2017/2018 ČP - test - 8. ročník

04.01 H. Rančáková Třída: 8.r.

Milí osmáci, ve středu 11.1. (8.C pak ve čtvrtek 12.1.) si napíšeme další opakovací test z ČP, který se bude týkat učiva z chemie (značky chemických prvků, vlastnosti látek, nebezpečnost chemických látek, směsi a jejich oddělování). Učte se ze zápisků v sešitě, příp. z učebnice Chemie 8 (str. 6-17). HR :)