Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 10. 11 do 16. 11

Pondělí

12. 11

08:00- 08:40 Ročníková schůzka 1. ročníku v uč.33.

08:00- 18:00 Účast na dalším kurzu mentoringu v Pardubicích. doprovod: Novotná M.

9.r. 08:00- 13:35 Další pokračování ročníkového projektu, tentokrát na téma Karel Čapek a jeho dílo. Tvorba K.Č. a jeho život v úzké provázanosti s událostmi 20. a 30. let 20. století. Prosíme o učebny č. 13 a 15. doprovod: Jančová, Chaluš

6.r. 09:00- 11:45 Další etapa ročníkového projektu na téma "My a starověk". Prosíme o učebny 10 a 12. doprovod: pí uč. Jančáková, třídní učitelky dle domluvy

9.r. 18:00- 23:59 Přespávání s Karlem Čapkem. doprovod: Vavřinová, Jančová, Vorlíček

Úterý

13. 11

07:00- 13:50 Vybraní žáci ze 4.- 5. a 6.- 7. ročníku se zúčastní OK ve florbale ve sportovní hale HAMR Braník. doprovod: pí uč. Ševčíková

09:00- 20:00 Celoškolní projekt Londýnské schody.

4.C 10:00- 10:45 Návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Varhulíková, Hanusová

2.A 11:50- 13:00 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná Kateřina, Kühnová Libuše

7.r. 14:05- 15:40 Žáci DZ praktika (7. + 8 ročník) navštíví a prohlédnou si kryt na Folimance. Sraz v 14:00 u akvárka. doprovod: Jančová

Středa

14. 11

Účast na sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku ve dnech 14.-17.11.2018. doprovod: Keřkovská

07:00- 13:50 Vybraní žáci a žákyně z 8.- 9. ročníku se zúčastní OK ve florbale ve sportovní hale HAMR Braník. doprovod: pí uč. Čihalová

9.B 08:00- 09:45 Preventivní program s Vítkem Hrbáčkem. doprovod: Vavřinová, Hanychová

08:30- 16:30 Účast na Klett metodické konferenci pro učitele němčiny. doprovod: pí uč. Hamerníková

09:00- 10:50 Návštěva studentů kombinovaného studia PedF UK. doprovod: Uhlířová, Novotná, Varhulíková, Tomková, studenti PedF UK

8.A 09:00- 10:50 V učebně č. 14 proběhne projekt Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu. doprovod: pí uč. Müllerová, lektoři, Živé knihy

6.B 10:05- 11:45 Preventivní program zaměřený na pozitivní klima ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, Ševčíková, Jakubčíková

8.B 10:05- 11:45 V učebně č. 15 proběhne projekt Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu. doprovod: p. uč. Chaluš, lektoři, Živé knihy

Čtvrtek

15. 11

07:45 Pravidelná ročníková schůzka týmu 4.ročníku. doprovod: Tým učitelů 4.ročníku

9.C 08:00- 09:45 Preventivní program ve třídě s lektorem Vítem Hrbáčkem. doprovod: externí lektor, pí uč. Jančová, Hanychová

1.A 09:00- 10:00 První návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Lempochnerová

1.B 10:40- 12:00 První návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Kubenková

13:00- 18:00 Účast na semináři o rozvoji čtenářské gramotnosti na NÚV. doprovod: Hanychová, Jakubčíková

1.A 14:00- 16:00 Akce ŠD: předvánoční dílna, doprovod: Holíková, Lažanová

Pátek

16. 11

5.r. 07:45- 08:45 Pravidelná schůzka týmu 5. ročníku v uč. 24.

10:00- 11:00 Slavnostní setkání v aule k vyhlášení výsledků školních akcí Londýnských schodů a Londýnská recituje.

10:55- 12:40 Žáci DZ praktika (5.+ 6.ročník sk. pí uč. Hamerníkové) jdou do Muzea hlavního města Prahy na program Pražské pověsti. S sebou: záznamník, psací potřeby, 2x jízdenka nebo průkazka na MHD. Sraz v 10:55 před učebnou 01 v přízemí. doprovod: Hamerníková

5.r. 11:00- 12:40 Žáci DZ praktika (5. + 6. ročník, skupina paní učitelky Jančové) navštíví a prohlédnou si kryt na Folimance. Sraz v 11.00 u učebny 01 oblečení se Záznamníkem. doprovod: Jančová

4.r. 12:15- 17:15 Akce ŠD - Výlet do Šestajovic, návštěva továrny Rodas, výroba předmětů z vosku, pohoštění. Vstupné 120 Kč. Týká se 4.ročníku.

5.C 13:00- 13:35 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské ulici. doprovod: Tůmová

14:00- 16:00 II.A+III.B+III.C: Výtvarná dílna - výroba dekorací na vánoční stromečky na náměstí Míru. S sebou: vybavený penál (nůžky, lepidlo, pastelky, fixy) doprovod: Hamerníková, Bauerová

1.A 14:00- 16:00 Akce ŠD: předvánoční tvoření. doprovod: Hanusová, Holíková

2.C 14:00- 16:00 Vánoční dílnička (výroba na vánoční trhy). doprovod: Reichová

3.A 14:00- 15:00 Předvánoční tvoření. doprovod: Lempochnerová

2.B 14:30- 15:30 Sportovní odpoledne v tělocvičně. doprovod: Roháčková

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán