Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

08:00- 17:00
Účast na dalším setkání kurzu mentoringu v Pardubicích.
doprovod: Novotná M.

17:05
Pravidelné setkání vychovatelů ŠD/ŠK v učebně 33.

2.r. 09:20- 12:15
Plavecký kurz pro žáky 2.tříd. S sebou: teplé oblečení i čepici na ven, plavky, podepsanou čepici do bazénu, ručník, gumičku, pití a svačinu. Vše v batohu. Přezůvky pouze do školy.
doprovod: Třídní učitelky, L.Kühnová

3.r. 09:00- 13:00
Divadelní představení Golem spojené s poznáváním Vyšehradu a pokračováním ročníkového projektu. S sebou batůžek se svačinou, Záznamník z Londýnské, penál, projektový sešit, přezůvky.
doprovod: Tošnerová, Kočová, Uhlířová

6.r. 10:50- 13:00
Anglické divadelní představení Aliens Save the Planet v divadle Reduta.
doprovod: Z. Richtermocová, E. Ševčíková

8.r. 11:55- 13:35
Labyrintem povolání - vstupujeme do bludiště ročníkového projektu, uč. 14 a 15
doprovod: Müllerová, Chaluš

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 20. 1 do 26. 1

Pondělí

22. 1

07:00- 10:00 Zasedání inventarizační komise školy.

09:00- 15:00 Seminář v rámci Živé paměti (nucená práce za protektorátu)- pí uč. Jančová doprovod: pí uč. Jančová

3.B 09:00- 13:00 Golem - 5. mise ročníkového projektu. doprovod: Reichová V.

4.r. 10:00- 12:00 Návštěva dalšího představení v rámci programu Hurá do opery. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K.

2.r. 14:00 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 33 doprovod: tým 2. ročníku

9.r. 15:10- 16:00 Další ročníková schůzka se uskuteční v pravidelném čase a na pravidelném místě. doprovod: tým 9. ročníku

Úterý

23. 1

07:00- 12:00 Kontrola tělocvičného nářadí v tělocvičně a v aule školy, postupně dojde k přerušení provozu těchto místností.

1.B 09:00- 10:15 Pravidelná návštěva knihovny. PRŮKAZKU s sebou!!! doprovod: Karla Bartusková, rodiče žáků

13:30 Obvodní kolo SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE na ZŠ Kladská. Sraz ve 13:30 před učebnou 01. S sebou záznamník, psací potřeby. doprovod: pí uč. Hamerníková

17:30 Pro zákonné zástupce žáků 9.ročníku (případně pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku) se koná v jídelně školy informativní schůzka ohledně přijímacího řízení (přihlášky, zkoušky, zápisní lístky, správní řízení...) na střední školy a víceletá gymnázia.

Středa

24. 1

Účast na sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku ve dnech 24.-26.1. doprovod: Keřkovská

2.A Výuka plavání je ZRUŠENA, žáci II.A zůstávají celý den ve škole.

8.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 8. ročníku v učebně 22.

5.r. 07:30- 10:30 Úspěšní řešitelé školního kola matematické olympiády se zúčastní na ZŠ Na Smetance okresního kola. S sebou rýsovací a psací potřeby, Záznamník z Londýnské. doprovod: bude určen

3.r. 08:00- 08:40 Pravidelná schůzka 3. ročníku v uč. 34. doprovod: Bečvářová, Varhulíková, Salvetrová, Kuhnová, Hanusová, Reichová, Jakubčíková, Mikešová

14:00 Výměna projektoru v učebně 32 a montáž pilonového pojezdu interaktivní tabule v učebně 03.

Čtvrtek

25. 1

08:00- 08:45 Schůzka s psycholožkou z PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

1.r. 10:15- 11:45 Návštěva knihovny v Záhřebské - beseda. doprovod: Vrbická

10:30 Ředitel školy a ekonomka předávají inventarizaci k 31.12.2017 inventarizační komisi MČ Praha 2.

15:00- 18:00 Účast na setkání mezioborové skupiny v BSD. doprovod: Jakubčíková

Pátek

26. 1

Volný den vyhlášený ředitelem školy z důvodu konání 2. kola prezidentských voleb. Zrušen provoz školy, školní družiny, školního klubu i školního stravování.

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán