Zprávy pro 6.r

2018/2019 Písemný test - literatura

30.04 E. Polívková Třída: 6.r.

Milí šesťáci - je před námi test z období antické literatury. Učte se ze zápisků, pracovních listů atd. Samozřejmě zužitkujete také své poznatky z ročníkového projektu. 6.B bude psát test 7. května, 6.A 9.května. Měli byste se orientovat v pojmech jako je mytologie, epos, mýtus, řecké drama, divadlo, umět příklady děl, vycházet ze své četby bájí, znát vybrané bohy a slovní spojení.