On line přihlášení na kroužky

Příjemní i jména pište s diakritikou (háčky a čárky)

Kroužek Robotika Arduino

Číslo kroužku
Název
Třída
Den
Čas
Místnost
Učitel
Cena
Počet míst celkem
Počet volných míst
Poznámka
6 Robotika Arduino 6. - 9. pondělí 14:00 - 15:00 11 p. uč. Kubica 1100 -10 -11 KROUŽEK ZRUŠEN PRO MALÝ POČET ŽÁKŮ

Kroužek je již zaplněn včetně náhradníků, není možné další přihlášení

Žák nebude přihlášen

klikni


Filda made