Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 16:00
Účast na semináři CPD (Feursteinovo instrumentální obohacování).
doprovod: Jakubčíková

10:00- 15:00
Praxe studentů Ped. fakulty JČU - ředitelé.

08:00- 18:00
Účast na dvoudenním setkání a semináři Historická gramotnost v praxi, místo konání Litomyšl - pí uč. Jančová.

10:05- 10:50
Reflexe s třídními učiteli navazující na programy ve třídách.
doprovod: externí lektor, Ševčíková

14:00- 16:00
Akce ŠD: Geomag - stavění s magnetickou stavebnicí pod vedením odborné lektorky. Týká se 3. ročníku a IV.A,
doprovod: Lempochnerová, Mikešová, Moudrá

08:00- 14:00
Účast na kurzu Dyslexie a dysortografie prakticky.
doprovod: Polívková

1.r. 09:00- 12:00
Workshop a čtení knihy Červené klubíčko s autorkou Irenou Hejdovou v učebně U1. 1.A od 9:00 hodin, 1.C od 10:00 hodin a 1.B od 11:00 hodin.
doprovod: K. Benešová, T. Pokorná, M. Novotná

1.r. 14:00- 15:00
Akce ŠD: Žáci z I.A a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04.
doprovod: Kuželová + externí lektor, Bauerová

1.r. 15:10- 16:10
Akce ŠD: Žáci I.B a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04.
doprovod: Kuželová + externí lektor, Roháčková

2.A 14:00- 15:30
Akce ŠD: keramická dílnička ve škole.
doprovod: Holíková, Kühnová

2.B 14:00- 16:15
Akce ŠD: V naší kmenové třídě proběhne výtvarná dílna - strašidla.
doprovod: Reichová

4.C 14:00- 16:15
Akce ŠD: navštívíme minizoo Lublaňská a budeme mít také výtvarnou dílnu. Vstupné 40,- Kč.
doprovod: Uzlová

4.C 09:45- 10:45
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Cajthamlová

7.B 08:00- 09:45
Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. Učebna 12
doprovod: externí lektor, Ševčíková, Dusová

9.r. 06:10- 19:30
Přihlášení němčináři se účastní jednodenního výletu do Drážďan. Sraz v 6:10 u pokladen na Hlavním nádraží, příjezd v cca 19:30 tamtéž. Pokud chce žák odcházet z HN sám, je třeba mít podepsaný souhlas rodiči.
doprovod: Hamerníková, Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 16. 11 do 22. 11

Pondělí

18. 11

Náslechová praxe jedné studentky Pedagogické fakulty na prvním stupni.

3.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 3. ročníku v učebně 32.

1.B 08:55- 10:00 Beseda v knihovně - povídání o pohádkách a pohádkových knížkách. Sraz před školou v 8:55. S sebou: úkol ze čtvrtka, Záznamník, penál, svačina, přezůvky. doprovod: Novotná M.

4.C 09:00- 10:50 Preventivní program "Bavím se i bez alkoholu". doprovod: Žáková, Vavřinová

4.A 11:00- 12:40 Preventivní program "Bavím se i bez alkoholu". doprovod: Uhlířová, Vavřinová

Úterý

19. 11

07:00- 13:40 Vybraní žáci ze 4.-5. ročníku se zúčastní florbalového ČEPS CUPu ve sportovní hale STODOLA Aréna Střešovice. doprovod: pí uč. Herclíková, p. uč. Maudr

6.r. 07:05- 07:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 6.ročníku v učebně 22.

5.r. 08:00- 12:00 Keramická soutěž doprovod: Kühnová

6.A 08:00- 09:45 Preventivní program na téma "Já a moje role v kolektivu". Prosíme o učebnu 22. doprovod: Číhalová, Švácha

7.A 08:00- 09:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Vorlíček, Dusová

3.A 09:00- 10:50 Preventivní program "Nikotin mě neláká". doprovod: Novotná K., Vavřinová

4.B 11:00- 12:40 Preventivní program "Bavím se i bez alkoholu". doprovod: Kočová, Vavřinová

6.C 11:00- 12:40 Preventivní program na téma "Já a moje role v kolektivu". Prosíme o učebnu 03. doprovod: Hamerníková, Švácha

8.B 11:55- 12:40 Projektové aktivity - tvorba mapy USA. Prosíme o učebnu číslo 10. doprovod: pí uč. Jančáková

16:10 Jednání pedagogické rady v učebně 10.

Středa

20. 11

1.r. 07:30- 08:30 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 25. doprovod: Baxová T., Benešová K., Novotná M., Pokorná T., Knytlová V., Šichtová A.

6.B 08:00- 09:45 Preventivní program na téma "Já a moje role v kolektivu". Prosíme o libovolnou učebnu. doprovod: Dvořáčková, Švácha

8.A 09:00- 09:45 Projektové aktivity - tvorba mapy USA. Prosíme o učebnu číslo 10. doprovod: pí uč. Jančáková

18:35- 21:20 KMD - představení v Divadle na Vinohradech - Škola žen (Moliere). Sraz v 18:35 u kostela na náměstí Míru. Rozchod samostatný ve 21:20 od divadla. Vhodné oblečení. doprovod: Jančová, Müllerová, Polívková

Čtvrtek

21. 11

08:00- 10:00 Školní kolo Olympiády v českém jazyce pro vybrané žáky 8. a 9. r. doprovod: Po (1. vh.), JCh (2. vh.)

2.r. 08:00- 08:40 Ročníková schůzka v učebně 36. doprovod: tým 2.ročníku

5.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 5. ročníku

09:00- 10:05 Příprava vysílání školního rádia, od 9:45 realizace vysílání. Prosíme všechny děti, které se na vysílání podílejí, aby přišly do kabinetu fyziky. doprovod: pí uč. Jančáková, p. uč. Rukavička

5.A 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, V. Kočová, Hošková

09:20- 10:05 P. uč. Ševčík se účastní školení k inventarizaci závazků a pohledávek roku 2019 na MČ Praha 2.

5.B 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Horáková, Jakubčíková

12:50- 13:35 Reflexe s třídními učiteli navazující na program ve třídách. doprovod: externí lektor, V. Kočová, Horáková

D8 14:10- 15:10 Akce ŠD: Žáci z III.A/IV. A a IV.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 21. doprovod: Kuželová + externí lektor, Mikešová, Uzlová

Pátek

22. 11

9.r. 06:10- 19:30 Přihlášení němčináři se účastní jednodenního výletu do Drážďan. Sraz v 6:10 u pokladen na Hlavním nádraží, příjezd v cca 19:30 tamtéž. Pokud chce žák odcházet z HN sám, je třeba mít podepsaný souhlas rodiči. doprovod: Hamerníková, Vorlíček

08:00- 16:00 Účast na semináři CPD (Feursteinovo instrumentální obohacování). doprovod: Jakubčíková

08:00- 18:00 Účast na dvoudenním setkání a semináři Historická gramotnost v praxi, místo konání Litomyšl - pí uč. Jančová.

08:00- 14:00 Účast na kurzu Dyslexie a dysortografie prakticky. doprovod: Polívková

7.B 08:00- 09:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. Učebna 12 doprovod: externí lektor, Ševčíková, Dusová

1.r. 09:00- 12:00 Workshop a čtení knihy Červené klubíčko s autorkou Irenou Hejdovou v učebně U1. 1.A od 9:00 hodin, 1.C od 10:00 hodin a 1.B od 11:00 hodin. doprovod: K. Benešová, T. Pokorná, M. Novotná

4.C 09:45- 10:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Cajthamlová

10:00- 15:00 Praxe studentů Ped. fakulty JČU - ředitelé.

10:05- 10:50 Reflexe s třídními učiteli navazující na programy ve třídách. doprovod: externí lektor, Ševčíková

14:00- 16:00 Akce ŠD: Geomag - stavění s magnetickou stavebnicí pod vedením odborné lektorky. Týká se 3. ročníku a IV.A, doprovod: Lempochnerová, Mikešová, Moudrá

1.r. 14:00- 15:00 Akce ŠD: Žáci z I.A a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04. doprovod: Kuželová + externí lektor, Bauerová

2.A 14:00- 15:30 Akce ŠD: keramická dílnička ve škole. doprovod: Holíková, Kühnová

2.B 14:00- 16:15 Akce ŠD: V naší kmenové třídě proběhne výtvarná dílna - strašidla. doprovod: Reichová

4.C 14:00- 16:15 Akce ŠD: navštívíme minizoo Lublaňská a budeme mít také výtvarnou dílnu. Vstupné 40,- Kč. doprovod: Uzlová

1.r. 15:10- 16:10 Akce ŠD: Žáci I.B a I.C se v rámci družiny zúčastní demonstračních chemických pokusů vedených externím lektorem z VŠCHT (v rámci výzvy Šablony II). Prosíme o učebnu 04. doprovod: Kuželová + externí lektor, Roháčková

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán