Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

17:05
Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK.
doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 13. 1 do 19. 1

Pondělí

15. 1

3.C 09:00- 13:00 Golem - 5.mise ročníkového projektu. doprovod: Varhulíková, Hanusová

4.A 09:00- 10:50 Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Benešová, Keřkovská

4.B 11:00- 12:40 Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Novotná, Keřkovská

5.B 13:00- 13:35 Pokračování v projektu Krokus. doprovod: Lempochnerová

Úterý

16. 1

09:00- 09:50 Návštěva knihovny v Záhřebské - ukončení celoročního projektu "Lovci perel". Účastní se děti 1. stupně, které získaly Moriony (peníze) za vyplněné čtenářské listy. Sraz je v 9:00 před školou. Prosíme, aby si děti před odchodem uložily aktovky ve třídách. doprovod: L. Kühnová, V. Kočová

4.C 09:00- 10:50 Program primární prevence zaměřený na klima třídy vedený externím lektorem Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Tůmová, Hanychová

2.C 10:05- 11:05 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Tošnerová

3.A 10:50- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny, kartičky a knihy s sebou. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

4.B 12:00- 12:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M., Novotná K.

4.C 12:00- 13:00 Žáci, kteří se účastnili hry Lovci perel pořádané Městskou knihovnou a mají naspořené moriony, se zúčastní vyhlášení a jarmarku v knihovně v Záhřebské ulici. Nezapomeňte si doma své MORIONY! doprovod: Novotná K.

8.r. 14:00- 15:40 Žáci DZ praktika (7. + 8.ročník) navštíví výstavu Komunismus a jeho epocha (nám. Jiřího z Poděbrad). Sraz u akvária v 14.00, s sebou Záznamník a dva lístky na dopravu. doprovod: pí uč. Jančová

16:10 Jednání garantů v učebně 12.

Středa

17. 1

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK. doprovod: vychovatelé ŠD/ŠK

Čtvrtek

18. 1

5.r. 07:30- 08:45 Ročníková schůzka 5. ročníku na obvyklém místě. doprovod: tým pedagogů 5. ročníku

1.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka. doprovod: Tým pedagogů 1. tříd, Eva Varhulíková, Iveta Jakubčíková

4.r. 08:05- 08:45 Pravidelná schůzka týmu 4. ročníku v uč. 38. doprovod: tým 4. ročníku

10:00 Přistaven velkoobjemový kontejner na likvidaci odpadu.

Pátek

19. 1

Účast na sebezkušenostním výcviku ve dnech 19.- 21. 1. 2018. doprovod: Jakubčíková

6.r. 07:10- 07:45 Pravidelná schůzka 6. ročníku ve známý čas na známém místě.

1.r. 09:00- 11:45 Beseda pro děti na téma:"Zvířata kolem nás". Třída I.A od 9 hodin, I.B od 10:05 a I.C od 11 hodin ve svých učebnách. doprovod: Lektorka, třídní učitelky

3.A 09:00- 13:00 Golem - 5.mise ročníkového projektu. doprovod: Bečvářová L., Kočová V.

10:05 Jednání školního parlamentu.

14:00- 16:00 Děti ze ŠD I.B, 4.ročmíku a školního klubu půjdou do muzea historických nočníků a toalet. Majitelé muzea pro děti připravili neobvyklou výpravu časem pod názvem "Výprava za stříbrným nočníkem". Vstup je 60 Kč. doprovod: Roháčková, Voráč, Holíková

14:00- 17:00 Výtvarné ateliéry v NG ve Veletržním paláci pro ŠD I.A, II.B a celý 3.ročník. Odchod od školy ve 14:00 hod, návrat v 17:00 hod. Vstup 50 Kč. doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

2.r. 14:00- 16:15 II.A + II.C-vycházka na Petřín spojená s návštěvou Zrcadlového bludiště na Petříně. Vstupné: 70,-. S sebou: 2x jízdenka nebo průkazka na MHD, vhodné teplé oblečení a obuv. doprovod: Hamerníková, Neuhauserová

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán