Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 15. 12 do 21. 12

Pondělí

17. 12

2.r. 09:00- 12:00 Návštěva divadla PONEC, představení "Zima, Mráz a Oheň v nás. S sebou: batoh, průkazku na MHD, svačinu, pití a přezůvky. doprovod: třídní učitelky, Libuše Kühnová

7.r. 09:00- 10:50 Žáci se vydají na náměstí Míru za poznáním gotické stavby sv. Ludmily a za zpracováním statistických údajů v rámci vánočních trhů. doprovod: pí uč. Nádvorníková, Jančáková

9.r. 09:55- 10:50 Žáci všech jazykových sekcí - němčináři i španělštináři si v rámci témat Město a Vánoční svátky projdou okolí nám. Míru, Tylova náměstí a navštíví vánoční trhy. S sebou: Záznamník, teplé oblečení, papír, tužku, drobné kapesné. Sraz oblečení v 9.55 u uč. 01 doprovod: Jančová, Rukavička, Hamerníková, Vorlíček

11:00- 11:45 Jednání školního parlamentu.

6.r. 15:05- 16:00 Na poslední ročníkové schůzce v roce 2018 se v učebně 10 sejde tým 6. ročníku.

Úterý

18. 12

07:00- 13:00 Kluci ze 6. a 7. ročníku postoupili do finálních bojů ve florbale. Další kolo se odehraje opět na Stadionu mládeže Na Kotlářce 1. doprovod: pí uč. Dvořáčková, p uč. Maudr

6.r. 09:00- 13:35 Žáci 6. ročníku uctí památku pana prezidenta Václava Havla na Václavském náměstí a na nám. Václava Havla a v rámci EV navštíví výstavu Street art v muzeu Iluzí a také Lennonovu zeď na Kampě. doprovod: pí uč. Richtermocová a Ševčíková

4.B 09:55- 10:55 Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková, Reichová

2.B 10:30- 11:15 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku, knížky. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

3.A 11:15- 12:30 Návštěva knihovny doprovod: Uhlířová

5.B 12:50- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

16:10- 17:10 Schůzka jazykářů v učebně 12. doprovod: jazykáři

Středa

19. 12

09:00- 12:40 Turnaj v PEXESU 6.- 9. ročníků v rámci LonCupu pod vedením p. uč. Nádvorníka a Ševčíka.

10:00 Poslední den na proplacení paragonů s datem vystavení prosinec 2018.

4.A 12:00- 12:40 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová V.

Čtvrtek

20. 12

07:30- 09:00 Vybírání výkazů práce společně se soutěží o nejlepší vanilkový rohlíček.

3.r. 07:45 Ročníková schůzka v učebně 35 doprovod: tým 3. ročníku

2.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka - věnovaná vzoru pololetního vysvědčení. doprovod: tým pedagogů 2. ročníku

3.A 09:00 Vánoční den: dramatická lekce s vánoční tematikou, dárečkování ve třídě doprovod: Uhlířová

5.r. 09:15- 11:45 Návštěva Illusion Art Museum Prague (první české muzeum věnované iluzi a triku v umění) na Staroměstském náměstí. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová

9.r. 09:15- 15:00 V rámci EV a ročníkového projektu žáci 9. ročníku stráví den na vánoční vycházce Prahou (návštěva Veletržního paláce a Illusion Art Museum). S sebou kapesné + peníze na vstup, lítačku, vhodné oblečení, svačinu). Rozchod samostatný (podpis v Záznamníku). doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

1.B 10:00- 11:50 Děti se zúčastní společného předvánočního tvoření s dětmi z MŠ Praha 2. doprovod: pí uč. Kubenková, Cajthamlová

11:30- 11:55 Vybírání výkazů práce společně se soutěží pro pracovníky školy o nejlepší vanilkový rohlíček.

3.B 12:00- 13:15 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

14:00- 16:00 Vybírání výkazů práce společně se soutěží pro pracovníky školy o nejlepší vanilkový rohlíček.

1.A 14:15- 14:45 Akce ŠD: vánoční kytarový koncert žáků pod vedením paní učitelky Benešové, doprovod: Benešová, Holíková

Pátek

21. 12

5.r. 08:00- 08:45 Vánoční ročníková schůzka v uč. 23. doprovod: tým 5. ročníku

09:00- 10:00 Soutěž "O nejlepší bramborový salát" v rámci LonCupu pro 2.- 9.ročník.

09:00 Začátek vyučování pro všechny žáky školy.

3.B 09:00- 13:00 Dárečkování a vánoční posezení s cukrovím. doprovod: Kočová M.

6.r. 09:00- 13:35 Celý den budou šesťáci besídkovat. Sem tam si odskočíme na soutěž o nejlepší bramborový salát a s ní spojenou doprovodnou soutěž, ale jinak budeme v učebně 10 a 12 užívat si dárečkování a vánoční atmosféry. doprovod: pí uč. Richtermocová a Ševčíková

9.C 09:00- 13:35 Vánoční posezení, koncertování, dárky a jiné aktivity, učebna 03. doprovod: Jančová

5.C 10:00- 12:00 Vánoční slavnost - společné povídání, zpívání, ochutnávání cukroví, podarovávání... doprovod: Tůmová, rodiče žáků

3.C 11:00- 13:00 Dárečkování a ochutnávka cukroví v naší třídě. doprovod: Tošnerová

5.B 11:00- 13:35 Společné posezení u svátečního stolu, dárečkování a zpěv koled u stromečku v uč. 23. doprovod: Novotná M.

14:00 Nutnost vyklizení šaten před vánočními prázdninami.

15:00 Úklid "živé" adventní výzdoby.

2.C 16:00- 19:00 Vánoční besídka v naší kmenové třídě s doprovodným programem. doprovod: Reichová, Vrbická

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán