Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

2017/2018 Akce do konce týdne

Datum: 26.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, vážení rodiče, zítra jdeme od 10:00 do cca 12:50 (dle počasí) na piknik do Riegrových sadů. S sebou mějte vhodné oblečení, deku a dostatek pochutin. Také mějte na paměti, že od zítřka je do konce týdne začátek výuky až v 9:00 hodin a ve čtvrtek je zrušeno odpolední vyučování. S pozdravem tým 6. ročníku.

 

2017/2018 Pozdrav z vlaku

Datum: 22.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, je 14:08 a vyrážíme z Českého Krumlova. V 16:57 jsme na Hlavním nádraží. S pozdravem sestaci.

 

2017/2018 Pozdrav z vody III

Datum: 22.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, naposledy balíme a chystáme se na jezy v ČK. Je tu azuro a docela teplo. Kéž by to vydrželo. V Praze budeme v 16:57. Sestaci

 

2017/2018 Pozdrav z vody II

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, je 11:52 a všichni v pořádku dorazili do kempu Branna. Je 27 stupňů, svítí sluníčko a je vysoká spotreba vody a kremu na opalovani. Děti se mají skvělé. Čeká nás oběd a večer bramborová kaše s karbanatkem a okurkou. Těšíme se na prohlídku města. S pozdravem sestaci.

 

2017/2018 Pozdrav z vody

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, máme se skvělé. Balíme a za chvíli vyrážíme. Sestaci.

 

2017/2018 Poslední informace k raftům - kdy, kde , kdo

Datum: 18.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení žáci, vážení rodiče, vzhledem k četným dotazům připomínám základní informace: SRAZ VE STŘEDU V 7:00 NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ (viz černý kruh v přiloženém souboru), NÁVRAT V PÁTEK V 16:57 TAMTÉŽ; děti mají veškerý servis (rafty, jídlo) zajištěn - vše ostatní, co mají mít s sebou, je uvedeno v příspěvku ze dne 15.6. S pozdravem tým 6. ročníku. P.S: ešus, kytaru ani převlek tučňáka s sebou opravu m  ... pokračování článku

 

2017/2018 Bezinfekčnost k výletu na rafty

Datum: 18.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení žáci, vážení rodiče, papír uvedený v příloze je to poslední, co ještě chybí k výletu na rafty. Prosím o donesení ve středu 20.6.2018 ráno před odjezdem. Sejdeme se nejpozději v 7:00 dole ve spodní hale Hlavního nádraží před odjezdovými cedulemi. S pozdravem pan učitel Vojta.

 

2017/2018 Výlet 6. r. - informace k k organizaci

Datum: 15.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze máte informace k výletu (tentýž list jste obdrželi vytištěný), na který příští středu vyrážíme. Žáci, kteří se s námi na výlet nevydávají, chodí normálně do školy. S pozdravem tým 6. ročníku.

 

2017/2018 Plán činnosti od 11.6.2018 do 29.6.2018 pro 6.r.

Datum: 13.06   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 11.6.2018 do 29.6.2018

 

2017/2018 Antický bulletin (edit)

Datum: 11.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení šesťáci, Vaše domácí práce složené pohromadě máte vloženy v příloze. Díky za ně a užijte si příjemný kulturně-vzdělávací zážitek. S pozdravem pan učitel Vojta.

 

2017/2018 Poslední test z ČS

Datum: 11.06   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dne 14.6. nás čeká poslední tesz z ČS, tentokrát na následující OV: "Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik." (stěhování národů - Vizigóti, Ostrogóti, Hunové, Vandalové); "Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie." (rozdělení Římské říše, pád Západo  ... pokračování článku

 

2017/2018 Test ČP 6.ročník

Datum: 04.06   Autor příspěvku: Adam   Třída: 6.r.  )

Milí žáci 6.A i 6.B, ve čtvrtek 7.6. Vás čeká test na rostliny (květ, stonek, kořen, list). Učit se můžete z učebnice, sešitu i pracovních listů.

 

2017/2018 Řešení DDÚ

Datum: 30.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 DDÚ

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde máte slíbený dobrovolný domácí úkol. Řešení se zde objeví dnes večer nebo v průběhu zítřejšího dne. A.K.

 

2017/2018 Plán činnosti od 28.5.2018 do 8.6.2018 pro 6.r.

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 28.5.2018 do 8.6.2018

 

2017/2018 Čtenářský deník (květen)

Datum: 25.05   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - připomínám, že na konci května máte odevzdat poslední zápis z četby - knihu podle svého výběru. Zápis zpracujte kvalitně s doplněnými předchozími zápisy. Datum odevzdání: 31. května pro 6.B, 1. června pro 6.A. Ti, kteří jedou do Anglie, odevzdávají 4. června. E.P.

 

2017/2018 DDÚ řešení

Datum: 21.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 6. ročník práce na pondělní hodinu AJ

Datum: 21.05   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, zde je odkaz, který budeme využívat v hodině AJ. http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm

 

2017/2018 Písemná práce - literatura

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, jak vám bylo oznámeno, ve středu si napíše 6.B a v pátek 6.A test na literární část. Test bude obsahovat témata: literární druhy, antická literatura, Bible, slovní spojení a jejich významy. Na hodině v příštím týdnu budeme opakovat na test. Nepodceňte přípravu a na test se dobře připravte. E.P.

 

2017/2018 Plán činnosti od 14.5.2018 do 25.5.2018 pro 6.r.

Datum: 18.05   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 14.5.2018 do 25.5.2018

 

2017/2018 DDÚ

Datum: 16.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 15.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 Souhrnný test MF

Datum: 14.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, čeká vás souhrnný test z MF. Přesněji to bude pro 6.A 24.5. a pro 6.B 25.5. V testu se objeví desetinná čísla, úhly (počítání s úhly i rýsování), obvod a obsah čtverce a obdélníku, vodič a izolant, převody jednotek (hmotnost, délka, čas), konstrukce trojúhelníku a sestrojení kružnice opsané a vepsané, zlomky. V dohledné době se zde objeví dobrovolný domácí úkol na procvičování na tes  ... pokračování článku

 

2017/2018 Český jazyk tento týden

Datum: 13.05   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden počítejte prosím s následujícím: Ve středu 16.května si obě třídy napíšou krátký pravopisný test (i/y v koncovkách, s/z, velká písmena atd.). Ve zbytku hodiny bude prostor si číst - proto si všichni doneste knihu, kterou právě čtete. Ve čtvrtek si 6.B napíše další test na větné členy a 6.A v pátek. E.P.

 

2017/2018 Domácí úkol z ČJ pro nepřítomné

Datum: 07.05   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - ti z vás, kteří dnes nebyli ve škole, mají za úkol dopsat charakteristiku spolužáka. Nezapomeňte na všechny požadavky, které má charakteristika obsahovat. Ve středu budu kontrolovat, že všichni mají dopsáno. E.P.

 

2017/2018 Další z početné řady testů

Datum: 05.05   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, v pátek dne 11.5.2018 si napíšeme další z testů, tentokrát na následujcí OV: "Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci."(2. punská válka, dobytí Kartága); "Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie." (krize republiky, reforma bratří  ... pokračování článku

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde máte slíbený domácí úkol. Tento úkol budete odevzdávat ve čtvrtek 10.5. A.K.

 

2017/2018 Plán činnosti od 2.5.2018 do 11.5.2018 pro 6.r.

Datum: 02.05   Autor příspěvku: Adam   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 2.5.2018 do 11.5.2018

 

2017/2018 řešení DDÚ

Datum: 02.05   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci - v příloze najdete řešení dobrovolného domácího úkolu. Prosím, sami si zkontrolujte. Případné dotazy konzultujte. E.P.

 

2017/2018 Dobrovolný domácí úkol

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze tentokrát najdete dobrovolný týdenní úkol (řešení bude na webu příští středu). Doporučuji ho zvláště těm z vás, kteří bojujete s větnými členy, nebo toužíte po zlepšení... E.P.

 

2017/2018 Antický bulletin - kritéria hodnocení práce

Datum: 24.04   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, do středy dne 2.5.2018 do 23:59 odevzdávejte na email krakowitzer@londynska.cz Váš antický bulletin, jehož hodnotící kritéria jsou: gramatická a faktická správnost, zformátovaný text dle stylistických a topografických pravidel, přísná symetričnost a uvedení zdrojů. S pozdravem a přáním hodně štěstí pan učitel Vojta.

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Šesťáci - v příloze naleznete další týdenní úkol. E.P.

 

2017/2018 Test z ČJ

Datum: 19.04   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, připomínám, že v pondělí 23.dubna 6.A a v úterý 24.dubna 6.B bude psát diktát a krátký test na větné členy. E.P.

 

2017/2018 Další z početné řady testů

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, připomínám, že ve středu dne 18.4.2018 nás čeká další z početné řady tesů. tentokrát na následující OV: "Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci." (vznik a doba římské republiky; od roku 753 př.n.l až do 1. punské války); "Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vys  ... pokračování článku

 

2017/2018 Antický bulletin

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení šesťáci, svá témata do antického bulletinu posílejte na email: krakowitzer@londynska.cz a budou-li volná, přepíši je do tabulky na tomto odkazu . Kdo dřív přijde, ten dřív vybírá:) Vybírat si můžete z sochařství, architektury, malby/mosaiky cokoli Vám přijde zajímavé. Kritéria hodno  ... pokračování článku

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, tento týden je domácí úkol zaměřený na učivo, které bude probírané po napsání úterního testu. Nebudete na něm tedy schopní pracovat hned dnes. Proto je také samotný test kratší. Hodně zdaru. A.K.

 

2017/2018 Plán činnosti od 16.4.2018 do 27.4.2018 pro 6.r.

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 16.4.2018 do 27.4.2018

 

2017/2018 Čtenářský deník (duben)

Datum: 15.04   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, na konci dubna odevzdáváte zápis z četby Bible. V příloze najdete podmínky, které váš zápis bude obsahovat. Tak ať vám to dobře jde. E.P.

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 12.04   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci - v příloze najdete snadný týdenní úkol. Ať vám to jde. E.P.

 

2017/2018 Test konstrukce trojúhelníku

Datum: 12.04   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, v úterý 17.4 vás čeká test na konstrukci trojúhelníku a sestrojení výšek a těžnic trojúhelníku. Dále přikládám slíbená videa a na tato témata. A.K. trojúhelníky, výšky a těžnice

 

2017/2018 Rafty 2018 a papíry okolo nich

Datum: 12.04   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, dnes děti dostaly dohody v souvislosti s plánovaným výletem na rafty na konci školního roku. Prosíme vás o jejich vyplnění a vrácení nejpozději do pátku 20.4.2018. Také Vám přikládáme základní informace a seznam doporučených věcí s sebou. Děkujeme. S pozdravem tým 6. ročníku.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 10.04   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, k řešení tohoto domácího úkolu, budete potřebovat vaše rýsovací potřeby, tak si je nenechávejte ve škole. A.K.

 

2017/2018 Práce žáků 6. ročníku - počítačové hry v programu SCRATCH

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 6.r.  )

Na tomto odkazu se můžete kouknout na počítačové hry vytvořené (naprogramované) šesťáky.

 

2017/2018 Rýsovací potřeby

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, od středy 4.4. si začněte nosit rýsovací potřeby (pravítko, ořezanou tužku, kružítko, úhloměr). A.K.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol + test

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, tento týden máte domácí úkol na obvod a obsah čtverce a obdélníku. V pondělí 9.4. si na toto téma napíšeme test. Hodně zdaru A.K.

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 28.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Šesťáci - zkrácený úkol vypracujte v pracovním sešitu: str. 42/6; str. 68/16, str. 38/1. E.P.

 

2017/2018 DDÚ

Datum: 28.03   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde máte slíbený dobrovolný domácí úkol zaměřený na desetinná čísla. A.K.

 

2017/2018 Plán činnosti od 26.3.2018 do 13.4.2018 pro 6.r.

Datum: 28.03   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 26.3.2018 do 13.4.2018

 

2017/2018 Test z ČJ

Datum: 22.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - v pondělí 26. března 6.A a v úterý 27. března 6.B bude psát test na větné členy a jejich grafické znázornění. E.P.

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 22.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Šesťáci - v příloze najdete úkol, který zpracujte do středy 28. března. E.P.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 Středeční test z ČS

Datum: 18.03   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, připomínám, že ve středu dne 21.3.2018 oslavíme jaro testem z ČS - tentokrát na následují OV: "Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci." (Alexandr Veliký, helénistická kultura); "Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví." (Sedm divů světa); "Rozpozná proti  ... pokračování článku

 

2017/2018 Konzultační třídní schůzky- rozpis učitelů a tříd

Datum: 15.03   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, v příloze máte vložen rozpis učitelů a jednotlivých učeben, kde budou dnes od 16:30 probíhat konzultační třídní schůzky. Těšíme se na Vás. S pozdravem tým 6. ročníku.

 

2017/2018 Organizace ročníkových třídních schůzek

Datum: 13.03   Autor příspěvku: Krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o konzultační třídní schůzky. Jednotliví učitelé pro Vás budou připraveni ve druhém patře, resp. v kabinetě angličtiny. Konzultace začínají v 16:30, organizace se bude odvíjet podle toho, jak budete přicházet, resp. podle toho, s kým se chcete setkat. Více info ve čtvrtek na vstupních dvěřích a ve druhém patře. Těšíme se na Vás. S pozdravem tým 6. ročníku.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 13.03   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden bude úkol z Počtářských chvilek pro 6. ročník. Vypracujete celou stranu 9, 10, 11 a 12. V případě, že se vám nebude dařit najít Počtářské chvilky, stavte se za mnou (některé tu mám už několik měsíců). V případě potřeby můžeme požadované stránky také nakopírovat, ať máte úkol splněný. A.K.

 

2017/2018 Plán činnosti od 12.3.2018 do 23.3.2018 pro 6.r.

Datum: 12.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.3.2018 do 23.3.2018

 

2017/2018 Střelecká_soutěž_2018

Datum: 11.03   Autor příspěvku: Martin Voráč   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Vážení a milí šesťáci, v květnu se podruhé zúčastníme střelecké soutěže ve střelbě ze vzduchovky, vyhlašované DDM Praha 2, MČ Praha 2 a Mysliveckým sdružením Praha 2. Pokud vás baví střelba a myslíte si, že trefíte "do černého", přihlašte se do konce týdne, resp. do pátku 16. března panu školníkovi. Letos nás čeká úkol obhájit loňské vítězství. Těším se na Vás a info poskytnu, Váš školník Martin V  ... pokračování článku

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 08.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - tentokrát vás čeká jen krátký úkol z pracovního sešitu: str. 39/3 dole; a ze strany 40/cv.7 (tento úkol prosím vypracujte do svého školního sešitu, kam jednotlivé grafy vět zakreslíte). E.P.

 

2017/2018 Opravný test úhly

Datum: 06.03   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, slíbený opravný termín na úhly bude v úterý 13.3. v 8:00. Sejdeme se před mediatekou. A.K.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 06.03   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 Elektrické modely

Datum: 06.03   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  Fotogalerie  )

Milí šesťáci, sice se zpožděním, ale přikládám sem fotky a video z prezentace elektrických modelů. Zároveň bych chtěla všem připomenout, aby si své výrobky již odnesli domů. A.K.

 

2017/2018 Test z ČJ

Datum: 02.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - jak bylo v týdnu již oznámeno, příští týden nás čeká další test na přívlastek a předmět. Učte se ze sešitů, učebnice, úkolů. Test si napíšeme ve středu. E.P.

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 28.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci - v příloze naleznete další týdenní úkol, který máte mít příští středu 7. března. Připomínám také, abyste se zaměřili na vedení svých sešitů - tzn. ti, kteří již nemají volné stránky, si pořídí nový sešit! E.P.

 

2017/2018 Čtvrteční test z ČS

Datum: 27.02   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dne 1.3.2018 nás čeká další z řady testů, tentokrát na následující OV: "Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie." (Peloponéské války); "Posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu a růst. (populační exploze, přírůstek obyvatel - práce s mapou); "D  ... pokračování článku

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 27.02   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 Plán činnosti od 26.2.2018 do 9.3.2018 pro 6.r.

Datum: 26.02   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 26.2.2018 do 9.3.2018

 

2017/2018 ČJ

Datum: 23.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - připomínám, že příští týden ve středu odevzdáváte čtenářské deníky. Také budu kontrolovat sešity 6.B a napíšeme si krátký diktát na různé pravopisné jevy. E.P.

 

2017/2018 Elektrické modely

Datum: 21.02   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, nezapomeňte si zítra přinést elektrické modely. Po příchodu do školy si je raději dejte ve třídě na patro, ať se vám s nimi do konce první vyučovací hodiny nic nestane. A.K.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 20.02   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, tento týden budete v úkolu opakovat počítání s celými čísly. Bude se vám to hodit při probírání nového tématu. Hodně zdaru. A.K.

 

2017/2018 Domácí úkol z ČJ

Datum: 14.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, na příští středu vypracujte úkoly z pracovního sešitu. Str. 64/cv. 1, str. 65/cv.1,2, str. 66/6-9. E.P.

 

2017/2018 Plán činnosti od 12.2.2018 do 23.2.2018 pro 6.r.

Datum: 13.02   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.2.2018 do 23.2.2018

 

2017/2018 Domácí úkol z EV

Datum: 13.02   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Vážení šesťáci, připomínám zadání domácího úkolu - do 19.2.(VI.B), resp. 20.2.(VI.A) je Vaším úkolem vytvořit poster ve formátu A4 s Vámi vybraným motivem kultury starověkého Řecka. Kritéria hodnocení: grafická čistota, gramatická a faktická správnost, symetričnost. V závěru by mělo být cca 4-5 vět o Vámi vybraném motivu, pro ilustraci se můžete podívat do přílohy. S pozdravem a přáním hodně štěst  ... pokračování článku

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 12.02   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, máte zde nový domácí úkol. Nezapomeňte si ho včas vytisknout nebo přepsat a odevzdat na samostatném listě. A.K.

 

2017/2018 Řešení DDÚ

Datum: 11.02   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

 

2017/2018 Dobrovolný domácí úkol

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde máte slíbený DDÚ na prázdniny, koncem prázdnin se tu objeví také řešení. A.K.

 

2017/2018 Čtenářský deník (únor)

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Šesťáci, jak jsem slíbila - v příloze najdete instrukce, jak zapsat čtenářský deník za únor. Zpracováváte zápis na obě přečtené báje/pověsti. Vše odevzdáváte na konci února. Mějte hezké prázdniny. E.P.

 

2017/2018 Domácí úkol z ČJ a testy

Datum: 01.02   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, na středu 14. února vypracujte domácí úkol z pracovního sešitu: str. 38/2 a 39/4. Nezapomeňte, že v úterý 13. února bude 6.B psát test na přívlastek a předmět. 6.A tento test bude psát ve středu. E.P.

 

2017/2018 Elektrické modely

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, nezapomeňte na své elektrické modely, už se nám začíná blížit termín prezentace - 22.2. V případě problémů se mě nebojte kontaktovat na mail, ráda vám pomůžu. A.K.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol + test MF

Datum: 31.01   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden domácí úkol nemáte, abyste si mohli v klidu užít prázdniny. Objeví se tu však dobrovolný domácí úkol, abyste si mohli procvičovat již probranou látku, pokud o to budete stát. Po jarních prázdninách (v úterý) nás čeká test na úhly, bude především na počítání s úhly a dopočítávání chybějících úhlu v geometrickém útvaru, tedy budete potřebovat znát, které úhly jsou vrcholo  ... pokračování článku

 

2017/2018 Čtvrteční test z ČS

Datum: 29.01   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, ve čtvrtek Vás čeká krátký testík na dva OV: "Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie." (řecko-perské války - učebice str. 18-19; 24-27 + pracovní listy); "Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa." (sídla a jejich znaky - urbanizace, hustota zalidnění, slu  ... pokračování článku

 

2017/2018 Antické divadlo - text

Datum: 26.01   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze najdete slibovaný text k divadlu, které budeme ve středu hrát. V textu si prosím najděte svoje jméno a daný krátký úsek se naučte. V pondělí a v úterý na hodinách ČJ bude čas příběh více rozebrat. E.P.

 

2017/2018 Připomínka pomůcek na čtvrtek

Datum: 24.01   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, na zítřejší odpoledky si s sebou vezměte nějaký ostrý nástroj (např. malý nožík či velkou jehlu) a noviny či fólii na přikrytí lavice. Čeká nás vyrývání motivů starověkého Řecka. S pozdravem pan učitel Vojta.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 24.01   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, domácí úkol budete mít opět z učebnice matematika pro 6. ročník, díl 3. Na straně 20 vypracujete cvičení 4, 5, 6, 7, 8, 9 a na straně 21 cvičení 10. A.K.

 

2017/2018 Plán činnosti od 22.1.2018 do 1.2.2018 pro 6.r.

Datum: 23.01   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 22.1.2018 do 1.2.2018

 

2017/2018 Týdenní úkol

Datum: 18.01   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze naleznete týdenní úkol, který budeme společně procházet na středeční hodině (24. ledna). E.P.

 

2017/2018 Připomínka pomůcek na čtvrtek

Datum: 17.01   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, na zítřek si nezapoměňte s sebou na odpolední vyučování vzít tmavě oranžovou, červenou čí světle hnědou voskovku, tuš a oblečení, které v případě polití oželíte. S pozdravem pan učitel Vojta.

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden budete mít opět domácí úkol z učebnice Matematika pro 6. ročník 3. Přesněji to bude 18/1, 19/3, 19/C, 27/1, 27/5. Hodně zdaru A.K.

 

2017/2018 Domácí úkol z ČJ

Datum: 11.01   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Šesťáci - v příloze najdete další úkol, na středu 17. ledna. Zpracujte cv. 1-3. E.P

 

2017/2018 Týdenní domácí úkol

Datum: 09.01   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, tento týden Vás čeká domácí úkol z učebnice Matematika 3 (se zeleným pruhem). Na papír mi vypracujete cvičení ze str. 8/4, dále 10/7, 11/8, 11/9, 13/1 a 15/8. Hodně zdaru A.K.

 

2017/2018 6. ročník - práce s mapou

Datum: 08.01   Autor příspěvku: vacinova   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, na čtvrteční hodiny ČP si nezapomeňte donést pastelky, obyčejnou tužku a pravítko. Budeme tvořit mapy, které jsme již začali minulý týden narýsováním mapového pole ("čtverce"). Kdo minulý týden chyběl, tak si do čtvrtka toto mapové pole vyrobí. M.V.

 

2017/2018 Další test z ČS

Datum: 08.01   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dne 11.1. Vás čeká další test z ČS, tentokrát na následující OV: "Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci." (Kréta, Mykény, Sparta, kolonizace; Dórové a Achajové); "Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky."(typy států a jejich znaky, analýza forem vlády d  ... pokračování článku

 

2017/2018 Plán činnosti od 3.1.2018 do 19.1.2018 pro 6.r.

Datum: 08.01   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.1.2018 do 19.1.2018

 

2017/2018 řešení DDÚ

Datum: 07.01   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Řešení dobrovolného domácího úkolu, který mohl sloužit jako příprava na test. E.P

 

2017/2018 Dobrovolný domácí úkol - příprava na test

Datum: 06.01   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Šesťáci - jak jsem slíbila, v příloze je dobrovolné procvičování k testu.

 

2017/2018 Testy v příštím týdnu

Datum: 04.01   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci - v příštím týdnu nás čeká několik testů: druhy přísudků, velká písmena a také test na zakreslení vztahu podmětu a přísudku (graficky - to jsou ta naše "kolečka/bubliny"; ještě to budeme trénovat). E.P. 6.A - v pondělí 8. ledna: test přísudky (najít, určit druh) a velká písmena - středa 10. ledna: test na grafické zakreslení vztahu podmětu a přísudku 6.B - v úterý 9. ledna: t  ... pokračování článku

 

2017/2018 DDÚ 6. ročník

Datum: 22.12   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, zde máte slíbený dobrovolný domácí úkol. Nezapomeňte ale na svůj POVINNÝ ÚKOL, a to donést si po prázdninách úhloměr.

 

2017/2018 Elektrické modely

Datum: 21.12   Autor příspěvku: Kolmanova   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, stejně jako mnoho žáků před vámi, i vás nyní čeká výroba elektrických modelů. Všechny instrukce a potřebné informace najdete v přiloženém souboru. Dále pro inspiraci přikládám některá videa a fotografie modelů z předešlých let. Těším se na vaše výtvory. A.K. 6. ročník 2016/2017 ... pokračování článku

 

2017/2018 Připomínka pomůcek na čtvrtek

Datum: 20.12   Autor příspěvku: krakowitzer   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, připomínám, že zítra si s sebou musíte vzít na odpolední vyučování jehlu, nit a látku o rozměru cca 20x30cm. Nemáte-li odvahu, vezměte si s sebou i náprstek. S pozdravem a přáním jisté ruky třídní učitelé.

 

2017/2018 Test ČP 6.ročník

Datum: 15.12   Autor příspěvku: vacinova   Třída: 6.r.  )

Vážení šesťáci, příští týden ve čtvrtek 21.12. Vás bude čekat test z Afriky. Zopakujte si: 1)slepou mapu Afriky - zakreslování a pojmenování vybraných lokalit (tzv.místopis), 2) obecnou fyzickogeografickou charakteristiku - cvičení v Hravém zeměpise str.4-9 a dnešní práci s textem, kterou máte v sešitech. Na pondělní (6.A) a středeční (6.B) hodině Vás čeká poslední opakování. Nezapomeňte si k učen  ... pokračování článku

 

2017/2018 Plán činnosti od 11.12.2017 do 22.12.2017 pro 6.r.

Datum: 12.12   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 11.12.2017 do 22.12.2017

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

2017/2018 Soustředění budoucích prvňáků Žalý

Datum: 04.07   Autor příspěvku: Martina Novotná   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče účastníků srpnového výjezdu budoucích prvňáčků, sejdeme se v pondělí 20.8.2018 na nám. Míru u kostela sv. Ludmily, od 8:15 od vás budeme vybírat potřebné dokumenty, které jste dostávali na třídních schůzkách. Pro případ, že je nemáte, je naleznete v příloze. Potvrzení od lékaře najdete na stránkách školy v dokumentech ke stažení. Bez tohoto platného dokumentu nemůže dítě odjet. V případě potřeby budeme mít u autobusu připravené bezinfekčnosti. Vše, co potřebujete učitelkám sdělit o dítěti, o lécích, apod., napište písemně do dotazníku!!! Odjezd z Prahy je naplánován na 9:00. Po příjezdu do hotelu dáme zprávu na web. Příjezd 24.8.2018 do Prahy je v cca 13:00. Od hotelu Žalý by se mělo odjíždět kolem 10:00. V případě potřeby kontaktujte Martinu Novotnou na email novotna@londyns  ... pokračování článku

 

2017/2018 Příjemné prožití prázdnin a krásné léto

Datum: 03.07   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Všem z Londýnské přeji příjemné prožití letních prázdnin. Zvláště pak všem zaměstnancům, kteří si zaslouží odpočinek za spoustu práce a aktivit, které zvládli během celého školního roku. Martin Ševčík

 

2017/2018 Volný pronájem tělocvičny a auly

Datum: 19.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, nabízíme možnost pronájmu (uvolněné termíny) tělocvičny v pondělí v době 18:45 - 19:45 a auly (spodní tělocvična) též v pondělí 16:15 - 17:15. Cena pronájmu je 400,- Kč za 60 minut a nelze hrát fotbal. Kontakt 775 362 392 ředitel školy Martin Ševčík.