Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 23. 3 do 29. 3

Pondělí

25. 3

9.r. V týdnu od 25.3. do 29.3. bude probíhat intenzivní příprava žáků 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy. Žáci budou rozděleni do třech skupin. Ve skupině č.1 a č.2 se žáci budou intenzivně připravovat na přijímací zkoušky. Ve skupině č.3 budou žáci, kteří již nedělají přijímací zkoušky, a ti budou opakovat a zpracovávat práce na vybraná témata. Rozvrh všech žáků bude změněn. Skupina č.1 a č.2 bude mít každý den školní přípravu od 9:00 do 12:40, na odpoledne budou mít úkoly k samostudiu. Skupina č.3 bude mít každý den od 8:00 do 13:35.

1.r. 08:00- 08:40 Ročníková schůzka ve 33. doprovod: tým 1.ročníku

3.r. 09:00 Další část projektu: tentokrát detektivní úkoly na Staroměstském náměstí. Sraz v 9:00 ve třídě. S sebou batůžek, svačinu a pití, Záznamník, 2 lístky anebo lítačku na MHD, sepsané informace k dané památce. doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Kočová

10:00 Přistaven velkoobjemový kontejner.

6.r. 15:05- 16:00 Pravidelná ročníková schůzka pedagogů 6. ročníku v učebně 10.

Úterý

26. 3

09:00 Opakované (snad krátké) jednání školního parlamentu - volba směřování finanční pomoci z dobrovolného vstupného na Vyšehradě dne 26.4.2019.

4.r. 10:05- 12:40 Den plný pokusů napříč ročníkem. doprovod: Varhulíková, Kočová, Horáková, Reichová, Hanusová, Herclíková

3.C 11:45- 12:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

3.r. 14:10- 15:10 Přírodovědné pokusy ve školní družině v učebně 21. doprovod: Bauerová, Hamerníková, Lempochnerová

16:10 Jednání garantů v učebně 12.

16:10 Další setkání přihlášených zájemců v rámci programu Mindfulness v učebně 23.

5.C 17:30 Třídní schůzky třídy V.C budou probíhat v přízemí budovy školy v učebně 04. doprovod: Barbora Tůmová, Martina Novotná, Pavla Kolouch Pokorná

Středa

27. 3

07:30- 08:30 Výkazy práce za měsíc březen.

08:00- 15:30 Vzdělávací kurz DVPP „Příběhy porozumění. Moderní výuková metoda tvůrčího psaní" (3. setkání), doprovod: Peštálová

10:00 Kontrola Hasičského záchranného sboru.

12:00- 12:30 Výkazy práce za měsíc březen

14:15- 16:00 Výkazy práce za měsíc březen

7.r. 15:00 Proběhnou konzultace rodičů s vyučujícími jednotlivých předmětů v 7. ročníku dle rozpisu v mailové komunikaci. Na shledání se těší tým 7. ročníku.

Čtvrtek

28. 3

3.r. 07:45 Ročníková schůzka týmu 3. ročníku v učebně 35.

2.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 2. tříd

5.r. 08:00 Předposlední setkání nad matematikou v učebně 23.

1.A 09:00- 09:50 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Lempochnerová

1.B 09:00- 11:00 Výtvarná dílna - výroba kulis pro divadelní představení. doprovod: Kubenková, Cajthamlová, rodiče žáků

7.r. 14:00 Ročníková schůzka týmu pedagogů 7. ročníku, sejdeme se v kabinetě fyziky.

15:00- 18:00 Účast na setkání mezioborové skupiny v BSD. doprovod: Jakubčíková

8.r. 15:00 Ročníková schůzka pedagogů 8. ročníku.

3.r. 17:45 Přespávání ve škole, sraz v 17:45 v kmenových třídách, společný program od 19:00 ve škole. Na rodiče a žáky čekají společné aktivity ke čtení. S sebou rozečtenou KNIHU. doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Kočová

Pátek

29. 3

5.r. 08:00- 08:45 Setkání zájemců z řad 5. ročníku nad češtinou v učebně 24. doprovod: Peštálová

1.r. 09:00- 12:00 Pokračování projektu "Kolegiální podpora". doprovod: Kubenková, Lempochnerová, Mgr.Kloboučková

4.B 10:30- 12:30 Středověká Praha - interaktivní program v Muzeu hl. města Prahy. doprovod: Horáková, Reichová

11:00- 12:00 Návštěva litevských ředitelů a zástupců ředitele.

8.A 11:00- 11:45 Hodina moderní chemie pořádaná VŠCHT Praha. Prosíme o učebnu 13. doprovod: Rančáková

3.A 11:15- 12:30 Návštěva knihovny: vracení a půjčování knížek. doprovod: Uhlířová

8.B 11:55- 12:40 Hodina moderní chemie pořádaná VŠCHT Praha. Prosíme o učebnu 13. doprovod: Rančáková

9.r. 12:50- 13:35 Hodina moderní chemie pořádaná VŠCHT Praha pro nestudijní skupinu žáků 9.r. + zájemce ze skupiny studijní. Prosíme o učebnu 13. doprovod: Rančáková

5.B 13:00- 13:30 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

1.A 13:20- 16:45 Akce ŠD: výstava - Orchideje v Botanické zahradě, vstupné 75 Kč. doprovod: Holíková, rodiče žáků

14:00- 16:00 Akce ŠD II.A + 3.r. Výtvarná dílnička s jarní tematikou. S sebou: nůžky, lepidlo, vybavený penál, kelímek/květináček na osení. doprovod: Hamerníková, Bauerová, Lempochnerová

14:00- 16:15 Akce ŠD: 4. ročník - vykrajování a pečení velikonočních perníčků v učebně 01 a školní kuchyni. doprovod: Mikešová, Uzlová

2.C 14:00- 16:00 Akce ŠD: Velikonoční dílna v kmenové třídě. doprovod: Reichová

5.r. 14:00 Pravidelná schůzka týmu 5. ročníku v ředitelně školy.

6.r. 14:00- 15:00 Trénink střeleckého družstva 6. a 7. ročníku v tělocvičně školy. doprovod: Voráč

2.B 14:15- 16:00 Akce ŠD: Sportovní odpoledne na školním dvoře. doprovod: pí uč. Roháčková

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán