2017/2018 Poslední test z ČS

11.06 Krakowitzer. Třída: 6.r.

Vážení šesťáci, ve čtvrtek dne 14.6. nás čeká poslední tesz z ČS, tentokrát na následující OV: "Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik." (stěhování národů - Vizigóti, Ostrogóti, Hunové, Vandalové); "Porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie." (rozdělení Římské říše, pád Západořímské říše); "Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států." (Edikt Milánský, křesťanství). Je to naposledy, tak ať se Vám to podaří. Hodně štěstí přeje pan učitel Vojta.