Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku  

09:15- 14:00
Seminář v angličtině Strategie pro práci s dyslektiky na ZŠ Na Smetance.
doprovod: V. Rokosová

09:00- 12:40
Náslechy studentů CŽV - asistent pedagoga z JČU v Českých Budějovicích.

2.r. 09:00- 12:40
Návštěva divadla v Dlouhé - představení "Kvak a Žbluňk jsou kamarádi".
doprovod: Kočová M., Tošnerová A., Uhlířová P.

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

Test ČP 6.ročník

Datum: 11.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve čtvrtek 14.12. Vás bude čekat malý opakovací test na určování zeměpisných souřadnic a práci s atlasem. S 6.A jsme si vše zopakovali dnes, s 6.B nás čeká opakování ve středu. Hodně zdaru přeje M.V.

 

DDÚ - opakování na souhrnný test

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Test z ČJ

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - v pondělí (6.A) a v úterý (6.B) si napíšeme písemnou práci na druhy přísudků a velká písmena. Procvičujte prosím ze sešitu, pracovního sešitu, týdenních úkolů a učebnice. E.P.

 

Rýsovací potřeby

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, nezapomeňte, že byste měli od pondělí začít nosit do školy rýsovací pomůcky. Prozatím postačí ořezaná tužka/mikrotužka, trojúhelník s ryskou a kružítko. A.K.

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci - v příloze najdete domácí úkol, který budeme 13. prosince kontrolovat. V úkolu bylo chybně uvedeno, že část je z pracovního sešitu - není, je z učebnice. E.P.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 05.12   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden pro vás nemám týdenní domácí úkol, protože samozřejmě vím, že v tuto chvíli máte hodně práce s přípravou na velký test, který vás čeká příští týden ve čtvrtek. Objeví se tu místo toho dobrovolný domácí úkol, který vám pomůže jako příprava na souhrnný test. Z tohoto úkolu nemusíte dělat vše (bude rozsáhlý), ale zaměřte se pouze na učivo, které vám dělá problémy. A.K.

 

Další test z ČS

Datum: 30.11   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, ve středu dne 6.12.2017 nád čeká další z řady testů, tentokrát na následující OV:"Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací."(Egypt - Nová říše + geografie S a SV Afriky); "Pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel" (sídla a jejich funkce, znaky sídel, jejich umístění, infrastruktura); "Rozlišuje zásadní společenské zna  ... pokračování článku

 

Plán činnosti od 27.11.2017 do 8.12.2017 pro 6.r.

Datum: 30.11   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 27.11.2017 do 8.12.2017

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 30.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - tentokrát vás čeká zkrácený domácí úkol (odevzdaný ve středu) z pracovního sešitu - str. 36/1, 2, 3 a ze str. 37/cv.5. E.P.

 

Plán činnosti od 27.11.2017 do 8.12.2017 pro 6.r.

Datum: 29.11   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 27.11.2017 do 8.12.2017

 

Řešení týdenního úkolu

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Souhrnný test MF 6. ročník

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, jak jsem již zmínila v hodině, dne 14.12. vás čeká souhrnný test z MF. Objeví se zde měřítko mapy, dělitelnost (včetně nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele), záporná čísla (znázornění na ose, porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení), třídění základních rovinných útvarů (rozeznání úsečky, přímky, polopřímky, bodu, kruhu, kružnice, n-úhelníků) a char  ... pokračování článku

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden budete mít domácí úkol z Počtářských chvilek pro 7. ročník (dostávali jste v září). Tentokrát si sami rozvrhněte cvičení na jednotlivé dny, příští týden si popovídáme o tom, jak se vám dařilo si úkol rovnoměrně rozvrhnout. Vaším úkolem bude udělat celou stranu 36 a celou stranu 38. Hodně zdaru A.K.

 

Test MF

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve čtvrtek 24.11. si napíšeme test na téma "Celá čísla". Bude tam znovu sčítání a odčítání, dále násobení a dělení celých čísel a přednosti početních úkonů, tedy příklady se závorkami a kombinacemi sčítání, odčítání, násobení a dělení. Do té doby bude vše procvičováno ve vyučovacích hodinách. A.K.

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 23.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - týdenní úkol je tentokrát z pracovního sešitu. Celá strana 35 (kromě cvičení 1b) a ze strany 36/cv.6. Kontrola proběhne na středečních hodinách. E.P.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Test MF

Datum: 16.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve středu 22.11. Vás čeká test na téma "Celá čísla". Přesněji půjde o zápis celých čísel na číselnou osu, porovnávání celých čísel a také sčítání a odčítání celých čísel (pouze příklady, kde jsou dvě čísla). A.K.

 

Plán činnosti od 13.11.2017 do 24.11.2017 pro 6.r.

Datum: 15.11   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.11.2017 do 24.11.2017

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 08.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci - v příloze najdete zadání úkolu. První cvičení slouží jako procvičování k testu na jmenné tvary přídavných jmen. Zbytek cvičení je z pracovního sešitu. E.P.

 

Středeční test z ČS

Datum: 08.11   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení žáci, ve středu dne 15.11. si napíšeme další test, tentokrát na následující OV: "Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací." (Mezopotámie - Babylonská říše, Asyřané; vznik Egypta - Meni, Stará říše); "Rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa."(podnebné pásy); "Posoudí, jak přírodní po  ... pokračování článku

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 07.11   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Test ČP 6.ročník SAVCI

Datum: 06.11   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, již jsme dokončili (6.A dnes, 6.B ve středu) velký tematický celek savci. Příští týden ve čtvrtek 16.11. Vás bude čekat rozsáhlejší test. Zopakujte si: 1) obecné znaky všech savců 2) charakteristiku vybraných řádů (Vaše prezentace) 3) poznání a zařazení vybraných savců do systému ("poznávačka"). Vše budeme pořádně procvičovat tento i příští týden. K učení využijte tentokráte nejen zá  ... pokračování článku

 

Test z ČJ

Datum: 06.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - tento týden si napíšeme krátkou písemku na jmenné tvary přídavných jmen. Ve čtvrtek 6.B a v pátek 6.A. Učte se ze školního sešitu, pracovního sešitu a učebnice. E.P.

 

Test z ČJ

Datum: 05.11   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Šesťáci - připomínám jen to, na čem jsme se domluvili. V pondělí píše 6.A a v úterý 6.B krátký test na druhy podmětů. E.P.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 31.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Týdenní úkol ČJ a čtenářský deník

Datum: 25.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - Připomínám, že v úterý 31. října budete odevzdávat čtenářský deník. Ve středu 1. listopadu pak další týdenní úkol - tentokrát 3 opravdu krátká cvičení z pracovního sešitu: str. 30/cv. 3 a 1 dole; str. 31/cv.6. Pokud nemáte pracovní sešit, stihnete úkol udělat i za pondělí nebo úterý. Užijte si prázdniny! E.P.

 

Fotky z posledních dnů

Datum: 25.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Vážení žáci, vážení rodiče, v externí fotogalerii máte něco málo fotek z posledních pár dní. S pozdravem třídní učitelé.

 

Prezentace 6.ročník ČP

Datum: 25.10   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, jen pro jistotou připomínám, že na pondělí 30.10. máte mít připraveny Vaše prezentace na vybraný řád savců. Těším se na Vaše práce. M.V.

 

Plán činnosti od 23.10.2017 do 10.11.2017 pro 6.r.

Datum: 24.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 23.10.2017 do 10.11.2017

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 24.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Test - největší společný dělitel a nejmenší společný násobek

Datum: 24.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve čtvrtek 2.11. si napíšeme test na největší společný dělitel a nejmenší společný násobek, včetně slovních úloh. Vše máte možnost procvičit si v týdenním domácím úkolu a v průběhu příštího týdne budeme ještě procvičovat, abyste si učivo upevnili. A.K.

 

Pomůcky a cvičební úbory

Datum: 23.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 6.r.  )

Ahoj šesťáci, mám v ředitelně mnoho pomůcek a cvičebních úborů. které povalujete ve třídách, tak si je přijďte osobně vyzvednout. Martin Ševčík

 

Drobná změna organizace zítřejšího projektu

Datum: 23.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, z kapacitních důvodů jsme nuceni změnit místo konání zítřejšího projektu. Jednotlivé aktivity budou vykonávány na Vyšehradě a na Bastionu XXXI, nikoli na Zbraslavi, jak bylo původně plánováno. Tuto změnu již mají děti zapsánu v Záznamníku. Odchod v 9:00 hodin od školy, návrat okolo 13:00 hodin tamtéž. S pozdravem třídní učitelé 6. ročníku.

 

Týdenní úkol ČJ

Datum: 18.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Šesťáci, jen připomínám - tento týden úkol z českého jazyka nemáte. E.P.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, vzhledem k tomu, že tento týden máme zkrácený a v minulém domácím úkolu jsem vám omylem dala nejmenší společný násobek, který jsme nakonec ještě nestihli probrat, budu na vás tento týden hodná. Vaším úkolem bude pouze doplnit v úkolu příklady na nejmenší společný násobek, který si dnes ve škole vysvětlíme. A.K.

 

Skupinové třídní schůzky

Datum: 16.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o skupinové třídní schůzky 6. ročníku. Sejdeme se v úterý dnes 17.10. v 18:00 hodin v učebně č. 26. S pozdravem třídní učitelé.

 

Skupinové konzultační třídní schůzky

Datum: 12.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, v úterý dne 17. 10. se od 18:00 hodin uskuteční skupinové konzultační třídní schůzky týkající se počátku studia Vašich dětí na 2. stupni, resp. v 6. ročníku. Vaše účast je vhodná, jestliže máte jakékoli podněty či dotazy týkající se odlišností od systému, na který jste byli zvyklí u svých dětí na 1. stupni. V Záznamníku prosím nejpozději do pondělí 16.10. zaškrtněte, zda se těchto s  ... pokračování článku

 

Písemná práce z ČJ

Datum: 11.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, příští týden si napíšeme větší test, který bude shrnovat, co jsme dosud průběžně opakovali. 6.B si napíše test v úterý 17. října a 6.A ve středu 18. října. Zaměřte se na koncovky i/y podstatných a přídavných jmen (spolu se stupňováním), přísudků. Měli byste také znát abstraktní-konkrétní a látková-hromadná-pomnožná podstatná jména. Měli byste také ovládat mluvnické kategorie podst  ... pokračování článku

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 11.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Plán činnosti od 9.10.2017 do 20.10.2017 pro 6.r.

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 9.10.2017 do 20.10.2017

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, máte zde další týdenní domácí úkol. Přeji hodně zdaru. A.K.

 

4. týdenní úkol ČJ

Datum: 09.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze naleznete další týdenní úkol, který budete odevzdávat příští středu 18. října. Ať vám to jde. E.P.

 

Test - prvočísla a složená čísla, měřítko mapy

Datum: 06.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, v pátek 13.10. čeká 6.B další test z MF. 6.A tento test bude psát v pondělí 16.10. Jak jsme se domluvili, objeví se tam nějaké příklady na měřítko mapy a dále právě probíraná látka, tedy prvočísla, čísla složená a rozklad čísel složených na součin prvočísel. Do té doby budeme v hodinách samozřejmě procvičovat. A.K.

 

Test z ČJ

Datum: 06.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve středu si napíšeme krátký test na duálové tvary (ruce, nohy, oči, uši) atd. Trénovali jsme v několika hodinách, tak si projděte zápisky. E.P.

 

Čtvrteční test z ČS

Datum: 06.10   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dnes 12.10. Vás čeká další test z ČS, tentokrát na následující OV: "Objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost."(neolitická revoluce, úrodný půlměsíc); "Rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa." (geografie Blízkého východu a Středomoří); "Rozpozná souvislost mezi přírodními podmí  ... pokračování článku

 

Test ČP 6.ročník

Datum: 05.10   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, příští týden ve čtvrtek 12.10. Vás čeká poslední test na vesmírné téma. Zopakujte si: 1) pohyby Země a její důsledky 2) tvar Země a její důkazy 3) rovnodennosti a slunovraty 4) Měsíc - charakteristika, pohyby, dmutí 5) Zatmění Slunce a Měsíce. Hodně štěstí přeje M.V.

 

3. Týdenní domácí úkol - MF

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

3. týdenní úkol z ČJ

Datum: 02.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, další týdenní úkol je z pracovního sešitu - společně ho zkontrolujeme na středeční hodině 11. října. Kvůli úpravě rozvrhu budete od příštího týdne odevzdávat úkoly vždy každou středu (ne v úterý jako dosud). E.P. Doporučené dny zpracování: Úterý – str. 28/cv.9 Středa – str. 25/cv.1 Čtvrtek – str. 26/cv.3 Pátek – str. 26/cv.5 Pondělí – str. 26/cv. 6

 

Test - stupňování přídavných jmen

Datum: 01.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Šesťáci, jak jsme se domluvili - tuto středu si napíšeme krátký test na přídavná jména (druhy, stupňování přídavných jmen). E.P.

 

Drobná změna rozvrhu

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, od pondělí dne 2.10.2017 platí pro obě třídy 6. ročníku mírně pozměněný rozvh, který dnes děti dostaly. Tak prosíme pozor na pomůcky, ať dětem nic nechybí. S pozdravem třídní učitelé.

 

Anotace ročníkového projektu 6. ročníku

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2. Týdenní domácí úkol - MF

Datum: 26.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, 2. týdenní domácí úkol je zaměřený na opakování učiva 5. ročníku. A.K.

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 26.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2. týdenní úkol z ČJ

Datum: 25.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, je tady další týdenní úkol, který mi odevzdáte v úterý 3. října. Tentokrát je celý z pracovního sešitu. úterý - str. 24/cv.6a,6b, str.24/cv. 7 (do sešitu) středa - str.24/cv. 8, 9 pondělí - str. 25/cv.12

 

Plán činnosti od 25.9.2017 do 6.10.2017 pro 6.r.

Datum: 25.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 25.9.2017 do 6.10.2017

 

Sestaci odjizdi ze Sumavy

Datum: 22.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Je právě 11:50 a Vasi mili sestacci odjizdeji od hotelu. Plánovaný příjezd Vašich ratolesti je v 14:30 na nam. Míru. S pozdravem třídní učitelé.

 

Procházka podél Vydry, noční bojovka a šipkovaná

Datum: 21.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Vážení rodiče, dnes jsme podnikli dlouhý výlet podél Vydry, poté jsme šli noční bojovku podél smrků a v závěru soutěžili v hodu šipkou podél zábradlí. Více ve fotogalerii. S pozdravem třídní učitelé.

 

Bojovka a bobřík zručnosti

Datum: 20.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Milí rodičové, Vaši šikulové ze šestého ročníku dnes dopoledne zvládli bojovku a odpoledne se vypravili procvičit své šikovné ručičky stavbou mlýnků. Počasí nám zatím přeje, více ve fotogalerii. Těšíme se na Vás, Vaši šesťáčci.

 

Dopolední aktivity a výlet za vlky

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Vážení rodiče, děti dnes dopoledne plnily zábavné úkoly a odpoledne se vypravily za vlky do nedaleké obory. S pozdravem třídní učitelé.

 

Srní - den první

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Vážení rodiče, něco málo fotek z dnešního překvapivě teplého dne máte vloženo v externí fotogalerii. Dnes to byla procházka po okolí, sem tam nějaká vyhlídka a večer zábavné hry. S pozdravem třídní učitelé.

 

Sestaci na miste

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Je 12:30, sestaci se ubytovavaji a za chvíli nás čeká oběd. S pozdravem třídní ucitele.

 

Poslední info k ozdravnému pobytu + bezinfekčnost

Datum: 15.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, dovolím si připomenout několik základních údajů před odjezdem. Sraz je v pondělí 18.9. nejpozději v 8:30 u kostela sv. Ludmily na nám. Míru. Děti již mají podklady kompletní, s sebou budou mít pouze vyplněnou bezinfekčnost (dnes dostaly prázdné formuláře, k dispozici společně se seznamem věcí i jako příloha toto textu.) S sebou jim dejte dostatek teplého oblečení, dnes na Velkém Jav  ... pokračování článku

 

Měřítko mapy

Datum: 15.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ti, kteří si stále nejsou jistí při počítání s měřítkem mapy, mohou využít přiloženého videa.

 

Páteční test z ČS

Datum: 13.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, v pátek dne 15.9. si napíšeme krátký testík na následující OV:"Charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu." (konkrétně - Vesmír a jeho vznik, teorie vzniku života, jednotlivé druhy rodu Homo a příklady pravěkých kultur). Hodně štěstí přeje pan učitel Vojta.

 

Test MF - měřítko mapy

Datum: 12.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve středu 27.9. si napíšeme test na měřítko mapy. V případě, že narazíte na problém v týdenním domácím úkolu, nebojte se přijít za mnou pro radu. A.K.

 

1. týdenní úkol z MF

Datum: 12.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, máte zde slíbené zadání týdenního domácího úkolu. Vzhledem k tomu, že příští týden jste pryč, termín odevzdání je až 26.9. A.K.

 

1. týdenní úkol z ČJ

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, je před vámi první týdenní úkol. Tentokrát zadání najdete v učebnici - nezapomeňte si ji proto brát domů. Datum odevzdání je úterý 26. září. Do sešitu napište zpracovaná cvičení: str. 9/cv.3 a 4; str.10/cv.8. Do učebnice tužkou pak zpracujte ze str.8/cv.8 a ze str.9/cv.5. Ať vám to jde. E.P.

 

Test ČP 6.ročník

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, ve čtvrtek 14.9. (6.B) a v pátek 15.9. (6.A) Vás čeká test na téma vesmír. Projděte si pracovní list a zápisy v sešitě (včetně dnešního). Pokud něčemu nerozumíte, neváhejte využít konzultace. Hodně zdaru přeje M.V.

 

Plán činnosti od 11.9.2017 do 22.9.2017 pro 6.r.

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 11.9.2017 do 22.9.2017

 

Podklady k ozdravnému pobytu

Datum: 08.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, počátkem příštího týdne je nutné donést něco málo podkladů k ozdravnému pobytu, konkrétně potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte a kopii kartičky zdravotní pojišťovny (máte-li posudek z loňského roku, musí být vydán 23.9.2016 a později). Díky moc. S pozdravem třídní učitelé 6. ročníku.

 

Středa a třídní schůzky

Datum: 05.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, zítra od 18:00 se v jednotlivých třídách (VI.A - uč. č. 13 a VI.B - uč. č. 26) konají třídní schůzky. Prosíme o hojnou účast, je toho k probrání dost:) Od zítřka se již také děti učí podle rozvrhu, který dnes dostaly, včetně dělení do skupin (např. na tělocvik). Těšíme se brzy na viděnou. S pozdravem třídní učitelé 6. ročníku.

 

Roční plán výuky 6. ročníku

Datum: 04.09   Autor příspěvku: Vojtěch Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

Fotky z divadelního představení na konci 5. ročníku

Datum: 04.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Milí šesťáci, dlužím vám fotky ze závěrečného divadelního představení k tématu Čas kolem nás. Tak tady jsou... E.P.

 

2016/2017 2016/2017 Šesťáci v tiskárně - FOTKY

Datum: 28.06   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Milí šesťáci, v externí galerii pár vzpomínek na dnešní návštěvu tiskárny AF BKK.

 

2016/2017 2016/2017 6. ročník - vyúčtování

Datum: 28.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí rodiče, vzhledem k tomu, že se nám podařilo vyúčtovat i poslední školní akci, chceme vám jen oznámit, že přeplatek peněz z výletu na Sázavu (cca 200,- Kč na osobu) byl připočten k osobním kontům vašich dětí, a to včetně přeplatku za rodiče, kteří se účastnili. Výjimkou je jen několik dětí, které obdržely přeplatek v hotovosti na nákup oběda v Davli. Celá konta vašich dětí budou převedena do  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Vyklízení učeben 6. r.

Datum: 28.06   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, připomínáme, že ve čtvrtek 29. 6. proběhne kromě rozlučky s žáky 9. r. naprostý úklid našich učeben a šaten. Veškeré vaše věci si budete muset odnést domů, proto si s sebou tento den vezměte do školy nějakou tašku na kufřík s výtvarnými potřebami, obrázky apod. J. Ch.

 

2016/2017 2016/2017 Návštěva tiskárny - 6. ročník

Datum: 27.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, pro jistotu opravuji chybu z týdenního plánu. Zítra se před návštěvou tiskárny sejdeme v 9:00 v 1. patře. S sebou: lístky na MHD (nebo lítačku), sportovní oblečení, svačinu, pití, záznamník. HR

 

2016/2017 2016/2017 Domácí úkol 6.A

Datum: 14.06   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde je slíbený domácí úkol. Termín odevzdání je v pondělí 19.6.

 

2016/2017 2016/2017 Sázava a stanování 6. r. - INFORMACE

Datum: 13.06   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze naleznete informace k našemu chystanému vodáckému výletu. J. Ch.

 

2016/2017 2016/2017 Domácí úkol z ČP - 6. ročník

Datum: 10.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, pro jistotu připomínám zadání DÚ z ČP. Máte za úkol ve dvojicích vytvořit referát o vybrané čeledi rostlin (viz. tabulka ve třídě). Referát zpracován na papír formátu A4 nebo A3 a bude obsahovat: - informace o vybrané čeledi rostlin - informace o 4 zástupcích - obrázky - zajímavosti Referát bude napsán ručně a budou uvedeny zdroje, z nichž alespoň 1 musí být knižní. DÚ odevzdá  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 5.6.2017 do 28.6.2017 pro 6.r.

Datum: 09.06   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 5.6.2017 do 28.6.2017

 

2016/2017 2016/2017 ČP - 6. ročník - řešení samostatné práce -skupina F

Datum: 08.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, v příloze připojuji řešení samostatné práce, kterou jste dělali na třetinové hodině ČP v úterý. Pomůže vám při učení na zítřejší test. HR

 

2016/2017 2016/2017 Přírodovědné praktikum - vycházka do Grébovky

Datum: 07.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí přírodovědci, pro jistotu připomínám, že nás v pátek 4.-5.hodinu čeká přírodovědná vycházka do Grébovky. S sebou: Záznamník z Londýnské, pevnou podložku a psací potřeby, pití. Sejdeme se obutí a oblečení na ven v učebně 15. HR

 

2016/2017 2016/2017 Dézetka - vycházka na Staré Město pražské

Datum: 07.06   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 6.r.  )

Milí dézetkáři, vypadá to, že v pátek podnikneme poslední vycházku. Opět půjdeme za domovními znameními, tudíž je třeba, abyste byli jako prezentující připraveni. Ti, kteří prezentovat nebudou, v pátek odevzdají své práce v písemné podobě! Nezapomeňte lítačku nebo lístky a kapesné. Sraz v 11.00 u uč. 03. mj

 

2016/2017 2016/2017 Tvůrčí psaní v plenéru LJP

Datum: 31.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 6.r.  )

Milí účastníci pátečních literárně jazykovědných seminářů, v pátek si vyzkoušíme, jak vaši tvorbu podnítí venkovní prostředí. V 11 hodin se sejdeme před skleněnými dveřmi v přízemí a odebereme se společně do Grébovky. S sebou si vezměte penál a pevnou podložku, dobře poslouží třeba rozečtená kniha. Zdraví EP a HD

 

2016/2017 2016/2017 Týdenní domácí úkol

Datum: 31.05   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden bude domácí úkol z počtářských chvilek pro 7. ročník, přesněji celou stranu 5 a 8. Můžete rovnou vyplňovat do počtářských chvilek ať nemáte práci s přepisováním. Andrea Kolmanová

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 6. ročník

Datum: 30.05   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, příští pátek 9.6. si napíšeme poslední důležitý test z ČP. Tentokrát se bude týkat učiva o rostlinách. Konkrétně obecné vlastnosti rostlin, rostlinné orgány (kořen,stonek, list, květ a plod) a životní děje rostlin (fotosyntéza, dýchání, růst, vývin, rozmnožování, pohyby). Učte se ze zápisků v sešitech a pracovních listů. Příp. z učebnice Přírodopis 7 - str. 72-87. HR

 

2016/2017 2016/2017 Emauzy - pátek- DZ praktikum

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 6.r.  )

Milí dézetkáři, v pátek se vypravíte se suplujícím vyučujícím na prohlídku kláštera Emauzy. S sebou: Záznamník, kapesné a 40 Kč na vstup. Doufám, že si exkurzi užijete. Zápisky, které si budete dělat do sešitů, si po návratu zkontroluji. Mějte se hezky. mj

 

2016/2017 2016/2017 Sčítání zlomků

Datum: 26.05   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, pokud budete mít problém s vypracováním zadaného domácího úkolu, můžete využít tento návod, jak se zlomky pracovat. Odkaz Andrea Kolmanová

 

2016/2017 2016/2017 Domácí úkol MF

Datum: 26.05   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde přikládám domácí úkol, který tentokrát není na celý týden. Termín odevzdání je v úterý 30.5. Rozsah úkolu byl tomuto zkrácenému termínu přizpůsoben. Andrea Kolmanová

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 22.5.2017 do 2.6.2017 pro 6.r.

Datum: 23.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 22.5.2017 do 2.6.2017

 

2016/2017 2016/2017 Pomůcky na přírodovědné praktikum

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí žáci, zítra budete během hodiny přírodovědného praktika potřebovat pomůcky na kreslení (pastelky, fixy apod.) Andrea Kolmanová

 

2016/2017 2016/2017 Písemné opakování ČS,EV

Datum: 17.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení ze šestého ročníku, připomínám písemné opakování z učiva ČS A EV. 6.A nechť si pročte zápisky z "předřeckých kultur" po archaické období Řecka včetně ještě dnes. 6.B by měla být připravená na pátek. Osnovou při učení vám snad bude i přiložený dokument. Zdraví HD

 

2016/2017 2016/2017 Vycházka do Emauzského opatství

Datum: 17.05   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 6.r.  )

Milí dézetkáři, v pátek se společně vypravíme do Emauzského opatství. Ti, kdo si měli připravit povídání o něm, nechť tak učiní. Zbytek si vezme s sebou 40 Kč a lístek na MHD.MZ

 

2016/2017 2016/2017 Vycházka na Staré Město

Datum: 16.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 6.r.  )

Milí dézetkáři, pokud se nám nezhorší počasí, vyrazíme v pátek na Staroměstské náměstí. Své prezentace o domovních znameních nám tedy představí ti, kteří mají "svůj dům" v této lokalitě. S sebou nezapomeňte dva lístky na dopravu. Těším se na vaše práce! mj

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 9.5.2017 do 19.5.2017 pro 6.r.

Datum: 15.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 9.5.2017 do 19.5.2017

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 6.B - ZMĚNA TERMÍNU

Datum: 12.05   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, vzhledem k vaší páteční účasti na turnaji v přehazované, posouvám termín testu z ČP pro 6.B na středu 17.5. Test se bude týkat hub a lišejníků, jak jsme se již domlouvali. Ve stejný den také po testu odevzdáte svoje vytvořené atlasy hub. HR

 

2016/2017 2016/2017 Týdenní domácí úkol

Datum: 10.05   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden budete na domácím úkolu pracovat s učebnicí. Budete tedy potřebovat učebnici Matematika pro 7. ročník (zelený obal). Vypracujete str. 21/5, 21/8, 22/10, 24/5, 24/6, 25/10. Vzhledem k mému pozdnímu zadání máte posunutý i termín odevzdání na středu 17.5. Andrea Kolmanová

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 6. ročník

Datum: 07.05   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, napíšeme si další test z ČP týkající se učiva o houbách a lišejnících. Test si 6.B napíše v pátek 12.5., 6.A pak v pondělí 15.5. Měli byste znát základní vlastnosti hub, stavbu plodnice, způsobu výživy i rozmnožování + informací o jednotlivých skupinách (vřeckovýtrusné, stopkovýtrusné houby, lišejníky). V tomto týdnu vše dokončíme a zopakujeme. Připravujte se z materiálů, které jst  ... pokračování článku

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

Zrušení odpoledního vyučování a zájmových kroužků - 12.12.

Datum: 08.12   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

V den Kouzelného dne Vánoc nebude odpolední vyučování pro žáky 7. a 8. ročníku, ani zájmové kroužky. Výuka pro žáky 7. a 8. ročníku je tedy do 12:40.

 

Věděli jste, co vše máme v Londýnské?

Datum: 07.12   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Například máme v prvním patře u akvária řadu let "knihopecínku", což je obdoba knihobudek, které fungují na principu výměny knih. Knihu, kterou již mám přečtenu a nechci si ji nechávat doma, mohu přinést a jinou si zase odnesu. Dále je možné před ředitelnou do červeného kontejneru dávat použité elektrické články (srozumitelněji použité a vybité baterie) nebo v rámci "Víčka pomáhají" - sbíráme do žluté popelnice víčka z PET lahví. Pí uč. Rančáková v letošním roce organizuje v měsíčních cyklech Velkou zeměpisnou soutěž, její zadání je možné nalézt před učebnou 12. Do konce roku 2017 vyjde nové číslo školního časopisu Hodiny a 22.12. proběhne poslední letošní soutěž Loncupu organizovaná školním žákovským parlamentem "Nejlepší bramborový salát, kterou organizuje 5. ročník. Martin Ševčík

 

Kouzelný dům Vánoc - program

Datum: 01.12   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Přiložený soubor   )

Milé děti, milí rodiče, milí andělé, zveme Vás na vánočně laděnou akci, která se uskuteční v úterý 12. prosince 2017. V tento den se naše škola i díky mnohým z Vás promění na Kouzelný dům Vánoc. V přiloženém souboru najdete program celé akce. Doufáme, že si ji společně krásně užijeme.Těšíme se. Vaši učitelé z Londýnské