Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00- 13:35
Celoškolní projekt ke 125. výročí založení školy. Začátek vyučování pro všechny žáky je v 9:00 a ukončení výuky dle stálého rozvrhu.


Účast na kurzu Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi ve dnech 20.-21.4.
doprovod: Keřkovská

09:00- 13:00
P. uč. Ševčík se účastní školení k zavedení nové spisové služby ve spojitosti s GDPR.

14:00- 16:00
Turnaj ve vybíjené mezi I.C a I.B na školním dvoře.
doprovod: Reichová, Roháčková

14:00- 16:00
Akce ŠD: Vycházka na hřiště Gutovka. Týká se: 1.A a 3.ročníku.
doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

D6 14:00- 16:00
Akce školní družiny: návštěva dětského hřiště Gutovka. Jde celý 3.ročník a třída I.A.
doprovod: Uzlová, Mikešová, Bauerová

D9 14:00- 16:15
Vycházka na hřiště U Vodárny.
doprovod: Holíková, Lempochnerová

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 14. 4 do 20. 4

Pondělí

16. 4

2.r. 08:00 8:00 sraz druhého ročníku na Náměstí Míru, 8:30 odjezd na zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí - Libá Camp. doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Kočová, Hamerníková, 3 studentky

3.B 09:20- 12:00 8.mise ročníkového projektu - Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy. doprovod: Salvetrová R., Reichová V.

4.r. 10:00- 12:00 Návštěva programu Hurá do opery. Ruská opera - Sněhurka a Evžen Oněgin. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K.

14:30- 15:30 Účast na konzultaci k implementaci GDPR. doprovod: pí uč. Ševčíková, p.uč. Ševčík, p.uč. Nádvorník

Úterý

17. 4

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka s psycholožkou z PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková, Keřkovská

6.r. 08:00- 14:00 Obvodní kolo soutěže v konverzaci v AJ na ZŠ Botičská pro vítěze školního kola. doprovod: V. Rokosová

09:00- 11:45 Další návštěva studentů PedF UK. IV.B prosí o učebnu 23 od 9:00 do 11:45. doprovod: Novotná M., Bečvářová, Lempochnerová, Tůmová, Salvetrová

3.A 10:05- 10:50 Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Lucie Bečvářová)

3.C 11:00- 11:45 Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Eva Varhulíková)

3.B 11:55- 12:40 Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Renata Salvetrová)

16:10 Jednání garantů v učebně 12.

1.A 18:30- 09:00 Přespávání I.A v Uruguayské ulici. doprovod: pí uč. Kúhnová, Bauerová, Holíková

Středa

18. 4

07:30- 13:30 Vybrané slečny z 8. a 9. ročníku budou školu reprezentovat na OK v odbíjené. doprovod: pí uč. Ševčíková

07:30- 12:00 Vybraní žáci z 8. a 9. ročníku se zúčastní meziškolní soutěže v boulderingu Boulder Pohár 2018. doprovod: Číhalová

3.r. 08:00- 08:40 Pravidelná ročníková schůzka v uč. 34. doprovod: tým 3. ročníku

09:00- 15:00 P. uč. Ševčík s dvěma žáky se účastní burzy práce na Pedagogické fakultě UK v Praze.

1.B 09:30- 12:30 Exkurze do televize NOVA. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

Čtvrtek

19. 4

07:30- 13:30 Vybraní kluci z 8.a 9. ročníku budou školu reprezentovat na OK v odbíjené. doprovod: pí uč. Nádvorníková

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou z PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

08:00- 11:00 Vybraní žáci 7. a 8. ročníku se účastní workshopu a nahrávání v Českém rozhlase. doprovod: Jančová, Mullerová

1.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 1. tříd

8.B 08:00- 08:45 Projekt Rozsviť - zakončení cyklu přednášek rodičů. doprovod: p. uč. Vorlíček

09:00- 10:50 Společný projekt 4. a 6. ročníku na téma Česko známé i neznámé. Prosíme o učebny 23, 25, 05, 13, 26. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K., Krakowitzer, Polívková

8.A 09:00- 09:45 Projekt Rozsviť - zakončení cyklu přednášek rodičů. doprovod: p. uč. Vorlíček

09:15- 15:00 Seminář "Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit" na ZŠ Na Smetance. doprovod: V. Rokosová

8.C 10:05- 10:50 Projekt Rozsviť - zakončení cyklu přednášek rodičů. doprovod: p. uč. Vorlíček

7.r. 15:15- 16:15 Trénink střelby ze vzduchovky pro vybrané žáky 7. ročníku. Aula. doprovod: Voráč

Pátek

20. 4

Účast na kurzu Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi ve dnech 20.-21.4. doprovod: Keřkovská

09:00- 13:35 Celoškolní projekt ke 125. výročí založení školy. Začátek vyučování pro všechny žáky je v 9:00 a ukončení výuky dle stálého rozvrhu.

09:00- 13:00 P. uč. Ševčík se účastní školení k zavedení nové spisové služby ve spojitosti s GDPR.

14:00- 16:00 Turnaj ve vybíjené mezi I.C a I.B na školním dvoře. doprovod: Reichová, Roháčková

14:00- 16:00 Akce ŠD: Vycházka na hřiště Gutovka. Týká se: 1.A a 3.ročníku. doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

D6 14:00- 16:00 Akce školní družiny: návštěva dětského hřiště Gutovka. Jde celý 3.ročník a třída I.A. doprovod: Uzlová, Mikešová, Bauerová

D9 14:00- 16:15 Vycházka na hřiště U Vodárny. doprovod: Holíková, Lempochnerová

Poznámka

V sobotu 21.4.2018 mezi 13:00 - 14:00 se vrací žáci 2. ročníku ze zotavovacího pobytu.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán