Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

úkoly na příští týden

Datum: 18.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Osmáci, jen shrnuji, co máte mít v příštím týdnu hotové: básně o Faustovi; sloh o Romeovi a Julii (pokud jste ještě neprezentovali) a 8.A také úkol týkající se přístavku. Opakuji také, že máte sledovat cizí slova kolem sebe - v novinách a internetu. Vypisujte si je - každý byste měl mít cca 8 slov.

 

6. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 18.10   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Hodně zdaru VN

 

Teoretický TV - sportovní záznam

Datum: 16.10   Autor příspěvku: Nikola Dvořáčková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, připomínám, že na příští týden (středa) máte mít sportovní záznam a splnit kritéria (viz. příloha). Těším se. ND

 

Písemný test pro osmáky!

Datum: 16.10   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 8.r.  )

Osmáci, v pondělí (8.A), resp. v úterý (8.B), si napíšeme test na dobu pobělohorskou a vládu Marie Terezie. Studijních materiálů máte více než dost a na učení téměř týden, očekávám proto jen ty nejlepší výsledky :) Pro chybějící a nemocné to platí také. PJ

 

Odevzdávání prací do EV

Datum: 14.10   Autor příspěvku: Zuzana Jasanová   Třída: 8.r.  )

Osmáci, protože jsem onemocněla, přesunuje se termín odevzdání prací na pondělí 21.10. (samozřejmě bude brán jako "první"), to už bych měla být ve škole. Případně mi práce můžete nechat podepsané na stole v mediatéce. Omlouvám se, pokud jste mě hledali a nosili své práce zbytečně. Těším se na viděnou, Z.Jasanová

 

Test on Unit 5

Datum: 14.10   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.  )

Dear eights, on Wednesday 23/10 you´re taking a test on vocabulary of "Experiences" and "Rubbish" and on Present Perfect Grammar (i.e. positive and negative sentences, questions and Yes-No short answers, including ever, never and yet). We´ll do "Rubbish" vocabulary and sentences with YET in the classes before the test. Study the Grammar Summary and Irregular Verbs in the Workbook/pracovní sešit a  ... pokračování článku

 

How to share your Kahoot homework?

Datum: 14.10   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.  )

Open your Kahoot quiz and click on the three VERTICAL DOTS next to the STAR symbol in the left part of the screen (just next to the PLAY button) to open a choice of actions. Choose to SHARE. Enter my Kahoot username: Squirrel28. Or click on the CLASSROOM icon below, choose EIGHT (your classroom I created) and enter its code: isxaxh. Good luck!

 

ČP - test - 8. ročník

Datum: 14.10   Autor příspěvku: Hana Kuželová (dříve Rančáková)   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští pondělí 21.10. si napíšeme opakovací test týkající se vnějších geologických dějů (eroze, ukládání, typy zvětrávání, jednotliví přírodní činitelé a jejich vliv na utváření zemského povrchu - tekoucí voda, moře, ledovce, vítr, gravitace, teplota, krasové jevy). Učte se ze zápisků a materiálů v sešitě, příp. se podívejte do učebnice Přírodopis 9 (str. 65-75). HK

 

Písemný test

Datum: 11.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Osmáci - připomínám, že v příštím týdnu nás čeká první test ze Světu práce a to na všechna témata, která jsme probírali od začátku roku. Test budeme psát: 8.A - v pondělí a 8.B výjimečně ve čtvrtek místo češtiny. Nepodceňte přípravu - měli byste chápat i souvislosti, nejen pojmy. Klidně se učte ve dvojicích. EP

 

Práce na básni (možnost dodělat po testu na SP)

Datum: 11.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

8.A - připomínám, že v příloze najdete zadání části básně, kterou máte vytvořit ve dvojici. Báseň budete moci dopsat v pondělí po testu ze SP. EP

 

Komunikuji, tedy jsem

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že Vás čeká práce s OZOBOTY - komunikace ve dvojicích a s roboty samotnými dle přesných pravidel, které jste si na hodinách mohli vyzkoušet. Veškeré info jste získali na hodinách, ale pro jistotu připomínám - vytvořená dvojice bude potřebovat 4 barvy fixů a doporučuji "bílá lepítka". 8. B - úterý 15. 10., 8. A v pátek 18. 10. VN

 

Test z MF pro 8. ročník

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, přišel opět čas testu - čtvrtek 17.10. V testu budou číselné výrazy s mocninami odmocninami - možnost cvičení - učebnice se žlutým pruhem str. 41 - celá, str. 42/13, str. 43/15,16, dále pak čtení z grafu o pohybu, výpočet rychlosti, převody jednotek délky a času (procvičovali jsme na začátku září a v 6. a 7. ročníku), Funkce - poznat, co je a co není funkce, určit definiční obor, mono  ... pokračování článku

 

Datum: 10.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Osmáci - na úterý máte domácí úkol z pracovního sešitu - str. 38 , cv. 6 a 7. Kromě toho začnete prosím sledovat internet a další média a zapisujte si do mobilu/sešitu průběžně cizí slova, která se kolem vás vyskytují. EP

 

5. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 09.10   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát se jedná o grafy funkcí. Termín kontroly je opět za týden. Hodně zdaru VN

 

2. termín DÚ

Datum: 09.10   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, tablety jsou zamluvené na pondělí 14.10. Pošlete mi tedy odkazy na vaše Kahoot kvízy nejpozději v pátek 11.10. V přiloženém souboru najdete odkaz na jeden, který vám může posloužit jako příklad nebo inspirace. JM

 

Kahoot homework on a famous Czech person

Datum: 07.10   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.  )

Dear eights! Prepare your homework on any Czech famous person as a Kahoot game/quiz using the 6 questions on p.67 of your textbooks. We´ll play/do them on Wed the 9th at our first lesson. Look 4ward to! JM

 

Plán činnosti od 07.10.2019 do 18.10.2019 pro 8.r.

Datum: 07.10   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 07.10.2019 do 18.10.2019

 

Řešení možného procvičování na velká písmena

Datum: 07.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Zajímá vás řešení strany 41 :) Dotazy si připravte na úterní hodinu. EP

 

Recitační soutěž - doplňující info

Datum: 04.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Osmáci - jen upřesňuji ještě informaci ohledně recitační soutěže. Nemusí se pouze jednat o poezii nebo úryvek dramatu. Můžete klidně zvolit epický text, který bude patřičně odprezentován/odrecitován/zdramatizován. Pokud někoho z vás něco napadne, zastavte se za mnou. Díky. EP

 

Testy ČJ v příštím týdnu

Datum: 03.10   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci - v úterý si napíšeme krátký test na velká písmena. Něco jsme zopakovali v hodině. V příloze ale najdete další cvičení, která si můžete na úterní hodinu udělat - a případně se zeptat. Řešení vám poskytnu brzy. Ve čtvrtek pak budeme psát test na jednočlenné/dvojčlenné věty, ekvivalenty a interpunkci ve větách (zvláštnosti větné stavby - tzn. oslovení, citoslovce atd...). Také jsme toto té  ... pokračování článku

 

Řešení 3. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 02.10   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v příloze najdete řešení 3. domácího úkolu. VN

 

4. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 01.10   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete potřebovat i učebnici matematiky - žlutý pruh (1. díl). Zadání najdete v přiloženém souboru. Hodně zdaru VN

 

Prezentace

Datum: 30.09   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 8.r.  )

Dobrý den, připomínám zadání individuálních prezentací (na cca 10 min, ideálně zajímavé nebo poučné téma, popř. obojí :) ) na toto pololetí - témata a data máte zapsána z hodiny. Nezapomeňte na následnou reflexi v podobě křížovky, kvízu nebo zábavné aktivity, kterou si upevníme nebo zopakujeme poznatky z prezentace. Děkuji, Hv

 

Odevzdávání prací do EV

Datum: 30.09   Autor příspěvku: Zuzana Jasanová   Třída: 8.r.  )

Osmáci, první výtvarnou práci (obraz zpracovaný pěti výtvarnými technikami) můžete odevzdat nejpozději 14.10. 14:00. Ať se vám daří, Z.J.

 

Anotace ročního projektu 8. ročníku

Datum: 29.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru naleznete anotaci ročníkového projektu.

 

Test MF - 8. ročník

Datum: 29.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pátek si napíšeme test z mocnin a odmocnin (číselných výrazů - pracovní listy k opakování), druhy pohybu, relativita pojmů klid a pohyb, čtení z grafu pohybu. V tomto týdnu ještě budeme opakovat základní pojmy.Hodně zdaru VN

 

Zadání dlouhodobého domácího úkolu - Communication Topics

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Připravte pro svou jazykovou skupinu prezentaci na téma Communication. Specifikace najdete v příloze. Termín odevzdání je 23.10. 12:00h. JM

 

Test v pondělí

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v pondělí ráno si napíšeme avizovaný test na tvoření vět ve všech slovesných časech, které už znáte. Studujte z tabulky v sešitě. Za úkol bude nejen tvořit věty podle zadaných slovesných kategorií, ale také najít a opravit ve větách chyby - viz příklad zadání v přiloženém souboru. See you on Monday! JM

 

Písemný test pro osmáky - čtvrtek 3.10.

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 8.r.  )

Osmáci, avizuji dopředu, že příští čtvrtek vás čeká písemný test na opakování Francie a Ruska v 17. století a mezinárodní terorismus. Materiály máte, tak hodně štěstí! PJ

 

DZ praktikum 7. a 8. ročník- materiály k vycházkám

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Milí dézetkáři, připomínám, že do neděle 18:00 máte na můj mail poslat své práce (PL pro spolužáky) týkající se vycházek po Praze. Jedná se především o skupinu zpracovávající Královské Vinohrady. Hezký víkend. mj

 

Odevzdání zápisu z četby

Datum: 27.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci - připomínám, že v úterý máte odevzdávat svůj zápis z četby. Zpracujte to prosím kvalitně, protože to bude podkladem pro hodnocení více výstupů z českého jazyka. V rámci našeho ročníkového projektu se nyní zaměříme na hodnocení výstupu: Dodržuje pravidla grafického a písemného zpracování tématu. Ti z vás, kteří ve škole nebudou kvůli sportovnímu zápasu nebo jiným věcem - odevzdejte  ... pokračování článku

 

TEST TV

Datum: 25.09   Autor příspěvku: Nikola Dvořáčková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští středu si napíšete test (tělesné, duševní a sociální zdraví, základní lidské potřeby (Maslow), zdravý životní styl, první pomoc. Učte se z výpisků a pracovních listů. Hodně zdaru! ND

 

Řešení 2. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 25.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v přiloženém souboru najdete řešení úkolu. VN

 

3. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 25.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín dokončení je 2. 10. 2019. Hodně zdaru VN

 

Plán činnosti od 23.9. 2019 do 4.10. 2019 pro 8.r.

Datum: 24.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 23.9. 2019 do 4.10. 2019

 

ČP - test - 8. ročník

Datum: 24.09   Autor příspěvku: Hana Kuželová (dříve Rančáková)   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v příštím týdnu si na třetinových hodinách ČP napíšeme první větší opakovací test. Měli byste znát jednotlivé sféry Země, vnitřní stavbu Země, litosféru (+ pohyby litosférických desek a jejich důsledky), vnitřní geologické děje (sopečná činnost, zemětřesení, tektonika). Test si skupina E napíše ve čtvrtek 3.10., skupina F v pátek 4.10., skupina D v pondělí 7.10. Na test se připravuj  ... pokračování článku

 

AJ - Domácí úkol a testík ve středu 25.9.

Datum: 24.09   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci mé anglické skupiny, připomínám, že za domácí úkol máte dovyhledat dané slovesné časy a výrazy v určených textech (viz pracovní list, který jste dostali). Zkontrolujeme si také minulý domácí úkol v pracovním sešitě 44/1,2. Naučte se pravopis příčestí minulých 20 nepravidelných sloves zapsaných v sešitě, ať máte zítra test na 100%. :) Jana Melicharová

 

Požadavky pro zpracování referátu o teroristickém útoku

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci! Napoprvé se většině z vás nepodařilo kvalitně zpracovat referát na téma nějakého teroristického útoku. Proto zadávám nový termín - pondělí 23.9., do kterého mi ve dvojicích svůj referát pošlete. Zde jsou požadavky: - vlastními slovy přepsat novinový článek o teroristickém útoku - rozsah jedna A4 - řádkování 1,5 - font libovolný, velikost písma 12 - zarovnání, dodržení odstavc  ... pokračování článku

 

2. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v příloze máte další úkol. Termín pro přinesení je následnou středu (25. 9.). Využijte jej jako přípravu k úternímu testu. Hodně zdaru VN

 

Řešení 1. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v příloze máte řešení 1. úkolu. VN

 

Procvičování druhů vět vedlejších

Datum: 17.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci - dle prvního a zatím posledního testu je vidět, že jste některé věci zapomněli. Pro oživení si projděte v příloze materiál, kde najdete k procvičování věty vedlejší i s řešením! Na dalších hodinách je možné se zeptat. EP

 

Test z MF pro 8. ročník

Datum: 17.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští úterý 24. 9. 2019 si napíšeme test na rovnice se jmenovatelem a výrazy s mocninami. V tomto týdnu opakujeme. K procvičování využijte i zítřejší domácí úkol. Hodně zdaru VN

 

Podklady pro literární test

Datum: 15.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci, pro nepřítomné přikládám seznam pojmů, které zazněly v rámci opakování z literatury. Tyto pojmy byste již měli bezpečně znát. EP

 

Testy z ČJ v příštím týdnu

Datum: 13.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, shrnuji, které testy píšeme v příštím týdnu (jedná se o krátké testy, ale učte se!). druhy vět vedlejších a převod vět na větné členy a obráceně: 8.B a 8.A v úterý 17.října literární pojmy, které byste měli znát a opakovali jsme je v hodině - 8.B středa 18. října; 8.A pátek 20. října

 

DÚ - TV teorie

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Nikola Dvořáčková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, dnes jsem vám zadala první domácí úkol z pracovního listu (cv. 3-4, str. 3), který jste dostávali v hodině. Příští středu si ho společně zkontrolujeme. Nezapomeňte na sešit. N.

 

1. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady první domácí úkol. Slouží jako procvičení rovnic se jmenovatelem a práci s racionálními čísly. Termín kontroly je ve středu 18. 9. 2019. Hodně zdaru VN

 

První písemný test pro osmáky

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v příštím týdnu si napíšeme první test a to na Anglii v 17. století. Obě třídy si jej napíší ve čtvrtek. Ke studiu nechť vám slouží pracovní list i studijní texty, které jste dostali ode mě. PJ

 

Přehled druhů vět vedlejších

Datum: 10.09   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Osmáci, připomínám, že máte mít vlepen na vnitřní stranu desek sešitu přehled druhů vět vedlejších (otázka, spojovací výrazy, příklad). Můžete použít přehled z minulého roku. V příštím týdnu si napíšeme test. EP

 

Test z MF pro 8. ročník

Datum: 09.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám desetiminutovku v pátek na téma rovnice. Využijte dobrovolného úkolu a rovnic, které jsme procvičovali v hodinách. VN

 

Plán činnosti od 2.9.2019 do 20.9.2019 pro 8.r.

Datum: 09.09   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 2.9.2019 do 20.9.2019

 

Roční plán 8. ročník

Datum: 07.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

 

Dobrovolné procvičování rovnic

Datum: 05.09   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, na hodině jste si řekli o rovnice k procvičování. Najdete je v přiloženém souboru i s výsledky. VN

 

2018/2019 Výlet na Malou Skálu 24. - 26.6.

Datum: 21.06   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, Zde znovu přikládáme informace k pondělnímu výletu. Těšíme se na viděnou. JM P.S.: nezapomeňte pokrývku hlavy, ať nemáte úžeh

 

2018/2019 Plán činnosti od 17.6.2019 do 28.6.2019 pro 8.r.

Datum: 20.06   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 17.6.2019 do 28.6.2019

 

2018/2019 Učebnice

Datum: 17.06   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v příloze najdete seznam učebnic, které budete tento rok odevzdávat. Stejný seznam visí také ve vaší třídě. JM

 

2018/2019 ČP - 8. ročník - Domácí úkol a laboratorní práce

Datum: 13.06   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, pro jistotu připomínám, že v pondělí 17.6. máte odevzdávat plakát/komiks o historii Země (prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory). Navíc nezapomeňte, že se konají LABORATORNÍ PRÁCE Z CHEMIE. Každý s sebou bude mít laboratorní plášť a můžete si také donést vzorky kapalin na zkoumání pH.

 

2018/2019 36. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 06.06   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady poslední z řady domácích úkolů. Neděste se, že je takto dlouhý, je to práce na pondělní a úterní hodině a zbytek doma, ale už můžete začít. Termín odevzdání je ve čtvrtek 13. 6. 2019. Hodně zdaru VN

 

2018/2019 Referáty ČS

Datum: 05.06   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ráda bych Vás poprosila, abyste mi, vy, kteří jste ještě neprezentovali své referáty, je poslali písemně zpracované na můj mail. Pokuste se, aby byly formálně dobře zpracované - tím nahradíte Vaši ústní prezentaci. Vzhledem ke své nemoci mi bohužel jiné řešení nezbývá. Moc Vám děkuji JM

 

2018/2019 Plán činnosti od 3.6.2019 do 14.6.2019 pro 8.r.

Datum: 04.06   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.6.2019 do 14.6.2019

 

2018/2019 ČP - test - 8. ročník

Datum: 03.06   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští pondělí 10.6. si napíšeme test z ČP, který se bude týkat chemických reakcí (definice, typy chemických reakcí, faktory ovlivňující jejich rychlost), chemických rovnic (vyčíslení podle zákona zachování hmotnosti), výpočtu molární hmotnosti a látkového množství. Na test si nezapomeňte kalkulačky a tabulku chemických prvků. HR

 

2018/2019 AJ skup. Müllerka

Datum: 30.05   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v příštím týdnu budeme psát sloh, tak si zopakujte slovosled, tvorbu minulých časů a podívejte se ještě jednou na užití USED TO (+,-,?). Komu to není ještě zcela jasné, tak tady je link na užitečné video: https://www.youtube.com/watch?v=EvjdYDhyfv4 Pac a pusu JM

 

2018/2019 35. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 27.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ve středu jste dostali na hodině MF pracovní list se zlomky, mocninami a konstrukcemi. Při zadání Vám bylo řečeno, že je to další domácí úkol. Pro ty, kteří ztratili papír či si jej nevyzvedli, najdete jej v přiloženém souboru. VN

 

2018/2019 Test z NJ

Datum: 26.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že pro shrnující test z NJ jste si vybrali čtvrtek 30.5. V testu se z oblasti gramatiky objeví modální slovesa, předložky s různými pády, osobní a přivlastňovací zájmena. Dále test prověří vaši znalost slovní zásoby k tématům Orientace ve městě, Povolání a Návštěva restaurace. Vše v hodinách ještě procvičíme, proto si neváhejte připravit případné dotazy k nejasnostem. K uč  ... pokračování článku

 

2018/2019 Opravy testů z ČP - 8. ročník

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Milí osmáci, pokud si někdo z vás chce ještě napsat opravu testu (max. 3 testy za pololetí), zapište se do sdílené tabulky v odkazu "Fotogalerie". Opravy probíhají nejpozději do 31.5. HR

 

2018/2019 Opravný test z Čj a další termíny...

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám některé důležité termíny a práce k odevzdání, na nichž jsme se domluvili: 1) Do 29.5. na můj mail můžete odesílat ve formátu .mp3 vaše audio nahrávky z hodin EV, kdo tak ještě neučinil. 2) Do 31. 5. můžete odevzdat JEDNU z vašich méně podařených/neodevzdaných prací k novému ohodnocení (na výběr máte jeden ze dvou čten. záznamů, text minireferátu, příp. prac. list k Má  ... pokračování článku

 

2018/2019 Projektová fáze: Vysoká škola

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, zde máte návod na poslední fázi projekt: Každá skupinka si vylosovala 2 povolání, která zpracují jako kartóny podle šablony (jako vždy). Další práce, za kterou lze získat body je dvojí. Buď A)Sehrají scénku – přijímací pohovor pro danou profesi, v které zazní 10 výrazů typických pro dané povolání. U termínů musíte vědět, co znamenají a vždy je správně použít. a nebo   ... pokračování článku

 

2018/2019 Výlet na Malou Skálu 24. - 26.6.

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, poslední týden v červnu si opět dáme třídenní výletíček, abychom ten školní rok společně hezky uzavřeli. Veškeré informace máte v přiloženém souboru, kde je i přihláška. Řekněte tedy rodičům, že chcete jet a vše v termínu řádně odevzdejte. :) JM

 

2018/2019 Plán činnosti od 20.5.2019 do 31.5.2019 pro 8.r.

Datum: 20.05   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 20.5.2019 do 31.5.2019

 

2018/2019 34. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 16.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát je to procvičování tepla a základních typů příkladů s racionálními čísly a mocninami. Hodně zdaru VN

 

2018/2019 ČP test - 8. ročník + Materiály pro chybějící

Datum: 16.05   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v pondělí 27.5. si napíšeme test z ČP týkající se učiva o kyselinách a solích (názvosloví, vlastnosti a použití, kyselost a zásaditost roztoků, neutralizace). Vzhledem k poměrně početné absenci přikládám v příloze učební materiál k tvorbě názvosloví solí + tabulku, kterou bude možno při testu použít. Vše si včas doplňte, v příštím týdnu vše dokončíme a procvičíme. HR

 

2018/2019 NJ-odevzdání práce

Datum: 16.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí němčináři, v pondělí 20.5. je nejzazší termín pro odevzdání Vámi tvořeného receptu (platí i pro ty, kteří svůj pokrm ve škole netvořili). Připomínám, že bude na zvláštním papíře (nikoliv v sešitě) a bude obsahovat slovíčka, která jsme si k tomuto tématu říkali. Těším se na Vaše výtvory. Hezký víkend, K. Hamerníková

 

2018/2019 Rozpis prezentací žáků 8. ročníku v rámci jejich preventivních programů

Datum: 13.05   Autor příspěvku: Petra Jančáková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci, v příloze naleznete rozpis prezentací na příští týden a třídy, ve kterých své dílo budete přednášet. Pokud tady někdo nebude, prosím kontaktujte mě na email jancakova@londynska.cz Díky a těším se! PJ

 

2018/2019 DZ praktikum 7. a 8. ročník - fotky z vycházek

Datum: 12.05   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   Fotogalerie  )

Milí dézatkáři, ve fotogalerii naleznete dokumentaci našich vycházek od začátku roku. Jedná se tedy o návštěvu krytu Folimanka, vycházky po Vinohradech a Žižkově a openingu v Invalidovně. mj

 

2018/2019 33. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 09.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je příští čtvrtek. Využijte jej jako příravu na pololetní test. Hodně zdaru VN

 

2018/2019 Projekt EU

Datum: 07.05   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve čtvrtek 9.5. budeme mít 2.- 4. hodinu spolu se sedmým ročníkem projekt na téma EU - volby do Parlamentu EU. Prosím, abyste všichni měli dobře vybavený penál - psací potřeby, fixy, lepidla, nůžky. Hezký den volna JM

 

2018/2019 Plán činnosti od 6.5.2019 do 17.5.2019 pro 8.r.

Datum: 06.05   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 6.5.2019 do 17.5.2019

 

2018/2019 Test z NJ+recept

Datum: 05.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, vzhledem k mé zítřejší nepřítomnosti se přesouvá tvorba receptu na pondělí 13.5. Dále připomínám, že domluvený test si napíšete ve čtvrtek 9.5. K učení využijte pracovní listy, sešity a slovníčky. Hezký zbytek neděle! K. Hamerníková

 

2018/2019 32. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, v přiloženém souboru je další domácí úkol. Berte jej jako přípravu k testům. První cvičení je opakování výrzů, které píšete hned v pondělí. Termín odevzdání je opět ve čtvrtek. Hodně zdaru VN

 

2018/2019 ČP - 8. ročník - Návod k poznávačce

Datum: 30.04   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, pro ty z vás, kteří chyběli na opakování minerálů a hornin přikládám návod, jak poznat jednotlivé minerály a horniny při testu koncem týdne. HR

 

2018/2019 TEST z Čj

Datum: 30.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že 9.5. (8.A) a 10.5. (8.B) si napíšeme test z čj, jedna strana průřez průběžně probíranou gramatikou (jazykový rozbor: tvarosloví, mluv. kategorie, větné členy, rozbor věty...), druhá strana české národní obrození (průběh, zásadní osobnosti a díla, vzájemné souvislosti). J. Ch.

 

2018/2019 Životopis do 10.5.

Datum: 29.04   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.  )

Milí drazí, do 10.5. od Vás očekávám Vaše životopisy a to nejlépe v papírové podobě. 1.) půjdete na nějakou stránku nabízející práci a pokusíte se najít nějakou nabídku, která by Vás zaujala 2.) řádně si prohlédnete, co po Vás práce vyžaduje 3.) vytvoříte printscreen nabídky, který bude přiložen k životopisu 4.) tvorba strukturovaného životopisu Parametry: vzdělání - bude obsahovat alespoň  ... pokračování článku

 

2018/2019 ČP - test - 8. ročník

Datum: 26.04   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští týden si napíšeme další opakovací test z ČP, který se bude týkat učiva o minerálech a horninách. Test si 8.B napíše ve čtvrtek 2.5. a 8.A v pátek 3.5. Součástí testu bude také poznávačka nejběžnějších minerálů a hornin. Vše ještě dokončíme a procvičíme. Učte se ze zápisků v sešitě, příp. Učebnice Přírodopis 9. HR

 

2018/2019 Výsledky našich osmáků v testování z Anglického jazyka

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 8.r.  )

V rámci testování znalostí Aj firmou SCIO je možné porovnat naše osmáky například s více jak 10000 deváťáky. Z tohoto porovnání vyplývá, že naši osmáci vykazují lepší úroveň anglického jazyka než průměrní deváťáci v republice.

 

2018/2019 31. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, i přestože byl posunut termín odevzdání 30. DÚ, je tady 31. DÚ, který odevzdáte ve čtvrtek 2. 5. 2019. Je z učebnice - oranžový pruh (2. díl) str. 20/cv 6, str. 21/cv 8, str. 22/cv 9, 11. Hodně zdaru VN

 

2018/2019 30. úkol a termíny písemných prací

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Vzhledem k výletu se posouvají termíny následovně: 29.4. - kontrola 30. domácího úkolu 6.5. - velký test výrazy 16.5. - pololetní písemná práce

 

2018/2019 Cestování osmáků

Datum: 23.04   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Omlouvám se za zpožděné zveřejnění zprávy, děti s učiteli dorazily v pohodě. Pan učiteli Chaluš volal již ve 13:00, ale já jsem se k napsání zprávy nedostal. Martin Ševčík

 

2018/2019 Samostatná práce z ČS

Datum: 22.04   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 8.r.  )

Drazí pozůstalí Mácháče, po dobu výletu máte za úkol každý z vás vytvořit pracovní list pro spolužáky. Tento pracovní list bude ve dvou vyhotoveních - jednou nevyplněný, připravený k použití a jednou vyplněný správnými odpověďmi. Témata: Rok 1948 v Itálii a v Německu Rok 1948 v Habsburské monarchii - Rakousko, Maďarsko Rok 1948 v Habsburské monarchii - České země Učebnice: Modrý pruh s. 1  ... pokračování článku

 

2018/2019 Plán činnosti od 15.4.2019 do 3.5.2019 pro 8.r.

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 15.4.2019 do 3.5.2019

 

2018/2019 Akce Máchovo jezero: AKTUALIZOVANÉ INFORMACE

Datum: 16.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, kteří s námi jedete na Mácháč, v příloze máte AKTUALIZOVANÉ informace k organizaci akci, upřesněný program aj. Především pozor na změnu času odjezdu na akci a příjezdu z ní!!! Vše obdržíte i v tištěné podobě. Těšíme se na společné zážitky, vaši třídní učitelé.

 

2018/2019 Labyrintem povolání - termín odevzdání prací

Datum: 13.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, doufáme, že již pilně navštěvujete různé profese a zpovídáte jejich představitele. Výstupy z této fáze projektu (fotopříběh/interview a 1-4 plástve) odevzdejte nejpozději do 2. 5. Jsme zvědaví na vaše poznatky i zážitky, Jana a Jan.

 

2018/2019 30. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 11.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je až po Velikonocích. Hodně zdaru VN

 

2018/2019 Test z CS

Datum: 11.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že v pátek 12. 4. si napíšeme test z ČS (průmyslová revoluce). Při psaní testu můžete použít veškeré materiály, které jste v rámci výuky či domácí přípravy zpracovali. Adam Sirotek

 

2018/2019 Záznam z četby - poslední

Datum: 09.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, úterý 30. 4. je termín, do kterého můžete odevzdávat poslední záznam z vaší četby v tomto školním roce. Tentokrát se kromě prózy můžete zkusit pustit i do některé básnické sbírky (s výběrem četby vám případně rád poradím), jak její záznam případně zpracovat, čeho si všímat, to si v tomto týdnu ukazujeme v hodinách ČJL. Těším se na vaše práce, J. Ch.

 

2018/2019 Domácí úkol z ČP - 8. ročník

Datum: 08.04   Autor příspěvku: Rancakova   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, níže přikládám zadání DÚ na ČP, který máte odevzdat v pondělí 15.4. na hodině ČP. Vytvořte referát o vybraném minerálu (viz seznam ve třídě), který bude obsahovat - název minerálu (nerostu) - chemické složení (značka, vzorec) - základní informace o vzhledu a vlastnostech - použití daného nerostu - obrázek / obrázky daného nerostu a jeho použití - zdroje, odkud jste čerpali   ... pokračování článku

 

2018/2019 DZ praktikum 7. a 8. ročník - Dnes jím jako Angolan

Datum: 08.04   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Milí dézetkáři, připomínám, že zítra se budeme věnovat přípravě angolského jídla. Fazole jsou namočeny, ale aby bylo možné je uvařit, je potřeba dalších ingrediencí. Tak nezapomeňte na své úkoly! Pokud si nejste jistí, čím máte přispět, napište na můj email. Hezký večer. mj

 

2018/2019 Výstava výtvarných kolekcí žáků 8. ročníku

Datum: 08.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí rodičové, především žáků osmého ročníku, přijďte si prohlédnout výstavu výtvarných kolekcí vašich dětí, která je k vidění na okenních parapetech mezi přízemím a 1. patrem naší školy. Je nač se dívat!

 

2018/2019 K. H. Mácha - pracovní list

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že v úterý 9. 4. budete odevzdávat kompletně vyplněný pracovní list k osobnosti a dílu K. H. Máchy, dále pak sešity z ČJL ke kontrole (v tom byste mj. měli mít vlepený vyplněný dvojlist s pěti osobnostmi národního obrození). J. Ch.

 

2018/2019 29. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol z učebnice: 1. díl - žlutá - str. 71/cv 7. str. 72/ cv 12 3. díl - zelený pruh: str. 42/cv 2,3, str 45/cv. 1, 2 Termín odevzdání je příští čtvrtek (11. 4.). Hodně zdaru VN

 

2018/2019 Plán činnosti od 01.04.2019 do 12.04.2019 pro 8.r.

Datum: 02.04   Autor příspěvku: Jan Chaluš   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 01.04.2019 do 12.04.2019

 

2018/2019 Příprava k testu MF 8. ročník

Datum: 02.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Na těchto odkazech najdete možnost přípravy k testu ve čtvrtek 4. 4. 2019: http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/vytykani1/vytykani1.htm http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/vytykani2/vytykani2.htm http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/vytykani3/vytykani3.htm Na tomto odkaze cvičení č. 3 a 4 - není to online http://www.priklady.com/cs/index.php/algebraicke-vyrazy  ... pokračování článku

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

Londýnská recituje 2019

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Voráč   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v příloze najdete přihlášky do recitační soutěže, která se uskuteční dne 1.11. v pátek. Prosím spolupracujte se svými třídními nebo učiteli českého jazyka. Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. října do 24. hodin. Přihlášky dávejte průběžně mě, p.uč. Chalušovi nebo emailem: vorac@londynska.cz Samotná soutěž se bude konat cca od 9:15 hod. v učebně 05. Děkuji a těším se na Vás. Váš školník Martin V.

 

Vyzvednutí ISIC, ITIC a prodloužení ITIC

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Dobrý den, kdo jste si objednal ISIC nebo ITIC, tak jsou k vyzvednutí v ředitelně školy. Stejně tak hologramové samolepky na prodloužení platnosti dříve vydaných průkazů ITIC. Martin Ševčík

 

Setkání společenství Puštíka

Datum: 17.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Srdečně zveme všechny, kteří by se rádi zapojili do činnosti našeho Nadačního fondu Puštík při Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 na každoroční setkání. Cílem setkání je zhodnocení uplynulého roku a nastavení dalšího směřování naší činnosti. Setkání se uskuteční v úterý 22. 10. 2019 od 18:00 v učebně 12 (VII.A) v 1. patře naší školy.

 

Pěšky do školy

Datum: 15.10   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Vážení rodiče, v příloze najdete pozvánku na Den pěšky do školy. Martin Ševčík

 

Projekt Erasmus+ na Londýnské

Datum: 01.10   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová  )


Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás informovali o projektu mezinárodní spolupráce Erasmus+, který bude v následujících dvou školních letech probíhat na naší škole. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou Unií s podtitulem Building Bridges. Tohoto partnerství se zúčastní čtyři školy, kromě té naší to je ještě škola z Polska, Španělska a Turecka. Projektem se budou zabývat zejména žáci sedmého ročníku, ale během projektového setkání v Praze, které proběhne v listopadu 2019, se všichni žáci školy seznámí s tímto programem a budou mít možnost se potkat se zahraničními studenty a učiteli. Těšíme se na mezinárodní spolupráci. Tým sedmého ročníku

 

Oznámení pro strávníky o zvýšení cen stravného

Datum: 19.09   Autor příspěvku: Stanislava Benešová   Přiložený soubor   )

Jako dodavatel obědů Středisko praktického vyučování Vinohrady, s.r.o. jsme nuceni, vzhledem ke zvýšení cen potravin(ke kterému dochází v postatě neustále),přistoupit po několika letech stálých cen ke zvýšení stravného , a to s platností od 1.11.2019. Více informací a nové ceny stravného jsou uvedeny v příloze. Benešová Stanislava