Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

14:00- 16:00
Kontrola pedagogické dokumentace 1.- 4. tříd v ředitelně školy.

09:00- 11:40
Odevzdávání učebnic tříd 6., 7. a 9. ročníku.

14:05- 15:40
Zrušeno odpolední vyučování tříd 7.- 8. ročníku.

16:10
Jednání závěrečné pedagogické rady.

15:00
Termín pro předání vysvědčení k přetiskům do desek v ředitelně školy.

13:00- 14:00
Vybírání výkazů práce za měsíc červen 2019.

2.A 09:00- 11:45
Návštěva knihkupectví Meander, workshop pro děti.
doprovod: Novotná K.

2.B 09:15- 10:15
Poslední návštěva městské knihovny. S sebou: VŠICHNI PRŮKAZKU!!! a knížky na vrácení.
doprovod: Karla Bartusková

3.B 10:55- 11:45
Poslední návštěva knihovny v Záhřebské.
doprovod: Kočová M.

3.C 11:45- 12:45
Poslední návštěva knihovny v Záhřebské. Je nutné vzít s sebou všechny knihy, včetně těch, které si chcete nechat prodloužit.
doprovod: Tošnerová

4.B 12:50- 13:30
Návštěva knihovny - s sebou vzít veškeré knihy, které si chcete prodloužit na prázdniny.
doprovod: Horáková

4.C 10:05- 10:50
Poslední návštěva knihovny v Záhřebské. Je nutné vrátit všechny zapůjčené knihy! Nově půjčit knihy si děti mohou na celé prázdniny.
doprovod: Varhulíková, Hanusová

5.r.
Přihlášení žáci 5. ročníku jsou na raftech na Vltavě. Návrat z Českého Krumlova na hl. nádraží v cca 17 hodin.
doprovod: Benešová, Číhalová, Novotná M., Novotný V., Kolouch Pokorná, Dvořák a rodiče žáků

7.r. 09:10- 12:40
Preventivní programy na téma Sexuální výchova a Prevence proti bulimii a anorexii. Vždy dva dvouhodinové bloky proti sobě. Prosíme o učebny 13 a 26. 1.blok - 9:10 - 10:50 - Po, Dv 2. blok - 11:00 - 12:40 - VN, Ru

9.B 09:00- 13:00
Návštěva Zoologické zahrady. Sraz v 9.00 v metru stanice Nádraží Holešovice, rozchod v 13:00 samostatný od ZOO. Podmínkou je řádné odevzdání učebnic. S sebou: svačinu, pití, 150 Kč na vstup, lístky na MHD, Záznamník.
doprovod: Vavřinová

9.C 08:00- 17:00
Třídní akce: 8:00 - 9:15 dovybrání učebnic, třídnická hodina v učebně 03, odchod do Národního muzea, následně piknik v Šáreckém údolí, samostatný rozchod v 16.00.
doprovod: Jančová

Zobrazit plán na tento týden

                                                                             
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

Kalendář školních akcí

Plán činnosti na týden od 19. 1 do 25. 1

Pondělí

21. 1

07:45- 09:00 Zasedání inventarizační komise´v ředitelně školy (Kyznarová M.,Vavřinová J. Novotná M., Ševčíková E., Nádvorník V., Ševčík M.).

1.r. 08:00- 08:40 Ročníková schůzka týmu pedagogů 1.ročníku.

15:05 Pravidelná schůzka pedagogů 6. ročníku.

Úterý

22. 1

10:00- 11:50 Jarmark v Záhřebské - Lovci perel 4.a 5. ročníku si jdou pro ulovené perly a vyměnit moriony za knihy nebo jiné drobnosti. doprovod: Hanusová

10:55- 11:45 Jarmark v Záhřebské - Lovci perel 2.a 3. ročníku si jdou pro ulovené perly a vyměnit moriony za knihy nebo jiné drobnosti. doprovod: Herclíková

13:30- 17:00 Žáci postupující ze školního kola Soutěže v němčině se účastní obvodního kola na ZŠ Kladská. S sebou: Záznamník, svačina, podepsaný souhlas se samostatným odchodem ze ZŠ Kladská. Sraz ve 13:30 před učebnou 01. doprovod: Hamerníková/Vorlíček

9.r. 18:00 Třídní schůzky rodičů žáků 9. ročníku k problematice přijímacího řízení na střední školy (způsob vyplnění přihlášky, správní řízení, zápisový lístek).

Středa

23. 1

07:30- 12:00 Pravidelná revize tělocvičného nářadí, postupně bude zrušen provoz tělocvičny a následně auly (vždy jedné místnosti).

08:30- 09:30 Pí uč. Ševčíková a p. uč. Ševčík předávají inventarizaci Hlavní inventarizační komisi MČ Praha 2.

7.r. 11:00- 12:40 Školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníku. (prosíme o uč. keramiky) doprovod: V.Rokosová, M. Vondrová

Čtvrtek

24. 1

9.r. 07:15- 07:50 Pravidelná schůzka učitelů 9. ročníku v učebně 22.

4.r. 07:45- 08:30 Schůzka pedagogů 4.ročníku v učebně 23.

08:00- 08:45 Pravidelná schůzka se speciální pedagožkou PPP Praha 2. doprovod: Jakubčíková

5.C 08:15- 11:00 Návštěva pobočky České spořitelny v Jugoslávské ulici v rámci programu Abeceda peněz. Sraz před školou. doprovod: Tůmová

3.B 09:00- 11:00 Výtvarná dílna, kde si děti vyzkouší vyrobit vlastní loutku. doprovod: Kočová M., Michaela Pávová

5.B 10:15- 12:45 Návštěva pobočky České spořitelny v Jugoslávské ulici v rámci programu Abeceda peněz. Od 9:00 budou mít děti hodinu s pí učitelkou Peštálovou. doprovod: Novotná M.

7.r. 14:00- 15:00 Ročníková schůzka učitelů 7. ročníku v kabinetě fyziky.

Pátek

25. 1

2.A 10:45- 11:45 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: Novotná Kateřina, Kühnová Libuše

5.r. 11:00- 12:40 Žáci DZ praktika (sk. pí uč. Hamerníkové): Vycházka za románskou architekturou. S sebou: Záznamník, dvě jízdenky nebo průkazku na MHD. doprovod: Hamerníková

12:20- 16:15 Akce ŠD - 4. ročník. Návštěva Odborného učiliště na Výtoni. Seznámení s různými řemesly. Výroba vlastního rohlíku, housky či jiného pečiva. Příspěvek na výrobu 40 Kč. doprovod: Uzlová, Mikešová

5.A 12:50- 13:30 Pravidelná návštěva knihovny v Záhřebské. doprovod: K. Benešová

14:00- 16:00 Akce ŠD: I.A, I.B, III.A - bruslení na kluzišti Arkády Pankrác. S sebou: BRUSLE, HELMU, RUKAVICE, vstupné 20 Kč. doprovod: Cajthamlová, Holíková, Lempochnerová, rodiče žáků.

14:00- 16:15 Akce ŠD: Žáci II.A, III.B, III.C půjdou bruslit na kluziště u Kulaťáku na Praze 6. Vstupné zdarma, brusle je možné si za poplatek půjčit na místě. Nutná vlastní helma!! doprovod: Hamerníková, Bauerová

2.C 14:00- 16:00 Akce ŠD: Promítání ve školní družině (u nás v kmenové třídě). doprovod: Reichová

2.B 14:20- 16:00 !!! Z důvodu nemoci pí uč. Roháčkové akce zrušena !!! Akce ŠD: Návštěva výstavy minerálů a fosílií v galerii Geosvět. Vstupné je 20 Kč. Děti si mohou s sebou vzít drobný obnos na nákup v obchůdku v galerii. Žáky, kteří nepůjdou, vyzvedněte, prosím, do 14:15.

14:30 Termín pro zadání a následné předání podkladů pro tisk vysvědčení.

Poznámka

 

Zobrazit plán na příští týden     na minulý týden    Zadání akce    Oprava akcí    Tisk   Interní plán