Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 16:00
Celodenní účast na semináři Aktuální problémy životního prostředí.
doprovod: Vacínová

08:00- 11:50
Turnaj v PEXESU v rámci Loncupu 2017/2018 pro žáky 6. - 9. ročníku (reprezentují 6-členná družstva).


Termín 1. průběžného hodnocení pro žáky 6.- 9.ročníku.

13:45- 16:30
P. uč. Ševčík se s vybranými žáky 5. ročníku účastní slavnostního vyhlášení cen Dětská chuťovka v Senátu Parlamentu České republiky.

1.A 08:45- 10:45
Návštěva dopravního hřiště v Muzeu Policie České Republiky. Pro děti bude zajištěn program na dopravním hřišti - jízda na koloběžkách. Žáci budou mít na sobě vhodné sportovní oblečení a obuv. Cyklistickou helmu s sebou. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
doprovod: Hromádková, Holíková

1.r. 08:00- 08:45
Pravidelná ročníková schůzka týmu 1. tříd v učebně 37.
doprovod: Tým pedagogů 1. tříd

2.A 09:00- 10:50
Náslech studentů PedF UK v rámci praxe Dramatické výchovy
doprovod: Uhlířová

2.C 09:00- 10:50
Náslech studentů PedF UK v rámci praxe Dramatické výchovy.
doprovod: Tošnerová

4.r. 08:00- 08:45
Pravidelná ročníková schůzka týmu 4. ročníku v učebně 05.

5.r. 08:00- 11:00
Anglické divadelní představení The Alien Grammar Show v divadle Reduta.
doprovod: V. Rokosová, M. Kyznarová

7.A 09:00- 09:45
Program "Já a prostor kolem mne" pracovnice PPP Praha 1,2 a 4 Paedr. Lenka Marušková.
doprovod: pí uč. Rančáková

7.B 10:05- 10:50
Program "Já a prostor kolem mne" - pracovnice PPP Praha 1,2 a 4 Paedr. Lenka Marušková.
doprovod: p. uč. Chaluš

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

Fotky z Brna

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí sedmáci, zde máte pár fotek z návštěvy centra VIDA, které pořídil Matouš. A.K.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, tento týden domácí úkol NENÍ. Máte stále možnost donést mi na kontrolu dobrovolný domácí úkol na zlomky a desetinná čísla, které dělají mnohým z vás problémy. A.K.

 

ČP - test - 7. ročník

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, příští úterý 24.10. si napíšeme opakovací test týkající se učiva o obojživelnících (obecné znaky, stavba těla, skupiny, zástupci,...). Všechny potřebné informace máte ve svých sešitech, příp. můžete využít i uč. Přírodopis 7 - str. 14-16. Součástí testu bude i poznávačka nejběžnějších druhů (rodové i druhové jméno). Dobře se připravte! HR

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 11.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Přírodovědné praktikum

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 7.r.  )

Milí účastníci přírodovědného praktika, nezapomeňte, že za týden 17.10. Vás čekají prezentace Vašich prací. Hodně zdaru přeje M.V.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Plán činnosti od 9.10.2017 do 20.10.2017 pro 7.r.

Datum: 09.10   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 9.10.2017 do 20.10.2017

 

NJ-výsledky pracovního listu

Datum: 08.10   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci-němčináři, v příloze naleznete výsledky k dobrovolnému úkolu. Hodně štěstí při zítřejším testu, KH

 

DDÚ - zlomky

Datum: 06.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, ještě dobrovolný domácí úkol na zlomky a videa, podle kterých si můžete toto učivo osvěžit. Násobení a dělení zlomků Sčítání zlomků Složený zlomek

 

DDÚ - desetinná čísla

Datum: 06.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, vzhledem k problémům s desetinnými čísly při řečení rovnic zde přikládám videa a dobrovolný domácí úkol. Posouvání desetinné čárky násobení dělení

 

Test z NJ

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 7.r.  )

Milí němčináři, v pondělí 9.10. vás čeká první větší test, který bude zaměřen na časování sloves, chybět nebude ale ani slovní zásoba k tématu Die Familie. K učení nezapomeňte využít vaše sešity i pracovní listy do nich vlepené. S pozdravem KH

 

Plán činnosti od 25.9.2017 do 6.10.2017 pro 7.r.

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 25.9.2017 do 6.10.2017

 

4. Týdenní domácí úkol - MF

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Pomůcky na EV - 7. ročník

Datum: 01.10   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, začínáme teď na Estetické výchově s novým zadáním. Proto budu moc ráda, pokud si na kresbu donesete vlastní exempláře ulit a lastur. Začínáme již zítra! HR :)

 

Ustálená slovní spojení - DÚ

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, připomínám zadání domácího úkolu na úterý 3.10. Jedná se o dokončení práce z posledních hodin čj: na první stranu papíru formátu A4 napíšete vámi vybrané ustálené slovní spojení (přísloví, rčení aj.), opatříte ho ilustrací a stručným vysvětlením jeho smyslu. Na druhou stranu pak napíšete krátké vyprávění, vtip, parodii nebo jiný libovolný útvar inspirovaný či nějak související s uved  ... pokračování článku

 

Čtenářský deník - zadání

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, 31.10. byste měli odevzdat svůj první letošní záznam z vaší četby. Výběr knihy je tentokráte na vás a na vašich rodičích či prarodičích, popovídejte si s nimi o tom, které knihy oni rádi četli, když byli ve vašem věku, které knihy je v životě ovlivnily, zaujaly a z jejich tipů si vyberte svoji říjnovou četbu. Do záznamu prosím kromě tradičních náležitostí (autor, název, stručně obsah  ... pokračování článku

 

ČP - test - 7. ročník

Datum: 26.09   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v příštím týdnu si napíšeme další opakovací test z ČP. Tentokrát se bude týkat učiva o parybách a rybách (obecné znaky, stavba těla, skupiny a jejich zástupci). Součástí testu bude i poznávačka nejběžnějších druhů ryb. Třída 7.B si test napíše v úterý 3.10., třída 7.A ve středu 4.10. Připravujte se ze zápisků a doplňovaček v sešitě, příp. nahlédněte do uč. Přírodopis 7 (str. 7-13)  ... pokračování článku

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 26.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 26.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Test - rovnice

Datum: 23.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, ve středu 4.10. si napíšete test na rovnice, do té doby je samozřejmě budeme během vyučování procvičovat. A.K.

 

DDÚ

Datum: 23.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, zde je slíbený dobrovolný domácí úkol pro zájemce o přijímací zkoušky na šestileté gymnázium. Úkol můžete donést ke kontrole kdykoliv, nejpozději však 13.10. A.K.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

 

Řešení týdenního domácího úkolu

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, tady máte řešení 1. týdenního úkolu. A.K.

 

Úkol a test z Čj

Datum: 15.09   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, připomínám domácí úkol na úterý 19. 9., máte si do sešitu nalepit libovolný článek z novin, časopisu... a vyhledat v něm příklady slov k jednotlivým způsobům obohacování slovní zásoby. Ve čtvrtek 21. 9. si pak napíšeme opakovací test na učivo z 1. stupně a loňského školního roku. Podívejte se proto na slovní druhy, mluvnické kategorie a souhrn pravopisu. J. Ch.

 

Lineární rovnice

Datum: 14.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, tady máte slíbené video pana učitele Nádvorníka na téma rovnice.

 

ČP - test - 7. ročník

Datum: 14.09   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, příští úterý 19.9. si napíšeme první test z ČP týkající se učiva o projevech a podmínkách života, rozmnožování a jeho vlivu na dědičnost. Učte se z poznámek a pracovních listů v sešitě, příp. se můžete podívat do učebnice Přírodopis 6 - str. 12-14. HR

 

Pravidelné písemné práce

Datum: 12.09   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 7.r.  )

Připomínám pravidelné každotýdenní testování dle naší domluvy - 7.A středa 4.hodinu; 7.B čtvrtek 4.hodinu.

 

Týdenní domácí úkol

Datum: 12.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Opět nastal čas na týdenní domácí úkol. Nezapomeňte, že toto by mělo sloužit jako příprava na opakovací test. A.K.

 

Plán 7. ročníku pro školní rok 2017-18

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete roční plán 7. r. pro šk. rok 2017-18.

 

Plán činnosti od 11.09.2017 do 22.09.2017 pro 7.r.

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 11.09.2017 do 22.09.2017

 

Test MF

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Andrea Kolmanová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, avizovaný opakovací test z MF budeme psát v pátek 22.9. Součástí testu budou záporná čísla včetně předností početních úkonů, desetinná čísla, zlomky a rýsování trojúhelníku. Nezapomeňte si svá matematická portfolia a rýsovací potřeby! AK

 

Úvodní informace pro rodiče žáků 7. ročníku

Datum: 01.09   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Text viz přiložený soubor. J. Ch.

 

2016/2017 2016/2017 Fotky z výletu na Sázavu

Datum: 30.06   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí sedmáci a rodiče, díky paní Jeřábkové máme fotky z našeho sjezdu Sázavy. Děkujeme!

 

2016/2017 2016/2017 Pozor zpoždění příjezdu

Datum: 28.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 7.r.  )

Vzhledem k nutnosti přenášení jezů výprava sedmáků dorazí na hlavní nádraží bohužel s hodinovým zpožděním t.j. 21:00 hod. Omlouváme se za komplikace. Martin Ševčík

 

2016/2017 2016/2017 Sedmáci, kánoe, Sázava

Datum: 27.06   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, následují informace k zítřku: sraz: 8:30 u Burger Kingu, odjezd 8.55. S sebou: Záznamník, kartičku pojištěnce, kapesné, plavky, pláštěnku, věci na převlečení, voda a svačina a HELMA!Vzhledem k nízké hladině řeky bude změna trasy, pojedeme z Čerčan do Týnce nad Sázavou. Tím pádem se nám posouvá doba návratu spíše až na 19.05. Pro rodiče: Informace o návratu budou zítra na webu školy.   ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Video z vernisáže

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Milí rodiče a žáci, moc děkujeme těm, kteří se zúčastnili dnešní vernisáže, i těm kteří se podíleli na její realizaci. Zde je video složené z fotografií, které žáci nafotili v rámci projektu Gotická Praha objektivem sedmáků.

 

2016/2017 2016/2017 Archimedův zákon v 7.A

Datum: 14.06   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

 

2016/2017 2016/2017 Přírodovědné praktikum - vycházka do Grébovky

Datum: 12.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí přírodovědci, pro jistotu připomínám, že nás zítra odpoledne čeká přírodovědná vycházka do Grébovky. S sebou: Záznamník z Londýnské, pevnou podložku a psací potřeby, pití. Sejdeme se obutí a oblečení na ven v učebně 22. HR

 

2016/2017 2016/2017 Test NJ

Datum: 08.06   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v pondělí 12.6. vás čeká závěrečný test. Témata: roční období, škola, jídlo a pití. + gramatické jevy probrané v průběhu školního roku (znalost skloňování, časování sloves pravidelných i nepravidelných, časových předložek, číslovek, přivlastňovacích zájmen) S pozdravem, Petr Vorlíček

 

2016/2017 2016/2017 ČP - 7. ročník - tabulka k testu

Datum: 06.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, v příloze přikládám tabulku týkající se vývoje života na Zemi, se kterou jsme pracovali na hodině ČP. Práce s identickou tabulkou bude součástí nadcházejícího testu z ČP. Procvičte si tedy práci s ní. HR

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 5.6.2017 do 28.6.2017 pro 7.r.

Datum: 06.06   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 5.6.2017 do 28.6.2017

 

2016/2017 2016/2017 Sázava - souhlas rodičů

Datum: 05.06   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, v příloze máte návratku k akci sjezd Sázavy. Vybírat je budeme zítra, v úterý 6.6. mj

 

2016/2017 2016/2017 Test- renesanční autoři

Datum: 04.06   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Zdravím, milí sedmáci, a jen připomínám test z literatury, který budeme psát ve čtvrtek 8.6. Součástí bude i dílo W. Shakespeara. Připravovat se na test budeme ještě v úterý 6.6. Poslechneme si také přepracované referáty o díle G. Boccaccia a F. Villona. mj

 

2016/2017 2016/2017 Akce sjezd Sázavy (Týnec- Pikovice)

Datum: 03.06   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, užívejte víkend, odpočívejte a pište povinnou četbu. Ale také nezapomeňte s rodiči probrat vaši účast na splavení Sázavy 28.června. V úterý budeme dělat součet zájemců a podmínkou účasti bude podepsaný souhlas od rodičů. mj

 

2016/2017 2016/2017 Pár posledních fotek z Malé Skály

Datum: 02.06   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče a sedmáci, zde máte fotky z posledního dne v Hostinci u Rudy a z cesty na vlak. Moc prosím, abyste důkladně zkontrolovali, zda jste nechytli po cestě klíště. Hezký víkend.

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 7. ročník

Datum: 02.06   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v příštím týdnu si napíšeme poslední opakovací test z ČP týkající se učiva o buňce (porovnání rostlinné, živočišné a bakteriální buňky), jednobuněčných organismech (řasy a prvoci), vzniku a vývoji života na Zemi. Test si 7.B a 7.C napíše ve středu 7.6., 7.A pak ve čtvrtek 8.6. Vše ještě dokončíme během předchozích hodin. Učte se ze zápisků a pracovních listů v sešitě. Případně může  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Zprávy z Hostince u Rudy

Datum: 02.06   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, včera jsme měli pestrý den. Dopoledne jsme si hráli, odpoledne jsme byli ve skalním městě a labyrintu v Besedicích, večer pekli buřty a báli se na bojovce. Dnes vám dětičky vrátíme v 16:38 přijedeme na Hlavní nádraží, ale vůbec se nám nechce :)

 

2016/2017 2016/2017 Dnes jsme byli na výletě na rozhledně Kozákov

Datum: 31.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, posíláme spoustu pozdravů a také fotek z dnešního výletu. Hezký večer.

 

2016/2017 2016/2017 Fotky z prvního dne ve Vrátu

Datum: 31.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Dobré ráno, milí rodiče ;) Máme za sebou první den a první noc. Vše jsme v pořádku zvládli, ani déšť nám to nezkazil. Podívejte se na fotky. Dnes jdeme na celodenní výlet :)

 

2016/2017 2016/2017 Sedmáci jsou na místě

Datum: 30.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Milí rodiče, Sedmáci v pořádku dorazili do Vrátu. Jsou po obědě a nyní zkoumáme mraky, zda můžeme stavět stany.

 

2016/2017 2016/2017 Domácí úkol z ČP - 7. ročník

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, v příloze pro jistotu připojuji zadání domácího úkolu z ČP. Pracovní list máte za úkol vypracovat pomocí poznatků získaných během výletu na Hruboskalsko, příp. s pomocí internetu (pokud se výletu neúčastníte). Všichni!!! mi DÚ k hodnocení odevzdají na první společné hodině ČP po návratu. Vypracování tohoto DÚ bude hodnoceno jako test. Užijte si výlet! HR

 

2016/2017 2016/2017 Poslední velký test z NJ

Datum: 23.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v pondělí 5.6. si napíšeme poslední větší test z NJ. Připravte se na základní slovní zásobu k tématům, se kterými jsme se seznámili a samozřejmě neopomeňte gramatiku. V hodinách se budeme nyní věnovat zejména opakování na test. S přáním příjemného dne, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 22.5.2017 do 2.6.2017 pro 7.r.

Datum: 23.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 22.5.2017 do 2.6.2017

 

2016/2017 2016/2017 Test z českého jazyka

Datum: 20.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Drazí a milí, tak během tohoto týdne vás čeká nejen menší test na větné členy a druhy vedlejších vět, ale také velké opakování za poslední 3 měsíce. 7.A a B bude velký test psát v pátek 26.5., 7.C pak v pondělí 29.5. V testu se může vyskytnout: větné členy a větný graf, větný vzorec jednoduchého souvětí a určení věty vedlejší, slovesné kategorie včetně rodu činného a trpného, užití přímé řeči, gra  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Výlet Málá Skála

Datum: 15.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, v termínu od 30.5. - 2.6. 2017 jedeme na Malou Skálu, tam i zpátky pojedeme vlakem z Hlavního nádraží. Všichni byste již měli mít u sebe údaje k platbě. Termín platby je dnes! Veškeré další informace najdete v přiloženém souboru, máte tam i potvrzení o bezinfekčnosti.

 

2016/2017 2016/2017 Plán českého jazyka - tento týden

Datum: 14.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, je toho teď dost, tak aby nebyl zmatek: pondělí: 7.C test větné členy, další druhy příslovečného určení úterý: všichni - životopis( nezapomeňte DÚ - symboly života),+ 7. B test větné členy, další druhy příslovečného určení středa: 7.A test větné členy, další druhy příslovečného určení, 7.C - vedlejší věty čtvrtek - všichni renesance a humanismus (skládankové učení) pátek - 7.B +  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Velký test z MF

Datum: 11.05   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, ve čtvrtek 18.5. si napíšete velký test z MF. Bude tam: Procenta, Slovní úlohy na procenta, vlastnosti těles (názvy, sítě), povrch a objem krychle a kvádru, výpočet ze vzorečku na tlak, výpočet ze vzorečku na hustotu. Na hodině jste dostali materiály s návody k počítání a příklady. Najdete je i na mém webu. Dobře se připravte, vybavte se kalkulačkou a taháky :)

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 7. ročník

Datum: 10.05   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v příštím týdnu si napíšeme další opakovací test z ČP. Bude se týkat učiva o hmyzu. S třídami 7.B a 7.C si test napíšeme ve středu 17.5., s třídou 7.A pak ve čtvrtek 18.5. Měli byste znát stavbu těla hmyzu, rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou, informace o jednotlivých řádech hmyzu a jejich zástupcích. Učte se ze zápisků a materiálů v sešitě, příp. můžete využít i učebnici   ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 9.5.2017 do 19.5.2017 pro 7.r.

Datum: 09.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 9.5.2017 do 19.5.2017

 

2016/2017 2016/2017 Test literatura - Literatura husitského období

Datum: 04.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Zdravím sedmý ročník a připomínám i touto formou test z literatury. Bude se psát v úterý 9.5. a jeho obsahem bude Jan Hus a jeho dílo, charakteristika literatury husitského období, reforma pravopisu, Petr Chelčický. Učte se ze sešitu a pracovních listů (jednu z kopií přikládám). Ať se daří!mj

 

2016/2017 2016/2017 Změna v rozvrhu - 7. ročník - ČP

Datum: 04.05   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v příštím týdnu dojde k drobné změně v rozvrhu 7.B a 7.C. V úterý 9.5. bude mít 7.B 1. hodinu ČP v učebně 03, 7.C pak EV v učebně 01. Prosím tedy žáky 7.B, aby si s sebou na úterý vzali sešity a učebnice (Přírodopis 6) z ČP. Budou také probíhat referáty dvojic, které mají téma "motýli" a "brouci". Děkuji za pochopení! HR

 

2016/2017 2016/2017 Test z NJ

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v pátek 12.5. si napíšeme test, jehož cílem bude prověřit vaši slovní zásobu k tématu Essen und Trinken. Zároveň v něm zúročíte i svou znalost třetího pádu. K procvičení vám poslouží práce, které máte zadány na dobu mé nepřítomnosti, zároveň si ale vše společně zopakujeme v hodinách v příštím týdnu. S pozdravem, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 Gotická Praha objektivem sedmáků - prezentace, další část

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Projekt Gotická Praha očima sedmáků má za sebou další část. Došlo k vyhodnocení prací, zhlédli jsme prezentaci fotek a sedmáci si teď sami vyberou ty, ze kterých chtějí pro vás připravit výstavu na chodbách školy. Tak se těšte.

 

2016/2017 2016/2017 Hodiny českého jazyka - změny tohoto týdne

Datum: 01.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, ohledně tohoto týdne: v úterý jdeme v 9.00 na představení La Loba do divadla Ponec, subjektivní líčení na téma Ráno tedy odevzdá pouze třída 7.A (od ostatních si je vyberu ve středu - 7.C a v pátek - 7.B). Také vás čeká menší testík na slovesný rod( 7.C ve středu,7.A a B v pátek), nezapomeňte tedy procvičovat. Může vám pomoci pracovní sešit a učebnice od str. 53, také můžete přijít v  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 DÚ Husitské války

Datum: 01.05   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, prosím o vypracování dohodnutého domácího úkolu - formou zápisu do sešitu- do pátku 5.5. Struktura: - Hlavní proudy husitského hnutí (osobnosti, rozdíly mezi jednotlivými proudy) - Nejdůležitější bitvy husitských válek (vítězové x poražení, křížové výpravy, husitská bojová taktika) - 4 artikuly pražské - výsledek husitských válek - pojmy: příjímání podobojí, artikuly, komp  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Fotky z dnešního pokusu

Datum: 27.04   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí sedmáci, zde máte fotky z dnešního bádání :)

 

2016/2017 2016/2017 Opakovací testík- slovesné kategorie

Datum: 27.04   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci (7.A a 7.B), jen pro jistotu opět připomínám, že si v pátek napíšete krátký testík na opakování slovesných kategorií (ne rod sloves) a určení podmětu a přísudku ve větě. Jde o učivo 1. stupně, tak věřím, že v testu budete úspěšní.mj

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 24.4.2017 do 5.5.2017 pro 7.r.

Datum: 24.04   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 24.4.2017 do 5.5.2017

 

2016/2017 2016/2017 Písemný test: Karel IV. a jeho doba

Datum: 23.04   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v pátek 28.4. se připravte na test z následujících témat: - Gotický sloh (charakteristické znaky, významné stavby Čech a Evropy) - Karel IV. Lucemburský (původ, výchova na francouzském dvoře, italské dobrodružství, Karel moravským markrabětem, římský a český král, rok 1348, římský císař, autobiografické dílo) - vysvětlení pojmů: markrabě, bula, schizma Hodně štěstí pře  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Povinná četba - sedmáci

Datum: 22.04   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, připomínám, že tento týden máte termín odevzdání povinné četby na téma Dílo Shakespeara (do čtvrtka). Nezapomeňte, že otázky byly k tomuto zpracování poněkud jiné, na webu jsou zadány kolem poloviny února. Pokud byste chtěli pracovat již na další četbě, přikládám mírně rozšířený seznam a upozorňuji, že tentokráte bude ve zpracování velká změna, proto pozorně čtěte: A4, psace či na   ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Jan Nepomucký - domácí úkol

Datum: 21.04   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci (A. a B.), zde domácí úkol na pondělí 24.4. Přečíst a vypsat důležité informace. S pozdravem, Petr Vorlíček JAN NEPOMUCKÝ Jan se stal významným úředníkem církve v době, kdy trpěla dlouholetým dvojpapežstvím a král Václav IV. se snažil využít jejího oslabení k tomu, aby si ji alespoň v Čechách (ale i v Německu, neboť byl současně římským králem) co nejvíce podřídil. Pečlivý   ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Jan Nepomucký - domácí úkol

Datum: 21.04   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci (A. a B.), zde domácí úkol na pondělí 24.4. Přečíst a vypsat důležité informace. S pozdravem, Petr Vorlíček JAN NEPOMUCKÝ Jan se stal významným úředníkem církve v době, kdy trpěla dlouholetým dvojpapežstvím a král Václav IV. se snažil využít jejího oslabení k tomu, aby si ji alespoň v Čechách (ale i v Německu, neboť byl současně římským králem) co nejvíce podřídil. Pečlivý   ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 7. ročník - nový termín

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, v tomto týdnu si napíšeme již dříve zadávaný test z ČP týkající se učiva o členovcích (obecné znaky, znaky jednotlivých podskupin - pavoukovci, korýši, vzdušnicovci a jejich zástupců). Test si 7.C napíše v úterý 18.4., třídy 7.B a 7.A pak ve středu 19.4. Učte se ze zápisků v sešitě, z učebnice nebo z materiálu, který najdete v příloze tohoto příspěvku. HR

 

2016/2017 2016/2017 Gotická Praha objektivem sedmáků

Datum: 13.04   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Přes nepřízeň počasí se ročníkový projekt sedmáků povedl. Velký dík patří chlapcům z polaroidového obchodu Polagraph za poskytnutí techniky a vyvolání fotografií. P. S. Chcete-li vidět nadšené sedmáky, spokojené učitele a jednorázové fotoaparáty, stačí nahlédnout do galerie. Krásné Velikonoce všem přejí J+M+P

 

2016/2017 2016/2017 Dnešní projekt sedmáků

Datum: 12.04   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, dnešní projekt bude :)

 

2016/2017 2016/2017 Test věty dle postoje mluvčího,věty jednočlenné a dvojčlenné, větný ekvivalent

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci,vzhledem k vyhlášení výsledků Londýnské laťky budou změny ohledně rozvrhu a plánovaného testu:7.A bude psát test v úterý 11.4., 7.B v pátek !!! 7.4. a 7.C v pondělí 10.4. Na test jsme v hodinách opakovali, proto si jen projděte sešit a učebnici str. 68-69. Hodně štěstí. mj

 

2016/2017 2016/2017 ČP - test - 7. ročník

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, příští středu 12.4. si napíšeme další opakovací test z ČP. Tentokrát se bude týkat dosud probraného učiva o členovcích (obecné znaky, znaky jednotlivých skupin - pavoukovci, korýši, vzdušnicovci a jejich podskupin a zástupců). Připravujte se ze svých sešitů a pracovních listů. Pro upřesnění navíc v přiloženém souboru najdete shrnutí daného učiva. Vše najdete také v učebnici Přírodo  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 písemka z MF

Datum: 04.04   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

V pátek 7.4. budete psát písemku z MF. Bude tam: výpočet povrchu a objemu krychle a kvádru, dopočítání třetí hrany kvádru, vyhledávání hustoty látky a prvku, výpočty ze vzorečku na hustotu. Na písemku je nutné mít tabulky. Doporučuji kalkulačku.

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 3.4.2017 do 12.4.2017 pro 7.r.

Datum: 04.04   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.4.2017 do 21.4.2017

 

2016/2017 2016/2017 Fotogalerie na Parks.cz je hotová

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Kluci z parks.cz doplnili fotogalerii včetně videí, tak se na to podívejte :) Díky kluci :)

 

2016/2017 2016/2017 Vzpomínky na lyžák na Vatře

Datum: 31.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Máme za sebou velmi podařenou akci na Vatře. Velké díky za skvělou atmosféru patří dětem, kolegům, instruktorům, klukům z Parks.cz a perfektnímu zázemí na chatě Vatra. Podařilo se mi konečně nahrát všechny fotky, které jsme s panem učitelem Vorlíčkem nafotili. Můžete se na ně podívat. Zbyly nám jedny černé hůlky, tak pokud vám chybí, přijďt  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Příjezd z Vatry

Datum: 31.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Právě vyražíme ze Špindlerovky. Předpokládaný příjezd na náměstí Míru je ve 14:00. O případně změně vás budeme informovat.

 

2016/2017 2016/2017 Čtvrteční zprávy z Vatry

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Milí rodiče, dnes nám počasí příliš nepřálo. Už jsme nelyžovali. Vyrazili jsme však na vycházku k Petrově boudě a postavili sněhuláky. Právě si užíváme poslední společný večer. Zítra nás vyzvedne v 11:00 autobus a vyrazíme zpátky do Prahy. Termín příjezdu upřesníme zde na webu školy. Předpokládáme, že to bude před druhou hodinou.

 

2016/2017 2016/2017 Šredíme na šejpítkách (pro znalce shred na lopatě)

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Jedeme dál... Za rozšíření fotogalerie děkujeme Radkovi a Pepovi z Parks.cz. Zdraví sedmý ročník.

 

2016/2017 2016/2017 Pondělní zprávy z Vatry

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Zdravíme vás a posíláme další várku fotek. Tentokráte za ně moc děkujeme Radkovi z Parks.cz Všichni jsou v pořádku, sluníčko stále svítí a pořád nás to baví :) Hezký večer

 

2016/2017 2016/2017 Další pozdrav ze sjezdovky

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  Fotogalerie  )

Milí rodiče, i dnes si Vaše děti moc užily. Počasí nám přeje a i díky tomu děti dělají obrovské pokroky. Podívejte se na fotogalerii z dnešního a včerejšího dne. Dobrou noc

 

2016/2017 2016/2017 Pozdrav z Vatry

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Milí rodičové, Moc vás zdravíme z Vatry. Všichni jsou v pořádku, chystáme se ke spánku. Tak dobrou noc.

 

2016/2017 2016/2017 DŮLEŽITÉ INFORMACE K LYŽAŘSKO SNOWBOARDOVÉMU VÝCVIKU

Datum: 24.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí lyžaři a snowboarďáci, nezapomeňte na: - zítra v 10:00 je sraz na náměstí Míru - donést "papíry", které jste nedodali předem - mít vhodné (zimní) boty a oblečení - mít velkou svačinu (první jídlo, které dostaneme je večeře!) Těšíme se Jana, Míša a Petr

 

2016/2017 2016/2017 Slohová práce pro 7. ročník + co dělat v době lyžáku

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, dnes jsme při diskusním klubu narazili na určitě nesrovnalosti u splnění jednoho z úkolů, proto na 4.4. (úterý) máte zadánu práci viz pokyny v příloze. Těším se na vaše díla a postřehy. mj ps: ti, co nejedou na lyžák, si budou celý příští týden nosit do hodin JČ knihu dle výběru, pracovní sešit a sešit do mluvnice.

 

2016/2017 2016/2017 Test z NJ

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, v pátek 24.3. si napíšeme slíbený test, který bude zaměřen především na čas, dny v týdnu a slovní zásobu k probíranému tématu Meine Schule und mein Stundenplan. Vše k procvičení či upevnění dané látky najdete ve vašich sešitech či pracovních listech. Hodně zdaru, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 20.3.2017 do 31.3.2017 pro 7.r.

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 20.3.2017 do 31.3.2017

 

2016/2017 2016/2017 Prezentace Poslední Přemyslovci

Datum: 19.03   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, zde slíbená prezentace. Pozor prezentace je jen od Přemysla II. po Václava III., zbytek byste měli mít formou zápisků v sešitech. V pátek 24.3. test z posledních Přemyslovců (Přemysl Otakar I. - Václav III.). S pozdravem, Petr Vorlíček

 

2016/2017 2016/2017 Pokus hustota

Datum: 19.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Pro jistotu připomínám: Sedmáci, udělejte si doma pokus na hustotu. Do sklenice nebo kelímku dejte různé látky a pozorujte jak se budou řadit do vrstev. Minimální počet vrstev je pět. Zvítězí však ten, kdo udělá nejvíce vrstev :) Fotku a popis jednotlivých vrstev posílejte na můj mail nejpozději do 20.3.2017. Návod také najdete ZDE... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Příspěvky do časopisu

Datum: 08.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 7.r.  )

Připomínám těm, kteří chodí na Literárně jazykový seminář, aby mi na email poslali své příspěvky do dalšího čísla časopisu. Nejpozději do zítra. Díky, E.P.

 

2016/2017 2016/2017 Informace k lyžařsko-snowboardovému kurzu

Datum: 08.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Pomalu se nám blíží termín našeho Lyžařsko-snowboardového kurzu. V příloze najdete bližší informace, včetně bezinfekčnosti.

 

2016/2017 2016/2017 Křížové výpravy

Datum: 07.03   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.   Přiložený soubor   )

Milí sedmáci, něco k počtení. S pozdravem, Petr Vorlíček

 

2016/2017 2016/2017 DÚ Křížové výpravy

Datum: 06.03   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, prosím, doneste zadaný úkol nejpozději do pátku 10.3. Potřebné zápisky ještě dnes vyvěsím na webu školy. S díky, Petr Vorlíček

 

2016/2017 2016/2017 Domácí pokus Hustota

Datum: 03.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 7.r.  )

Sedmáci, udělejte si doma pokus na hustotu. Do sklenice nebo kelímku dejte různé látky a pozorujte jak se budou řadit do vrstev. Minimální počet vrstev je pět. Zvítězí však ten, kdo udělá nejvíce vrstev :) Fotku a popis jednotlivých vrstev posílejte na můj mail nejpozději do 20.3.2017. Návod také najdete ZDE. Už se na to těším :)   ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Domácí úkol z ČP - 7. ročník

Datum: 01.03   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, připomínám zadaný domácí úkol na středu 8.3. Ve dvojicích máte zpracovat referát o vybrané skupině členovců (viz. seznam ve třídě). Dvojice si rozdělí práci, sežene informace a společně zpracuje referát na čistý papír formátu A4. Součástí referátu budou informace o vybrané skupině členovců + informace o alespoň 2 zástupcích + obrázky + zajímavost. Referát bude napsán ručně a budou   ... pokračování článku

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

Veřejná zakázka malého rozsahu - mobilní učebna s tablety

Datum: 18.10   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Přiložený soubor   )

 

ISIC nebo ITIC - změna

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, Ti kdo jste tak neučinili na jaře, máte nyní v případě zájmu možnost, pro své dítě pořídit žákovský průkaz ISIC (pedagogové ITIC), vyzvedněte si od 23.10. do 30.10. žádost (bohužel nám byly doručeny špatné letáky, proto došlo ke změně termínů) a pokyny v ředitelně školy. Martin Ševčík

 

Volný den vyhlášený ředitelem školy na 20.10.2017

Datum: 09.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Z důvodu konání voleb na Poslanecké sněmovny ČR je na 20.10.2017 vyhlášen volný den tzn., že dochází k zrušení provozu celé školy v plném rozsahu. Omlouváme se za případné komplikace, ale opravdu není možné skloubit provoz školy a zajištění voleb. Martin Ševčík

 

Zvýšení stravného od listopadu 2017

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Stanislava Benešová  )

Oznámení pro strávníky o zvýšení stravného. Vzhledem k velkému zvýšení cen za potraviny, jsme bohužel nuceni přistoupit ke zdražení stravného a to již od 1.11.2017. Pro ty, kteří mají zaplaceno již do konce kalendářního roku 2017, platí, že je potřeba uhradit rozdíl ve zvýšeném stravném tzn. 74.- Kč. O všem Vás ráda budu informovat, jakoukoliv cestou (e-mail, Skype, telefon i osobně). Ti, kteří mají nastaven trvalý příkaz se stálou částkou, nebo Ti kteří hradí inkasem ze sporožira, prosím, ať ji zvýší podle částek níže uvedených. 1. Účetní skupina 7 – 10 let 26.- Kč 2. Účetní skupina 11 – 14 let 28.- Kč 3. Účetní skupina 15 – více let 29.- Kč Měsíční stravné hrazené trvalým příkazem: 1.sk 546.- Kč 2.sk 588.- Kč 3.sk 609.- Kč Strávníci hradící inkasem ze sporož  ... pokračování článku

 

Hledáme vrátného

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Naše škola bohužel opět hledá vrátného. Pracovní doba od 12:30 do 15:15 h. Vzhledem k prostorovým možnostem je podmínkou jistá otužilost uchazeče. Zaměstnání v roce 2017 na dohodu o provedení práce s odměnou 80,- Kč hrubého, následně DPČ nebo stálý pracovní poměr. Kontakt Martin Ševčík tel.: 775362392 reditel@londynska.cz.