DÚ pro II.B - Čeština hravě

27.11 K. Bartusková Třída: 2.B

Milá II.B, dnešní DÚ najdete na stránce 51, v pracovním sešitě Čeština hravě. Splňte ji celou. trénujte zpaměti měkké a tvrdé slabiky a násobilky 1 a 2. Moc si vážím vaší pilné práce! Jste šikovní! Paní učitelka Kája