Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

07:15- 13:35
Vybraní žáci 2. a 3. ročníku se zúčastní obvodního kola McDonalds Cup v kopané. Sportovní areál Pražačka.
doprovod: pí uč. Dvořáčková

06:35- 17:00
Termín pro uplatnění práva dle §36 odst 3 správního řádu - vyjádření se k podkladům rozhodnutí k žádosti o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku.

16:00
P. uč. Ševčík se účastní jednání Komise výchovy a vzdělávání MČ Prahy 2.

13:00- 17:00
V ředitelně školy bude probíhat pracovní jednání skupiny NIDV Projektu SYPOS.

2.C 11:50- 12:30
Návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Vrbická

5.r. 09:00- 10:30
Interaktivní přednáška cestovatele a dobrodruha Tomáše Vejmoly z programu "Tomík na cestách". Celý pátý ročník se sejde v učebně 23.
doprovod: Benešová, Novotná M., Pokorná, Tůmová

7.r. 08:00- 14:00
Obvodní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce na ZŠ Botičská (vítězové školního kola).
doprovod: V. Rokosová

8.r. 09:00
Za odkazem K. H. Máchy - odjezd žáků 8. r. k Máchovu jezeru, sraz na Hlavním nádraží v 9:00.
doprovod: Chaluš, Müllerová, Jančáková

9.r. 08:00- 13:35
Bloková výuka ČP, ČS a ČJ v 9. ročníku dle zvláštního rozpisu. Prosíme o učebny 03, 15 a 22.
doprovod: Rančáková, Jančová, Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 20. 4 do 26. 4

Pondělí

22. 4

Velikonoční pondělí

Úterý

23. 4

06:35- 17:00 Termín pro uplatnění práva dle §36 odst 3 správního řádu - vyjádření se k podkladům rozhodnutí k žádosti o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku.

07:15- 13:35 Vybraní žáci 2. a 3. ročníku se zúčastní obvodního kola McDonalds Cup v kopané. Sportovní areál Pražačka. doprovod: pí uč. Dvořáčková

7.r. 08:00- 14:00 Obvodní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce na ZŠ Botičská (vítězové školního kola). doprovod: V. Rokosová

9.r. 08:00- 13:35 Bloková výuka ČP, ČS a ČJ v 9. ročníku dle zvláštního rozpisu. Prosíme o učebny 03, 15 a 22. doprovod: Rančáková, Jančová, Vorlíček

5.r. 09:00- 10:30 Interaktivní přednáška cestovatele a dobrodruha Tomáše Vejmoly z programu "Tomík na cestách". Celý pátý ročník se sejde v učebně 23. doprovod: Benešová, Novotná M., Pokorná, Tůmová

8.r. 09:00 Za odkazem K. H. Máchy - odjezd žáků 8. r. k Máchovu jezeru, sraz na Hlavním nádraží v 9:00. doprovod: Chaluš, Müllerová, Jančáková

2.C 11:50- 12:30 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Vrbická

13:00- 17:00 V ředitelně školy bude probíhat pracovní jednání skupiny NIDV Projektu SYPOS.

16:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání Komise výchovy a vzdělávání MČ Prahy 2.

Středa

24. 4

06:35- 17:00 Termín pro uplatnění práva dle §36 odst 3 správního řádu - vyjádření se k podkladům rozhodnutí k žádosti o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku.

07:20- 13:35 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku se zúčastní obvodního kola McDonalds Cup v kopané. Sportovní areál Pražačka. doprovod: pí uč. Číhalová

9.r. 07:40- 16:05 Den s profilovkou - Materiály a technologie - výlet do Liberce do IQlandie. Sraz: v 7:40 na Černém mostě (zastávka metra, výstup); Příjezd: v 16:05 na Černý most (zastávka metra, nástup) S sebou: svačinu, pití, peníze na oběd, Záznamník doprovod: Vavřinová

9.r. 08:00- 13:35 Den s profilovým předmětem - DDS- 8:00- 10:30 příprava na vycházku, práce s dokumentem, následně vycházka do Kobylis a na Ďáblický hřbitov. V rozmezí 8:00- 10:30 prosíme o učebnu 22. doprovod: Jančová

9.r. 08:15- 11:45 LJS 9. roč.- prohlídka redakce internetového deníku Aktuálně.cz. doprovod: Peštálová

3.B 09:00- 11:00 Dramatická výchova - náslech studentek z pedagogické fakulty. doprovod: Kočová M.

5.B 10:05- 11:45 Testování SCIO. Potřeba mobilní počítačové a tabletové učebny. doprovod: Novotná M.

9.r. 11:45- 13:35 Žáci ze semináře EGS se účastní výstavy fotek EPOS 257: Dýmová hora v Národním muzeu v Praze. S sebou 60 Kč a Záznamník, kartu MHD/lístky. Odchod v 11:45, samostatný návrat domů po skončení výstavy. doprovod: Polívková

4.A 12:00- 12:40 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: V. Kočová

Poznámka 14:00- 15:30 Kroužek Filmové studio navštíví Muzeum Karla Zemana na Malé Straně. Odchod ve 14:00, konec akce v 15:30 před muzeem, odkud teprve odcházíme zpět do školy (nebo se souhlasem rodičů přímo domů). S sebou 75,- Kč a lítačku. doprovod: Z. Richtermocová

1.r. 17:00 Třídní schůzky 1.ročníku ve svých třídách. doprovod: třídní učitelé

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33. doprovod: Vychovatelé ŠD/ŠK

Čtvrtek

25. 4

9.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku

07:40- 13:35 Vybraní žáci 2.stupně se zúčastní soutěže Odznak všestrannosti na ZŠ Na Smetance, Praha 2, Na Smetance 1. doprovod: Tereza Číhalová

2.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

5.A 09:00- 10:50 Testování SCIO. Potřeba mobilní počítačové a tabletové učebny. doprovod: Benešová

2.A 10:15- 11:45 Dílna dětské poezie v knihovně v Záhřebské doprovod: Novotná K, Kühnová L.

5.C 11:00- 12:40 Testování SCIO. Potřeba učebny 10 a tabletové učebny. doprovod: Tůmová, Pokorná

14:00- 15:30 P. uč. Ševčík se účastní jednání na ÚMČ Praha 2 k problematice energetického auditu.

8.r. 16:50 Předpokládaný příjezd žáků 8. r. z Máchova jezera na Hlavní nádraží v 16:49, příjezdem školní akce končí, děti odcházejí domů samy, příp. je zde rodiče mohou očekávat. doprovod: Müllerová, Chaluš, Jančáková

Pátek

26. 4

5.r. 07:45- 09:00 Tým 5. ročníku se sejde na pravidelné ročníkové schůzce v učebně 24.

09:00 Probíhá příprava a následně celoškolní projekt Den Země s Londýnskou na Starém purkrabství na Vyšehradě. Dojde k zásadním změnám rozvrhu. Vyučování všech žáků začíná v 9:00, II. stupeň končí ve 12:40 a žáci I. stupně dle běžného rozpisu. Upraven i provoz školní družiny a školního klubu.

3.B 09:00- 13:00 Návštěva České pojišťovny v Rytířské ulici spojena s prohlídkou a finanční gramotností. doprovod: Kočová M., Honěk T.

5.B 13:00- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny. doprovod: Novotná M.

15:00- 19:00 Den Země na Starém purkrabství na Vyšehradě - dílny, koncerty, divadelní představení, prezentace.

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán