Pondělí

18. 11

Náslechová praxe jedné studentky Pedagogické fakulty na prvním stupni.

3.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 3. ročníku v učebně 32.

1.B 08:55- 10:00 Beseda v knihovně - povídání o pohádkách a pohádkových knížkách. Sraz před školou v 8:55. S sebou: úkol ze čtvrtka, Záznamník, penál, svačina, přezůvky. doprovod: Novotná M.

4.C 09:00- 10:50 Preventivní program "Bavím se i bez alkoholu". doprovod: Žáková, Vavřinová

4.A 11:00- 12:40 Preventivní program "Bavím se i bez alkoholu". doprovod: Uhlířová, Vavřinová


Úterý

19. 11

07:00- 13:40 Vybraní žáci ze 4.-5. ročníku se zúčastní florbalového ČEPS CUPu ve sportovní hale STODOLA Aréna Střešovice. doprovod: pí uč. Herclíková, p. uč. Maudr

6.r. 07:05- 07:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 6.ročníku v učebně 22.

5.r. 08:00- 12:00 Keramická soutěž doprovod: Kühnová

6.A 08:00- 09:45 Preventivní program na téma "Já a moje role v kolektivu". Prosíme o učebnu 22. doprovod: Číhalová, Švácha

7.A 08:00- 09:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Vorlíček, Dusová

3.A 09:00- 10:50 Preventivní program "Nikotin mě neláká". doprovod: Novotná K., Vavřinová

4.B 11:00- 12:40 Preventivní program "Bavím se i bez alkoholu". doprovod: Kočová, Vavřinová

6.C 11:00- 12:40 Preventivní program na téma "Já a moje role v kolektivu". Prosíme o učebnu 03. doprovod: Hamerníková, Švácha

8.B 11:55- 12:40 Projektové aktivity - tvorba mapy USA. Prosíme o učebnu číslo 10. doprovod: pí uč. Jančáková

16:10 Jednání pedagogické rady v učebně 10.


Středa

20. 11

1.r. 07:30- 08:30 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 25. doprovod: Baxová T., Benešová K., Novotná M., Pokorná T., Knytlová V., Šichtová A.

6.B 08:00- 09:45 Preventivní program na téma "Já a moje role v kolektivu". Prosíme o libovolnou učebnu. doprovod: Dvořáčková, Švácha

8.A 09:00- 09:45 Projektové aktivity - tvorba mapy USA. Prosíme o učebnu číslo 10. doprovod: pí uč. Jančáková

18:35- 21:20 KMD - představení v Divadle na Vinohradech - Škola žen (Moliere). Sraz v 18:35 u kostela na náměstí Míru. Rozchod samostatný ve 21:20 od divadla. Vhodné oblečení. doprovod: Jančová, Müllerová, Polívková


Čtvrtek

21. 11

08:00- 10:00 Školní kolo Olympiády v českém jazyce pro vybrané žáky 8. a 9. r. doprovod: Po (1. vh.), JCh (2. vh.)

2.r. 08:00- 08:40 Ročníková schůzka v učebně 36. doprovod: tým 2.ročníku

5.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 5. ročníku

09:00- 10:05 Příprava vysílání školního rádia, od 9:45 realizace vysílání. Prosíme všechny děti, které se na vysílání podílejí, aby přišly do kabinetu fyziky. doprovod: pí uč. Jančáková, p. uč. Rukavička

5.A 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, V. Kočová, Hošková

09:20- 10:05 P. uč. Ševčík se účastní školení k inventarizaci závazků a pohledávek roku 2019 na MČ Praha 2.

5.B 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Horáková, Jakubčíková

12:50- 13:35 Reflexe s třídními učiteli navazující na program ve třídách. doprovod: externí lektor, V. Kočová, Horáková

D8 14:10- 15:10 Akce ŠD: Žáci z III.A/IV. A a IV.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 21. doprovod: Kuželová + externí lektor, Mikešová, Uzlová


Pátek

22. 11

9.r. 06:10- 19:30 Přihlášení němčináři se účastní jednodenního výletu do Drážďan. Sraz v 6:10 u pokladen na Hlavním nádraží, příjezd v cca 19:30 tamtéž. Pokud chce žák odcházet z HN sám, je třeba mít podepsaný souhlas rodiči. doprovod: Hamerníková, Vorlíček

08:00- 16:00 Účast na semináři CPD (Feursteinovo instrumentální obohacování). doprovod: Jakubčíková

08:00- 18:00 Účast na dvoudenním setkání a semináři Historická gramotnost v praxi, místo konání Litomyšl - pí uč. Jančová.

08:00- 14:00 Účast na kurzu Dyslexie a dysortografie prakticky. doprovod: Polívková

7.B 08:00- 09:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. Učebna 12 doprovod: externí lektor, Ševčíková, Dusová

1.r. 09:00- 12:00 Workshop a čtení knihy Červené klubíčko s autorkou Irenou Hejdovou v učebně U1. 1.A od 9:00 hodin, 1.C od 10:00 hodin a 1.B od 11:00 hodin. doprovod: K. Benešová, T. Pokorná, M. Novotná

4.C 09:45- 10:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Cajthamlová

10:00- 15:00 Praxe studentů Ped. fakulty JČU - ředitelé.

10:05- 10:50 Reflexe s třídními učiteli navazující na programy ve třídách. doprovod: externí lektor, Ševčíková

14:00- 16:00 Akce ŠD: Geomag - stavění s magnetickou stavebnicí pod vedením odborné lektorky. Týká se 3. ročníku a IV.A, doprovod: Lempochnerová, Mikešová, Moudrá

1.r. 14:00- 15:00 Akce ŠD: Žáci z I.A a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04. doprovod: Kuželová + externí lektor, Bauerová

2.A 14:00- 15:30 Akce ŠD: keramická dílnička ve škole. doprovod: Holíková, Kühnová

2.B 14:00- 16:15 Akce ŠD: V naší kmenové třídě proběhne výtvarná dílna - strašidla. doprovod: Reichová

4.C 14:00- 16:15 Akce ŠD: navštívíme minizoo Lublaňská a budeme mít také výtvarnou dílnu. Vstupné 40,- Kč. doprovod: Uzlová

1.r. 15:10- 16:10 Akce ŠD: Žáci I.B a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04. doprovod: Kuželová + externí lektor, Roháčková


Poznámka

 

na minulý týden     na příští týden