Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

16:10- 17:10
Schůzka jazykářů v učebně 12.
doprovod: učitelé jazyků

14:05- 15:40
V případě příznivého počasí podnikne DZ praktikum (7. + 8. ročník) další z vycházek, tentokrát do zákoutí Žižkova. Sraz u akvárka, s sebou lítačku, Záznamník, psací potřeby.
doprovod: Jančová

09:00- 16:00
Účast na semináři o vzdělávání cizinců v podmínkách českých škol.
doprovod: Jakubčíková

08:00- 14:00
Návštěva Základní školy v Mníšku pod Brdy - žákovská portfolia, centra aktivit.
doprovod: Novotná M.

09:00- 10:50
Náslechy studentů pedagogické fakulty UK na 1.stupni.
doprovod: A. Tošnerová, P. Uhlířová, T. Vrbická, B. Tůmová

11:00- 11:45
Beseda se studenty ped. fakulty UK v Praze.
doprovod: Varhulíková

10:05- 10:50
Výuka II.C v učebně 32. Zrušeno TV.

1.r. 16:00- 18:30
Třídní schůzky a beseda s PaedDr. Drahomírou Jucovičovou. I.A - 16:20 hod. třídní schůzky a od 17:00 hod. beseda v uč.23 I.B - 16:00 hod. beseda v uč. 23 a od 17:00 třídní schůzky v kmenové uč.25
doprovod: Kubenková, Lempochnerová, Jakubčíková (beseda)

3.A 11:45- 13:00
Návštěva knihovny v Záhřebské ulici
doprovod: Uhlířová

4.B 10:50- 11:50
Návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Horáková, Reichová

6.r. 17:30- 19:00
Třídní schůzky 6. ročníku v učebně 10 za doprovodu třídních učitelek, pí uč. Jančákové, Polívkové, Rančákové a p. uč. Nádvorníka.
doprovod: tým pedagogů 6. ročníku

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 29. 9 do 5. 10

Pondělí

1. 10

15:10 Ročníková schůzka pedagogů 6. ročníku (UH).

18:00 Jednání školské rady v ředitelně školy.

Úterý

2. 10

07:30- 08:40 Dílna prvopočátečního čtení a psaní (Kabinet ŠPP) doprovod: Hanychová, Jakubčíková, třídní vyučující 1. tříd, případní další zájemci

9.A 08:00- 09:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Vorlíček, Keřkovská

4.C 09:00- 13:00 Klíč od Prahy 2. Poznávací vycházka. doprovod: Varhulíková, Hanusová

5.B 10:00- 10:50 Návštěva knihovny. doprovod: Novotná M.

8.A 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Müllerová, Vondrová

3.B 10:50- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kočová M.

14:00- 15:30 Následná kontrola pedagogické dokumentace - týká se tříd II.C, III.C, IV.B, V.C, VI.A, VII.A, VII.B a IX.A (lze se zastavit i mimo uvedený čas).

16:10 Úvodní setkání přihlášených kolegů k videotréninku interakcí.

16:10- 17:10 Setkání vedení školy s nově nastupujícími kolegy nebo kolegy na nových pozicích (JM, Pe, Jč, Kb, KN, Hk, Js, Ha, Mr).

Středa

3. 10

08:00- 14:00 Vybraní žáci 6.- 9. ročníku se účastní obvodního kola v malé kopané. doprovod: pí uč. Číhalová, pí uč. Ševčíková

7.B 08:00- 09:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Nádvorníková, Hanychová

2.r. 09:00- 12:40 Plavecký kurz pro žáky 2.tříd. S sebou: plavky, podepsanou čepici do bazénu, ručník, gumičku, pití a svačinu. Vše v batohu. Přezůvky pouze do školy. doprovod: Třídní učitelky, Libuše Kühnová

5.C 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Tůmová, Keřkovská

7.A 10:05- 12:40 Návštěva Muzea pražského vodárenství v Podolí a odstartování ročníkového projektu Voda. Návrat do školy ve 12:40. doprovod: pí uč. Polívková + doprovod

7.B 11:00- 13:35 Návštěva Muzea pražského vodárenství a odstartování ročníkového projektu Voda. Návrat do školy ve 13:35. doprovod: pí uč. Nádvorníková

1.r. 14:00- 15:00 Družinová akce: chemické pokusy, míchání lektvarů - I.A, I.B. Prosíme o učebnu 23, doprovod: Cajthamlová, Holíková, Rančáková

14:30- 15:30 P. uč. Ševčík s Vivi a Albertem se účastní setkání školních parlamentů Prahy 2.

Čtvrtek

4. 10

Pí Keřkovská a Vondrová se účastní setkání pomáhajících organizací na území MČ Praha 2 v Barevném světě dětí.

9.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku v učebně 22.

08:00- 08:40 Pravidelná schůzka 1.stupně v učebně 23. doprovod: učitelé a asistenti 1. stupně

5.A 09:00- 10:50 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Benešová, Hanychová

5.C 09:00- 12:40 Zúčastníme se workshopu ve Veletržním paláci v rámci Dne architektury. S sebou Záznamník, svačinu, pití. doprovod: Tůmová

10:00 Pí uč. Keřkovská se účastní setkání pomáhajících organizací na území Prahy 2 v Barevném světě dětí.

5.B 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Novotná, Hanychová

13:50- 16:30 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku se zúčastní akce pořádané MČ Praha 2 - Přírodovědné odpoledne. doprovod: Mikešová, Uzlová

2.C 17:00- 18:00 Matematická dílna pro rodiče žáků z II.C. Místo konání: učebna číslo 32. doprovod: Tereza Vrbická

Pátek

5. 10

Volný den stanovený ředitelem školy z důvodu konání voleb - zrušen provoz školy v plném rozsahu.

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán