2018/2019 Test z NJ

28.05 K. Hamerníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, test, který jsme si společně domluvili na pátek 31.5., bude obsahovat slovní zásobu k tématům Das Jahr (+Der Monat,Die Woche,...), In der Schule, Essen und Trinken. Z oblasti gramatiky bude zaměřen na nepravidelná slovesa, podstatná jména ve 3. pádě, předložky im/am/um a přivlastňovací zájmena. K učení využijte vaše sešity, slovníčky a pracovní listy. Opakování jsme věnovali dnešní hodinu a pokračovat budeme i v zítřejší, proto si neváhejte připravit případné dotazy. Hezký zbytek večera! K. Hamerníková