední školu? - zjistím si, zda jsou upravena kritéria přijetí pro školní rok 2021/2022 ředitelem SŠ, kterou jsem si vybral (vzhledem k opatření obecné povahy MŠMT č.j. : MŠMT-43073/2020-3 nemusí být jednotná zkouška z českého jazyka a z matematiky součástí přijímacího řízení nebo může dojít k úpravě váhy výsledků z těchto zkoušek), - otevřu si na počítači Excel  ... pokračování článku

 

Jidelnicek 11.1. - 15.1.

Datum: 08.01   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Všichni žáci na distanční výuce jsou odhlášeni. V případě zájmu o stravu vydávanou do přinesených nádob v době 13:45 -14:00, je potřeba si obědy přihlásit.

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 07.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes děti nemají jiný úkol než trénovat hlasité čtení z vlastní knížky nebo učebnice Čtení. Děkuji za spolupráci. Alena

 

Zpráva školní družiny 1.A a 2. A

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Jaroslava Mikešová  )

Pro nepřízeň počasí je dnes 6. 1. 2021 zrušena družinová akce 1.A a 2.A vycházka na Folimanku. Děkuji za pochopení. Jarka Mikešová

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají úkol na pracovním listu. Část, na které jsou příklady nechají celou a obrázky s čísly rozstříhají. Příklady spočítají a podle výsledku na ně přilepí obrázek s daným číslem. Nakonec to mohou vybarvit. Pěkné odpoledne. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti z I.B domácí úkol v sešitě Matematika na str. 49/ cv. 6,7. Děti si mohou pomoci číselnou řadou nebo manipulací s předměty.

 

II. čtvrtletní plán ŠD - D8

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Magdaléna Moudrá   Třída: D8   Přiložený soubor   )

 

Opatření MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 9.r.   Přiložený soubor   )

V příloze najdete jeden z dokumentů, který si budeme vysvětlovat na třídních schůzkách 7. 1. 2021 a který ovlivní podobu přijímacího řízení. Martin Ševčík

 

II.čtvrtletní plán ŠD - D7

Datum: 05.01   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 4.r.  Fotogalerie  )

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 05.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes mají děti za domácí úkol s. 26 v učebnici Písmena. Věnovat se budou sluchové analýze a zkusí si psát G. Dobrovolně se mohou pustit do křížovky. :) Hezký den. Alena

 

II. ČTVRTLETNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY D4 II.B +II.C

Datum: 05.01   Autor příspěvku: Jitka Roháčková   Třída: D4   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 05.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Dnešní domácí úkol je v pracovním modrém sešitě ČTENÍ. Na str. 22/ cv. 2,3 mají děti pracovat s textem - nejdříve ho přečtou a pak odpoví na otázky k textu. Samozřejmě dle svých schopností.

 

Toulky po českých krajích - cestovatelé ze IV.B

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 4.B  Fotogalerie  )

Milí přátelé, vydejte se s námi na toulky po krásách naší vlasti. V popiscích najdete název míst a krajů ČR, které naši cestovatelé navštívili. Děti zde uvedly i různé zajímavé informace, díky kterým si i vy nasadíte toulavé boty a vyrazíte na cesty. Přeji krásné pokoukáníčko! Kája Bartusková

 

Plán činnosti od 4.1.2021 do 15.1.2021 pro 6.r.

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 4.1.2021 do 15.1.2021

 

Plán výuky pro 4. ročník od 4. 1. do 15. 1. 2021

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes dostaly za úkol vzít s sebou zítra do školy knížku, kterou četly nebo ji mají rozečtenou. Zítra si o knihách budeme povídat a vyměníme si zajímavé tipy. :) Hezké odpoledne. Alena

 

Plán výuky pro 5. ročník

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Dnes mají děti za úkol sbalit si do tašky knihu, kterou četli o prázdninách (mohou ji mít i rozečtenou) nebo ji třeba dostali pod stromeček. Zítra se o knížkách budeme povídat, budeme si z nich číst ukázky a zkusíme na ně udělat i reklamu. Moc se těším Eva

 

Plán činnosti od 4.1.2021 do 15.1.2021 pro 7.r.

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 4.1.2021 do 15.1.2021

 

Plán činnosti od 4.1.2021 do 15.1.2021 pro 9.r.

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 4.1.2021 do 15.1.2021

 

1. ročník: 8. plán na období 4. 1. - 15. 1. 2021

Datum: 03.01   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.r.   Přiložený soubor   )

V příloze najdete nový čtrnáctidenní plán pro 1. ročník.

 

Plán činnosti od 4.1.2021 do 15.1.2021 pro 2.r.

Datum: 02.01   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 2.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 4.1.2021 do 15.1.2021

 

Oznámení pro strávníky o změnách od 4.1.2021

Datum: 30.12   Autor příspěvku: Stanislava Benešová  )

Od 4.1.2021 mají do jídelny povolený vstup pouze přihlášení žáci 1. a 2. ročníků.Všichni žáci na distanční výuce jsou odhlášeni.Ti co se přihlásí, si vyzvedávají oběd do přinesených nádob v době od 13:45 - 14:00. Tento režim je pro zatím platný do nového nařízení MŠMT. Zdravím všechny, a přeji pokud možno šťastný a zdravý rok 2021.

 

Fotografie z prosince - 4.A

Datum: 21.12   Autor příspěvku: Kateřina Novotná   Třída: 4.A  Fotogalerie  )

Milí rodiče, přikládám pár fotografií z prosince. Přeji vám a vašim rodinám klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2021. Paní učitelka Kateřina Novotná

 

Poděkování sbírka na rodinu Jochecovu

Datum: 20.12   Autor příspěvku: Martin Voráč  )

Vážení a milí z Londýnské. Rádi bychom poděkovali všem žákům a rodičům, celému kolektivu a vedení školy, milému panu školníkovi Martinovi a všem, kteří se jakkoli zapojili do sbírky pro našeho syna Petříka. Nesmírně si toho vážíme a věříme, že odpočinutí, které jste nám svým darem umožnili, přinese ovoce nejen nám, ale i samotnému Petříkovi, který jako 15ti letý chlapec nemá kamarády, žádné aktivi  ... pokračování článku

 

VESELÉ VÁNOCE a pohodový rok 2021

Datum: 18.12   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 4.B  Fotogalerie  )

Vážení rodiče a moji milí žáci, přeji vám všem veselé VÁNOCE a pohodový rok 2021 plný zdraví, lásky a klidu. Moc děkuji za spolupráci, díky které se nám ve IV.B krásně daří. Přikládám naši prosincovou fotogalerii, kde najdete obrázky z našeho čtvrtečního DÁREČKOVÁNÍ. Nejen děti, ale i já a moji kolegové moc děkují za nádherné dárky. Udělali jste nám velikou radost. Opatrujte se a těšíme se na dal  ... pokračování článku

 

příběhy pro vánoční dny

Datum: 18.12   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 3.r.  )

Na přiloženém odkazu najdete vánoční příběhy, které pro vás napsaly děti ze III.A. Přejeme příjemné čtení a pohodové svátky. https://drive.google.com/drive/folders/1XMroULHFt99o75yy-s5w6cgJvAq2On59?usp=sharing

 

Aktualizaci střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021 - 2023

Datum: 18.12   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 17.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Dnes mají děti za úkol číst slova a věty (co zvládnou) s písmenem C a Č v sešitě Čtení. Mějte se krásně Eva

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 17.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají za úkol pouze dodělat sebehodnocení (kdo nestihl) za prosinec a nalepit ho do Záznamníku na stranu 11. Zítra ať si přinesou Záznamník, penál a kapsičku s pracovními listy (založíme si naposledy v tomto roce práce do portfolia). Pěkné odpoledne. Alena

 

Fotky z družiny

Datum: 17.12   Autor příspěvku: Magdaléna Moudrá   Třída: 4.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, posíláme vám fotky s výrobky z Kaply a tvorby vánoční výzdoby v družině. Krásné Vánoce!

 

Jidelnicek 4.1. - 8.1.

Datum: 17.12   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

 

Fotogalerie 3.B

Datum: 17.12   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 3.B   Přiložený soubor   Fotogalerie  )

Zdravím, přikládám fotky v období září - prosinec. Přeji všem krásné Vánoce. :) Veronika

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 16.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes je úkol v učebnici Čtení - pracovní listy na straně 19 u písmena C. Děti budou ve cvičení 2 doplňovat do vět slova podle svého výběru. Cvičení 1 je dobrovolné. Pěkné odpoledne. Alena

 

Mladí konstruktéři rýsují své první čtverce..

Datum: 16.12   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 4.B  Fotogalerie  )

Milí přátelé, přestože nám Vánoce klepou na dveře, my jsme se pustili do rýsování čtverců. Jak se nám to dařilo, uvidíte v naší fotogalerii. Konstruktéři ze IV.B a Kája Bartusková

 

Zadání tvorby elektrických modelů

Datum: 16.12   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Nastává tradiční činnost šesťáků a to výroba elektrických modelů. Zadání najdete v přiloženém souboru. Jejich prezentace nejen mladším spolužákům proběhne v prvním březnovém týdnu. Moc prosím rodiče, prarodiče, strýčky, tetičky a další o pomoc. Šesťáci ji budou potřebovat. Hodně zábavy při společném tvoření.

 

Volné dny 21. 12. a 22. 12. 2020

Datum: 16.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Upozorňujeme, že ve dnech 21. 12. a 22. 12. 2020 jsou volné dny vyhlášené MŠMT - je zrušen provoz školy v plném rozsahu. Věřím, že to pro nikoho z rodičů není vážným problémem, protože my jsme tyto volné dny měli již dávno naplánovány a využijeme je k další výměně oken v budově školy v Londýnské ulici. Jenom je bohužel jiný důvod jejich vyhlášení. Martin Ševčík

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 15.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají úkol v učebnici Písmena na straně 23. Budou trénovat psaní C na dolním řádku a pak by si samostatně vyzkoušeli sluchovou analýzu slov. Kdo to zvládne, může si udělat také křížovku. Pěkné odpoledne. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 15.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Krásný den, dnes mají děti v deskách list papíru, na který si napsaly slovo VÁNOČNÍ. Jejich úkolem je kolem napsat několik slov, co všechno může být vánoční. Dozdobit list mohou obrázky. Těším se na jejich práci! Eva

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 14.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti z I.B úkol v modrém pracovním sešitě Čtení na str.18/ cv.2. K obrázkům mohou dle svých možností tvořit slova, slovní spojení nebo věty. Pokud potřebují, radit se mohou s učebnicí Čtení. Cv. 1 je dobrovolné. Držím palce. Eva

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 14.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají za úkol číst z učebnice Čtení slova a věty s H. Ti, kteří čtou svou knížku, mohou číst nahlas z ní. Pěkné odpoledne. Alena

 

Výpadek serverů google

Datum: 14.12   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Dnes kolem poledne postihl google celosvětový výpadek - viz obrázek. Logicky se nedařilo připojit na meety a případně pracovat v dokumentech google, či odevzdávat úkly v classroomu. Je to jenom technika....

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 10.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes mají děti úkol na pracovním listu. Trénovat budou čtení a orientaci v plánku. Hezký den. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 10.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti za úkol trénovat čtení slov a vět s písmenem Ř ve Čtení na str.18. Slova a věty, které děti přečtou si opět mohou označit puntíkem. Mějte se krásně Eva

 

Jidelnicek 14.12. - 18.12.

Datum: 10.12   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Všichni strávníci na distanční výuce jsou odhlášeni.

 

vol. Sport a pohybové aktivity - 5. ročník

Datum: 10.12   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 5.r.  )

Ahoj, sportovci, věřím, že jste během distanční výuky poctivě cvičili, sportovali a byli aktivní, a proto by vám následující úkoly, které po vás budu chtít, určitě neměly dělat problém.:) Co po vás budu chtít: 1. natočit video, jak plníte 2 pohybové výzvy (video návody máte ve svých školních emailech) 2. Nasdílet mi Google dokument, ve kterém bude napsáno, jak jste sportovali během di  ... pokračování článku

 

Plán výuky pro 3. ročník - 7.12.-18.12. 2020

Datum: 09.12   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 09.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, děti dnes mají úkol v učebnici matematiky na straně 45 cvičení 7 a 9. Hodně zdaru. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 09.12   Autor příspěvku: Pavlína Bergerová   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti úkol na malém pracovním listě (A5) v deskách. Doplňují slova do vět tak, aby dávaly smysl. V dolní části papíru je nápověda, kterou můžou využít. Mějte se moc hezky. Pavlína

 

Výskyt vší

Datum: 09.12   Autor příspěvku: Pavlína Bergerová   Třída: 1.B  )

Milí rodiče, v 1.B se opět vyskytly vešky. Moc Vás prosíme o důkladné zkontrolování hlaviček. Děkujeme. Pavlína

 

Plán činnosti od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020 pro 8.r.

Datum: 09.12   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020

 

Prezentace posteru USA

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 4.r.  )

Dobrý den, milí čtvrťáci. Ti, kdo mají poster na USA, budou prezentovat v pondělí 14.12. nebo úterý 15.12. na hodinách konverzace. Děkuji, Hv

 

LOUSKÁČEK ONLINE

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Michaela Jančová  )

Milí členové KMD, ano, do divadla nepůjdeme, ale POZOR! Louskáček – Vánoční příběh LIVE na ČT art ❄️ Přímý přenos v pondělí 21. prosince 2020 ve 20 hodin ❄️ Livestreaming na oficiálním YouTube kanále Baletu ND www.youtube.com/narodnidivadlobalet/ ❄️ Záznam představení v i-vysílání ČT a na našem YouTube kanále ke zhlédutí do 27. 12. 2020 🎁 Spol  ... pokračování článku

 

Poděkování za vánoční dílny online

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, mám velkou radost, že spousta našich žáků, ale i rodičů a učitelů si užila dnešní vánoční dílničky online. Samozřejmě, že s dobrůtkami "naživo" by to bylo lepší, ale stejně bylo krásné pozorovat, jak společně komunikují například prvňáci se šesťáky. Moc děkuji všem kolegům (samozřejmě i pomáhající rodičům), kteří věnovali nemalé úsilí přípravě dílen, a i kolegům, kteří řešili technicko  ... pokračování článku

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes mají děti úkol na pracovním listu. Jedná se o doplňování slov do vět. Děti mohou a nemusí využít nápovědu. Pěkný den. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti domácí úkol na pracovním listě v deskách. Cílem je číst názvy ulic a hledat cestu Báry do bazénu. Když to děti zvládnou, mohou vymýšlet a zapsat jinou cestu, jak by se do bazénu dostala. Děti mají tyto cesty i barevně značit do plánku. Hezké pátrání přeje Eva

 

Plán činnosti od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020 pro 9.r.

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 9.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020

 

Plán činnosti od 7.12.2020 do 18.12.2020 pro 2.r.

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 2.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 7.12.2020 do 18.12.2020

 

Plán výuky pro 4. ročník od 7. 12. do 18. 12. 2020

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

V příloze najdete plán výuky pro 4. ročník od 7. 12. do 18. 12. 2020

 

Domácí úkol pro 1.A

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Alena Modlitbová   Třída: 1.A  )

Milí rodiče, dnes mají děti za úkol v učebnici Uvolňovací cviky dodělat stranu 19. Ve škole jsme začali, takže děti už ví, jak na to. :) Pěkný den. Alena

 

Domácí úkol pro I.B

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.B  )

Hezký den, dnes mají děti za úkol "sluchovku" s písmenkem Ž na str. 20. Doplnit podle sluchu Ž, doplnit neúplná slova a spojit slova v pravém sloupci dole s obrázky. Dobrovolně si děti mohou doplnit ještě str.18 (N) - tam mají i čtyřsměrku :). Mějte se krásně Eva a Pavlína

 

Plán činnosti od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020 pro 7.r.

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 7. 12. 2020 do 18. 12. 2020

 

1. ročník: 7. plán na období 7. 12. - 18. 12. 2020

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 1.r.   Přiložený soubor   )

V příloze najdete poslední plán 1. ročníku v tomto kalendářním roce.

 

MIKULÁŠI, děkujeme!

Datum: 04.12   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 4.B  Fotogalerie  )

Milí přátelé, v naší fotogalerii uvidíte, že k nám dnes nakoukl Mikuláš s andílky a čerty. A my mu za to moooc děkujeme! Přejeme pohodový víkend Kája Bartusková a děti ze IV.B

 

Počet příspěvků: