Zprávy pro 8.r

2018/2019 TEST z Čj

30.04 J. Chaluš Třída: 8.r.

Milí osmáci, připomínám, že 9.5. (8.A) a 10.5. (8.B) si napíšeme test z čj, jedna strana průřez průběžně probíranou gramatikou (jazykový rozbor: tvarosloví, mluv. kategorie, větné členy, rozbor věty...), druhá strana české národní obrození (průběh, zásadní osobnosti a díla, vzájemné souvislosti). J. Ch.