Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  


Termín pro zadání žlutého hodnocení do Záznamníku.


Termín provedení pravidelné inventury pokladen školy.

09:00
Postupné odevzdávání učebnic III.A, 5. roč. a 8. roč.

14:00
Termín pro zadání textů vysvědčení a dalších údajů do Bakalářů (1. - 8.ročník).

14:00- 16:00
Akce ŠD: Vycházka na hřiště Gutovka. Týká se žáků: 2.A, 3.B, 3.C a 4. ročníku.
doprovod: Bauerová, Hamerníková, Mikešová, Uzlová

1.B 00:00- 00:00
Návštěva knihovny - pasování na čtenáře
doprovod: Kubenková

2.B 14:00- 16:00
Akce ŠD: Turnaj ve vybíjené s I.B na školním dvoře.
doprovod: Roháčková, Cajthamlová

2.C 14:00- 16:00
Akce ŠD: Hledání družinového pokladu - poslední cesta malých indiánů z II.C
doprovod: Reichova

7.r. 08:00- 18:00
Jednodenní vodácký výlet na Sázavě. Sraz na Hl. nádraží u Burger Kingu v 7:40, návrat okolo 18-té hodiny opět na Hl. nádraží k Burger Kingu.
doprovod: pí uč. Jančáková, pí uč, Polívková, pí uč. Dvořáčková

9.r. 12:00
Předpokládaný příjezd ze zotavovacího pobytu k Lékařskému domu - Sokolská ul.

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 13. 10 do 19. 10

Pondělí

15. 10

2.A 08:30- 15:15 Teambuildingová akce na UK FTVS. Sraz před vchodem (Uruguayská). Děti budou potřebovat pohodlné, dostatečně teplé sportovní oblečení (dle počasí - akce probíhá venku). doprovod: Kateřina Novotná, Libuše Kühnová

5.r. 09:00- 09:45 Další část projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země společnosti Green Life. Téma: Mořské želvy a jejich ekosystém. Prosíme o aulu. ZRUŠENO doprovod: Rančáková + třídní učitelky (Novotná, Benešová, Tůmová)

2.C 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. doprovod: Keřkovská, Jakubčíková, Vrbická

3.C 14:00- 15:00 Přírodovědné pokusy v družině. doprovod: Hamerníková, Rančáková, Sokolíková

6.r. 15:05- 16:00 Na detašovaném pracovišti UH se sejde tým 6. ročníku na pravidelné schůzce. doprovod: tým 6. ročníku

Úterý

16. 10

4.C 10:00- 10:50 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Varhulíková, Hanusová

2.C 10:50- 12:00 Návštěva knihovny v Záhřebské. Kartičky do knihovny s sebou. doprovod: Vrbická

3.C 11:00- 12:40 Preventivní program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. doprovod: Keřkovská, Tošnerová

5.A 12:50- 13:35 Návštěva knihovny doprovod: pí uč. Benešová

13:35- 15:05 V případě hezkého počasí se výuka Sportovních a pohybových aktivit pro žáky 7. a 8. ročníku bude konat v Riegrových sadech. Sraz před školou ve 13:35, sportovní oblečení již na sobě. Návrat zpět ke škole v 15:05. doprovod: pí uč. Jančáková

3.A 13:50- 14:50 Přírodovědné pokusy v družině. doprovod: Rančáková, Sokolíková

3.C 14:00- 15:30 Tablety v družině - práce s výukovými programy, didaktické hry. doprovod: Hamerníková

14:05- 15:40 Žáci DZ praktika (7.+8. ročník) se v případě pěkného počasí vydají na další z řady vycházek (Nuselské schody a Královské Vinohrady). Sraz v 14:05 u akvárka. doprovod: Jančová

14:30- 17:00 Dílna RWCT v rámci "Šablon". doprovod: Varhulíková, Vrbická, Tošnerová, Kubenková, Horáková, K. Novotná

Středa

17. 10

9.r. 07:35- 17:05 Exkurze na Strž (Památník Karla Čapka) + vycházka po okolí (další část ročníkového projektu Prožít Československo). Sraz v 7:35 u Burger King na Hlavním nádraží. Příjezd v 17:05, rozchod samostatný. S sebou Záznamník, kapesné, doklad o věku (pro případnou kontrolu ve vlaku), velkou svačinu, vhodné oblečení. doprovod: Jančová, Vavřinová, Vorlíček

3.r. 08:15- 11:00 Návštěva anglického představení Jackie and the Giant v Redutě, sraz před školou v 8:15, s sebou malý batůžek do divadla a 2 lístky anebo lítačku. Aktovku necháme ve škole. doprovod: Uhlířová, Tošnerová, Rokosová

2.r. 09:15- 12:15 Plavecký kurz pro žáky 2.tříd. S sebou: teplé oblečení i čepici na ven, plavky, podepsanou čepici do bazénu, ručník, gumičku, pití a svačinu. Vše v batohu. Přezůvky pouze do školy. doprovod: Třídní učitelky, Libuše Kühnová

10:00- 11:30 Návštěva pedagogů z Litvy.

4.r. 10:10- 12:30 Anglické divadelní představení Jackie and the Horrible Family v divadle Reduta. doprovod: Pí uč. Bečvářová, Varhulíková, Horáková, Hanusová

Čtvrtek

18. 10

9.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku v učebně 12.

4.r. 07:45 Pravidelná schůzka pedagogů 4.ročníku. doprovod: Tým 4.ročníku

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou PPP Praha 2 doprovod: Hanychová, Jakubčíková

7.r. 08:00- 13:35 Změna rozvrhu: 1.- 2.hod. MF,ČJ, 3.- 4.hod. divadlo, 5.- 6.hod. sebehodnocení, shrnutí projektových aktivit. doprovod: pí uč. Polívková, Nádvorníková (Jančáková)

09:30- 10:30 4., 6., a 8. ročník se zúčastní divadelního představení veveve.československo.cz v aule školy. Představení mapuje 100 let vývoje ČSR a je jakousi předzvěstí celoškolního projektu. doprovod: bude upřesněno

1.r. 10:00- 11:00 Hudební pořad - Jak vzniká písnička doprovod: Kubenková, Lempochnerová

11:00- 12:00 5., 7., a 9. ročník se zúčastní divadelního představení veveve.československo.cz v aule školy. Představení mapuje 100 let vývoje ČSR a je jakousi předzvěstí celoškolního projektu. doprovod: bude upřesněno

2.r. 15:30- 17:00 Ročníková schůzka věnovaná našemu projektu, tripartitám a průběžnému hodnocení. doprovod: Třídní učitelky 2. tříd a L.Kühnová

Pátek

19. 10

09:00- 09:45 Jednání školního parlamentu.

4.A 09:10- 13:15 Ekosystém lesa a louky - Přírodní park Šárka, vycházka spojená s určováním rostlin a živočichů. S sebou sportovní oblečení. doprovod: Bečvářová, Kočová

2.A 09:50- 11:00 Návštěva knihovny v Záhřebské ulici. doprovod: pí uč. Novotná K., Kúhnová

10:00- 11:00 Likvidace velkoobjemového odpadu - kontejner.

5.C 13:00- 13:35 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici. doprovod: Tůmová

14:00- 16:30 Akce ŠD: Promítání filmu Yeti: Ledové dobrodružství v Kině Pilotů. Vstupné: 90,-. Týká se všech oddělení ŠD! doprovod: vychovatelky ŠD

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán