Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Kontrola pedagogické dokumentace II. stupně.

10:05
Jednání školního parlamentu.

17:05
Schůze vychovatelů školní družiny a klubu v učebně č. 33.

2.A 11:00- 12:55
V rámci ročníkového projektu proběhne výtvarná dílna - výroba indiánského totemu.
doprovod: Novotná Kateřina, Kühnová Libuše, Bauerová Šárka

7.A 08:00- 10:50
Seminář "Voda a krajina aneb povodně, jak na ně" proběhne v učebně č. 13.
doprovod: Zuzana Jasanová

7.B 11:00- 13:15
Seminář "Voda a krajina aneb povodně, jak na ně" proběhne v učebně č. 13.
doprovod: Nikola Dvořáčková

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 16. 2 do 22. 2

Pondělí

18. 2

Dnes začíná činnost kroužků v II. pololetí školního roku. Možnost navštěvovat kroužek mají pouze děti, jejichž zákonní zástupci kroužek zaplatili.

11:00- 11:45 Žáci ze školního rádia nacvičují s p.uč. Rukavičkou na úterní vysílání. Prosíme o nějakou volnou učebnu. doprovod: p. uč. Rukavička, žáci ze školního rozhlasu

6.r. 15:05- 16:00 Na pravidelné ročníkové schůzce se sejde tým pedagogů 6. ročníku opět v učebně 10 nebo 12.

19:00- 21:15 Představení pro členy Klubu mladého diváka - Divadlo v Celetné, Růže pro Algernon. Sraz v 19:00 u obch. domu Kotva, rozchod samostatný v cca 21:15 od divadla. doprovod: Jančová, Müllerová

Úterý

19. 2

07:55- 13:35 3 vybraní žáci 9.roč. se účastní obvodního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Botičská. doprovod: M. Kyznarová

3.A 09:00- 10:50 Preventivní program Neubližujme si. doprovod: P. Uhlířová, M. Vondrová

3.C 10:05- 11:45 Preventivní program Neubližujme si. doprovod: Tošnerová, Keřkovská

11:00- 11:45 Návštěva moderátorů z Českého rozhlasu, kteří povedou besedu s žáky ze školního rádia. Prosíme o jejich zázemí v ředitelně (příchod 10:30 - 3.vyuč.hodinu doprovod pí uč. Jančáková). doprovod: p. uč. Rukavička, pí uč. Richtermocová, žáci ze školního rádia

3.B 11:00- 12:40 Preventivní program Neubližujme si. doprovod: M. Kočová, M. Mrázková

14:00- 16:00 Kontrola pedagogické dokumentace I. stupně.

16:00 První setkání přihlášených zájemců v rámci programu Mindfulness.

16:10 Jednání garantů

Středa

20. 2

7.A 08:00- 10:50 Seminář "Voda a krajina aneb povodně, jak na ně" proběhne v učebně č. 13. doprovod: Zuzana Jasanová

10:05 Jednání školního parlamentu.

2.A 11:00- 12:55 V rámci ročníkového projektu proběhne výtvarná dílna - výroba indiánského totemu. doprovod: Novotná Kateřina, Kühnová Libuše, Bauerová Šárka

7.B 11:00- 13:15 Seminář "Voda a krajina aneb povodně, jak na ně" proběhne v učebně č. 13. doprovod: Nikola Dvořáčková

14:00- 16:00 Kontrola pedagogické dokumentace II. stupně.

17:05 Schůze vychovatelů školní družiny a klubu v učebně č. 33.

Čtvrtek

21. 2

9.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku v učebně 22

3.r. 07:45 Ročníková schůzka v učebně 35 doprovod: tým 3. ročníku

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková

2.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd, Eva Varhulíková, Iveta Jakubčíková

5.B 09:00- 12:45 Kávový workshop - informace o kávovém světě, co je potřeba umět a znát, když se někdo chce stát baristou. Kresba mléčnou pěnou. doprovod: Novotná M.

1.B 10:30- 11:50 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kubenková

7.r. 14:00- 15:00 Ročníková schůzka 7.ročníku v kabinetě fyziky. doprovod: učitelé 7. ročníku

Pátek

22. 2

Účast na psychoterapeutickém výcviku(nácvikové skupiny) ve dnech 22.2.-23.2. doprovod: Keřkovská

4.B 09:00- 09:50 Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková, Reichová

2.C 09:50- 10:40 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Vrbická

2.A 10:45- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná Kateřina, Kühnová Libuše

5.A 12:50- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: K. Benešová

2.B 14:00- 00:00 Karneval v družině. doprovod: Roháčková

2.r. 14:00- 16:15 V pátek půjde II.A, III.B a 4.ročník bruslit na Kulaťák do Dejvic. Je nutné mít s sebou brusle, helmu a rukavice. Půjčovné bruslí je 60 Kč. doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

6.r. 14:00- 15:00 Střelecký trénink přihlášených žáků(-yň) z 6. ročníku. Tělocična. doprovod: Voráč

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán