Zprávy pro 6.r

2018/2019 ČP - 6. ročník - čeledi rostlin - POSTERY

30.05 Rancakova. Třída: 6.r. Přiložený soubor

Milí šesťáci, pro jistotu připomínám, že v příštím týdnu (6.A - 4.6., 6.B - 6.6.) máte odevzdat hotové plakáty o jednotlivých čeledích rostlin. Témata jsou zadaná do dvojic (viz seznam v příloze). Vaším úkolem je: Ve dvojicích zpracovat referát o vybrané čeledi rostlin. Dvojice si rozdělí práci, sežene informace a společně zpracují referát na čistý papír formátu A4 či A3. Součástí referátu budou: - informace o vybrané čeledi rostlin - informace o 4 zástupcích - obrázky - zajímavosti Referát bude napsán ručně a budou uvedeny zdroje, z nichž alespoň jeden musí být knižní!!! Případným internetovým zdrojem nesmí být Wikipedie! Svoje téma budete také v následujících hodinách prezentovat. Součástí této prezentace by měla být i praktická část/ukázka (např. ochutnávka, poznávačka, kvíz). Na plakátech budete moci pracovat na pondělní hodině ČP, kde budete mít kromě tištěných materiálů (na okně v učebně) k dispozici také iPady. HR