Zprávy pro 8.r

2018/2019 Test z NJ

26.05 K. Hamerníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, připomínám, že pro shrnující test z NJ jste si vybrali čtvrtek 30.5. V testu se z oblasti gramatiky objeví modální slovesa, předložky s různými pády, osobní a přivlastňovací zájmena. Dále test prověří vaši znalost slovní zásoby k tématům Orientace ve městě, Povolání a Návštěva restaurace. Vše v hodinách ještě procvičíme, proto si neváhejte připravit případné dotazy k nejasnostem. K učení využijte vaše sešity, pracovní listy a slovníčky. K. Hamerníková