Zprávy pro 6.r

Druhý souhrnný test z MF

20.12 J. Vavřinová Třída: 6.r.

Milí šesťáci, jak jsme se domluvili, tak ve středu 8.1. budete psát druhý souhrnný test z MF. Rozsah bude stejný jako u prvního souhrnného testu. Bude tam tedy skoro všechno, co jsme od začátku roku probrali z matematiky, geometrie i fyziky. Nebudou tam desetinná čísla a elektřina. Matika: Prvočíslo a číslo složené, znaky dělitelnosti, rozklad na součin, dělitel, násobek, společný dělitel, společný násobek, porovnání a znázornění celých čísel, počítání s celými čísly. Geometrie: rýsování a popis konstrukce základních rovinných útvarů, pojmenování útvarů, čtyřúhelníky a jejich vlastnosti. Fyzika: Látka x těleso, skupenství, fyzikální veličiny, jednotky, měřidla Připravte si portfólio a sešit na geometrii, ať se vám při písemce lépe pracuje. Pokud něčemu nerozumíte, přijďte se včas zeptat. JV