Zprávy pro 5.r

2018/2019 Úkol z ČJL 5. ročník

08.02 L. Peštálová Třída: 5.r.

Milí páťáci, připomínám zadání úkolu přes prázdniny. Připravte si mluvený projev na téma, které je vám blízké na 2- 3 minuty. Do sešitu si napište osnovu vašeho projevu. Pěkné prázdniny. Lenka Peštálová