2018/2019 Test z MF pro 7. ročník

17.05 V. Nádvorníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, v pondělí (7. A ) nebo v úterý (7. B) (po domluvě na hodinách) píšete test - hydrostatický tlak, využití spojených nádob, slovní úlohy řešené rovnicí. Všechny otázky a zadání úloh máte nalepené v sešitě na pracovních listech. Hodně zdaru VN