Pondělí

26. 8

09:00 Sraz pedagogických pracovníků u kostela sv. Ludmily na výjezd (pondělí - středa).


Úterý

27. 8

 

Středa

28. 8

 

Čtvrtek

29. 8

08:00- 10:00 Setkání zaměstnanců školy a následný úklid a stěhování učeben.

10:00- 12:00 Termín konání komisionálních zkoušek dle rozpisu.

10:00- 12:00 Setkání vychovatelů školní družiny - přerozdělení her.

13:00- 14:30 Školení BOZP a PO zaměstnanců školy.

14:45 Setkání vedení školy s pí uč. Jasanovou, Vrbickou, Horáková, Dvořáčkovou, Dusovou, Baxovou.


Pátek

30. 8

09:00 Setkání zaměstnanců v učebně 10.

10:00- 11:00 Den otevřených dveří v kabinetech, primárně I. stupně, ČS, spec. ped.

11:00 Setkání třídních učitelů v ředitelně školy - změna trezorků.


Poznámka

 

na minulý týden     na příští týden