Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

07:15- 13:35
Vybraní žáci 2. a 3. ročníku se zúčastní obvodního kola McDonalds Cup v kopané. Sportovní areál Pražačka.
doprovod: pí uč. Dvořáčková

06:35- 17:00
Termín pro uplatnění práva dle §36 odst 3 správního řádu - vyjádření se k podkladům rozhodnutí k žádosti o přijetí žáka do školy k plnění povinné školní docházky do 1. ročníku.

16:00
P. uč. Ševčík se účastní jednání Komise výchovy a vzdělávání MČ Prahy 2.

13:00- 17:00
V ředitelně školy bude probíhat pracovní jednání skupiny NIDV Projektu SYPOS.

2.C 11:50- 12:30
Návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Vrbická

5.r. 09:00- 10:30
Interaktivní přednáška cestovatele a dobrodruha Tomáše Vejmoly z programu "Tomík na cestách". Celý pátý ročník se sejde v učebně 23.
doprovod: Benešová, Novotná M., Pokorná, Tůmová

7.r. 08:00- 14:00
Obvodní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce na ZŠ Botičská (vítězové školního kola).
doprovod: V. Rokosová

8.r. 09:00
Za odkazem K. H. Máchy - odjezd žáků 8. r. k Máchovu jezeru, sraz na Hlavním nádraží v 9:00.
doprovod: Chaluš, Müllerová, Jančáková

9.r. 08:00- 13:35
Bloková výuka ČP, ČS a ČJ v 9. ročníku dle zvláštního rozpisu. Prosíme o učebny 03, 15 a 22.
doprovod: Rančáková, Jančová, Vorlíček

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 10. 11 do 16. 11

Pondělí

12. 11

08:00- 08:40 Ročníková schůzka 1. ročníku v uč.33.

08:00- 18:00 Účast na dalším kurzu mentoringu v Pardubicích. doprovod: Novotná M.

9.r. 08:00- 13:35 Další pokračování ročníkového projektu, tentokrát na téma Karel Čapek a jeho dílo. Tvorba K.Č. a jeho život v úzké provázanosti s událostmi 20. a 30. let 20. století. Prosíme o učebny č. 13 a 15. doprovod: Jančová, Chaluš

6.r. 09:00- 11:45 Další etapa ročníkového projektu na téma "My a starověk". Prosíme o učebny 10 a 12. doprovod: pí uč. Jančáková, třídní učitelky dle domluvy

9.r. 18:00- 23:59 Přespávání s Karlem Čapkem. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

Úterý

13. 11

07:00- 13:50 Vybraní žáci ze 4.- 5. a 6.- 7. ročníku se zúčastní OK ve florbale ve sportovní hale HAMR Braník. doprovod: pí uč. Ševčíková

09:00- 20:00 Celoškolní projekt Londýnské schody.

4.C 10:00- 10:45 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Varhulíková, Hanusová

2.A 11:50- 13:00 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná Kateřina, Kühnová Libuše

7.r. 14:05- 15:40 Žáci DZ praktika (7. + 8 ročník) navštíví a prohlédnou si kryt na Folimance. Sraz v 14:00 u akvárka. doprovod: Jančová

Středa

14. 11

Účast na sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku ve dnech 14.-17.11.2018. doprovod: Keřkovská

07:00- 13:50 Vybraní žáci a žákyně z 8.- 9. ročníku se zúčastní OK ve florbale ve sportovní hale HAMR Braník. doprovod: pí uč. Čihalová

9.B 08:00- 09:45 Preventivní program s Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Vavřinová, Hanychová

08:30- 16:30 Účast na Klett metodické konferenci pro učitele němčiny. doprovod: pí uč. Hamerníková

09:00- 10:50 Návštěva studentů kombinovaného studia PedF UK. doprovod: Uhlířová, Novotná, Varhulíková, Tomková, studenti PedF UK

8.A 09:00- 10:50 V učebně č. 14 proběhne projekt Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu. doprovod: pí uč. Müllerová, lektoři, Živé knihy

6.B 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Ševčíková, Jakubčíková

8.B 10:05- 11:45 V učebně č. 15 proběhne projekt Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu. doprovod: p. uč. Chaluš, lektoři, Živé knihy

Čtvrtek

15. 11

07:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 4.ročníku. doprovod: Tým učitelů 4.ročníku

9.C 08:00- 09:45 Preventivní program ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, pí uč. Jančová, Hanychová

1.A 09:00- 10:00 První návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Lempochnerová

1.B 10:40- 12:00 První návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kubenková

13:00- 18:00 Účast na semináři o rozvoji čtenářské gramotnosti na NÚV. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

1.A 14:00- 16:00 Akce ŠD: předvánoční dílna, doprovod: Holíková, Lažanová

Pátek

16. 11

5.r. 07:45- 08:45 Pravidelná schůzka týmu 5. ročníku v uč. 24.

10:00- 11:00 Slavnostní setkání v aule k vyhlášení výsledků školních akcí Londýnských schodů a Londýnská recituje.

10:55- 12:40 Žáci DZ praktika (5.+ 6.ročník sk. pí uč. Hamerníkové) jdou do Muzea hlavního města Prahy na program Pražské pověsti. S sebou: záznamník, psací potřeby, 2x jízdenka nebo průkazka na MHD. Sraz v 10:55 před učebnou 01 v přízemí. doprovod: Hamerníková

5.r. 11:00- 12:40 Žáci DZ praktika (5. + 6. ročník, skupina paní učitelky Jančové) navštíví a prohlédnou si kryt na Folimance. Sraz v 11.00 u učebny 01 oblečení se Záznamníkem. doprovod: Jančová

4.r. 12:15- 17:15 Akce ŠD - Výlet do Šestajovic, návštěva továrny Rodas, výroba předmětů z vosku, pohoštění. Vstupné 120 Kč. Týká se 4.ročníku.

5.C 13:00- 13:35 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici. doprovod: Tůmová

14:00- 16:00 II.A+III.B+III.C: Výtvarná dílna - výroba dekorací na vánoční stromečky na náměstí Míru. S sebou: vybavený penál (nůžky, lepidlo, pastelky, fixy) doprovod: Hamerníková, Bauerová

1.A 14:00- 16:00 Akce ŠD: předvánoční tvoření. doprovod: Hanusová, Holíková

2.C 14:00- 16:00 Vánoční dílnička (výroba na vánoční trhy). doprovod: Reichová

3.A 14:00- 15:00 Předvánoční tvoření. doprovod: Lempochnerová

2.B 14:30- 15:30 Sportovní odpoledne v tělocvičně. doprovod: Roháčková

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán