Zprávy pro 5.r

2018/2019 Test na slovesa

22.01 L. Peštálová Třída: 5.r.

Milí páťáci, tento týden ve čtvrtek a v pátek si napíšete opakování na slovesné tvary, určování gramatických kategorií a podmiňovací způsob. Učte se ze zápisu v sešitě a z pracovních listů. Jestliže vám něco není jasné, přijďte se zeptat. Lenka Peštálová