Zprávy pro 8.r

2018/2019 Opravný test z Čj a další termíny...

22.05 J. Chaluš Třída: 8.r.

Milí osmáci, připomínám některé důležité termíny a práce k odevzdání, na nichž jsme se domluvili: 1) Do 29.5. na můj mail můžete odesílat ve formátu .mp3 vaše audio nahrávky z hodin EV, kdo tak ještě neučinil. 2) Do 31. 5. můžete odevzdat JEDNU z vašich méně podařených/neodevzdaných prací k novému ohodnocení (na výběr máte jeden ze dvou čten. záznamů, text minireferátu, příp. prac. list k Máchovi). Někteří z vás jste tak již učinili. 3) Dále nabízím DOBROVOLNOU možnost opravy jazykového rozboru z posledního testu (pochopitelně s obměněným zadáním výchozího textu) a opravu pravopisné doplňovačky na souhrn pravopisu i/y. Toto vše ve čtvrtek 30.5. od 14:00 v uč. 14. V případě dotazů mě osobně kontaktujte ve škole, Jan Chaluš.