Zprávy pro 1.r

1.B- informace

20.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Vážení rodiče, prosím o opětovnou kontrolu vlasů dětí, ideálně o preventivní použití šamponu (nebo jiných prostředků) proti vším. Děkuji VK

Domácí úkol 1.B

20.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Český jazyk str.42 - dokončit stranu. K obrázkům dopsat názvy, k názvům dokreslit obrázky.

Domácí úkol 1.B

19.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Český jazyk str. 41-psaní K. Pozor na "přikolíčkování" písmena k horní i dolní lince a sklon šikmé čáry. Čtení vět.

Domácí úkol 1.B

15.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Český jazyk str.40- zakroužkovat správné dokončení věty a větu přepsat na linku. Pozor na správné oddělení slov ve větě.

Domácí úkol 1.B

14.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Matematika str.43/cvičení 5,7. Děti, které mají cvičení již hotové, mají nafocený list.

Domácí úkol 1.B

12.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Český jazyk str.36-napsat dva řádky psaní S+ čtení vět.

Plán výuky pro prvňáčky

11.11 M. Lempochnerová Třída: 1.r. Přiložený soubor

Domácí úkol 1.B

08.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Pracovní list číslice 5 - 2 řádky, poslední řádek je dobrovolný.

Domácí úkol 1.B

07.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Grafomotorická cvičení v pracovním listě -pohyb ruky po papíře, čára vedena shora dolů, aspoň jeden domeček pečlivě vymalovat. Prosím o záložky na čtení, pokud děti již vypsaly fixy, tak i o nové fixy ...více

Domácí úkol 1.B

06.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Matematika str.39/8-doplň šipky do prázdných políček tak, aby platila rovnost.

Domácí úkol 1.B

05.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Dnešní domácí úkol je domalovat v pracovním listě parašutistovi lana padáku, okraje padáku a jeden padák vymalovat. Dbáme na přesnost a pečlivost.

Domácí úkol 1.B

01.11 V. Kubenková Třída: 1.r.

Začínáme číst a psát str. 34- psaní N, čtení vět. Kdo zvládne, opíše na poslední řádek jednu větu z textu.

Domácí úkol 1.B

31.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Matematika str.39/ 5.a 6. cvičení. V případě obtíží u 6. cvičení nahlédněte prosím na str.37/ 7. cvičení.

Domácí úkol 1.B

26.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Milé děti, přečtěte si z učebnice českého jazyka věty na str.32, zopakujte si i věty předcházející a probraná písmenka. Kdo zvládá, bude si číst během prázdnin knihu podle vlastního výběru. Nezapomeňt ...více

Domácí úkol 1.B

25.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Domácí úkol je z časopisu Prvňáček. Vzhledem k dnešnímu projektovému dnu "100 let českého lva" mají děti za úkol vybarvit v časopise českou vlajku a dobrovolný úkol- vystřihnout a slepit Karlův most, ...více

Domácí úkol 1.B

24.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Pracovní list- číslovka 4, dopsat stranu.

Domácí úkol 1.A a 1.B

23.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Vzhledem k třídním schůzkám dnes děti nemají domácí úkol.

Domácí úkol 1.B

22.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Matematika str.36/cvičení 2

Plán výuky pro prvňáčky

22.10 M. Lempochnerová Třída: 1.r. Přiložený soubor

Domácí úkol 1.B

18.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Začínáme číst a psát str.26-opsat písmena do dolní části karty. Spojit nebo vybarvit karty, které k sobě patří. Číst věty na str. 29

Domácí úkol 1.B

17.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Psaní číslice 3 na předtištěném listu papíru - jeden řádek. Zdatnější děti mohou dopsat celý list.

Domácí úkol 1.B

16.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Matematika str.35/9

Domácí úkol 1.B

15.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Uvolňovací cviky str. 19 - dokončit stánku.

Domácí úkol 1.A a 1.B

11.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Za domácí úkol máme pracovní list - dokreslit barevné listy podle předlohy. Na každý strom nakreslit jiné ovoce, které dozrává na podzim. Těšíme se na vás v pondělí!

Setkání rodičů 1.ročníku

11.10 M. Lempochnerová Třída: 1.r.

Vážení rodiče prvňáčků, 23.10. se setkáme ve škole na třídních schůzkách a na besedě o tom, jak pomoci svým dětem k pohodovému vstupu do školního světa s PaedDr. Drahomírou Jucovičovou (speciální peda ...více

Domácí úkol 1.B

10.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Matematika str.33/cvičení 6

Plán výuky pro prvňáčky

09.10 M. Lempochnerová Třída: 1.r. Přiložený soubor

Domácí úkol 1.B

09.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Za domácí úkol dnes máme procvičování číslice 2 na předtištěném listu.

Domácí úkol 1.B

08.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Vybarvování číslovek 1 na okopírovaném listu papíru.

Domácí úkol 1.A a 1.B

04.10 V. Kubenková Třída: 1.r.

Milé děti, na prodloužený víkend nemáte žádný psací domácí úkol. Užijte si volno, povykládejte si s rodiči o sebehodnocení, které máte v záznamníku. V pondělí se těšíme na vaše krátké vyprávění, co js ...více