2019/2020 Nakupování AJ scénka (skup. JMüllerové)

23.01 J. Müllerová 

Milí šesťáci, ve čtvrtek 30.1. budete předvádět scénky na téma Nakupování. - shopping list musí mít alespoň 6 položek. - v dialogu musí zaznít: - otázky How much/ How many - členy (a, an, the) - some, any - probíraná slovní zásoba (jídlo, obaly, apod.) Měli byste být po dvojicích a scénka musí mít reálný rozměr (co kupuji, výsledná cena apod.). Scénka se bude hodnotit. JM