2017/2018 Další test z ČS

08.01 krakowitzer. Třída: 6.r.

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dne 11.1. Vás čeká další test z ČS, tentokrát na následující OV: "Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci." (Kréta, Mykény, Sparta, kolonizace; Dórové a Achajové); "Rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky."(typy států a jejich znaky, analýza forem vlády dle textu); "Objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů." (základní principy demokracie, způsoby rozhodování, klady a nevýhody demokracie). Hodně štěstí preje pan učitel Vojta.