Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 20. 10 do 26. 10

Pondělí

22. 10

09:00- 13:30 1.- 5. ročník Opičí dráha v rámci LonCupu

9.r. 10:00- 12:40 V rámci Měsíce filmu na školách a Příběhů bezpráví proběhne promítání filmu + beseda s panem J. Dusem. Prosíme o učebnu č. 13. doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

Úterý

23. 10

08:00- 14:00 Návštěva Základní školy v Mníšku pod Brdy - žákovská portfolia, centra aktivit. doprovod: Novotná M.

09:00- 16:00 Účast na semináři o vzdělávání cizinců v podmínkách českých škol. doprovod: Jakubčíková

09:00- 10:50 Náslechy studentů pedagogické fakulty UK na 1.stupni. doprovod: A. Tošnerová, P. Uhlířová, T. Vrbická, B. Tůmová

4.B 10:50- 11:50 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková, Reichová

11:00- 11:45 Beseda se studenty ped. fakulty UK v Praze. doprovod: Varhulíková

3.A 11:45- 13:00 Návštěva knihovny v Záhřebské ulici doprovod: Uhlířová

14:05- 15:40 V případě příznivého počasí podnikne DZ praktikum (7. + 8. ročník) další z vycházek, tentokrát do zákoutí Žižkova. Sraz u akvárka, s sebou lítačku, Záznamník, psací potřeby. doprovod: Jančová

1.r. 16:00- 18:30 Třídní schůzky a beseda s PaedDr. Drahomírou Jucovičovou. I.A - 16:20 hod. třídní schůzky a od 17:00 hod. beseda v kmenové uč.36 I.B - 16:00 hod. beseda a od 17:00 třídní schůzky v kmenové uč.25 doprovod: Kubenková, Lempochnerová, Jakubčíková (beseda)

16:10- 17:10 Schůzka jazykářů v učebně 12. doprovod: učitelé jazyků

6.r. 17:30- 19:00 Třídní schůzky 6. ročníku v učebně 10 za doprovodu třídních učitelek, pí uč. Jančákové, Polívkové, Rančákové a p. uč. Nádvorníka. doprovod: tým pedagogů 6. ročníku

Středa

24. 10

08:00- 17:00 Účast na dalším setkání kurzu mentoringu v Pardubicích. doprovod: Novotná M.

3.r. 09:00- 13:00 Divadelní představení Golem spojené s poznáváním Vyšehradu a pokračováním ročníkového projektu. S sebou batůžek se svačinou, Záznamník z Londýnské, penál, projektový sešit, přezůvky. doprovod: Tošnerová, Kočová, Uhlířová

2.r. 09:20- 12:15 Plavecký kurz pro žáky 2.tříd. S sebou: teplé oblečení i čepici na ven, plavky, podepsanou čepici do bazénu, ručník, gumičku, pití a svačinu. Vše v batohu. Přezůvky pouze do školy. doprovod: Třídní učitelky, L.Kühnová

6.r. 10:50- 13:00 Anglické divadelní představení Aliens Save the Planet v divadle Reduta. doprovod: Z. Richtermocová, E. Ševčíková

8.r. 11:55- 13:35 Labyrintem povolání - vstupujeme do bludiště ročníkového projektu, uč. 14 a 15 doprovod: Müllerová, Chaluš

17:05 Pravidelné setkání vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.

Čtvrtek

25. 10

07:30- 09:00 výkazy práce za měsíc říjen

09:30- 12:00 Celoškolní projekt "100 let českého lva" k oslavám 100. výročí vzniku ČSR. Projekt je určen pro žáky 2.-9. ročníku, bude probíhat po celé škole, kde budou rozmístěny dílny s různými aktivitami. Rozpis dílen bude k dispozici na webu školy, v Záznamnících žáků i v jednotlivých třídách. doprovod: vedoucí jednotlivých projektových dílen

9.r. 13:50- 14:10 Prezentace střední školy - STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. v učebně 13. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

14:00- 15:15 výkazy práce za měsíc říjen

7.r. 14:05- 15:00 Ročníková schůzka na detašovaném pracovišti NP. doprovod: tým učitelů 7. ročníku

15:00- 16:30 Pravidelná ročníková schůzka učitelů 8. r. na DP. doprovod: učitelé 8. r.

Pátek

26. 10

4.A 09:00- 11:30 Praha v pravěku - Muzeum hl. města Prahy. Odchod od školy v 9:00, s sebou Záznamník, lístek na MHD. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

5.B 09:00- 09:45 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

4.B 10:30- 12:30 Praha v pravěku - Muzeum hl. města Prahy. S sebou Záznamník, lítačka nebo lístek na MHD. doprovod: P. Horáková, V. Reichová

3.B 10:55- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

11:00- 13:35 DZ praktika 5.+ 6.ročník: Obě skupiny (pí uč. Hamerníkové i pí uč. Jančové) se účastní velké armádní prezentace, která se koná v Letenských sadech k příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Sraz v 10:55 oblečení a obutí před učebnou 01 v přízemí. S sebou: Záznamník, lítačku nebo 2 jízdenky, psací potřeby. doprovod: pí uč. Hamerníková, Jančová

11:30- 13:30 Výroční slavnost v parku Folimanka - vysazení lípy v rámci oslav stého výročí založení našeho státu - účastní se žáci 6. a 7. ročníku za doprovodu třídních učitelek. doprovod: Ševčík, Voráč, další pedagogové

13:30 Prosíme třídní učitele o dohled nad vyklizením šaten.

14:00- 16:00 Akce ŠD - vycházka na zrekonstruované hřiště Dětský ostrov na pražském Smíchově. Týká se: II.A, III.B, III.C a 4. ročníku. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

1.A 14:00- 15:00 Družinová akce: sportovní odpoledne v aule školy doprovod: Holíková

2.C 14:00- 16:00 "Tajná výtvarná dílna" v naší kmenové třídě. doprovod: Reichová

2.B 14:15- 16:00 S dětmi půjdeme na dětské hřiště U Vodárny. doprovod: Roháčková, pí.Ondrušová

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán