Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

07:30- 08:45
Výkazy práce za měsíc září (pozor nové vzory).

12:15- 12:45
Výkazy práce za měsíc září (pozor nové vzory).

14:00- 15:45
Výkazy práce za měsíc září (pozor nové vzory).

2.r. 14:00
Ročníková schůzka v učebně 38
doprovod: tým 2. ročníku

9.r. 15:10- 16:10
Tým 9. ročníku se sejde na pravidelné schůzce na detašovaném pracovišti.
doprovod: tým 9. ročníku

Zobrazit plán na tento týden

Nejnovější zprávy

Plán činnosti od 25.9.2017 do 6.10.2017 pro 8.r.

Datum: 25.09   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 25.9.2017 do 6.10.2017

 

Cestopisy

Datum: 20.09   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, aby nedošlo k mýlce, upřesňuji, že na vašich cestopisech začnete pracovat příští středu (27.9.). V hodině budeme psát test z literární teorie, pak budou referáty a následně se začneme věnovat úvodu vašich cestopisů. Jen si promyslete, jak budou vypadat, vezměte si nějaké materiály, případně i sešit (složky), ve kterém pak budete mít vaši práci uschovánu. mj

 

Opakování - věta jednoduchá a graf

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci,připomínám, že si tento týden napíšeme opakovací testík na graf věty jednoduché a určení větných členů (8.A a B ve čtvrtek, 8.C v pátek). Učte se z portfolií, z loňských sešitů + ve středu od 14.00 bude možná předem domluvená konzultace nad konkrétními nesnázemi, na které jste narazili.

 

ČP - 8. ročník - Odkaz na video

Datum: 18.09   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Milí osmáci, jak jsem slíbila, přikládám odkaz na video o Pohybu litosférických desek. HR

 

ČP - 8. ročník - Školní atlas světa

Datum: 12.09   Autor příspěvku: Hana Rančáková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, pro jistotu připomínám, že v tomto týdnu je již nutné, abyste na hodiny ČP nosili Školní atlasy světa. HR

 

Plán činnosti od 11.9.2017 do 22.9.2017 pro 8.r.

Datum: 12.09   Autor příspěvku: Petr Vorlíček   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 11.9.2017 do 22.9.2017

 

Anotace ročníkového projektu Rozsviť! - 8. ročník

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

 

Roční plán 8. ročníku

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V příloze najdete roční plán 8. ročníku.

 

Fotky z poutní cesty do Františkánského kláštera v Hájku

Datum: 10.09   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Na tomto odkazu najdete fotky z pátečního výletu do Františkánského kláštera v Hájku.

 

Nastal čas...povinné četby

Datum: 06.09   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, zde posílám kýžený seznam, který je doplněn o vaše tipy z dnešních hodin. Tak nemarněte čas...příjemné chvíle přeji a těším se na vaše práce. mj

 

2016/2017 2016/2017 Dotazník pro 8. ročník - projekt Erasmus+

Datum: 27.06   Autor příspěvku: Novakova   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, zde je dotazník pro ty, kteří se přímo zúčastnili projektu Erasmus +, tedy ti, kteří buď ubytovávali nebo ti, kteří v rámci projektu navštívili partnerskou školu. Zde je odkaz.

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 05.06.2017 do 28.06.2017 pro 8.r.

Datum: 14.06   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 05.06.2017 do 28.06.2017

 

2016/2017 2016/2017 Návrat 8. ročníku

Datum: 09.06   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Tak jak bylo plánováno, návrat dětí by měl být kolem 16:00 na nám. Míru. Záleží na průjezdu Hradcem Králové a Prahou. Martin Ševčík

 

2016/2017 2016/2017 Osmáci v Hradci Králové

Datum: 06.06   Autor příspěvku: Novakova   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Milí rodičové, v příloze najdete fotky žáků 8. ročníku z ozdravného pobytu. Zatím jsme stihli výlet na koloběžkách, longboardech, projížďku na bruslích, paintball a kreslení. Více v příloze. Zdravíme

 

2016/2017 2016/2017 Osmáci na Stříbrném rybníce

Datum: 05.06   Autor příspěvku: Martina Novotná   Třída: 8.r.  )

Žáci a učitelé osmého ročníku dorazili do autokempu Stříbrný rybník již v 10:45. Nyní (13:45) jsou po obědě a chystají se na koloběžky a longboardy.

 

2016/2017 2016/2017 Písemná práce z českého jazyka

Datum: 31.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci, zítra sledujte nástěnku s drobnou změnou rozvrhu. Šestou hodinu neproběhnou třetinové hodiny, budete standardně v paralelních třídách a napíšete si písemnou práci z učiva mluvnice. Projděte si svá portfolia včetně všech písemných prací, které máte založené. Je nutné znát učivo skladby, tedy větné členy, druhy vedlejších vět, významové poměry mezi větnými členy a větami, psaní čárek ve větá  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 30. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 29.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, je zde další domácí úkol, který opět bude sloužit pro hodnocení. Vyber si jeden z Newtonových pohybových zákonů. Napiš přesné znění tohoto zákona. Vyber si situaci z běžného života, kterou přesně technicky (fyzikálně) popíšeš. Nakresli schématický obrázek dané situace, který popíšeš (popiš daný jev i síly, které působí). Vše musíš napsat vlastní rukou ( ne na počítači či psacím str  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Čtvrtletní práce MF

Datum: 25.05   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Připomínka témat závěrečné čtvrtletní práce z MF: - úpravy mnohočlenů, - výpočty mocnin a odmocnin, - konstrukce čtyřúhelníků, - výpočty tepla, - lineární rovnice ve tvaru zlomku, - povrch a objem těles. Písemná práce se píše 30.5.2017.

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 25.05   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 29.5 (8.B) a ve středu 31.5.(8.A) si napíšeme test na Rakousko - Uhersko. Učte se z pracovních listů, v učebnici jsou to strany 38 - 45.MZ

 

2016/2017 2016/2017 Český jazyk a literatura, písemné práce

Datum: 24.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Osmáci, touto cestou připomínám páteční písemnou práci z českého jazyka a literatury. Je třeba znát zásadní informace o romantismu a autorech a dílech tohoto období. Svá tvrzení budete mimo jiné dokládat na ukázkách z Máje, proto si s sebou přineste knihy anebo stažené texty. V příloze jsou vzorová cvičení z mluvnice, neboť bude přezkoušeno i to, jak ovládáte jednoduché příklady ze skladby. Příští  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Testík na slovíčka - skupina C

Datum: 24.05   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 8.r.  )

Jak jsme se domluvili, v pondělí si napíšeme malý testík na slovní zásobu začátku první lekce. Slíbila jsem vám seznam slovíček, která se tam mohou objevit. Zde jsou: arrow, attack, axe, bow, carry, climber, cotton, excape, freeze, leather, path, piece, rubber, shoot, stone, tool, waterproof, wood.

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 22.5.2017 do 2.6.2017 pro 8.r.

Datum: 24.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 22.5.2017 do 2.6.2017

 

2016/2017 2016/2017 Poslední velký test z NJ

Datum: 23.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve středu 31.5. Vás čeká poslední větší test z NJ. Zopakujte si proto ZÁKLADNÍ slovní zásobu a gramatiku k tématům, která jsme v tomto pololetí probírali. Vše ještě procvičíme v hodinách! Hodně štěstí, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, tento čtvrtek 25.5. Vás čeká poslední test z ČP v tomto škol. roce. Zopakujte si kyselost a zásaditost roztoků, pH, neutralizaci a vlastnosti a použití vybraných kyselin a zásad. Hodně štěstí přeje MV

 

2016/2017 2016/2017 29. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 22.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, zadání úkolu najdete v přiloženém souboru. Tentokrát budete pomocí sítí těles tvořit modely těles. Nenechávejte úkol na poslední chvíli a pracujte průběžně. Termín odevzdání je tentokrát ve středu 31. 5. 2017, protože 30. 5. píšete čtvrtletní test. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Výborné výsledky žáků 8. ročníku - testování SCIO - anglický jazyk

Datum: 19.05   Autor příspěvku: Václav Nádvorník   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru jsou výsledky externího testování znalostí našich osmáků z anglického jazyka. Jak je vidět, více jak 40% z nich dosahuje úrovně B, což je více, než by měli umět na konci 9. ročníku.

 

2016/2017 2016/2017 Máj v máji čtěte!

Datum: 18.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, do pondělí si všichni, ať už ubytováváte zahraniční hosty, nebo se podílíte na doprovodném programu, přečtěte celý Máj, resp. dočtěte, co jsme v hodinách nepřečetli. Příští týden uděláme společnou rozpravu a je nezbytné, abyste byli připravení. Pro ty, kteří knihu dosud nesehnali, přikládám zkopírovanou verzi z elektronické učebnice. Zdravím HD

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 05.05   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jak jsme se domlouvali, v pátek 12.5. si napíšeme test na kraje ČR. Učte se ze svých zápisků a pracovních listů. Kdyby někdo potřeboval, na tomto odkazu najdete památky UNESCO v ČR, které si můžete prohlédnout z více úhlů :-) Přeji hodně štěstí.MZ https://www.youtube.com/watch?v=a3ezBXebEtc&t=1s

 

2016/2017 2016/2017 Test z NJ

Datum: 03.05   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve čtvrtek 11.5.vás čeká další test. Tentokrát se bude týkat tématu Im Restaurant. Jak již z názvu vyplývá, je třeba zopakovat slovní zásobu a fráze k tématu restaurace, při čemž nepodceňujte zopakování slovíček z oblasti jídla a pití. K procvičování Vám slouží zadané práce, kterým byste se v době mé nepřítomnosti měli věnovat. Vše pak ještě doladíme v hodinách v příštím týdnu. S po  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Kritéria referátu

Datum: 03.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Vážení a milí, v příloze vizte kritéria, která by měl splňovat váš referát na přečtenou knihu. Netřeba jít striktně bod po bodu, ale v zásadě byste měli uvedeným požadavkům vyhovět. Zdraví HD

 

2016/2017 2016/2017 28. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 02.05   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z domácích úkolů. Tentokrát se potkáte s tělesy a mnohočleny. Termín odevzdání jako vždy - v úterý. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Písemné opakování z českého jazyka

Datum: 01.05   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Vážení, připomínám čtvrteční písemnou práci z českého jazyka, tedy z jazykových skupin a rodin, vývoje češtiny, cyrilometodějské mise, hláskových a tvaroslovných vývojových změn. Zopakujte si také dvojné číslo, pozůstatky, které přetrvaly dodnes. Osazenstvu úterních třetinových hodin zvláště doporučuji využít k přípravě také přiložený dokument. Zdraví HD

 

2016/2017 2016/2017 Festival anglických a španělských divadel

Datum: 27.04   Autor příspěvku: Novakova   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Hezký večer osmáci, v galerii se můžete podívat na video z úterního festivalu.

 

2016/2017 2016/2017 27. DÚ z MF

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, i v tomto týdnu na Vás čeká domácí úkol. Termín odevzdání je úterý 2. 5. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 24.04.2017 do 05.05.2017 pro 8.r.

Datum: 25.04   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 24.04.2017 do 05.05.2017

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník

Datum: 25.04   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští týden ve čtvrtek 4.5. Vás bude čekat větší test na chemické výpočty. Každý bude mít s sebou vlastní periodickou soustavu prvků a kalkulačku. Test bude zaměřen na chemické rovnice (vyčíslování, čtení, reaktant, produkt, rozklad či slučování), molární hmotnost, látkové množství, relativní molekulovou hmotnost a hmotnostní zlomek roztoků. K opakování využijte pracovní listy a seši  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Nácvik španělské písničky- pondělí

Datum: 22.04   Autor příspěvku: Michaela Jančová   Třída: 8.r.  )

Queridos alumnos, ti z vás, kteří se s námi zapojí do nácviku "dramatizace" písničky Sofía, nezapomeňte si, prosím ,v pondělí všichni vzít sluneční brýle, oblíbenou dětskou hračku a domluvená skupina dívek i další letní rekvizity. Děkujeme. maestros Míša a Radek

 

2016/2017 2016/2017 26. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 18.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z DÚ. Termín odevzdání je v úterý 25. 4. Nezapomeňte, zítra (středa 19. 4) píšete krátkou desetiminutovku z desetinných čísel a mocnin. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Domácí úkoly na ČS

Datum: 10.04   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, jen připomínám termíny odevzdání prací: Městské části Prahy (prezentace 21.4.) a naplánování výletu pro kamaráda v Praze (do 28.4). Nezapomeňte, že u prací budu hodnotit splnění zadaných kritérií a originalitu.MZ

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 3.4.2017 do 21.4.2017 pro 8.r.

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.4.2017 do 21.4.2017

 

2016/2017 2016/2017 Výsledky z MF

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete řešení úloh z hodin MF.VN

 

2016/2017 2016/2017 Příprava k čtvrtletnímu testu z hodin MF

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V souboru najdete zadání úloh z posledních třech hodin MF. VN

 

2016/2017 2016/2017 25. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je opět příští úterý. Jsou to příklady na opakování procent a výrazů s desetinnými čísly. Hodně zdaru VN P.S. Nepoužívejte kalkulačku :-)

 

2016/2017 2016/2017 Čtvrtletní práce z MF

Datum: 28.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 8.r.  )

Dne 6.4. budou žáci 8. ročníku psát 3. čtvrtletní práci z MF. Témata: roznásobování mnohočlenů, rozklad mnohočlenů na součin i vzorcem a2-b2, povrch a objem válce, výpočty výkonu, konstrukce lichoběžníku a zvuk doplňovačka.

 

2016/2017 2016/2017 24. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát je zaměřen hlavně na vzorec A2 - B2. Termín odevzdání je v úterý 4. 4.(a to i přesto, že budete na Laťce). Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pátek si napíšeme test na: viktoriánskou Anglii, sjednocení Itálie, sjednocení Německa, Francii, USA, Rusko a Osmanskou říši (věci, které jsme si psali do sešitu). Učte se ze sešitu a pracovního listu.MZ

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník - nerosty a horniny

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, příští pondělí 3.4. si napíšeme test z nerostů a hornin. Zopakujte si: 1) vznik nerostů a hornin 2) vybrané vlastnosti nerostů 3) charakteristika vybraných nerostů - oxidy, síra, tuha, diamant, kalcit, slída a živec 4) charakteristika vybraných hornin - vyvřelé, usazené a přeměněné - viz pracovní list + sešit. Součástí testu bude i poznávačka nejběžnějších minerálů a hornin. Hodn  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 20.3.2017 do 31.3.2017 pro 8.r.

Datum: 22.03   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 20.3.2017 do 31.3.2017

 

2016/2017 2016/2017 23. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ani na jaře Vás nemine domácí úkol. Termín odevzdání je následné úterý. Budete potřebovat rýsovací pomůcky (a to platí i pro všechny hodiny MF). Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test z NJ

Datum: 20.03   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, připomínám, že ve čtvrtek 23.3. si napíšete test, který bude zaměřen zejména na probírané téma die Schule (předměty, činnosti, školní potřeby) a na modální slovesa. K opakování gramatiky využijte Vaše sešity, k slovní zásobě Vám pak pomohou v sešitech vlepené pracovní listy. Hodně štěstí při učení, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 Články do časopisu Hodiny

Datum: 08.03   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Připomínám těm, kteří chodí na Literárně jazykový seminář, aby mi na email poslali své příspěvky do dalšího čísla časopisu. Nejpozději do zítra. Díky, E.P.

 

2016/2017 2016/2017 22. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 06.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je zde opět domácí úkol. Termín odevzdání je až po jarních prázdninách. Připomínám, že je nutné ve čtvrtek a pátek (v tomto týdnu) na hodinách MF mít rýsovací potřeby. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 27.2.2017 do 10.3.2017 pro 8.r.

Datum: 01.03   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 27.2.2017 do 10.3.2017

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 27.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jenom připomínám, že v pátek (3.3.) si napíšeme test na revoluční rok 1848 a vlastnictví. Učte se z pracovních listů a z učebnice.MZ

 

2016/2017 2016/2017 21. DÚ pro 8. ročník

Datum: 27.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete potřebovat i učebnici Matematika 3 - zelený pruh. Termín odevzdání je v úterý 7. 3. na hodině MF. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 20. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 20.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z řady domácích úkolů. Termín odevzdání je jako vždy, následující úterý. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník

Datum: 17.02   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jak jsme se již domlouvali, bude Vás příští týden čekat prověření Vašich dovedností v tvoření názvosloví jednoduchých anorganických sloučenin a znalostí vlastností a použití vybraných oxidů. 8.A bude čekat test v úterý 21.2. a 8.B ve čtvrtek 23.2. Ve Vašich sešitech máte mnoho příkladů k procvičování názvosloví oxidů, hydroxidů, sulfidů, halogenidů a kyselin. Mnoho zdaru přeje M.V.

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 13.02.2017 do 24.02.2017 pro 8.r.

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 13.02.2017 do 24.02.2017

 

2016/2017 2016/2017 19. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete potřebovat i rýsovací potřeby. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník - půda

Datum: 13.02   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci ve čtvrtek 16.2. si napíšeme malý test na téma půda. Zopakujte si význam půdy, půdotvorné činitele, složení půdy, půdní typy a druhy. K učení využijte především sešit a pracovní list. Můžete se inspirovat i učebnicí přírodopisu na str. 80-82. Hodně štěstí přeje M.V.

 

2016/2017 2016/2017 18. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 06.02   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je úterý 14. 2. 2017. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 02.02   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 6.2 (8.B) a v úterý 7.2.(8.A)si napíšeme test na národní obrození, státní symboly, státní svátky, nacionalismus a vlastenectví. Dobře se to naučte!MZ

 

2016/2017 2016/2017 17. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 30.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další z domácích úkolů. Termín odevzdání je následné úterý. Procvičíte si příklady na výkon a úpravy výrazů. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 30.1.2017 do 10.2.2017 pro 8.r.

Datum: 30.01   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 30.1.2017 do 10.2.2017

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník - vybrané kovy a nekovy

Datum: 24.01   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 30.1. si napíšeme test na vybrané kovy a nekovy. Jelikož se jedné o poměrně rozsáhlé učivo, doporučuji Vám opakovat si na test průběžně. K učení využijte pracovní listy, sešit s Vašimi prezentacemi a učebnici chemie. Hodně zdaru přeje M.V.

 

2016/2017 2016/2017 16. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 23.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání je následné úterý, tj. 31. 1. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 16.1.2017 do 27.1.2017 pro 8.r.

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 16.1.2017 do 27.1.2017

 

2016/2017 2016/2017 15. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 17.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, tak je tu další domácí úkol, tentokrát budete potřebovat učebnici matematiky 1 (žlutý pruh). Cvičení str. 46/cv 8, 13, str 47/cv. 14, str 51/ celá. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 16.01   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jenom připomínám, že v pátek si napíšeme test na císařskou Francii a napoleonské války, nezapomeňte, že tam spadá také vídeňský kongres. Dobře se to naučte!MZ

 

2016/2017 2016/2017 Laboratorní práce z ČP - 8.ročník

Datum: 12.01   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jen pro jistotu připomínám, že je nutné mít na laboratorní práce z ČP ochranné brýle a plášť. Pokud máte brýle dioptrické, druhé už nejsou třeba. 8. A bude tyto pomůcky potřebovat v úterý 17.1. 1.-2.VH, 8. B ve čtvrtek 19.1. 3-4.VH. M.V.

 

2016/2017 2016/2017 14. DÚ - MF pro 8. ročník

Datum: 09.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát budete muset i rýsovat :-) Termín odevzdání je v úterý 17. 1. 2017. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 07.01   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, jenom připomínám, že v pondělí (8. B) a v úterý (8.A) si napíšeme test z ČS. Test bude obsahovat otázky z rodinného a pracovního práva, neopomene také problematiku porušování lidských práv.Všechny věci, které jsme probírali, byste měli mít v sešitu. Přeji hodně štěstí.MZ

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 3.1.2017 do 13.1.2017 pro 8.r.

Datum: 05.01   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 3.1.2017 do 13.1.2017

 

2016/2017 2016/2017 13. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 01.01   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, přeji Vám mnoho úspěchů a radostných dní v roce 2017 a ani v tomto roce jsem na Vás nezapomněla s prvním domácím úkolem. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test z NJ

Datum: 28.12   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve středu 4.1. Vás čeká větší shrnující test z tohoto pololetí. Zaměřte se tedy na témata a gramatiku, kterým jsme se v uplynulé době věnovali (Reisen, Tagesprogramm, Freizeit, Essen und Trinken, předložky, ich möchte+infinitiv, nepravidelná slovesa, otázky zjišťovací a doplňovací,...). K učení využijte Vaše sešity a v nich vlepené pracovní listy. Příjemný zbytek prázdnin, K. Hame  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 AJ - skupina C

Datum: 20.12   Autor příspěvku: Zuzana Richtermocová   Třída: 8.r.  )

Present Perfect basket Tvorba vět Třetí tvary - šibenice... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.B - atom a molekula

Datum: 19.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.B  )

Milá 8.B, jak jsme se dnes domluvili, ve čtvrtek 5.1. si napíšeme test na téma atom, molekula, prvek. Vše jsme dnes procvičovali a dostali jste nepovinný pracovní list na toto učivo.Jestli si tak toto téma procvičíte dostatečně, závisí jen na Vás. Hodně zdaru přeje M.V.

 

2016/2017 2016/2017 Předvánoční písemná práce z českého jazyka

Datum: 18.12   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, připomínám, že si příští týden napíšete písemku z obohacování slovní zásoby. 8.A si test odbyde v pondělí, 8.B nechť počítá s úterkem. Věnujte pozornost přiloženému dokumentu, který je shrnutím zásadního. Dokument si můžete vytisknout, vložit do češtinářského portfolia a v průběhu psaní písemky používat. Test bude v zásadě praktický. Zopakujte si i hlásková střídání ve slovotvorném zá  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 12. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 13.12   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ani tento týden jsem nezapomněla na domácí úkol. Slouží jako příprava na velký test 19.12. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČS - 8.ročník

Datum: 13.12   Autor příspěvku: Monika Zýbalová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, nezapomeňte, že zítra píšeme test na Velkou francouzskou revoluci a válku za americkou nezávislost. Učte se ze sešitu a pracovních listů. V učebnici jsou to strany 70 - 79). Přeji hodně štěstí. MZ

 

2016/2017 2016/2017 Literárně jazykový seminář 7. a 8. ročník

Datum: 12.12   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.  )

Sedmáci a osmáci ze semináře LJP. Zítra odpoledne budete mít na hodinu p.uč. Dobrovodskou, budete spojeni s jejím seminářem. Scénář a vše kolem hry proto probereme příští týden, kdy se už všichni zase setkáme. E.P.

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.B

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.B  )

Milá 8.B, v pondělí 12.12. si napíšeme malý test ze světa chemie. Zopakujte si vlastnosti látek, různorodé a stejnorodé směsi a metody jejich oddělování. Ke studiu využijte sešit i učebnici str.8-9 a 14-17. V pondělí si ještě vše procvičíme. Hodně zdaru přeje M.V.

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 5.12.2016 do 21.12.2016 pro 8.r.

Datum: 06.12   Autor příspěvku: Dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 5.12.2016 do 21.12.2016

 

2016/2017 2016/2017 11. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 05.12   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, je tady zase domácí úkol. Termín odevzdání je v úterý 13. 12. Berte jej jako přípravu na pololetní práci z MF. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.A

Datum: 02.12   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.A  )

Milá 8.A, v úterý 6.12. si napíšeme malý test ze světa chemie. Zopakujte si vlastnosti látek, různorodé a stejnorodé směsi a metody jejich oddělování. Ke studiu využijte sešit i učebnici str.8-9 a 14-17. V pondělí si ještě vše procvičíme. Hodně zdaru přeje M.V.

 

2016/2017 2016/2017 Test z NJ

Datum: 01.12   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, na pondělní hodině NJ si mohou napsat opravný test ti, kterým test nevyšel úplně nejlépe, kteří ho nepsali zatím vůbec i ti, kteří se účastnili výměnného pobytu Erasmus+. Zopakujte si především pády, vazbu ich möchte-infinitiv, slovní zásobu k cestování. Vše máte ve svých pracovních listech či v sešitech. Hodně zdaru, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 Řešení Dobrmana z fyziky

Datum: 29.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, ještě přikládám řešení úloh. VN

 

2016/2017 2016/2017 Dobrovolný DÚ z fyziky

Datum: 29.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

Milí osmáci, přikládám loňský dobrovolný DÚ z fyziky - najdete tam úlohy pro připomenutí závěrečných témat. Můžete použít jako pomoc k přípravě na test z fyziky. VN

 

2016/2017 2016/2017 10. DÚ z MF pro 8. ročník

Datum: 28.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, je tady další domácí úkol.Budete potřebovat učebnice Matematika 1 (žlutý pruh) str. 43/cv. 15, 16, dále pak učebnice Matematika 3 (zelený pruh) - str. 28/cv. 3, str. 29/cv. 8, str. 30/cv 12, str. 32/cv. 1, str. 33/cv. 9. Termín odevzdání je v úterý 6. 12. 2016. Hodně zdaru VN

 

2016/2017 2016/2017 ERASMUS+ Smolyan pátek

Datum: 25.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Předkládáme poslední várku fotek. Dnes jsme celý den cestovali. Navštívili jsme folklórní střední školu, ski středisko Pamporovo a obědvali jsme ve výšce 2019 metrů. Také jsme navštívili observatoř. Zítra se vám vrátíme, jak už psal pan ředitel, zatím nevíme o tom, že právě naše spoje by měly být zrušeny nebo přeloženy. O případných změnách vás budeme samozřejmě informovat. Vyrážíme v 6:30 (bulhar  ... pokračování článku

 

2016/2017 2016/2017 ERASMUS+ Bulharsko středa a čtvrtek

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Další den je za námi. Dopoledne jsme byli v muzeu, odpoledne jsme po Smolyanu hledali poklad. Nenašli jsme ho :( Večer děti i dospělí odprezentovali vše, co se naučili, nahráli a složili a nyní po báječné večeři děti tančí na diskotéce.

 

2016/2017 2016/2017 ERASMUS+ Smolyan středa

Datum: 24.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  )

Včerejší den všichni účastníci zájezdu do bulharského Smolyanu opět prožili ve škole. Dopoledne jsme se učili národní bulharský tanec a píseň, odpoledne děti skládaly hudbu v ICT učebnách. Fotografií z tohoto dne moc nemáme, takže další fotky budou až po dnešku. Dnes jdeme dopoledne do muzea a odpoledne budou děti prezentovat své texty písní a hudbu.

 

2016/2017 2016/2017 Schola Pragensis- čtvrteční program osmáků

Datum: 23.11   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.  )

Osmáci, připomínám, že se zítra 24.11. odebereme po třetí vyučovací hodině do Kongresového centra na Vyšehradě na přehlídku středních škol. Buďte tedy připravení na první tři vyučovací hodiny a dále se vybavte jízdním dokladem MHD. Zdravíme MŠ a HD

 

2016/2017 2016/2017 Test NJ

Datum: 22.11   Autor příspěvku: Kateřina Hamerníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, v pondělí 28.11. vás čeká další větší test z NJ. Test bude zaměřen především na předložky spojené se 3. a 4. pádem, na vazbu "ich möchte" a na předložky IN a NACH ve spojení se zemí či městem. Tématem pro slovní zásobu je Reisen. Vše ještě budeme procvičovat v hodinách v tomto týdnu. Hodně štěstí a vytrvalosti v učení, K. Hamerníková

 

2016/2017 2016/2017 ERASMUS+ Bulharsko Smolyan pondělí

Datum: 21.11   Autor příspěvku: Eva Ševčíková   Třída: 8.r.  Fotogalerie  )

Vážení a milí, první den máme pomalu za sebou, měli jsme se krásně a krásné bylo i počasí. Po úvodním hudebním ceremoniálu jsme si prohlédli školu a po obědě jsme navštívili místní radnici a planetárium. Vše zdokumentováno nejen zde, ale i na webu školy v sekci Projekty Erasmus + Play, be Free.

 

2016/2017 2016/2017 Plán činnosti od 21.11.2016 do 2.12.2016 pro 8.r.

Datum: 21.11   Autor příspěvku: dobrovodska   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 21.11.2016 do 2.12.2016

 

2016/2017 2016/2017 ERASMUS + v Bulharsku

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  )

informace v 17:14 hod Naše výprava v Bulharsku byla na prohlídce Plovdivu. Nyní mají před sebou dvě a půl hodiny cesty autobusem do Smolyanu, kde budou děti ubytovány v rodinách.

 

2016/2017 2016/2017 Páteční hodina MF - 18.11.

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor   )

V přiloženém souboru najdete vyučovací hodinu z pátku 18.11. pro ty, kterým z nějakého důvodu hodina odpadla.

 

2016/2017 2016/2017 Osmáci jsou v Sofii

Datum: 20.11   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 8.r.  )

Vybraní žáci osmého ročníku a jejich učitelé v pořádku přistáli na letišti v Sofii. Díky časovému posunu (mají tam o hodinu více) jsou již připraveni u autobusu k dalšímu přesunu. Počasí jim přeje. Moc Vás všechny zdraví.

 

2016/2017 2016/2017 Test ČP 8.ročník - ATMOSFÉRA

Datum: 19.11   Autor příspěvku: Markéta Vacínová   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, ve čtvrtek 1.12. Vás čeká test na téma atmosféra.Podívejte se na význam a složení atmosféry, počasí, podnebí, tlakové útvary,synoptickou mapu, El Nino.Vše ještě příští týden procvičíme.K učení využijte kromě sešitu a pracovních listů i atlas. Věnujte domácí přípravě dostatek času, učiva není zrovna málo.Hodně štěstí přeje M.V.

 

Počet příspěvků:    

Velmi důležité zprávy

Pozor na parkování před školou

Datum: 22.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Upozorňujeme všechny řidiče, kteří si vyzvedli parkovací kartičky pro školní rok 2017/2018, že dnes 22.9.2017 došlo ke změně svislého dopravního značení bez vědomí školy i bez vědomí Úřadu městské části Prahy 2. Podle nové úpravy je nutné mít ve vozidle kromě kartičky ještě parkovací kotouček (nebo lísteček s napsaným začátkem parkování) a nastavit začátek stání. Je nám líto, že dochází ke změně systému, ale toto je zcela v gesci MHMP a my to nemůžeme ovlivnit. Martin Ševčík

 

Setkání na téma stravování ve školní jídelně

Datum: 21.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení rodiče a další zájemci, na 3. 10. 2017 v 17:30 jsme naplánovali setkání na téma školní jídelna. Zveme tímto všechny zájemce na toto setkání, kterému budou přítomni zaměstnanci Střediska praktického vyučování Jana Masaryka zajišťující školní stravování v Londýnské. Cílem bude se pobavit nad právním rámcem školního stravování, skladbou jídelníčku, systémem příchodů žáků na obědy a co by bylo možné v naší školní jídelně změnit. Pokud plánujete přijít, registrujte se prosíme do 1.10.2017 24:00 hod. na emailu reditel@londynska.cz. Na setkání s Vámi se těší Martin Ševčík

 

Volno vyhlášené ředitelem školy na 29.9.2017

Datum: 21.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Tak jak byli zákonní zástupci informováni na třídních schůzkách, resp. přes Záznamníky z Londýnské je na 29.9.2017 stanoveno volno vyhlášené ředitelem školy - zrušen provoz školy v plném rozsahu. Martin Ševčík

 

Logická olympiáda - registrace

Datum: 15.09   Autor příspěvku: Václav Nádvorník  )

Na odkazu www.logickaolympiada.cz najdete možnost se registrovat na letošní logickou olympiádu organizovanou společností Mensa. Soutěž probíhá tak, že v rámci jednoho týdne doma děti řeší úlohy, zadávané na webu olympiády. Soutěž tak zabere cca 1 hodinu času. Účast na ní je zcela dobrovolná. Veškeré podrobosti naleznete na výše uvedeném webu.

 

Informace o placení školní družiny a klubu

Datum: 14.09   Autor příspěvku: Jaroslava Mikešová  )

Vážení rodiče, podklady o placení úhrady za školní družinu či klub dostanete v týdnu od 18. 9. do 22. 9. Následně pak prosíme o zaplacení nejpozději do 20. října 2017. Děkuji. J. Mikešová

 

Hledáme vrátného

Datum: 11.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Naše škola bohužel opět hledá vrátného. Pracovní doba od 12:30 do 15:15 h. Vzhledem k prostorovým možnostem je podmínkou jistá otužilost uchazeče. Zaměstnání v roce 2017 na dohodu o provedení práce s odměnou 80,- Kč hrubého, následně DPČ nebo stálý pracovní poměr. Kontakt Martin Ševčík tel.: 775362392 reditel@londynska.cz.

 

Nové parkovací karty a čipy na výtah

Datum: 01.09   Autor příspěvku: Martin Ševčík  )

Vážení rodiče, jako každoročně jsme pro Vás připravili nové parkovací kartičky (zdarma) platné pro školní rok 2017/2018 na zastavení před školou a pro ty z Vás, kteří potřebujete využívat výtah, nově nastavené čipy za vratnou 200,- Kč zálohu. Takže neváhejte a navštivte nás v ředitelně. Martin Ševčík