Zprávy pro 8.r

TEST z Čj - ROMANTISMUS

20.11 J. Chaluš Třída: 8.r.

Milí osmáci, připomínám, že ve středu 28. 11. píšeme test na literaturu romantismu. Připomeňte si zásadní autory, díla, charakteristické rysy knih a hlavních postav, oblíbené žánry, svoje čtenářské zá ...více

Writing

19.11 J. Müllerová Třída: 8.r.

skupinka J.Müllerové: Do pondělí 26.11. odevzdejte text v rozsahu A4. Polovina A4 bude o vašem dětství a tím pádem v minulém čase. Druhá polovina se zaměří na předpřítomný čas a bude o vás. Použije s ...více

ČP - 8. ročník - domácí úkol!!!

16.11 H. Rančáková Třída: 8.r.

Milí osmáci, je čas začít se učit první chemické značky prvků. Podívejte se tedy do chemické tabulky, která je přiložena v učebnici Chemie a vypište si zezadu do sešitu prvních 20 prvků (kdo ještě n ...více

Plán činnosti od 12.11.2018 do 23.11.2018 pro 8.r.

16.11 V. Nádvorníková Třída: 8.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 12.11.2018 do 23.11.2018

11. DÚ z MF pro 8. ročník

15.11 V. Nádvorníková Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, je tady další z domácích úkolů. Termín odevzdání je následný čtvrtek. Řádně procvičujte :-) Hodně zdaru VN

Záznam z četby

15.11 J. Chaluš Třída: 8.r.

Milí osmáci, termín pro odevzdání dalšího záznamu z vaší četby, tentokráte z období českého národního obrození (Ty, Mácha, Němcová, Erben, Borovský...) je NEJPOZDĚJI ve středu 12. 12. ve 12:12 :-) těš ...více

10. domácí úkol z MF - doplněná příloha 8. ročník

09.11 V. Nádvorník Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Budete potřebovat rýsovací potřeby. Termín odevzdání 15.11. Hodně zdaru. VN

ČP - test - 8. ročník

08.11 H. Rančáková Třída: 8.r.

Milí osmáci, v příštím týdnu si napíšeme další opakovací test, který se bude týkat hydrosféry (voda na Zemi - oceány a moře, vodní toky a nádrže, ledovce, podpovrchová voda; oběh vody; druhy vody a ...více

Test z ČS 13.11.

06.11 J. Müllerová Třída: 8.r.

POZOR! Vážení osmáci, z důvodů Živé knihovny se test přesouvá na pátek 16.11. Test z ČS od typů monarchií, přes občanské revoluce, nezávislost USA, Ludvíky ve Francii a Rusko Kateřiny Veliké. Krom jin ...více

9. DÚ z MF pro 8. ročník

01.11 V. Nádvorníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát je z učebnic 2. díl (oranžový pruh) str. 20/cv. 6, 1. díl (žlutý pruh) str. 42/ cv. 10, 11, str. 43/ cv. 15, str. 45/ cv. 5. Termín odevzdání je opět ...více

Test z MF pro 8. ročník

26.10 V. Nádvorníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, ve čtvrtek po prázdninách píšeme test - grafy lin. funkcí, výpočet rychlosti, mocniny - stejný jako minulý týden.

Dú z MF - pro 8. ročník

26.10 V. Nádvorníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, domácí úkol je, že máte mít vytištěné grafy funkcí z Geogebry, dále pak vyplněný pracovní list s kružnicemi. Ve čtvrtek obojí budeme kontrolovat.

Plán činnosti od 22.10.2018 do 9.11.2018 pro 8.r.

22.10 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 22.10.2018 do 9.11.2018

TEST z AJ

19.10 J. Müllerová Třída: 8.r.

Dne 24.10. bude skupina pí. uč. Müllerové psát test z Aj na téma New York. Pročtěte si znovu článek o tomto městě. V testu byste měli být schopni vysvětlit základní pojmy a popsat některé zajímavosti ...více

ČP - test - 8. ročník

18.10 H. Rančáková Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, v příštím týdnu si napíšeme další opakovací test, který se bude týkat učiva o vnějších geologických dějích (zvětrávání, transport, ukládání - činnost tekoucí vody, moře, ledovců, větru, ...více

7. DÚ z MF pro 8. ročník

17.10 V. Nádvorníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, tento úkol má termín odevzdání 25. 10. 2018. Budete potřebovat učebnici - 1. díl - žlutý pruh - str. 81/cv. 1, str. 81/cv. 2, str. 82/cv. 13, str. 85/cv. 10. Dále pak učebnici 3. díl - ze ...více

Řešení prac. listu

11.10 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor

V příloze je řečení pracovního listu z předchozího článku. J. Ch.

TEST z Čj

11.10 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, ve středu 17. 10. nás čeká opakovací test z gramatiky, konkrétně z rozboru věty jednoduché (větné členy), souvětí (VH, VV, duhy VV, interpunkce) a způsobů obohacování slovní zásoby. V pří ...více

6. DÚ z MF pro 8. ročník

11.10 V. Nádvorníková Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Tentokrát se týká opakování lineárních funkcí. Test na toto téma píšete v pátek 19. 10. Hodně zdaru VN

Test z NJ

10.10 K. Hamerníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, ve čtvrtek 18.10. si napíšete první větší test z NJ. Test bude zaměřen na předložky se 3. a zároveň 4. pádem, na téma "Wohnen" a objeví se i nějaká otázka k tématu Ferien. K učení využi ...více

Plán činnosti od 8.10.2018 do 19.10.2018 pro 8.r.

08.10 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 8.10.2018 do 19.10.2018

Referát na AJ New York

04.10 J. Müllerová Třída: 8.r.

Milí angličtináři z mé skupinky, do příští středy tj. 17.10. vypracujte a odevzdejte referát na téma New York. Měl by se zaměřovat na jednu oblast týkající se města (může být o metru, Central Parku, ...více

5. DÚ z MF pro 8. ročník

03.10 V. Nádvorníková Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, je tady další domácí úkol. Týká se lineární funkce, kterou jsme v tomto týdnu začali probírat. Hodně zdaru VN

TEST z Východní, Jihovýchodní a Jižní Asie

01.10 J. Müllerová Třída: 8.r.

Na první hodině čs v příštím týdnu (8.-12.10.) budeme psát písemnou práci. Test je na celou hodinu a měl by ozkoušet nejen Vaše znalosti ze zeměpisu Asie, ale také Vaši schopnost vyčíst údaje z mapy ( ...více

4. DÚ z MF pro 8. ročník

26.09 V. Nádvorníková Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, v přiloženém souboru najdete další úkol. Nezapomeňte také na natočení pohybu. Hodně zdaru VN

ČP - test - 8. ročník

25.09 H. Rančáková Třída: 8.r.

Milí osmáci, v příštím týdnu si napíšeme první větší test z ČP, který se bude týkat učiva o sférách Země, vnitřní stavby Země, litosféry (+pohyby desek) a vnitřních geologických dějů (sopečná činnos ...více

Plán činnosti od 24.9.2018 do 5.10.2018 pro 8.r.

24.09 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 24.9.2018 do 5.10.2018

3. DÚ z MF pro 8. ročník

19.09 V. Nádvorníková Třída: 8.r.

Milí osmáci, tentokrát si dáte v DÚ opakování mocnin. Budete potřebovat učebnici 1. díl - žlutý pruh. str. 6 /cv. 3, 4, 8 a) str. 9/3 str. 15/cv. C a), 1. Termín odevzdání je příští čtvrtek - 27. 9. ...více

Seznam literatury a první záznam z četby

17.09 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor

Milí osmáci, v příloze máte seznam doporučené lit. a návodné body, čeho si při četbě na textu všímat (obojí jste obdrželi i ve vytištěné podobě). Aktuálně byste měli číst některou z knih uvedených v p ...více

Anotace ročníkového projektu LABYRINTEM POVOLÁNÍ

17.09 J. Chaluš Třída: 8.r. Přiložený soubor