Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

13:30- 17:00
Žáci postupující ze školního kola Soutěže v němčině se účastní obvodního kola na ZŠ Kladská. S sebou: Záznamník, svačina, podepsaný souhlas se samostatným odchodem ze ZŠ Kladská. Sraz ve 13:30 před učebnou 01.
doprovod: Hamerníková/Vorlíček

10:00- 11:50
Jarmark v Záhřebské - Lovci perel 4.a 5. ročníku si jdou pro ulovené perly a vyměnit moriony za knihy nebo jiné drobnosti.
doprovod: Hanusová

10:55- 11:45
Jarmark v Záhřebské - Lovci perel 2.a 3. ročníku si jdou pro ulovené perly a vyměnit moriony za knihy nebo jiné drobnosti.
doprovod: Herclíková

9.r. 18:00
Třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku k problematice přijímacího řízení na střední školy (způsob vyplnění přihlášky, správní řízení, zápisový lístek).

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 2. 6 do 8. 6

Pondělí

4. 6

2.r. 14:00 Pravidelná ročníková schůzka v učebně 33. doprovod: Tošnerová, Kočová, Uhlířová

Úterý

5. 6

4.r. 10:00- 12:00 Poslední návštěva programu Hurá do opery - italská opera. doprovod: Benešová K., Novotná M., Tůmová, Novotná K.

3.A 10:05- 10:50 Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Lucie Bečvářová)

3.C 11:00- 11:45 Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Eva Varhulíková)

3.B 11:55- 12:40 Rodinná a sexuální výchova. doprovod: Eva Šimánková (Renata Salvetrová)

4.B 13:00- 13:30 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná M.

14:05- 15:40 Část odpolední výuky předmětu Styly učení proběhne na Vyšehradě. S sebou lístky na MHD a 30,-. doprovod: p. uč. Chaluš

7.r. 14:05- 15:40 Žáci DZ praktika (7.a 8. ročník) navštíví Náprstkovo muzeum. S sebou 50 Kč a opencard. Odchod od školy, sraz v 14:00 u akvárka, rozchod samostatný na místě. doprovod: pí uč. Jančová

7.r. 14:05- 15:40 Seminář LJS 7. a 8. ročník - Tvorba v plenéru (Grébovka). doprovod: Polívková

9.r. 17:15 Návrat žáků 9. ročníku ze školní akce na autobusové nádraží Praha - Florenc.

Středa

6. 6

8.r. 07:15- 07:45 Pravidelná schůzka učitelů 8. ročníku v učebně 22.

08:00- 08:45 Utkání učitelé x žáci v basketbale. doprovod: pí uč. Ševčíková, Nádvorník,Vorlíček, Adam, Ševčík, Krakowitzer

3.r. 08:00- 08:45 Pravidelná ročníková schůzka v učebně č. 34. doprovod: Tým 3. ročníku

09:00- 17:00 Účast na další části kurzu mentoringu. doprovod: Novotná M.

10:00 P. uč. Ševčík se účastní jednání týmu SVI MČ Prahy 2.

6.A 10:05- 10:45 Křesťanství, jeho kořeny a historie. doprovod: Polívková, Voráč

6.B 11:00- 11:45 Křesťanství, jeho kořeny a historie. doprovod: Krakowitzer, Voráč

12:00 Proběhne závěrečné jednání školního parlamentu.

14:00 Termín předání textů vysvědčení žáků 6.roč ke konzultaci speciálním pedagogům.

16:00- 17:00 Setkání budoucích prvňáčků (učebny dle rozpisu) a třídní schůzka rodičů (v jídelně školy) s představením budoucích paní učitelek.

Čtvrtek

7. 6

7.r. 07:00- 13:30 Žákyně 7. ročníku - vítězky OK v přehazované - postoupily do krajského kola, které se koná na venkovních hřištích SK METEOR na Praze 8. doprovod: pí uč. Číhalová

08:00- 11:45 Turnaj smíšených družstev žáků 8.- 9. ročníků v basketbale v rámci Loncupu.

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou z PPP Praha 2. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

4.C 08:30- 11:30 Dendrologická exkurze do parku na území městské části Praha 2. Sraz před školou v 8:30. S sebou penál, Záznamník, angličtina, přezuvky, svačina. doprovod: Tůmová, Novotná K.

3.C 11:55- 12:40 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Hlasová, Hanusová

Pátek

8. 6

Pro 1.- 4.roč. termín pro předání textů vysvědčení vybraných žáků speciálním pedagogům.

9.r. 08:00- 10:00 Žáci 9. ročníku vyslechnou vyprávění o událostech listopadové revoluce 1989 od přímého účastníka a očitého svědka pana Pánka. doprovod: pí uč. Zýbalová a Ševčíková

3.A 08:30- 12:00 Pokračování ročníkového projektu - návštěva Národního divadla. S sebou doklad na MHD. doprovod: Bečvářová, Kočová V.

09:00- 11:00 P. uč. Ševčík se účastní porady ředitelů škol Prahy 2.

1.r. 09:00- 12:00 Návrat žáků 1. tříd z ozdravného pobytu. Přesný příjezd na náměstí Míru ke kostelu svaté Ludmily upřesníme na webu. doprovod: Tým pedagogů 1. tříd

6.r. 09:00- 12:40 Boulder aktivity aneb "Kdo se neudrží, padá." doprovod: Krakowitzer, Polívková, Kyznarová, Adam

10:50- 12:40 5. a 6. ročník DZ obě skupiny. Procházka třemi obdobími. S sebou Záznamník, pití, jídlo, papír, tužku a jízdní doklad na MHD. ZRUŠENO - výuka po třídách. doprovod: pí. uč. Müllerová a p. uč. Vorlíček

5.r. 11:00- 12:40 Seminář LJS 5. a 6. ročníku: Tvorba v plenéru (Grébovka). ZRUŠENO - výuka po třídách. doprovod: Polívková

14:00- 16:30 Akce ŠD: Žáci 3. ročníku se zúčastní komentované prohlídky přírodovědné stanice v Drtinově ulici na Smíchově. Vstupné 40 Kč. doprovod: Uzlová, Mikešová

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán