Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 16:00
Pí uč. Jančová se zúčastní semináře Efektivní strategie řešení situací ve školském prostředí.

13:30- 15:30
Akce ŠD: 1. a 2.ročník navštíví Divadlo v Celetné představení ,,Ezopovo zvířectvo". Lístky jsou zdarma. Odchod od školy v 13:30, návrat v 15:30. Žáci, kteří mají kroužky, zůstávají ve škole.
doprovod: Bauerová, Neuhauserová, Reichová

16:00- 17:30
Dílna metod RWCT pro učitele.
doprovod: Varhulíková

07:50- 14:00
Šachový turnaj na ZŠ Štěpánská - vybraní žáci.
doprovod: pí uč. Kočová Vl.

1.B 09:00- 10:15
Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky na vrácení.
doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

8.r. 13:40- 15:40
Návštěva a prohlídka expozice Geosvět v ul. Londýnská. Žáci 8. ročníku budou rozděleni na 2 skupiny - jedna na prohlídce, druhá ve škole v časech 13:40-14:40, 14:40-15:40.
doprovod: Rančáková + Mandová, vyučující volitelných předmětů

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 17. 3 do 23. 3

Pondělí

19. 3

9.r. 08:00- 13:35 Žáci celého ročníku budou rozděleni do tří skupin od pondělí 19.3. do pátku 23.3.2018 podle speciálního rozvrhu. doprovod: pedagogové dle rozvrhu

3.r. 09:15- 13:15 Další část ročníkového projektu - nyní navštívíme Muzeum Karlova mostu s doprovodným programem a plavbou po Vltavě. S sebou Záznamník, svačinu a jízdenku na MHD. doprovod: Bečvářová, Kočová V., Varhulíková, Hanusová, Salvetrová, Reichová

14:00- 15:00 Akce ŠD I.A a II.B - práce s tablety, seznámení s výukovým programem Včelka. doprovod: Bauerová, Kočová

15:00 P. uč. Ševčík se účastní dohadovacího řízení v rámci rozpočtu stanoveného MŠMT.

18:40- 20:30 Představení KMD - Deník Anny Frankové v podání divadla z Nitry. Představení se koná v Divadle v Celetné. Sraz na nám. Míru v 18:40, rozchod samostatný v cca 20:30 od divadla. doprovod: Jančová, Zýbalová

Úterý

20. 3

07:50- 14:00 Šachový turnaj na ZŠ Štěpánská - vybraní žáci. doprovod: pí uč. Kočová Vl.

08:00- 16:00 Pí uč. Jančová se zúčastní semináře Efektivní strategie řešení situací ve školském prostředí.

1.B 09:00- 10:15 Pravidelná návštěva městské knihovny. S sebou: průkazku a knížky na vrácení. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

13:30- 15:30 Akce ŠD: 1. a 2.ročník navštíví Divadlo v Celetné představení ,,Ezopovo zvířectvo". Lístky jsou zdarma. Odchod od školy v 13:30, návrat v 15:30. Žáci, kteří mají kroužky, zůstávají ve škole. doprovod: Bauerová, Neuhauserová, Reichová

8.r. 13:40- 15:40 Návštěva a prohlídka expozice Geosvět v ul. Londýnská. Žáci 8. ročníku budou rozděleni na 2 skupiny - jedna na prohlídce, druhá ve škole v časech 13:40-14:40, 14:40-15:40. doprovod: Rančáková + Mandová, vyučující volitelných předmětů

16:00- 17:30 Dílna metod RWCT pro učitele. doprovod: Varhulíková

Středa

21. 3

Účast na sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku ve dnech 21.3.- 23.3.2018. doprovod: Keřkovská

3.r. 08:00- 08:40 Pravidelná ročníková schůzka týmu 3. ročníku v uč. 34. doprovod: Tým 3. ročníku

14:00- 16:00 Akce ŠD: Velikonoční dílničky pro 3.ročník, I.A a II.B v učebně 04 /přízemí/. Prosíme o donesení vyfouknutých vajíček, mističku na osení. doprovod: Bauerová, Mikešová, Uzlová

17:05 Pravidelná schůzka vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.

Čtvrtek

22. 3

5.r. 07:30- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka v uč. 33. doprovod: tým 5. ročníku

08:00- 08:45 Čtvrté setkání zájemců z řad žáků 5. ročníku nad matematikou - trénink na jednotné přijímací zkoušky.

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou z PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

4.r. 08:05- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka v uč. 38. doprovod: tým 4. ročníku

09:00- 10:50 Společný projekt 4. a 6. ročníku - Jak jsme na tom s češtinou? doprovod: učitelé dle rozpisu

09:00- 11:00 Praxe studentů Ped. fakulty UK v Praze v rámci dramatické výchovy ve třídách II.A, II.C, IV.A a IV.C.

1.B 09:10- 12:10 Návštěva výstavy s názvem "GRÓNSKO" v NZM. doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

3.B 11:55- 13:15 Jarní dílna - tvorba dekorací z pedigu. doprovod: Salvetrová, Reichová, Hanusová

15:00- 18:00 Účast na setkání mezioborové skupiny v Barevném světě dětí. doprovod: Jakubčíková

6.r. 15:45- 16:15 Střelecký trénink přihlášených žáků 6. ročníku. doprovod: Voráč

4.r. 17:00- 19:00 Konzultační schůzky, třídní učitelky budou v kmenových učebnách. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová

Pátek

23. 3

09:00- 13:35 DZ 5. a 6. ročník se zúčastní Interaktivního programu Židovského muzea na téma Tradice a rituály v žid. kultuře. S sebou doklad o jízdném MHD. Peníze (90,-/os.) budou vybrány na přecházející hodině (tj. 16.3.). doprovod: pí uč Müllerová

4.B 09:00- 12:30 Program Naše město - modeluješ - vzdělávací ateliér Villa Pellé. doprovod: Novotná M.

4.C 09:00- 10:00 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici. doprovod: Tůmová, Novotná K.

2.A 10:00 Nácvik na Londýnskou laťku v aule doprovod: Uhlířová, Ševčíková

3.C 11:55- 13:15 Jarní dílna - tvorba dekorací z pedigu. doprovod: Varhulíková, Hanusová

2.B 12:00- 12:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

13:55- 16:45 ŠD 4.roč. a školní klub navštíví výstavu orchidejí. Fata Morgana, zásobní skleník, výstavní sál, Botanická zahrada Troja. Vstupné 75,- Kč. S sebou ISIC, MHD.

14:00- 17:00 Supervize v rámci sebezkušenostního výcviku. doprovod: Jakubčíková

14:00- 16:00 Akce ŠD: Spisovatel a ilustrátor Lukáš Urbánek a Milada Rezková nás provedou podivuhodným světem Doktora Racka v uč.04. Akce je určena pro 2. ročník a 1.A. Žáky, kteří se akce nezúčastní si prosím vyzvedněte do 14.hod. doprovod: Bauerová, Neuhauserová, Hamerníková

1.C 14:00- 16:00 V případě příznivého počasí půjdou třídy I.B a I.C na dětské hřiště U vodárny. doprovod: Roháčková, Reichová

3.r. 14:00- 15:00 Akce ŠD: Sportovní hry v tělocvičně. doprovod: Mikešová, Uzlová

Poznámka

Kolem 13:30 návrat žáků 7. ročníku z lyžařsko-snowboardového kurzu.

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán