Opakovací testy čeština

29.11 M. Jančová Třída: 9.r.

Milí deváťáci, v příštím týdnu vás čekají tyto testy: v hodinách AMA opakování ohebných slovních druhů (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa) - učte se ze sešitu a prac. listů. Nezapomeňte na slovesné třídy a vzory. A pro všechny pak test z literatury na témata Velká válka, Autoři "ztracené generace" a Meziválečná próza a divadlo v ČSR (Čapek, Hašek, Olbracht, Poláček, Osvobozené divadlo). Testy budete psát ve čtvrtek a v pátek, ve středu budeme věnovat hodinu opakování na základě vašich dotazů a požadavků + práci s film. ukázkami. Připomínám 5.12. termín odevzdání povinné četby. Tak hodně zdaru. mj