Zprávy pro 7.r

2018/2019 Podklady pro další čtenářský zápis - William Shakespeare

04.05 E. Polívková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Drazí sedmáci, v příloze této zprávy naleznete zadání, jak zapsat četbu Williama Shakespeara. Na vaše školní maily vám přišel odkaz na úschovnu, kde do 17.května máte k dispozici fotky stránek Shakespearových děl. Připomínám - nutné odevzdat 31. května. Přínosnější je zápis zpracovat ještě před testem k renesanci, kde bude nutné zdát i dílo Shakespeara. EP