Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

09:00- 12:40
Turnaj v PEXESU 6.- 9. ročníků v rámci LonCupu pod vedením p. uč. Nádvorníka a Ševčíka.

10:00
Poslední den na proplacení paragonů s datem vystavení prosinec 2018.

4.A 12:00- 12:40
Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Kočová V.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 15. 12 do 21. 12

Pondělí

17. 12

2.r. 09:00- 12:00 Návštěva divadla PONEC, představení "Zima, Mráz a Oheň v nás. S sebou: batoh, průkazku na MHD, svačinu, pití a přezůvky. doprovod: třídní učitelky, Libuše Kühnová

7.r. 09:00- 10:50 PRO NEMOC ZRUŠENO. Žáci se vydají na náměstí Míru za poznáním gotické stavby sv. Ludmily a za zpracováním statistických údajů v rámci vánočních trhů. PRO NEMOC ZRUŠENO. doprovod: pí uč. Nádvorníková, Jančáková

9.r. 09:55- 10:50 Žáci všech jazykových sekcí - němčináři i španělštináři si v rámci témat Město a Vánoční svátky projdou okolí nám. Míru, Tylova náměstí a navštíví vánoční trhy. S sebou: Záznamník, teplé oblečení, papír, tužku, drobné kapesné. Sraz oblečení v 9.55 u uč. 01 doprovod: Jančová, Rukavička, Hamerníková, Vorlíček

11:00- 11:45 Jednání školního parlamentu.

6.r. 15:05- 16:00 Na poslední ročníkové schůzce v roce 2018 se v učebně 10 sejde tým 6. ročníku.

Úterý

18. 12

07:00- 13:00 Kluci ze 6. a 7. ročníku postoupili do finálních bojů ve florbale. Další kolo se odehraje opět na Stadionu mládeže Na Kotlářce 1. doprovod: pí uč. Dvořáčková, p uč. Maudr

6.r. 09:00- 13:35 Žáci 6. ročníku uctí památku pana prezidenta Václava Havla na Václavském náměstí a na nám. Václava Havla a v rámci EV navštíví výstavu Street art v muzeu Iluzí a také Lennonovu zeď na Kampě. doprovod: pí uč. Richtermocová a Ševčíková

4.B 09:55- 10:55 Tradiční návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Horáková, Reichová

2.B 10:30- 11:15 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku, knížky. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

3.A 11:15- 12:30 Návštěva knihovny doprovod: Uhlířová

5.B 12:50- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

16:10- 17:10 Schůzka jazykářů v učebně 12. doprovod: jazykáři

Středa

19. 12

09:00- 12:40 Turnaj v PEXESU 6.- 9. ročníků v rámci LonCupu pod vedením p. uč. Nádvorníka a Ševčíka.

10:00 Poslední den na proplacení paragonů s datem vystavení prosinec 2018.

4.A 12:00- 12:40 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová V.

Čtvrtek

20. 12

07:30- 09:00 Vybírání výkazů práce společně se soutěží o nejlepší vanilkový rohlíček.

3.r. 07:45 Ročníková schůzka v učebně 35 doprovod: tým 3. ročníku

2.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka - věnovaná vzoru pololetního vysvědčení. doprovod: tým pedagogů 2. ročníku

3.A 09:00 Vánoční den: dramatická lekce s vánoční tematikou, dárečkování ve třídě doprovod: Uhlířová

5.r. 09:15- 11:45 Návštěva Illusion Art Museum Prague (první české muzeum věnované iluzi a triku v umění) na Staroměstském náměstí. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová

9.r. 09:15- 15:00 V rámci EV a ročníkového projektu žáci 9. ročníku stráví den na vánoční vycházce Prahou (návštěva Veletržního paláce a Illusion Art Museum). S sebou kapesné + peníze na vstup, lítačku, vhodné oblečení, svačinu). Rozchod samostatný (podpis v Záznamníku). doprovod: Jančová, Jasanová, Vorlíček

7.A 09:50- 12:40 Vánoční procházka a bruslení pod širým nebem. S sebou lístek na MHD, rukavice, teplé oblečení doprovod: Polívková + doprovod

1.B 10:00- 11:50 Děti se zúčastní společného předvánočního tvoření s dětmi z MŠ Praha 2. doprovod: pí uč. Kubenková, Cajthamlová

7.B 10:00- 12:40 Bruslení Arkády a rozloučení se s rokem 2018. S sebou MHD kartičku, helmy, rukavice, přilby, Záznamník. doprovod: Nádvorníková

11:30- 11:55 Vybírání výkazů práce společně se soutěží pro pracovníky školy o nejlepší vanilkový rohlíček.

3.B 12:00- 13:15 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

14:00- 16:00 Vybírání výkazů práce společně se soutěží pro pracovníky školy o nejlepší vanilkový rohlíček.

1.A 14:15- 14:45 Akce ŠD: vánoční kytarový koncert žáků pod vedením paní učitelky Benešové, doprovod: Benešová, Holíková

Pátek

21. 12

5.r. 08:00- 08:45 Vánoční ročníková schůzka v uč. 23. doprovod: tým 5. ročníku

09:00- 10:00 Soutěž "O nejlepší bramborový salát" v rámci LonCupu pro 2.- 9.ročník.

09:00 Začátek vyučování pro všechny žáky školy.

3.B 09:00- 13:00 Dárečkování a vánoční posezení s cukrovím. doprovod: Kočová M.

6.r. 09:00- 13:35 Celý den budou šesťáci besídkovat. Sem tam si odskočíme na soutěž o nejlepší bramborový salát a s ní spojenou doprovodnou soutěž, ale jinak budeme v učebně 10 a 12 užívat si dárečkování a vánoční atmosféry. doprovod: pí uč. Richtermocová a Ševčíková

9.C 09:00- 13:35 Vánoční posezení, koncertování, dárky a jiné aktivity, učebna 03. doprovod: Jančová

5.C 10:00- 12:00 Vánoční slavnost - společné povídání, zpívání, ochutnávání cukroví, podarovávání... doprovod: Tůmová, rodiče žáků

3.C 11:00- 13:00 Dárečkování a ochutnávka cukroví v naší třídě. doprovod: Tošnerová

5.B 11:00- 13:35 Společné posezení u svátečního stolu, dárečkování a zpěv koled u stromečku v uč. 23. doprovod: Novotná M.

14:00 Nutnost vyklizení šaten před vánočními prázdninami.

15:00 Úklid "živé" adventní výzdoby.

2.C 16:00- 19:00 Vánoční besídka v naší kmenové třídě s doprovodným programem. doprovod: Reichová, Vrbická

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán