Zprávy pro 7.r

řešení úkolu a zadání nového týdenního úkolu

23.01 E. Polívková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Sedmáci, jak jsem slíbila - v příloze najdete zbytek správných odpovědí. V případě nejasností, se mě ptejte. Nový týdenní úkol je z pracovního sešitu - str. 12/cv. 3 A-F a str. 50/cv.4

18. DÚ z MF pro 7. ročník

23.01 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Milí sedmáci, je tady další domácí úkol. Skládání sil pužijte jako procvočování k pondělnímu testu. Hodně zdaru VN

Řešení 17. dú z MF

23.01 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Milí sedmáci, v pondělí 28. 1. si napíšeme test z MF - témata jsou - pojmy síla, účinky síly, druhy sil, grafické skládání sil a výpočty skládání sil, převody jednotek síly, přímá a nepřímá úměrnost - ...více

AJ - text na min. časy (skup. Müll.)

21.01 J. Müllerová Třída: 7.r.

Moji milí drazí, do pátku do 25.1. mi odevzdáte text tvořený ve dvojicích či samostatně, kde využijete oba minulé časy. Rozsah A4. Text bude souvislý, příběhový a s odstavci a velkými písmeny, tam kd ...více

2. díl učebnice dějepisu a test!!

18.01 P. Jančáková Třída: 7.r.

Sedmáci, od pondělí 21. ledna noste, prosím, na hodiny ČS už druhý díl učebnice dějepisu. V pátek si shrneme formou testu učivo o posledních dvou Lucemburcích, kritice církve a Janu Husovi. Hez ...více

17. DÚ z MF pro 7. ročník

16.01 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Milí sedmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrá je potřeba učebnice matematiky - 3. díl - zelený pruh a učebnice Fyziky. Vše najdete v přiloženém souboru. Budete graficky skládat síly, takže si neza ...více

Týdenní úkol

16.01 E. Polívková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Sedmáci - v příloze najdete věty, u kterých máte provést grafický rozbor (tzn. zakreslit větné členy). Vlepte si vytištěný papír do sešit a zpracujte také přímo do sešitu. Z Hravé literatury pak mát ...více

Úkol

11.01 E. Polívková Třída: 7.r.

Sedmáci - připomínám, že na středu máte za úkol na vnitřek přední strany obalu sešitu vytvořit tabulku o třech sloupcích. 1. sloupec zkratka větných členů (je jich 11), 2. sloupec otázky, které mi p ...více

Plán činnosti od 7.1.2019 do 18.1.2019 pro 7.r.

09.01 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 7.1.2019 do 18.1.2019

16. DÚ z MF pro 7. ročník

09.01 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

A jsou opět tady, domácí úkol. Je potřeba, abyste si připomněli trojčlenku. Termín odevzdání je příští středu. Hodně zdaru VN

Testy - dopsání a opravy

06.01 E. Polívková Třída: 7.r.

Sedmáci- ti z vás, kteří nepsali páteční test (nebo si ho chtějí opravit), se v pondělí za mnou stavte domluvit na náhradním termínu/opravě. Možné termíny: úterý, středa a čtvrtek od 7:15, nebo střed ...více

Řešení dobrmana

04.01 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Milí sedmáci, přikládám řešení dobrovolného DÚ z MF, který slouží jako opakování k pololetním testům.

řešení dobrovolného úkolu

03.01 E. Polívková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Sedmáci, jak jsem slíbila, v příloze naleznete řešení dobrovolného domácího úkolu, který slouží jako základ k zítřejšímu testu. Nepodceňte přípravu! Ať vám to dobře jde. E.P.

Čtvrtletní písemná práce z ČS!!!

03.01 P. Jančáková Třída: 7.r.

Termín: 11. leden (pátek) Témata: vláda Přemyslovců, vláda Lucemburků (Jan, Karel IV.), život ve středověku, románský a gotický sloh, typy krajin, biomy, orientace na mapě Asie. PJ

Dobrovolný DÚ - Dobrman

23.12 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

Milí sedmáci, v přiloženém souboru najdete dobrovolné procvičování k pololetním testům, které budou v pondělí 6.1. a ve čtvrtek 10.1. Nedělejte všechny příklady, jen některé. Přeji krásné Vánoce a kli ...více

Krásné Vánoce

21.12 V. Nádvorníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, přeji Vám krásné prožití Vánoc, bohatého Ježíška a v příštím roce se na Vás opět těším. Mnohokrát děkuji za všechny krásné dárečky, velmi mne potěšily. Užijte si ve zdraví prázdniny. Ve ...více

Dobrovolný týdenní úkol a testy v lednu

18.12 E. Polívková Třída: 7.r.

Milí sedmáci - ráda bych připomněla testy, na kterých jsme se domluvili. 4. ledna budete psát test na významy slov a slovotvorbu (od zápisků synonyma/homonyma... až po metonymii). Toho se týká i dobr ...více

Divadlo My děti ze stanice Zoo

18.12 P. Jančáková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, prosím ty z vás, kteří se mnou jdete na večerní únorové představení My děti ze stanice Zoo, abyste mi do konce týdne donesli 60 Kč na vstupné, musíme zaplatit rezervaci. Díky! PJ

Plán činnosti od 10.12.2018 do 21.12.2018 pro 7.r.

18.12 J. Müllerová Třída: 7.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 10.12.2018 do 21.12.2018

15. DÚ z MF pro 7. ročník

12.12 V. Nádvorníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, je tady další domácí úkol. Opět je z učebnice 2. díl - oranžový pruh - str. 34/cv. 8, str. 38/cv. 5, 6, 7, str. 47/cv. 3, str. 48/ cv.1,2, 3. Termín odevzdání je opět příští (skoro vánoč ...více

Knihu na volitelku LJP

10.12 E. Polívková Třída: 7.r.

Milá úterní LJP, vezměte si na zítřejší seminář svoji oblíbenou knihu, nebo tu, kterou máte právě rozečtenou... E.P.

TEST z AJ 1.lekce

10.12 J. Müllerová Třída: 7.r.

skupinka pí. uč. Müllerová - Tento týden ve čtvrtek si napíšeme písemnou práci z AJ z první lekce (gramatika, slovíčka...)

Opakovací test

07.12 V. Nádvorníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, připomínám, že ve čtvrtek 13. 12. si napíšeme testík z konstrukcí 4úhelníků, jejich vlastností, rovnic. Jako bonus můžete využít čtení z grafu či výpočet mediánu, aritmétického průměru. ...více

Týdenní úkol

05.12 E. Polívková Třída: 7.r.

Sedmáci - tento týden úkol nemáte, ale připravte se na pravopisný test, který 7.A bude psát v pondělí a 7.B ve středu. Bude to mix témat (velká písmena, i/y, s/z, atd.). E.P.

14. DÚ z MF pro 7. ročník

04.12 V. Nádvorníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, je tady další domácí úkol. Termín odevzdání středa 12. 12. 2018. Úkol je z učebnice 2. díl - oranžový pruh - str. 31/cv. 2, 3, str. 41/ cv. 1 , 2, str. 44/cv. 3 , 4 a str. 45/cv. 6. Jedn ...více

Shrnující test pro sedmáky na Přemyslovce

03.12 P. Jančáková Třída: 7.r.

Opět v pátek! Naučte se! PJ

Test ČP

02.12 J. Mullerová II Třída: 7.r. Přiložený soubor

Dne 7.12. budeme psát test. Téma: látka od začátku roku až po plazy.

Týdenní úkol

29.11 E. Polívková Třída: 7.r.

Sedmáci- nový týdenní úkol najdete v pracovním sešitě: str. 14/cv.2, str. 14/cv.3 (do školního sešitu ve větách napsat!), str. 16/5a, str. 16/cv. 7a,b - k tomuto úkolu je nutné si projít výklad v ...více

13. DÚ z MF pro 7. ročník

28.11 V. Nádvorníková Třída: 7.r.

Milí sedmáci, je tady další úkol z učebnice 3. díl - zelený pruh (prosím, nepište do ní, vše přepisujete!) str. 58/ cv. 1-9, dále pak str. 53/cv 3a),cv. 2 a). Budete odevzdávat k hodnocení. Nemusíte p ...více

Plán činnosti od 26.11.2018 do 7.12.2018 pro 7.r.

26.11 V. Nádvorníková Třída: 7.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 26.11.2018 do 7.12.2018