Londýnská 34, Praha 2, 120 00 tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Prohlášení o přístupnosti · Zadání příspěvku


  


Státní svátek.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 26. 9 do 2. 10

Pondělí

28. 9

Státní svátek.

Úterý

29. 9

07:00- 07:55 Vybírání výkazů práce za měsíc září 2020.

3.r. 07:30- 08:15 Ročníková schůzka. doprovod: tým 3. ročníku

5.A 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Uhlířová, Dusová

4.B 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Bartusková, Dusová

12:50- 13:35 Reflexe programu s třídními učiteli. doprovod: externí lektor, Bartusková, Uhlířová

14:00- 16:00 Následná kontrola pedagogické dokumentace - týká se tříd s červenými políčky v excelovské tabulce.

14:00- 16:15 Vybírání výkazů práce za měsíc září 2020.

17:00- 18:30 Schůzka jazykářů proběhne na detaš. pracovišti v Záhřebské 19. doprovod: učitelé jazyků

Středa

30. 9

2.r. 07:45 Pravidelná schůzka týmu 2. ročníku v učebně 23.

7.A 08:00- 09:45 Preventivní program na téma Nácvik odolávání tlaku. doprovod: Číhalová, Švácha

7.C 10:05- 11:45 Preventivní program na téma Nácvik odolávání tlaku. doprovod: Hamerníková, Švácha

3.A 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. doprovod: Lempochnerová, Dusová, Hošková

11:55 Schůzka školního parlamentu.

7.B 11:55- 13:35 Preventivní program na téma Nácvik odolávání tlaku. doprovod: Dvořáčková, Švácha

5.r. 14:00 Ročníková schůzka v učebně 33. doprovod: tým 5. ročníku

Čtvrtek

1. 10

08:10- 08:45 Schůzka pedagogů 1. stupně v učebně 31.

4.A 09:15- 09:45 Pravidelná návštěva knihovny. S sebou: průkazku, knížky, roušku. doprovod: Novotná K., Kuhnová L.

4.C 11:05- 11:20 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. S sebou: knížky, roušky, tašku na knížky. doprovod: Vrbická

14:00 Ročníková schůzka pedagogů 1. ročníku.

14:05- 15:40 Výprava do Bar/áku na Florenci, hledáme místo pro realizaci našeho ročníkového projektu Chill Out. Sraz před školou, s sebou Záznamník, roušky, fotoaparáty. Návrat zpět ke škole nebo nutná zpráva od zákonných zástupců v Záznamníku.

Pátek

2. 10

14:00- 16:30 Akce ŠD: Návštěva kina Pilotů, promítání filmu Psí kusy. Vstupné 100 Kč. Týká se všech oddělení školní družiny s možnou účastí dětí ze školního klubu. Nutná rouška. Oba sály kina budou vyhrazeny pouze pro naši školu. doprovod: vychovatelky ŠD

ŠK1 14:10- 16:15 Pokud počasí dovolí, půjdeme se vyběhat na hřiště do Grébovky. doprovod: suplující

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán